EHDOT JA EDELLYTYKSET

Tervetuloa Verbalate Pty Ltd

Kiitos, että vierailit ehdoissamme (Ehdot), jonka ajantasaisin versio löytyy aina osoitteesta www.verbalate.ai (Verkkosivusto).

Olemme Verbalate Pty Ltd, australialainen yritys, jonka ABN 79 667 685 216 (''me', 'meidän' tai 'meitä') ja tarjoamme ohjelmistoja palveluna (SaaS) tuote, joka tarjoaa transkriptio-, käännös- ja tekstitysjärjestelmän (Ohjelmisto).

Näillä ehdoilla säännellään ohjelmiston käyttöäsi ja sitä, että me tarjoamme sinulle muita näissä ehdoissa mainittuja tavaroita ja palveluja (Tilaus).

Maksamalla tilauksesi tai hyväksymällä muutoin minkä tahansa osan tilauksestasi, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, jotka muodostavat sitovan sopimuksen sinun, tilauksen hankkivan henkilön tai edustamasi yrityksen, jonka puolesta olet hankkimassa tilausta, välillä ('sinä' tai 'sinun') ja me.

Huomaa, että tilauksesi jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ja sinulle kertyy edelleen tilausmaksuja, ellet ilmoita meille, että haluat peruuttaa tilauksesi lausekkeen 13 mukaisesti. Varmista, että otat meihin yhteyttä, jos haluat peruuttaa tilauksesi.

Voimme muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla siitä sinulle, ja jos jatkat Ratkaisun käyttöä tällaisen päivityksen jälkeen, sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.

Näissä Ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla sanoilla ja ilmaisuilla on niille annettu merkitys, kun niitä seuraa lihavoitu sulku tai kun ne on esitetty näiden Ehtojen lopussa olevassa Määritelmät-taulukossa.

Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin suostut tilauksen tekemiseen.

1. KELPOISUUS
 1. Hyväksymällä nämä ehdot vakuutat ja takaat, että:
  1. sinulla on oikeustoimikelpoisuus ja valtuudet tehdä sitova sopimus kanssamme; ja
  2. sinulla on oikeus käyttää maksua, jonka annoit tilausta ostaessasi.
 2. Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu valvomattomaan käyttöön alle 18-vuotiaille henkilöille tai henkilöille, jotka on aiemmin pidätetty tai kielletty käyttämästä ohjelmistoa. Käyttämällä ohjelmistoa vakuutat ja takaat, että olet joko:
  1. jotka ovat yli 18-vuotiaita ja käyttävät ohjelmistoa henkilökohtaiseen ja kaupalliseen käyttöön; tai
  2. käyttää ohjelmistoa alle 18-vuotiaan henkilön puolesta ja antaa suostumuksensa siihen, että kyseinen henkilö käyttää ohjelmistoa.
 3. Älä käytä ohjelmistoa, jos olet alle 18-vuotias eikä sinulla ole vanhempiesi tai huoltajasi suostumusta, jos olet alle 16-vuotias tai jos sinut on aiemmin pidätetty tai kielletty käyttämästä ohjelmistoa.
 4. Jos et kirjaudu yksityishenkilönä vaan yrityksesi, työnantajasi, organisaation, hallituksen tai muun oikeushenkilön puolesta (Edustettu yksikkö), "sinä" tai "sinun" tarkoittaa edustettavaa yhteisöä, ja sitoudut edustettavaa yhteisöä tähän sopimukseen. Jos hyväksyt tämän sopimuksen ja käytät Ratkaisuamme Edustettavan tahon puolesta, vakuutat ja takaat, että sinulla on siihen valtuudet.
2. TERM
 1. Tilauksesi ja nämä ehdot alkavat sinä päivänä, jolloin hyväksyt näiden ehtojen noudattamisen (kuten näiden ehtojen alussa on esitetty), ja ne jatkuvat tilauskauden ja mahdollisten uusintajaksojen ajan, ellei niitä irtisanota aiemmin lausekkeen 13 mukaisesti.
 2. Jollei lausekkeesta 2(c) muuta johdu, tilausjakson päättyessä tämä sopimus uusiutuu automaattisesti ja toistaiseksi jatkuvana tilausjaksoa vastaavaksi ajaksi (Uusimisjakso).
 3. Tämä sopimus ei uusiudu automaattisesti tilaus- tai uusimisjakson päättyessä (Uudistamispäivä), jos jompikumpi osapuoli ilmoittaa kirjallisesti irtisanomisesta vähintään [lisää irtisanomisaika] ennen uusimispäivää.
 4. Vähintään [lisää ajanjakso] ennen uusimispäivän päättymistä toimitamme sinulle kirjallisen ennakkoilmoituksen sopimuksen uusimisesta ja mahdollisista sovellettavista muutoksista tilausmaksuihin tai näihin ehtoihin (Uudistamisilmoitus).
3. RATKAISU
3.1 TILAUKSESI JA RATKAISU
 1. Toimitamme sinulle Tilaustyypissäsi kuvatussa laajuudessa Ohjelmiston ja Dokumentaation (Ratkaisu).
 2. (Tilauksen laajuus) Tilauksesi sisältää Tilaustyyppisi edut ja rajoitukset, jotka on esitetty verkkosivustollamme tai jotka sinulle ilmoitetaan muutoin, kun tilaat tilauksesi (ja joita muutetaan ajoittain sinulle lähetettävällä ilmoituksella).
 3. Näiden ehtojen päivämääränä tarjoamme seuraavia tilaustyyppejä:
  1. (Ilmainen tilaus): Pääsy ratkaisuun enintään minuutin ajan kuukaudessa.
  2. (Perustilaus): Pääsy ratkaisuun enintään 10 minuutin ajan kuukaudessa.
  3. (Yritystilaus): Pääsy ratkaisuun enintään 100 minuutin ajan kuukaudessa.
  4. (Pro-tilaus): Pääsy ratkaisuun enintään 1000 minuutin ajan kuukaudessa.
 4. Voimme ajoittain oman harkintamme mukaan asentaa parannuksia Ratkaisuun, jolloin parannuksilla tarkoitetaan Ratkaisun päivitettyjä, parannettuja, muunneltuja tai uusia versioita (mukaan lukien käyttäjän pyynnöstä tehdyt mukautukset).
 5. Ellei toisin ole sovittu, voimme oman harkintamme mukaan:
  1. ei tarjoa mitään osaa Ratkaisusta ennen kuin olet maksanut kaikki Ratkaisuun liittyvät maksut tai talletuksen; ja
  2. pidättäytyä toimittamasta ratkaisun osaa tai koko ratkaisua, kunnes olet maksanut ratkaisua koskevan laskun.
3.2 TUKIPALVELUT

Tarjoamme yleistä tukea silloin, kun se on kohtuudella tarpeen ohjelmistoon liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi (Tukipalvelut), sovelletaan seuraavia ehtoja, ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu:

 1. ryhdymme kohtuullisiin toimiin tukipalvelujen tarjoamiseksi tarvittaessa. Sinun on ensin pyrittävä ratkaisemaan kaikki ohjelmistoon liittyvät ongelmat sisäisesti, emmekä auta sinua ongelmissa, jotka eivät ole kohtuullisessa määrin hallinnassamme;
 2. tukipalvelupyyntöihin vastataan parhaan kykymme mukaan, emmekä takaa, että tukipalvelut ovat käytettävissä ympäri vuorokauden tai että tukipalvelupyyntöihin vastataan tietyssä ajassa;
 3. olet vastuussa kaikesta sisäisestä hallinnoinnista ja käyttöoikeuksien hallinnasta, mukaan lukien varasanojen tallentaminen ja Käyttäjien avustaminen Ohjelmiston käyttämisessä ja käyttämisessä; ja
 4. sinulla ei ole mitään oikeutta vaatia viivästystä ohjelmistokäyttöön, joka johtuu tukipalveluiden epäonnistumisesta tai viivästymisestä.
3.3 TILIT
 1. (Tilit) Ratkaisun käyttämiseksi sinua saatetaan vaatia rekisteröitymään, rekisteröimään ja saamaan tili verkkosivuston kautta (jäljempänä 'tili'). Tili).
 2. (Antaa tietoja) Osana tilin rekisteröintiprosessia ja osana verkkosivuston jatkuvaa käyttöäsi sinua saatetaan pyytää antamaan henkilökohtaisia tietoja ja yksityiskohtia, kuten sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi, haluamasi käyttäjätunnus, suojattu salasana, laskutus-, posti- ja fyysinen osoite, matkapuhelinnumero, valokuvia ja videoita, äänitiedostoja, profiilitietoja, maksutietoja, luokituksia ja arvosteluja, tarkistettuja henkilöllisyystodistuksia, tarkistettuja sertifiointeja ja todennuksia sekä muita tietoja, jotka me määrittelemme aika ajoin.
 3. (Takuu) Vakuutat, että kaikki tiedot, jotka annat meille tilin rekisteröintiprosessin aikana, ovat tarkkoja, rehellisiä, oikeita ja ajantasaisia.
 4. (Hyväksyminen) Kun olet suorittanut tilin rekisteröintiprosessin loppuun, voimme oman harkintamme mukaan hyväksyä sinut rekisteröityneeksi käyttäjäksi verkkosivustolla ja tarjota sinulle tilin.
 5. (Peruutus) Voimme oman harkintamme mukaan keskeyttää tai peruuttaa tilisi mistä tahansa syystä, mukaan lukien näiden ehtojen noudattamatta jättäminen.
3.4 KÄÄNNÖSTARKKUUTTA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE
 1. Ohjelmisto käyttää kehittyneitä algoritmeja ja koneoppimistekniikoita käännösten tarjoamiseksi. Vaikka pyrimme varmistamaan mahdollisimman suuren tarkkuuden, virheitä voi esiintyä tekoälyn luontaisten rajoitusten vuoksi. Siksi emme takaa tai takaa toimitettujen käännösten tarkkuutta, täydellisyyttä tai luotettavuutta. Käyttäjät tunnustavat ja hyväksyvät, että he luottavat käännettyyn sisältöön omalla vastuullaan.
 2. Käyttäjiä kannustetaan tarkastamaan ja tarkistamaan käännetyn sisällön oikeellisuus itsenäisesti. Emme ole vastuussa mistään virheistä, laiminlyönneistä tai vahingoista, jotka johtuvat ratkaisun käytöstä tai käännettyyn sisältöön luottamisesta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen taloudellisiin tappioihin, liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen tai maineeseen kohdistuviin vahinkoihin.
 3. Käyttämällä Ratkaisuamme hyväksyt, että virheitä voi esiintyä, ja hyväksyt mahdollisiin epätarkkuuksiin liittyvän riskin. Sitoudut pitämään meidät vahingoittumattomina ja korvaamaan meidät kaikista vaatimuksista, vastuista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat ohjelmistomme käytöstä tai käännetyn sisällön käyttämisestä.
3.5 YLEINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Hyväksyt ja hyväksyt, että:

 1. kaikki sinulle osana Ratkaisua tai Palveluita tai niiden yhteydessä annetut tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, ne eivät välttämättä sovellu sinun olosuhteisiisi, eivätkä ne ole taloudellisia, oikeudellisia tai muita ammatillisia neuvoja; ja
 2. sinun vastuullasi on noudattaa liiketoimintaasi koskevia lakeja, mukaan lukien työmarkkinasuhteita ja yksityisyyden suojaa koskevat lait.
3.6 OHJELMISTO
 1. Tilauksesi voimassaoloaikana myönnämme sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan lisenssin käyttää ohjelmistoa ja dokumentaatiota Ratkaisun käyttäjien lukumäärää varten. Jos Verkkosivuston tilaustyyppi ei määritä ratkaisun käyttäjien lukumäärää, tämän lausekkeen mukainen käyttöoikeutesi ratkaisun käyttöön rajoittuu yhteen käyttäjään (eli ratkaisun käyttäjien lukumäärä on yksi).
 2. Saatamme ajoittain, oman harkintamme mukaan, julkaista ohjelmistoon parannuksia, mikä tarkoittaa päivitettyjä, parannettuja, muutettuja tai uusia versioita ohjelmistosta (Parannukset). Ohjelmiston parannukset eivät rajoita tai muuten vaikuta näihin ehtoihin. Parannukset saattavat ajoittain aiheuttaa käyttökatkoksia tai viivästyksiä, eikä tällaisista käyttökatkoksista myönnetä hyvityksiä.
 3. Voimme muuttaa mitä tahansa ratkaisun ominaisuuksia milloin tahansa ilmoittamalla siitä sinulle.
3.7 WATERMARK

Ratkaisu sisältää digitaalisen vesileiman, joka upotetaan automaattisesti kaikkiin ratkaisun tuottamiin tulosteisiin. Vesileima sisältää tiedot, jotka yksilöivät päivämäärän, kellonajan ja tulosteen tekijän sekä ilmoituksen siitä, että tuloste on tuotettu tekoälyteknologian avulla. Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta, peittämättä tai muuttamatta tätä digitaalista vesileimaa millään tavalla.

4. DATA HOSTING

Tallennamme ohjelmistoon lataamasi käyttäjätiedot valitsemamme kolmannen osapuolen hosting-palvelun avulla (Hosting-palvelut) seuraavin ehdoin:

 1. (hosting-sijainti) Hyväksyt, että saatamme käyttää tallennuspalvelimia ohjelmiston isännöintiin pilvipalveluiden kautta ja mahdollisesti myös muissa paikoissa Australian ulkopuolella.
 2. (palvelun laatu) Vaikka pyrimme parhaan kykymme mukaan valitsemaan sopivan hosting-palveluntarjoajan, emme takaa, että Hosting-palveluissa ei ole virheitä tai puutteita tai että käyttäjätiedot ovat aina saatavilla tai käytettävissä.
 3. (turvallisuus) Teemme parhaamme varmistaaksemme, että käyttäjätiedot tallennetaan turvallisesti. Emme kuitenkaan ota vastuuta tai korvausvelvollisuutta mistään Käyttäjätietojen luvattomasta käytöstä, tuhoutumisesta, katoamisesta, vahingoittumisesta tai muuttumisesta, mukaan lukien hakkerointi, haittaohjelmat, lunnasohjelmat, virukset, haitallinen tietokonekoodi tai muut häiriöt.
 4. (varmuuskopiot ja katastrofien jälkeinen palautus) Jos käyttäjätiedot katoavat järjestelmävian vuoksi (esim. tietokannan tai verkkopalvelimen kaatuminen), emme voi taata, että varmuuskopio on saatavilla tai että jos se on saatavilla, varmuuskopio ei sisällä virheitä tai puutteita.
5. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET
5.1 TIETOYHTEYS

Suostut:

 1. antaa meille kaikki asiakirjat, tiedot ja apu, joita me kohtuudella tarvitsemme Palveluiden suorittamiseksi; ja
 2. antaa meille pääsyn kaikkiin käyttämiisi kolmannen osapuolen tai muihin tileihin (mukaan lukien kirjautumistiedot ja salasanat), joita me kohtuudella tarvitsemme Palveluiden suorittamiseksi.
5.2 ASIAKKAAN MATERIAALI
 1. Vakuutat, että kaikki tiedot, dokumentaatio ja muu aineisto, jotka annat meille Ratkaisun saamiseksi, ovat täydellisiä, tarkkoja ja ajantasaisia.
 2. Vapautat meidät kaikesta vastuusta, joka liittyy Ratkaisusta johtuviin tai siihen liittyviin menetyksiin tai vahinkoihin, siltä osin kuin tällaiset menetykset tai vahingot johtuvat tai ovat osaltaan johtuneet siitä, että antamasi tiedot, dokumentaatio tai muu aineisto on puutteellista, epätarkkaa tai vanhentunutta.
5.3 VELVOLLISUUTESI
 1. Sinun on varmistettava, että kaikki Käyttäjät noudattavat näitä Ehtoja aina. Hyväksyt ja hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että sinä, henkilöstösi tai kuka tahansa käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, ja sinä korvaat meille kaikki tällaiset vahingot, menetykset tai kustannukset.
 2. Sitoudut olemaan käyttämättä Ratkaisua mihinkään laittomiin tai kiellettyihin tarkoituksiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:
  1. sellaisten syvästi väärennettyjen video- tai äänitallenteiden luominen, joita voidaan käyttää yksityishenkilöiden tai yhteisöjen mustamaalaamiseen, häirintään tai muuhun vahingoittamiseen; tai
  2. luoda manipuloituja käännöksiä tai muuta sisältöä, jota voidaan käyttää yksityishenkilöiden tai yhteisöjen mustamaalaamiseen, häirintään tai muuhun vahingoittamiseen; tai
  3. luoda käännöksiä, jotka ovat epätarkkoja, harhaanjohtavia tai voivat aiheuttaa vahinkoa yksityishenkilöille tai yhteisöille.
 3. Et saa, etkä saa rohkaista tai sallia ketään Käyttäjää, Henkilökuntaa tai kolmatta osapuolta, ilman etukäteen saatua kirjallista hyväksyntäämme:
  1. ladata arkaluonteisia tietoja tai liikesalaisuuksia ohjelmistoa käyttäen;
  2. ladata ohjelmistoa käyttäen sopimatonta, loukkaavaa, laitonta, laitonta, pornografista, seksististä, homofobista tai rasistista materiaalia;
  3. käyttää ohjelmistoa muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, mukaan lukien et saa käyttää ratkaisua tavalla, joka on laitonta tai vilpillistä tai helpottaa laitonta tai vilpillistä toimintaa (mukaan lukien laittomia toimintoja tai tarkoituksia sisältävän työn pyytäminen tai vastaanottaminen);
  4. ladata materiaalia, joka on kolmannen osapuolen omistuksessa tai tekijänoikeudella suojattu;
  5. tehdä kopioita dokumentaatiosta tai ohjelmistosta;
  6. mukauttaa, muuttaa tai peukaloida ohjelmistoa millään tavalla;
  7. poistaa tai muuttaa mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita merkintöjä, jotka ovat ohjelmistossa tai dokumentaatiossa tai muodostavat sen osan;
  8. toimia millään tavalla, joka voi vahingoittaa mainettamme tai siihen liittyvien tai asianomaisten osapuolten mainetta, tai toimia millään tavalla meidän tai ohjelmiston etujemme vastaisesti;
  9. käyttää ohjelmistoa tavalla, joka loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia;
  10. luoda ohjelmistosta tai dokumentaatiosta johdettuja teoksia tai kääntää sitä;
  11. julkaista tai muutoin välittää ohjelmistoa tai dokumentaatiota yleisölle, mukaan lukien asettamalla se saataville verkossa tai jakamalla sitä kolmansille osapuolille;
  12. integroida ohjelmistoa kolmannen osapuolen tietoihin tai ohjelmistoihin tai tehdä ohjelmistoon lisäyksiä tai muutoksia (mukaan lukien API-rajapintojen sisällyttäminen ohjelmistoon) muutoin kuin integroimalla ohjelmistoa dokumentaation tai meidän kirjallisesti antamiemme ohjeiden mukaisesti;
  13. uhkailla, ahdistella, esiintyä toisena henkilönä, väijyä, uhkailla, kiusata tai vaarantaa toista Käyttäjää tai levittää ei-toivottua kaupallista sisältöä, roskapostia, roskapostia, massasisältöä tai häirintää Ohjelmiston yhteydessä;
  14. myydä, lainata, luovuttaa, siirtää, alilisensoida, vuokrata tai muulla tavoin luovuttaa ohjelmistoa tai dokumentaatiota kolmannelle osapuolelle, lukuun ottamatta Käyttäjälle näiden Ehtojen salliman käyttöoikeuden myöntämistä;
  15. purkaa tai käänteismuunnella ohjelmistoa tai sen osaa tai yrittää muuten saada selville sen lähdekoodia;
  16. jakaa tiliäsi tai tilitietojasi, mukaan lukien kirjautumistietoja tai salasanoja, kenenkään muun henkilön kanssa ja että tilisi käyttö sellaisen henkilön toimesta, joka ei ole tilin haltija, on ehdottomasti kielletty. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi kaikista tilisi, salasanasi tai sähköpostisi luvattomasta käytöstä tai muista ratkaisun tietoturvan loukkauksista tai mahdollisista loukkauksista;
  17. käyttää Ratkaisua muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, mukaan lukien et saa käyttää Ratkaisua tavalla, joka on laitonta tai vilpillistä tai helpottaa laitonta tai vilpillistä toimintaa (mukaan lukien laittomia toimintoja tai tarkoituksia sisältävän työn pyytäminen tai vastaanottaminen);
  18. käyttää ratkaisua automatisoidusti, etkä saa kopioida, jäljentää, kääntää, mukauttaa, muunnella tai muokata ratkaisua ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme;
  19. yrittää kiertää mitään teknistä suojausmekanismia tai muuta ohjelmiston turvaominaisuutta; tai
  20. sallia Ratkaisun käytön Ratkaisun Käyttäjien lukumäärän lisäksi.
 4. Jos huomaat, että joku henkilö on käyttänyt tilaustasi väärin, että tilauksessasi olevassa materiaalissa on virheitä tai että tilauksen käyttämisessä tai käyttämisessä on vaikeuksia, ota meihin välittömästi yhteyttä verkkosivustollamme olevilla yhteystiedoilla tai lomakkeella.
 5. Sinä hyväksyt, ja sinun on varmistettava, että kaikki käyttäjät hyväksyvät tämän:
  1. noudattamaan kaikkia näiden ehtojen mukaisia velvoitteitasi;
  2. rekisteröityä tilille voidakseen käyttää ratkaisua;
  3. että meidän tai toisen Käyttäjän sinulle Ohjelmiston kautta antamat tiedot ovat luonteeltaan yleisiä, emmekä ota mitään vastuuta mistään, mikä aiheutuu toimista, joita teet näiden tietojen perusteella; sekä
  4. että voimme milloin tahansa peruuttaa sinun tai minkä tahansa Käyttäjän tilin, jos harkintamme mukaan katsomme, että sinä tai he rikkovat tai todennäköisesti rikkovat tätä lauseketta 5.
6. MAKSUT JA MAKSAMINEN
6.1 ILMAINEN KOKEILU
 1. Saatamme aika ajoin tarjota ratkaisun ilmaisen kokeilujakson (Ilmainen kokeilujakso)
 2. Jos myönnämme sinulle ilmaisen kokeilujakson, maksuja ei tarvitse suorittaa ilmaisen kokeilujakson aikana, ja ensimmäinen maksusi erääntyy heti ilmaisen kokeilujakson päättymisen jälkeen.
6.2 TILAUSMAKSUT
 1. Sinun on maksettava meille tilausmaksut Verkkosivustolla tilauslajillesi määritettyjen määrien mukaisesti tai toisin kirjallisesti sovitulla tavalla (Tilausmaksut).
 2. Kaikki tilausmaksut on maksettava etukäteen, eikä niitä palauteta mielenmuutoksen vuoksi.
6.3 KUUKAUSITTAINEN LASKUTUS

Kuukausilaskutuksessa tilausmaksut erääntyvät maksettavaksi tilausjakson ensimmäisenä päivänä (tai välittömästi mahdollisen ilmaisen kokeilujakson päättymisen jälkeen), suhteutettuna alkuperäisen tilausjakson jäljellä olevien päivien lukumäärän perusteella, ja sen jälkeen jokaisen uusimisjakson alussa.

6.4 VUOSILASKUTUS

Vuotuisessa laskutuksessa tilausmaksut erääntyvät maksettavaksi vuotuisen tilausjakson ensimmäisenä päivänä (tai välittömästi sovellettavan ilmaisen kokeilujakson päättymisen jälkeen), ja koko vuoden tilausmaksut vähennetään etukäteen, ja sen jälkeen jokaisen uusimisjakson alussa. Vuosilaskutuksessa maksettavat tilausmaksut ovat kuukausihinnoista alennettuja, ja alennuksen luonne ilmoitetaan verkkosivustolla tai siitä sovitaan muutoin kirjallisesti.

6.5 AUTOMAATTINEN TOISTUVA LASKUTUS
 1. Kuten lausekkeessa 2 todetaan, tilauksesi jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellet ilmoita meille, että haluat peruuttaa sen. Tilauksesi voimassaoloaikana tilausmaksut veloitetaan edelleen kunkin uusimisjakson alussa maksutavasta, jonka valitsit tiliä rekisteröidessäsi.
 2. Emme ole velvollisia maksamaan mitään takaisinmaksettavaa summaa, jos et peruuta tilaustasi näiden ehtojen mukaisesti.
 3. Rekisteröitymällä toistuvaan Tilaukseen hyväksyt, että Tilauksesi sisältää alkuperäisen ja toistuvan maksuominaisuuden, ja hyväksyt vastuun kaikista toistuvista maksuista ennen Tilauksesi peruuttamista.
 4. Voimme veloittaa säännöllisesti tilausmaksuja ilman sinun lisälupaa, kunnes annat etukäteen kirjallisen ilmoituksen siitä, että olet peruuttanut tämän luvan tai haluat vaihtaa maksutapaa (ja me vahvistamme tämän ilmoituksen vastaanottamisen). Tällainen ilmoitus ei vaikuta maksuihin, jotka on toimitettu ennen kuin olemme voineet kohtuudella toimia ilmoituksen perusteella. Jos haluat peruuttaa valtuutuksen tai vaihtaa maksutapaa, ota meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta.
6.6 MAKSUVAIHTOEHDOT JA VALUUTAT
 1. Hyväksymme maksut Yhdysvaltain dollareina, euroina, Dogecoinina, Bitcoinina ja muina kryptovaluuttoina verkkosivustolla määritellyllä tavalla tai toisin kirjallisesti sovitulla tavalla.
 2. Sinun on maksettava kaikki tilausmaksut kirjallisesti sopimassamme valuutassa. Jos maksuvaluutta poikkeaa pankkitilisi valuutasta, pankkisi voi veloittaa sinulta valuutanvaihtomaksuja. Emme ole vastuussa pankkisi perimistä lisämaksuista.
 3. Kaikki kryptovaluuttamaksut on suoritettava verkkosivustolla antamiemme maksuohjeiden mukaisesti tai muutoin sinulle kirjallisesti ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.
 4. Vaihtokurssin ja mahdolliset kryptovaluuttamaksuihin liittyvät lisämaksut määrittää kyseinen kryptovaluuttapörssi maksuhetkellä. Emme ole vastuussa valuuttakurssin muutoksista tai kryptovaluuttapörssin perimistä lisämaksuista.
 5. Pidätämme oikeuden muuttaa hyväksyttyjä valuuttoja ja maksuvaihtoehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
6.7 MAKSUVIIVÄSTYKSET

Pidätämme oikeuden keskeyttää koko Ratkaisun tai osan siitä toistaiseksi, jos et maksa maksuja tämän lausekkeen 6 mukaisesti.

6.8 GST

Ellei toisin mainita, maksut eivät sisällä arvonlisäveroa. Sinun on maksettava veronalaisesta suorituksestamme mahdollisesti maksettava GST, jos toimitamme verolaskun.

6.9 KORTTILISÄT

Pidätämme oikeuden veloittaa luottokorttimaksuja, jos maksut suoritetaan luotto-, pankki- tai maksukortilla (mukaan lukien Visa, MasterCard tai American Express).

6.10 VERKKOMAKSUKUMPPANI
 1. Saatamme käyttää kolmannen osapuolen verkkomaksukumppania (Online-maksukumppani) keräämään tilausmaksuja.
 2. Verkkomaksukumppanin suorittamaan maksujen käsittelyyn sovelletaan tämän sopimuksen lisäksi verkkomaksukumppanin ehtoja, edellytyksiä ja tietosuojakäytäntöjä.
 3. Suostut vapauttamaan meidät ja henkilökuntamme kaikesta vastuusta, joka koskee menetyksiä, vahinkoja tai loukkaantumisia, joita kenelle tahansa henkilölle voi aiheutua verkkomaksukumppanin teoista tai laiminlyönneistä, mukaan lukien verkkomaksukumppanin alustan turvallisuuteen tai suorituskykyyn liittyvät ongelmat tai virheet tai virheet maksun käsittelyssä.
 4. Pidätämme oikeuden korjata tai antaa verkkomaksukumppanillemme tehtäväksi korjata kaikki maksun keräämisessä tapahtuvat virheet tai erehdykset.
6.11 TAKUUT

Antamalla tai lähettämällä tietoja, Aineistoa tai muuta sisältöä Ohjelmistoon liittyen (Lähetetty materiaali), sinä vakuutat ja takaat, että ja sinun on varmistettava, että kaikki Käyttäjät antavat vastaavat vakuutukset ja takuut:

 1. sinulla on valtuudet tarjota Lähetettyä materiaalia (mukaan lukien valtuudet tarjota palveluja, joita väität tarjoavasi);
 2. Julkaistu materiaali on täsmällistä ja totuudenmukaista silloin, kun se on toimitettu;
 3. kaikki arvostelun tai palautteen muodossa julkaistu materiaali on rehellistä, täsmällistä ja antaa oikeudenmukaisen kuvan kyseisestä henkilöstä ja/tai kokemuksestasi;
 4. Julkaistu materiaali ei sisällä haitallisia, syrjiviä, herjaavia tai pahantahtoisesti vääriä merkityksiä eikä loukkaavaa tai yksiselitteistä materiaalia;
 5. Lähetetty materiaali ei sisällä mitään sellaista materiaalia, joka voi vahingoittaa meidän tai siihen liittyvien tai asianomaisten osapuolten mainetta;
 6. Lähetetty materiaali ei ole minkään tuotteen tai palvelun "ohittamista" eikä se muodosta vilpillistä kilpailua;
 7. Lähetetty materiaali ei loukkaa mitään immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, toiminimet, patentit, luottamukselliset tiedot tai muut vastaavat omistusoikeudet, riippumatta siitä, onko ne rekisteröity vai rekisteröimätön, missään päin maailmaa;
 8. Lähetetty materiaali ei sisällä viruksia tai muuta haitallista koodia tai muulla tavoin vaaranna ratkaisun tai minkä tahansa verkon tai järjestelmän turvallisuutta tai eheyttä; ja
 9. Julkaistu materiaali ei riko tai loukkaa mitään sovellettavia lakeja.
6.12 LISENSSI
 1. Sinä myönnät ja sinun on varmistettava, että kaikki Käyttäjät myöntävät meille toistaiseksi voimassa olevan, peruuttamattoman, siirrettävissä olevan, maailmanlaajuisen ja tekijänpalkkioista vapaan lisenssin (mukaan lukien oikeus alilisensointiin) käyttää, kopioida, muokata, jäljentää ja mukauttaa mitä tahansa Julkaistun aineiston immateriaalioikeuksia, jotta voimme käyttää, hyödyntää tai muutoin nauttia Julkaistusta aineistosta saatavista eduista.
 2. Jos todetaan, että sinulla on moraalisia oikeuksia (mukaan lukien omistusoikeus tai koskemattomuus) julkaistuun materiaaliin, vapautat meidät ikuisesti kaikista vaatimuksista, joita voisit esittää meitä vastaan tällaisten moraalisten oikeuksien perusteella, ja sinun on varmistettava, että kaikki käyttäjät myöntävät vastaavan vapautuksen.
 3. Korvaat meidät kaikista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista ja kuluista, joita meille aiheutuu kolmannen osapuolen väitteestä, jonka mukaan lähetetty materiaali loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.
6.13 POISTAMINEN
 1. Ohjelmisto toimii passiivisena kanavana julkaistun materiaalin verkkojakelussa, eikä sillä ole velvollisuutta seuloa julkaistua materiaalia. Voimme kuitenkin oman harkintamme mukaan tarkistaa ja poistaa julkaistun aineiston ratkaisusta milloin tahansa antamatta mitään selitystä tai perusteluja julkaistun aineiston poistamiselle, mukaan lukien, jos päätämme, että julkaistu aineisto loukkaa tai todennäköisesti loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.
 2. Suostut siihen, että olet vastuussa julkaistua materiaalia koskevien tietojen säilyttämisestä ja ylläpitämisestä.
7. HENKINEN OMAISUUS JA TIEDOT
7.1 OHJELMISTOSISÄLLÖN IMMATERIAALIOIKEUDET
 1. (Omistuksemme) Pidätämme omistusoikeuden kaikkeen Materiaaliin, joka on toimitettu sinulle tilauksesi aikana ohjelmiston yhteydessä (mukaan lukien teksti, grafiikka, logot, muotoilu, kuvakkeet, kuvat, ääni- ja videotallenteet, hinnoittelu, lataukset ja ohjelmistot) (Ohjelmiston sisältö) ja pidättää itsellään kaikki oikeudet kaikkiin omistamiimme tai lisensoimiimme immateriaalioikeuksiin ohjelmiston sisällössä, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle.
 2. (Lisenssi sinulle) Sinulle myönnetään lisenssi Ohjelmiston sisältöön Ratkaisun käyttötarkoitusten määrää varten, ja voit tehdä väliaikaisen sähköisen kopion kaikista sinulle toimitetuista materiaaleista tai niiden osista ainoastaan niiden tarkastelemiseksi ja käyttämiseksi Ohjelmiston tarkoituksiin. Et saa muutoin jäljentää, lähettää, mukauttaa, jakaa, myydä, muokata tai julkaista kyseisiä materiaaleja tai mitään Ohjelmiston sisältöä ilman meiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa tai muutoin lain sallimalla tavalla.
7.2 KÄYTTÄJÄN TIEDOT

Oikeutemme ja velvollisuutemme

 1. Myönnät meille (ja henkilökunnallemme) ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, ei-siirrettävissä olevan, maailmanlaajuisen ja peruuttamattoman lisenssin käyttää käyttäjätietoja siinä määrin kuin on kohtuullisesti tarpeen Ratkaisun tarjoamiseksi ja sisäisiin liiketoimintatarkoituksiimme, mukaan lukien Ratkaisun ja muiden tuotteidemme ja palveluidemme parantaminen, ja mukaan lukien koneoppimis- ja muiden analytiikkaprosessien käyttäminen käyttäjätietoihin kaupallisten oivallusten ja muiden asiaan liittyvien oppimisten hankkimiseksi sekä Ratkaisun, liiketoimintamme ja muiden tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi.
 2. Pidätämme oikeuden poistaa käyttäjätietoja milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien tapaukset, joissa katsomme käyttäjätietojen olevan sopimattomia, loukkaavia, laittomia, laittomia, pornografisia, seksistisiä, homofobisia tai rasistisia.

Velvollisuutesi ja lisenssin myöntäminen meille

 1. Olet vastuussa siitä, että:
  1. jaat käyttäjätietoja vain tarkoitetuille vastaanottajille; ja
  2. kaikki käyttäjätiedot ovat asianmukaisia eivätkä ole näiden ehtojen vastaisia.
 2. Sinä:
  1. takaa, että käyttäjätietojen käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia; ja
  2. vapauttaa meidät kaikista menetyksistä, vaatimuksista, kuluista, vahingoista ja vastuista (mukaan lukien verot, palkkiot ja kustannukset), jotka johtuvat tällaisesta loukkauksesta.
7.3 RIKKOMISEN TUNNUSTAMINEN
 1. Käyttämällä Ratkaisua tai lataamalla tai luomalla sisältöä käyttäjä hyväksyy, hyväksyy ja takaa, että hän ei loukkaa mitään immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit, mutta ei rajoittuen niihin.
 2. Suostut käyttämään ja lataamaan sisältöä täysin omalla vastuullasi ja tunnustat, että emme osallistu latausten laillisuuden tarkistamiseen ja sen varmistamiseen, että immateriaalioikeuksia ei rikota.
 3. Hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka johtuvat ratkaisun tai lataamasi tai luomasi sisällön käytöstä.
 4. Lisäkäyttäjät tai -henkilöstö, jotka eivät ole näiden ehtojen osapuolia, tunnustavat, hyväksyvät ja takaavat, että he eivät loukkaa mitään immateriaalioikeuksia käyttämällä Ratkaisua tai lataamalla tai luomalla sisältöä, ja että jos he tekevät niin, he ovat yksin vastuussa kaikista tällaisesta loukkauksesta aiheutuvista oikeudellisista seurauksista.
 5. Lisäkäyttäjäsi tai -henkilöstösi tunnustavat, että he käyttävät Ratkaisua täysin omalla vastuullaan ja että emme ole vastuussa mistään immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka johtuvat heidän käyttämästään Ratkaisusta tai heidän lataamastaan tai luomastaan sisällöstä.
7.4 ILMOITUKSET LOUKKAAVASTA SISÄLLÖSTÄ
 1. Jos tulet tietoiseksi verkkosivustollamme ja/tai ratkaisun avulla luodusta materiaalista tai sisällöstä, joka loukkaa tai todennäköisesti loukkaa jonkun henkilön immateriaalioikeuksia, ota välittömästi yhteyttä osoitteeseen copyright@verbalate.ai.
 2. Jos lähetät valituksen verkkosivustollamme lausekkeen 7.4(a) mukaisesti:
  1. takaat, että valituksen sisältö on täsmällinen ja totuudenmukainen ja että se koskee tekijänoikeuden loukkausta;
  2. tiedostat ja hyväksyt, että perusteeton uhkailu oikeudenkäynnillä tekijänoikeuden loukkauksen johdosta voi olla kiellettyä sovellettavan lain mukaan (esimerkiksi Australian laki (Australia's Tekijänoikeuslaki 1968tai vastaavat lait riippumatta siitä, missä olet); ja
  3. sitoudut korvaamaan meille kaikki tappiot tai vahingot, jotka voivat aiheutua valituksestasi, mukaan lukien kolmannen osapuolen väitteet, joiden mukaan valitus sisältää perusteettoman uhan.
 3. Epäselvyyksien välttämiseksi, lataamalla sisältöä verkkosivustollemme tai muuten käyttämällä Ratkaisua vahvistat, että:
  1. olet sisällön luoja ja omistaja tai sinulla on tarvittavat lisenssit, oikeudet, suostumukset, vapautukset ja luvat käyttää ja antaa meille luvan käyttää lähettämääsi sisältöä millä tahansa Ratkaisumme tarkoittamalla tavalla, mukaan lukien äänikäännöspalvelujen tarjoaminen;
  2. sinulla on jokaisen lähettämässäsi sisällössä esiintyvän tunnistettavan henkilön kirjallinen suostumus, vapautus ja/tai lupa käyttää jokaisen tunnistettavan henkilön nimeä tai kuvaa, jotta voit sisällyttää ja käyttää lähettämääsi sisältöä millä tahansa ratkaisumme tarkoittamalla tavalla, mukaan lukien äänenkäännöspalvelujen tarjoaminen; ja
  3. olet yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, joka on tuotettu käyttämällä ladattua sisältöä, jota et omista tai jonka käyttöön sinulla ei ole lupaa.
8. KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOT, EHDOT JA EDELLYTYKSET
8.1 KOLMANNEN OSAPUOLEN EHDOT
 1. Hyväksyt ja hyväksyt, että kolmansien osapuolten tavaroiden tai palveluiden toimittajien (Kolmannen osapuolen ehdot) voivat ajoittain koskea ratkaisun käyttöäsi.
 2. Hyväksyt kaikki kolmannen osapuolen ehdot, joita sovelletaan kolmannen osapuolen tavaroihin ja palveluihin, joita käytetään Ratkaisun tarjoamisessa sinulle, emmekä ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, joita sinulle aiheutuu tällaisten kolmannen osapuolen ehtojen yhteydessä.
 3. Toteutamme kohtuulliset toimenpiteet ilmoittaaksemme sinulle ratkaisuun sovellettavista kolmannen osapuolen ehdoista, ja sinun on ilmoitettava meille välittömästi, jos et hyväksy tällaisia kolmannen osapuolen ehtoja.
 4. Hyväksyt, että jos et hyväksy kolmannen osapuolen ehtoja, tämä voi vaikuttaa mahdollisuuksiimme tarjota sinulle ratkaisua, emmekä ole vastuussa ratkaisun tarjoamiseen liittyvistä ongelmista, jos et hyväksy kolmannen osapuolen ehtoja.
9. LUOTTAMUKSELLISUUS
 1. Lukuun ottamatta näiden ehtojen mukaisia tapauksia osapuoli ei saa käyttää tai luovuttaa kenellekään henkilölle toisen osapuolen sille luovuttamia luottamuksellisia tietoja ilman luovuttavan osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, eikä se saa sallia kenenkään henkilöstönsä käyttävän tai luovuttavan niitä kenellekään henkilölle ilman luovuttavan osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 2. Kummankin osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle, jos se saa tietoonsa mahdollisen, todellisen tai epäillyn luottamuksellisen tiedon katoamisen, väärinkäytön tai luvattoman pääsyn luottamuksellisiin tietoihin, niiden paljastamisen tai käytön tai muun luottamuksellisten tietojen turvallisuuden, luottamuksellisuuden tai eheyden vaarantumisen.
 3. Ilmoituksen tekevä osapuoli tutkii jokaisen mahdollisen, todellisen tai epäillyn luottamuksellisuusrikkomuksen ja avustaa toista osapuolta asiaan liittyvissä tutkimuksissa.
10. PRIVACY
 1. Keräämme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle Ratkaisun, ottaaksemme sinuun yhteyttä ja kommunikoidaksemme kanssasi, vastataksemme kyselyihisi ja muihin tarkoituksiin, jotka on määritelty tietosuojakäytännössämme, joka on saatavilla osoitteessa https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Tietosuojakäytäntömme sisältää lisätietoja siitä, miten käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietojasi, sekä yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten voit tutustua henkilötietoihisi ja korjata niitä.
 3. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt, että käsittelemme henkilötietoja yksityisyyskäytäntömme mukaisesti.
11. VASTUU
11.1 TAKUUT JA RAJOITUKSET
 1. (Takuut) Me takaamme, että:
  1. Ohjelmisto toimii tilauskauden aikana olennaisilta osin dokumentaation mukaisesti;
  2. Tilauskauden aikana Ratkaisu tarjotaan sinulle näissä ehdoissa kuvatulla tavalla ja näiden ehtojen mukaisesti; ja
  3. tietojemme mukaan ohjelmiston käyttö näiden ehtojen mukaisesti ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.
 2. (Virheet) Korjaamme kaikki ohjelmiston virheet, viat tai puutteet, jotka ilmenevät tilauksesi aikana ja joista ilmoitat meille, paitsi jos virheet, viat tai puutteet:
  1. johtuvat siitä, että ohjelmisto on vuorovaikutuksessa minkä tahansa muun ratkaisun tai tietokonelaitteiston, ohjelmiston tai palvelun kanssa, jota emme ole kirjallisesti hyväksyneet;
  2. johtuvat ohjelmiston väärinkäytöstä; tai
  3. jos käyttäjä käyttää ohjelmistoa muutoin kuin näiden ehtojen tai dokumentaation mukaisesti.
 3. (Palvelun rajoitukset) Ratkaisu tarjotaan sinulle ehdottomasti sellaisena kuin se on. Rajoittamatta, tunnustat ja hyväksyt, että emme voi taata, että:
  1. ratkaisussa ei ole virheitä tai puutteita;
  2. Ratkaisu on aina saatavilla;
  3. ratkaisun kautta lähetetyt viestit toimitetaan nopeasti tai lainkaan;
  4. ratkaisun kautta saamasi tai toimittamasi tiedot ovat turvallisia tai luottamuksellisia; tai
  5. kaikki ratkaisun kautta annetut tiedot ovat tarkkoja tai oikeita.
 4. (Poissulkeminen) Sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikki nimenomaiset tai epäsuorat vakuutukset ja takuut (riippumatta siitä, liittyvätkö ne tarkoitukseen sopivuuteen tai suorituskykyyn tai muuhun), joita ei ole nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa, on suljettu pois.
 5. (Kuluttajalainsäädäntö) Mikään näissä ehdoissa ei ole tarkoitettu rajoittamaan Australian kuluttajalain toimintaa, joka sisältyy Kilpailu- ja kuluttajansuojalaki 2010 (Cth) (ACL). Lain mukaan sinulla voi olla oikeus tiettyihin oikeussuojakeinoihin (kuten hyvitykseen, vaihtoon tai korjaukseen), jos toimittamissamme tavaroissa tai palveluissa on vikaa.
11.2 VASTUUN RAJOITTAMINEN
 1. (Vastuun rajoittaminen) Sovellettavan lain sallimissa rajoissa enimmäisvastuumme sinua kohtaan näiden ehtojen tai ratkaisun nojalla tai niiden yhteydessä aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista on rajoitettu maksujen kokonaismäärään, jonka olet maksanut meille ensimmäisen vastuun aiheuttavan tapahtuman alkamista edeltäneiden kuuden kuukauden aikana.
 2. (Korvaus) Sitoudut aina korvaamaan ja pitämään Leads Hookin ja sen virkailijat, työntekijät ja edustajat (""korvattavat") kaikista menetyksistä (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut) tai vastuista, joita korvauksen saaneille on aiheutunut tai joita he ovat kärsineet, jos tällaiset menetykset tai vastuut ovat aiheutuneet tai vaikuttaneet sinun tai sinun toimihenkilöidesi, työntekijöidesi tai edustajiesi toimesta:
  1. näiden ehtojen rikkominen; tai
  2. huolimaton, vilpillinen tai rikollinen teko tai laiminlyönti.
 3. (Seurausvahingot) Emme ole vastuussa mistään satunnaisista, erityisistä tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat tietojen, liiketoiminnan tai liiketoimintamahdollisuuksien, liikearvon, ennakoitujen säästöjen, voittojen tai tulojen menetyksestä, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai toimittamiemme tavaroiden tai palveluiden perusteella tai niihin liittyen, paitsi siltä osin kuin tätä vastuuta ei voida sulkea pois seuraavien lakien nojalla Kilpailu- ja kuluttajansuojalaki 2010 (Cth) tai muun sovellettavan lain mukaan.
12. PÄIVITYKSET JA ALENNUKSET
 1. Voit ilmoittaa meille, että haluat päivittää tai alentaa tilaustyyppiäsi. Jos teet näin, me:
  1. ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta saat nopeasti käyttöösi uuden tilaustyypin; ja
  2. kun tarjoat tällaisen käyttöoikeuden, soveltaa uusia, asianmukaisia tilausmaksuja sitä ajanjaksoa välittömästi seuraavaan uusintakauteen, jonka aikana sinulle tarjottiin pääsy uuteen tilaustyyppiin, ja sinulta veloitetaan uusi tilausmaksu jokaisella seuraavalla uusintakaudella.
 2. Epäselvyyksien välttämiseksi: jos päätät alentaa tilauksesi tasoa, uuden tilaustyypin käyttöoikeus ja uudet tilausmaksut alkavat seuraavan uusimisjakson alussa, ellei toisin ilmoiteta. Emme yleensä suhteuta alennuksia uusintakausien välillä, mutta pidätämme kuitenkin oikeuden siihen ajoittain.
 3. Jos päätät alentaa tilauksesi tasoa, hyväksyt, ettemme ole vastuussa mistään sisällön, ominaisuuksien tai kapasiteetin menetyksestä, mukaan lukien käyttäjätiedot, ja vapautat meidät kaikista vaatimuksista, jotka liittyvät siihen.
13. PERUUTUS JA IRTISANOMINEN
13.1 MEIDÄN SUORITTAMA PERUUTUS
 1. Voimme irtisanoa nämä ehdot tai minkä tahansa tilauksen kokonaan tai osittain välittömästi kirjallisella ilmoituksella sinulle milloin tahansa mistä tahansa syystä, mukaan lukien jos:
  1. sinä, henkilökuntasi jäsen tai käyttäjä rikkoo näiden ehtojen ehtoja; tai
  2. joudut minkä tahansa maksukyvyttömyys- tai konkurssihallinnon piiriin.
 2. Jos irtisanomme nämä ehdot tämän lausekkeen 13 nojalla olosuhteissa, joissa et ole rikkonut mitään näistä ehdoista, hyvitämme sinulle kuluvan tilauskauden tai uusintakauden tilausmaksun loppuosan, jonka aikana sinulla ei ole pääsyä tilaukseesi.
13.2 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN
 1. Voit peruuttaa Tilauksesi mukavuussyistä noudattamalla Alustan kehotteita. Tilauksen irtisanominen tulee voimaan kulloinkin voimassa olevan tilauskauden tai uusimiskauden lopussa (Peruuttamisaika).
 2. Kaikki tilausmaksut, jotka muutoin olisi pitänyt maksaa peruutusjakson aikana, ovat edelleen maksettavana, ja lain sallimissa rajoissa peruutusjaksolta jo maksettuja tilausmaksuja ei palauteta.
 3. Jatkamme ratkaisun tarjoamista sinulle peruutusjakson aikana (mukaan lukien ohjelmistolisenssi), ja voit hakea tarvittavat käyttäjätiedot tänä aikana.
13.3 IRTISANOMINEN SYYSTÄ
 1. Jos jokin osapuoli ( Ilmoittava osapuoli) katsoo, että toinen osapuoli rikkoo tätä sopimusta (jäljempänä 'sopimus'). Rikkominen), ilmoituksen tekevä osapuoli voi antaa toiselle osapuolelle ilmoituksen rikkomuksen luonteesta ja yksityiskohdista.
 2. Toisella osapuolella on 10 pankkipäivää (tai ilmoittavan osapuolen harkinnan mukaan pidempi aika) aikaa korjata rikkomus (jäljempänä "rikkomus"). Oikaisuaika).
 3. Oikaisuajan jälkeen ilmoituksen tekevä osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle, että:
  1. jos rikkomus on korjattu onnistuneesti, että sopimus jatkuu; tai
  2. jos rikkomusta ei ole onnistuttu korjaamaan, tämä sopimus irtisanotaan (Irtisanominen rikkomisen vuoksi).
 4. Rikkomisen vuoksi tehdyn irtisanomisen jälkeen:
  1. tilauksesi päättyy välittömästi, eikä sinulla ja käyttäjilläsi ole enää pääsyä ratkaisuun, käyttäjätietoihin tai tiliisi; ja
  2. jos olet ilmoittava osapuoli, sinun ei tarvitse maksaa muita maksuja (paitsi jos myöhemmin todetaan, että irtisanominen oli pätemätön).
13.4 MUUT IRTISANOMISEN SEURAUKSET
 1. Näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen sinulla ei ole enää pääsyä ohjelmistoon, tiliisi tai käyttäjätietoihisi, eikä meillä ole velvollisuutta säilyttää tai muutoin säilyttää mitään käyttäjätietoja. Vapautat meidät kaikista tappioista tai vahingoista, jotka voivat aiheutua siitä, että emme säilytä käyttäjätietoja tämän jälkeen.
 2. Tilisi irtisanomisesta tai voimassaolon päättymisestä huolimatta tämän sopimuksen kaikki sellaiset sopimusehdot, joiden luonteen perusteella voidaan kohtuudella olettaa säilyvän voimassa irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen, ovat edelleen voimassa.
14. RIITOJEN RATKAISEMINEN
 1. Osapuoli, joka väittää, että tämän sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä on syntynyt riita, ei saa aloittaa riidasta johtuvaa tai siihen liittyvää oikeudenkäyntiä, lukuun ottamatta kiireellistä välitoimimenettelyä, ellei kyseinen osapuoli ole noudattanut tämän lausekkeen vaatimuksia.
 2. Osapuolen, joka haluaa ratkaista tämän sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä syntyneen riidan, on annettava riidan toiselle osapuolelle tai toisille osapuolille kirjallinen ilmoitus, joka sisältää kohtuullisen yksityiskohtaiset tiedot riidasta ja jossa vaaditaan sen ratkaisemista tämän lausekkeen mukaisesti.
 3. Kun riitaa koskeva ilmoitus on annettu, riidan osapuolten on pyrittävä parhaansa mukaan ratkaisemaan riita vilpittömässä mielessä. Jos riitaa ei saada ratkaistua 14 päivän kuluessa (tai muussa osapuolten kirjallisesti sopimassa määräajassa) ilmoituksen antamisesta, riidan osapuoli voi ryhtyä oikeustoimiin riidan ratkaisemiseksi.
15. VÄKIVALTAINEN MAJEURE
 1. Emme ole vastuussa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen viivästymisestä tai laiminlyönnistä, jos viivästys tai laiminlyönti johtuu ylivoimaisesta esteestä.
 2. Jos ylivoimainen este ilmenee, meidän on pyrittävä kohtuullisesti ilmoittamaan sinulle:
  1. kohtuulliset tiedot ylivoimaisesta esteestä; ja
  2. sikäli kuin se on tiedossa, todennäköinen laajuus, jossa emme pysty täyttämään tai viivästymme täyttämään tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitamme.
 3. Jollei lausekkeen 15(b) noudattamisesta muuta johdu, velvollisuutemme keskeytetään ylivoimaisen esteen aikana siltä osin kuin ylivoimainen este vaikuttaa siihen.
 4. Tässä sopimuksessa 'ylivoimaisella esteellä' tarkoitetaan:
  1. Jumalan teko, salamanisku, meteorinisku, maanjäristys, myrsky, tulva, maanvyöry, räjähdys tai tulipalo;
  2. lakot tai muut työtaistelutoimenpiteet, joihin emme voi vaikuttaa;
  3. sota, terrorismi, sabotaasi, saarto, vallankumous, mellakka, kapina, kansannousu, levottomuus, epidemia, pandemia; tai
  4. COVID-19:tä koskeva valtion viranomaisen päätös tai COVID-19:tä koskeva uhka, johon emme voi kohtuullisesti vaikuttaa, siltä osin kuin se vaikuttaa kykyymme täyttää velvollisuutemme.
16. ILMOITUKSET
 1. Näiden ehtojen mukainen ilmoitus tai muu tiedonanto osapuolelle on lähetettävä:
  1. kirjallisesti ja englanniksi; ja
  2. toimitetaan sähköpostitse toiselle osapuolelle tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, tai jos tilauksessa ei ole ilmoitettu sähköpostiosoitetta, sähköpostiosoitteeseen, jota osapuolet käyttävät tämän sopimuksen aiheeseen liittyvässä kirjeenvaihdossaan tämän sopimuksen päivämääränä säännöllisimmin (Sähköpostiosoite). Osapuolet voivat päivittää sähköpostiosoitteensa ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle.
 2. Ellei ilmoituksen lähettävä osapuoli tiedä tai kohtuudella epäile, että sähköpostia ei ole toimitettu toisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen, ilmoitus katsotaan annetuksi:
  1. 24 tunnin kuluttua sähköpostin lähettämisestä, paitsi jos se osuu lauantaiksi, sunnuntaiksi tai yleiseksi vapaapäiväksi siinä valtiossa tai alueella, jonka lakeja sovelletaan tähän sopimukseen, jolloin ilmoitus katsotaan annetuksi kyseisessä valtiossa tai alueella seuraavana arkipäivänä; tai
  2. kun toinen osapuoli vastaa,

sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

17. YLEISTÄ
17.1 SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

Tähän sopimukseen sovelletaan Australian Victorian osavaltion lakia. Kumpikin osapuoli alistuu peruuttamattomasti Australian Victorian osavaltion tuomioistuinten ja niiden muutoksenhakutuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa tai siihen liittyvissä menettelyissä. Kumpikin osapuoli luopuu peruuttamattomasti vastustamasta oikeudenkäynnin oikeuspaikkaa sillä perusteella, että oikeudenkäynti on pantu vireille sopimattomassa oikeuspaikassa.

17.2 VAPAUTUMINEN

Kukaan tämän sopimuksen osapuolista ei voi vedota toisen osapuolen sanoihin tai käyttäytymiseen luopumisena mistään oikeudesta, ellei luopuminen ole kirjallinen ja luopumisen myöntävän osapuolen allekirjoittama.

17.3 SEVERANCE

Kaikki tämän sopimuksen ehdot, jotka ovat kokonaan tai osittain mitättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia, erotetaan siltä osin kuin ne ovat mitättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia. Tämän sopimuksen muiden osien pätevyyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta ei rajoiteta tai muutoin vaikuteta.

17.4 YHTEISVASTUU

Kahden tai useamman henkilön ottama velvoite tai vastuu tai kahdelle tai useammalle henkilölle annettu oikeus sitoo tai hyödyttää heitä yhteisvastuullisesti.

17.5 TOIMEKSIANTO

Osapuoli ei voi siirtää, novoida tai muulla tavoin siirtää mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

17.6 KOKO SOPIMUS

Tämä sopimus sisältää koko osapuolten välisen sopimuksen, ja se korvaa kaikki aiemmat neuvottelut, menettelytavat, järjestelyt, yhteisymmärryksen tai sopimuksen, nimenomaiset tai epäsuorat, jotka liittyvät tämän sopimuksen kohteeseen.

17.7 TULKKAUS
 1. (yksikössä ja monikossa) yksikössä olevat sanat sisältävät myös monikossa olevat sanat (ja päinvastoin);
 2. (valuutta) viittaus $:hen; tai "dollari" viittaa Yhdysvaltojen valuuttaan;
 3. (sukupuoli) sukupuolta ilmaisevat sanat sisältävät myös muiden sukupuolten vastaavat sanat;
 4. (määritellyt termit) jos sanalle tai lausekkeelle annetaan määritelty merkitys, kaikilla muilla sanan tai lausekkeen sananosilla tai kieliopillisilla muodoilla on vastaava merkitys;
 5. (henkilö) viittaus "henkilöön" tai "teihin" sisältää yksityishenkilön, yksityishenkilön kuolinpesän, yrityksen, viranomaisen, yhdistyksen, yhteenliittymän tai yhteisyrityksen (riippumatta siitä, onko se perustettu vai ei), kumppanuuden, trustin ja minkä tahansa muun yhteisön;
 6. (puolue) viittaus osapuoleen sisältää kyseisen osapuolen toimeenpanijat, pesänselvittäjät, oikeudenomistajat ja sallitut oikeudenomistajat, mukaan lukien henkilöt, jotka ovat ottaneet asian haltuunsa novation kautta, ja edunvalvojan tapauksessa myös kaikki sijais- tai lisäedunvalvojat;
 7. (tämä sopimus) viittaus osapuoleen, lausekkeeseen, kappaleeseen, aikatauluun, näytteeseen, liitteeseen tai liitteeseen on viittaus tämän sopimuksen osapuoleen, lausekkeeseen, kappaleeseen, aikatauluun, näytteeseen, liitteeseen tai liitteeseen, ja viittaus tähän sopimukseen sisältää kaikki sen aikataulut, näytteet, liitteet ja liitteet;
 8. (asiakirja) viittaus asiakirjaan (mukaan lukien tämä sopimus) tarkoittaa kyseistä asiakirjaa sellaisena kuin se on ajoittain muutettu, uudistettu, vahvistettu tai korvattu;
 9. (otsikot) otsikot ja lihavoidut sanat ovat vain tarkoituksenmukaisia eivätkä vaikuta tulkintaan;
 10. (sisältää) sana "sisältää" ja vastaavat sanat missä tahansa muodossa eivät ole rajoitussana; ja
 11. (kielteinen tulkinta) mitään tämän sopimuksen määräystä ei tulkita osapuolen kannalta epäedullisesti sen vuoksi, että kyseinen osapuoli on ollut vastuussa tämän sopimuksen tai kyseisen määräyksen valmistelusta.
MÄÄRITELMÄT
TermiMääritelmä
Luottamukselliset tiedottarkoitetaan osapuolen antamia tai toimittamia tietoja, jotka ovat luonteeltaan luottamuksellisia, jotka kyseinen osapuoli on nimennyt luottamuksellisiksi tai jotka toinen osapuoli tietää tai jonka toisen osapuolen pitäisi tietää olevan luottamuksellista, mutta joihin ei sisälly tietoja, jotka ovat tai joista tulee ilman luottamuksellisuuden rikkomista yleisesti tunnettuja.
Dokumentaatiotarkoittaa kaikkia käyttöoppaita, ohjetiedostoja ja muita asiakirjoja, jotka toimitamme sinulle ohjelmistoon liittyen, olivatpa ne sitten sähköisessä tai paperisessa muodossa.
Hosting-palveluttarkoittaa lausekkeessa 4 annettua merkitystä.
Immateriaalioikeudettarkoittaa kaikkia nykyisiä ja tulevia immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia kaikkialla maailmassa (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä), mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallit, patentit, moraaliset oikeudet, puolijohde- ja piirisuunnitteluoikeudet, kauppa-, liike-, yritys- ja verkkotunnukset sekä muut omistusoikeudet, liikesalaisuudet, taitotieto, tekniset tiedot, luottamukselliset tiedot ja oikeus tietojen luottamuksellisuuteen sekä kaikki tällaisten oikeuksien rekisteröintiä (mukaan lukien niiden uusiminen) koskevat oikeudet, riippumatta siitä, ovatko ne syntyneet ennen tämän sopimuksen päivämäärää vai sen jälkeen.
Materiaalitarkoittaa aineellisia ja aineettomia tietoja, asiakirjoja, raportteja, ohjelmistoja (mukaan lukien lähde- ja kohdekoodi), keksintöjä, tietoja ja muuta aineistoa missä tahansa muodossa.
Ratkaisun käyttäjien määrä tarkoittaa niiden Käyttäjien määrää, joille voit antaa Ratkaisun käyttöön Tilaustyyppisi mukaisesti.
Henkilöstötarkoittaa osapuolen osalta sen toimihenkilöitä, työntekijöitä, alihankkijoita (mukaan lukien alihankkijat) ja asiamiehiä.
Ohjelmistoon näiden ehtojen ensimmäisessä kappaleessa annettu merkitys.
Ohjelmiston sisältötarkoittaa lausekkeessa 7.1(a) määriteltyä tarkoitusta.
Ratkaisutarkoittaa lausekkeessa 3.1 määriteltyä tarkoitusta.
Tilaustarkoittaa näiden ehtojen ensimmäisessä kappaleessa annettua merkitystä.
Tilausmaksuttarkoittaa näiden ehtojen lausekkeessa 6 määriteltyä tarkoitusta.
Tilausaikatarkoittaa verkkosivustolla sovittua Ratkaisun tilauksen kestoa.
Tilaustyyppitarkoittaa valitsemaasi ratkaisun käyttöoikeustasoa, joka on ilmoitettu verkkosivustollamme tai josta on muuten sovittu kanssamme kirjallisesti.
Tukipalvelut tarkoittaa lausekkeessa 3.6 annettua merkitystä.
Käyttäjätarkoittaa sinua ja kaikkia ohjelmiston kolmansia loppukäyttäjiä, joille annat ohjelmiston käyttöön.
Käyttäjätiedottarkoittaa kaikkia tiedostoja, tietoja, dokumentteja, dokumentteja, informaatiota tai muita materiaaleja, jotka sinä tai joku muu Käyttäjä on ladannut ohjelmistoon tai jotka sinä, henkilökuntasi tai Käyttäjät muutoin toimitatte meille näiden Ehtojen mukaisesti tai niihin liittyen, mukaan lukien kaikki näihin materiaaleihin liittyvät immateriaalioikeudet.
Verkkosivustotarkoittaa näiden ehtojen ensimmäisessä kappaleessa esitetyn URL-osoitteen verkkosivustoa ja kaikkia muita verkkosivustoja, joita me ylläpidämme ratkaisun yhteydessä.
fiSuomi