ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Καλώς ήρθατε στη Verbalate Pty Ltd

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας (Όροι), το πιο ενημερωμένο αντίγραφο του οποίου μπορείτε πάντα να βρείτε στη διεύθυνση www.verbalate.ai (Ιστοσελίδα).

Είμαστε η Verbalate Pty Ltd μια αυστραλιανή επιχείρηση με ΑΒΝ 79 667 685 216 (''εμείς', 'μας' ή 'μας') και παρέχουμε λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) προϊόν που παρέχει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μεταγραφής, μετάφρασης και υποτιτλισμού (Λογισμικό).

Οι παρόντες Όροι διέπουν την πρόσβασή σας στο Λογισμικό και την παροχή από εμάς οποιωνδήποτε άλλων αγαθών και υπηρεσιών όπως ορίζονται στους παρόντες Όρους (Συνδρομή).

Πληρώνοντας για τη Συνδρομή σας ή αποδεχόμενοι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το όφελος οποιουδήποτε μέρους της Συνδρομής σας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι αποτελούν δεσμευτική συμβατική συμφωνία μεταξύ εσάς, του προσώπου που αποκτά τη Συνδρομή, ή της εταιρείας που εκπροσωπείτε και αποκτάτε τη Συνδρομή για λογαριασμό της ('εσύ' ή 'your') και εμάς.

Λάβετε υπόψη ότι η Συνδρομή σας θα συνεχίσει να ανανεώνεται επ' αόριστον και θα συνεχίσετε να επιβαρύνεστε με τα Τέλη Συνδρομής, εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι θέλετε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας σύμφωνα με τη ρήτρα 13. Παρακαλούμε φροντίστε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν θέλετε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας.

Μπορούμε να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας σας, και η συνεχιζόμενη χρήση της Λύσης μετά από μια τέτοια ενημέρωση θα αποτελεί συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους Όρους όπως έχουν τροποποιηθεί.

Στους παρόντες Όρους, οι λέξεις και φράσεις με κεφαλαία γράμματα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται όταν ακολουθούνται από έντονες αγκύλες ή όπως ορίζεται στον πίνακα ορισμών στο τέλος των παρόντων Όρων.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προτού συμφωνήσετε να προχωρήσετε στη Συνδρομή σας.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
  1. έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την εξουσία να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση μαζί μας και
  2. είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε την πληρωμή που δώσατε κατά την αγορά μιας Συνδρομής.
 2. Το Λογισμικό δεν προορίζεται για χρήση χωρίς επίβλεψη από άτομα κάτω των 18 ετών ή από άτομα που έχουν προηγουμένως αναστείλει ή απαγορεύσει τη χρήση του Λογισμικού. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε είτε:
  1. είναι άνω των 18 ετών και έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό για προσωπική και εμπορική χρήση- ή
  2. πρόσβαση στο Λογισμικό για λογαριασμό ατόμου κάτω των 18 ετών και συγκατάθεση για τη χρήση του Λογισμικού από το εν λόγω άτομο.
 3. Παρακαλείστε να μην έχετε πρόσβαση στο Λογισμικό εάν είστε κάτω των 18 ετών και δεν έχετε τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας, εάν είστε κάτω των 16 ετών ή εάν στο παρελθόν σας έχει ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση του Λογισμικού.
 4. Εάν δεν υπογράφετε ως φυσικό πρόσωπο αλλά για λογαριασμό της εταιρείας σας, του εργοδότη σας, ενός οργανισμού, μιας κυβέρνησης ή άλλης νομικής οντότητας (Εκπροσωπούμενη οντότητα), τότε "εσείς" ή "σας" σημαίνει την Εκπροσωπούμενη Οντότητα και δεσμεύετε την Εκπροσωπούμενη Οντότητα στην παρούσα συμφωνία. Εάν αποδέχεστε την παρούσα συμφωνία και χρησιμοποιείτε τη Λύση μας για λογαριασμό μιας Εκπροσωπούμενης Οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να το κάνετε.
2. ΟΡΟΣ
 1. Η Συνδρομή σας και οι παρόντες Όροι αρχίζουν από την ημερομηνία που συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους (όπως ορίζεται στην αρχή των παρόντων Όρων) και συνεχίζονται για την Περίοδο Συνδρομής και τις τυχόν Περιόδους Ανανέωσης που ισχύουν, εκτός εάν καταγγελθεί νωρίτερα σύμφωνα με τον όρο 13.
 2. Με την επιφύλαξη της ρήτρας 2(γ), μετά τη λήξη της Περιόδου Συνδρομής, η παρούσα σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα και επ' αόριστον σε συνεχή βάση για περίοδο ίση με την Περίοδο Συνδρομής (Περίοδος ανανέωσης).
 3. Η παρούσα συμφωνία δεν θα ανανεώνεται αυτόματα κατά τη λήξη της Περιόδου συνδρομής ή της Περιόδου ανανέωσης (Ημερομηνία ανανέωσης), εάν ένα από τα δύο μέρη υποβάλει γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης τουλάχιστον [εισάγετε την περίοδο ειδοποίησης] πριν από την Ημερομηνία Ανανέωσης.
 4. Τουλάχιστον [εισάγετε χρονικό διάστημα] πριν από τη λήξη της ημερομηνίας ανανέωσης, θα σας παρέχουμε εκ των προτέρων γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας και τυχόν αλλαγές στα τέλη συνδρομής ή στους παρόντες Όρους (Ανακοίνωση ανανέωσης).
3. Η ΛΥΣΗ
3.1 Η ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΛΎΣΗ
 1. Θα σας παρέχουμε, στην έκταση που περιγράφεται στον Τύπο Συνδρομής σας, το Λογισμικό και την Τεκμηρίωση (Λύση).
 2. (Πεδίο εφαρμογής της συνδρομής) Η Συνδρομή σας περιλαμβάνει τα οφέλη και τους περιορισμούς του Τύπου Συνδρομής σας, όπως ορίζονται στον Ιστότοπό μας ή όπως άλλως σας γνωστοποιείται κατά την εγγραφή σας για τη Συνδρομή σας (και όπως τροποποιείται κατά καιρούς με ειδοποίηση προς εσάς).
 3. Κατά την ημερομηνία των παρόντων Όρων, προσφέρουμε τους ακόλουθους τύπους συνδρομής:
  1. (Δωρεάν συνδρομή): πρόσβαση στη Λύση για μέγιστη διάρκεια ενός λεπτού ανά μήνα.
  2. (Βασική συνδρομή): πρόσβαση στη Λύση για μέγιστη διάρκεια 10 λεπτών ανά μήνα.
  3. (Επιχειρηματική συνδρομή): πρόσβαση στη Λύση για μέγιστη διάρκεια 100 λεπτών ανά μήνα.
  4. (Συνδρομή Pro): πρόσβαση στη Λύση για μέγιστη διάρκεια 1000 λεπτών ανά μήνα.
 4. Ενδέχεται κατά διαστήματα να εγκαθιστούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια βελτιώσεις στη Λύση, όπου ως βελτιώσεις νοούνται οποιεσδήποτε αναβαθμισμένες, βελτιωμένες, τροποποιημένες ή νέες εκδόσεις της Λύσης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμογών που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματός σας).
 5. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια:
  1. να μην παρέχει οποιοδήποτε μέρος της Λύσης μέχρι να καταβάλετε οποιαδήποτε τέλη ή προκαταβολή που πρέπει να καταβληθεί σε σχέση με τη Λύση- και
  2. να μην παραδώσετε μέρος ή το σύνολο της Λύσης μέχρι να εξοφλήσετε το τιμολόγιο που αφορά τη Λύση.
3.2 ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ

Θα παρέχουμε γενική υποστήριξη όπου είναι εύλογα απαραίτητο για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων με το Λογισμικό (Υπηρεσίες υποστήριξης), ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως:

 1. θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης όπου είναι απαραίτητο. Θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με το Λογισμικό εσωτερικά και δεν θα σας βοηθήσουμε με προβλήματα που βρίσκονται εκτός του εύλογου ελέγχου μας,
 2. τα αιτήματα για Υπηρεσίες Υποστήριξης θα απαντώνται με βάση τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες Υποστήριξης θα είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο ή ότι οποιοδήποτε αίτημα για Υπηρεσίες Υποστήριξης θα απαντηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου,
 3. είστε υπεύθυνοι για όλη την εσωτερική διαχείριση και τη διαχείριση της πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης εφεδρικών κωδικών πρόσβασης και της παροχής βοήθειας στους χρήστες σας για την πρόσβαση και τη χρήση του Λογισμικού, και
 4. δεν θα έχετε καμία αξίωση για καθυστέρηση στην πρόσβασή σας στο Λογισμικό λόγω οποιασδήποτε αποτυχίας ή καθυστέρησης στις Υπηρεσίες υποστήριξης.
3.3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
 1. (Λογαριασμοί) Για να χρησιμοποιήσετε τη Λύση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε, να εγγραφείτε και να λάβετε έναν λογαριασμό μέσω του Ιστότοπου (ένα Λογαριασμός).
 2. (Παροχή πληροφοριών) Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στο Λογαριασμό και στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης του Ιστότοπου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα και το επώνυμο, το προτιμώμενο όνομα χρήστη, έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση χρέωσης, ταχυδρομική και φυσική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου, φωτογραφίες και βίντεο, αρχεία ήχου, πληροφορίες προφίλ, στοιχεία πληρωμής, αξιολογήσεις και κριτικές, επαληθευμένες ταυτότητες, επαληθευμένες πιστοποιήσεις και πιστοποίηση και άλλες πληροφορίες που καθορίζονται από εμάς κατά καιρούς.
 3. (Εγγύηση) Εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στο Λογαριασμό είναι ακριβείς, ειλικρινείς, σωστές και ενημερωμένες.
 4. (Αποδοχή) Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής Λογαριασμού, ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να επιλέξουμε να σας αποδεχτούμε ως εγγεγραμμένο χρήστη στον Ιστότοπο και να σας παρέχουμε έναν Λογαριασμό.
 5. (Ακύρωση) Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε τον Λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους.
3.4 ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗΣ
 1. Το λογισμικό χρησιμοποιεί προηγμένους αλγορίθμους και τεχνικές μηχανικής μάθησης για την παροχή μεταφράσεων. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα λόγω των εγγενών περιορισμών της τεχνητής νοημοσύνης. Ως εκ τούτου, δεν εγγυόμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των μεταφράσεων που παρέχονται. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι οποιαδήποτε εξάρτηση από το μεταφρασμένο περιεχόμενο γίνεται με δική τους ευθύνη.
 2. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ελέγχουν και να επαληθεύουν την ακρίβεια του μεταφρασμένου περιεχομένου ανεξάρτητα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Λύσης ή την εμπιστοσύνη στο μεταφρασμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οικονομικών ζημιών, απώλειας επιχειρηματικών ευκαιριών ή ζημίας φήμης.
 3. Χρησιμοποιώντας τη Λύση μας, αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα και αποδέχεστε τον κίνδυνο που συνδέεται με πιθανές ανακρίβειες. Συμφωνείτε να μας απαλλάξετε και να μας αποζημιώσετε από τυχόν αξιώσεις, ευθύνες, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση του Λογισμικού μας ή την εξάρτηση από μεταφρασμένο περιεχόμενο.
3.5 ΓΕΝΙΚΉ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

 1. οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας παρέχονται στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Λύση ή τις Υπηρεσίες είναι γενικής φύσης, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για τις δικές σας συνθήκες και δεν συνιστούν οικονομικές, νομικές ή οποιουδήποτε άλλου είδους επαγγελματική συμβουλή- και
 2. είναι δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους που αφορούν την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί εργασιακών σχέσεων και των νόμων περί απορρήτου.
3.6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 1. Όσο διατηρείται η Συνδρομή σας, σας παραχωρούμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης για τον αριθμό των χρηστών της Λύσης. Εάν ο Τύπος Συνδρομής σας στον Ιστότοπο δεν προσδιορίζει τον Αριθμό Χρηστών της Λύσης, η άδειά σας για τη χρήση της Λύσης σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα θα περιορίζεται σε έναν Χρήστη (δηλαδή, ο Αριθμός Χρηστών της Λύσης θα είναι ένας).
 2. Ενδέχεται κατά καιρούς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κυκλοφορούμε βελτιώσεις στο Λογισμικό, δηλαδή αναβαθμισμένες, βελτιωμένες, τροποποιημένες ή νέες εκδόσεις του Λογισμικού (Βελτιώσεις). Οποιεσδήποτε Βελτιώσεις στο Λογισμικό δεν θα περιορίζουν ή θα επηρεάζουν με άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους. Οι Βελτιώσεις ενδέχεται να προκαλούν κατά καιρούς διακοπές λειτουργίας ή καθυστερήσεις και δεν θα παρέχονται πιστώσεις για τέτοιες διακοπές λειτουργίας.
 3. Μπορούμε να αλλάξουμε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά της Λύσης ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησής σας.
3.7 WATERMARK

Η Λύση περιλαμβάνει ένα ψηφιακό υδατογράφημα που ενσωματώνεται αυτόματα σε κάθε έξοδο που παράγεται από τη Λύση. Αυτό το υδατογράφημα περιέχει πληροφορίες που προσδιορίζουν την ημερομηνία, την ώρα και τον δημιουργό της εκροής, καθώς και μια ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι η εκροή δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Συμφωνείτε να μην αφαιρέσετε, αποκρύψετε ή τροποποιήσετε αυτό το ψηφιακό υδατογράφημα με οποιονδήποτε τρόπο.

4. ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Θα αποθηκεύσουμε τα Δεδομένα Χρήστη που μεταφορτώνετε στο Λογισμικό χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία φιλοξενίας τρίτου μέρους που επιλέγουμε εμείς (Υπηρεσίες φιλοξενίας), με τους ακόλουθους όρους:

 1. (τοποθεσία φιλοξενίας) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διακομιστές αποθήκευσης για τη φιλοξενία του Λογισμικού μέσω υπηρεσιών cloud-based και ενδεχομένως σε άλλες τοποθεσίες εκτός Αυστραλίας.
 2. (ποιότητα υπηρεσιών) Παρόλο που θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλέξουμε τον κατάλληλο πάροχο φιλοξενίας, δεν εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες φιλοξενίας θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα ή ελαττώματα ή ότι τα Δεδομένα χρήστη θα είναι προσβάσιμα ή διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
 3. (ασφάλεια) Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα χρήστη αποθηκεύονται με ασφάλεια. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, καταστροφή, απώλεια, ζημιά ή αλλοίωση των Δεδομένων Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λόγω hacking, κακόβουλου λογισμικού, ransomware, ιών, κακόβουλου κώδικα υπολογιστή ή άλλων μορφών παρέμβασης.
 4. (εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας & ανάκτηση μετά από καταστροφή) Σε περίπτωση που τα Δεδομένα Χρήστη χαθούν λόγω βλάβης του συστήματος (π.χ. κατάρρευση βάσης δεδομένων ή διακομιστή ιστού), δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι διαθέσιμο οποιοδήποτε αντίγραφο ασφαλείας ή, αν είναι διαθέσιμο, ότι ένα τέτοιο αντίγραφο ασφαλείας δεν θα περιέχει σφάλματα ή ελαττώματα.
5. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ
5.1 ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Συμφωνείτε να:

 1. να μας παρέχετε όλα τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τη βοήθεια που ευλόγως απαιτούμε για την εκτέλεση των Υπηρεσιών και
 2. να μας παρέχετε πρόσβαση σε οποιουσδήποτε λογαριασμούς τρίτων ή άλλους λογαριασμούς που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σύνδεσης και των κωδικών πρόσβασης), όπως εύλογα απαιτείται από εμάς για την εκτέλεση των Υπηρεσιών.
5.2 ΥΛΙΚΌ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ
 1. Εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες, η τεκμηρίωση και το λοιπό Υλικό που μας παρέχετε για τους σκοπούς της λήψης της Λύσης είναι πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα.
 2. Μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη Λύση, στο βαθμό που η εν λόγω απώλεια ή ζημία προκαλείται ή συντελείται από πληροφορίες, τεκμηρίωση ή οποιοδήποτε άλλο Υλικό που παρέχεται από εσάς είναι ελλιπές, ανακριβές ή ξεπερασμένο.
5.3 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΑΣ
 1. Πρέπει να συμμορφώνεστε, και πρέπει να διασφαλίζετε ότι όλοι οι χρήστες συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με την παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς, το προσωπικό σας ή οποιονδήποτε Χρήστη και μας αποζημιώνετε για οποιαδήποτε τέτοια ζημία, απώλεια ή δαπάνη.
 2. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τη Λύση για παράνομους ή απαγορευμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:
  1. τη δημιουργία ψεύτικων βίντεο ή ηχογραφήσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δυσφημίσουν, να παρενοχλήσουν ή να βλάψουν με άλλο τρόπο άτομα ή οντότητες- ή
  2. δημιουργείτε παραποιημένες μεταφράσεις ή άλλο περιεχόμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δυσφημίσει, να παρενοχλήσει ή να βλάψει με άλλο τρόπο άτομα ή οντότητες, ή
  3. να δημιουργήσετε μεταφράσεις που είναι ανακριβείς, παραπλανητικές ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία σε άτομα ή οντότητες.
 3. Δεν πρέπει, και δεν πρέπει να ενθαρρύνετε ή να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε Χρήστη, Προσωπικό ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας:
  1. ανεβάζετε ευαίσθητες πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά χρησιμοποιώντας το Λογισμικό,
  2. ανεβάζετε οποιοδήποτε ακατάλληλο, προσβλητικό, παράνομο, παράνομο, πορνογραφικό, σεξιστικό, ομοφοβικό ή ρατσιστικό υλικό χρησιμοποιώντας το Λογισμικό,
  3. να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, συμπεριλαμβανομένου ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη Λύση με τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή διευκολύνει παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης ή αποδοχής εργασίας που περιλαμβάνει παράνομες δραστηριότητες ή σκοπούς,
  4. ανεβάζετε οποιοδήποτε υλικό που ανήκει ή προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
  5. να δημιουργήσετε αντίγραφα της Τεκμηρίωσης ή του Λογισμικού,
  6. να προσαρμόσετε, να τροποποιήσετε ή να αλλοιώσετε με οποιονδήποτε τρόπο το Λογισμικό,
  7. να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλη ειδοποίηση επί του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης ή που αποτελεί μέρος αυτών,
  8. να ενεργείτε με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να βλάψει τη φήμη μας ή τη φήμη των συνδεδεμένων ή ενδιαφερόμενων μερών ή να κάνετε οτιδήποτε αντίθετο προς τα συμφέροντα μας ή του Λογισμικού,
  9. χρησιμοποιείτε το Λογισμικό με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
  10. να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να μεταφράσετε το Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση,
  11. να δημοσιεύετε ή να κοινοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσής τους στο διαδίκτυο ή της κοινοποίησής τους σε τρίτους,
  12. να ενσωματώσετε το Λογισμικό με δεδομένα ή Λογισμικό τρίτων ή να κάνετε προσθήκες ή αλλαγές στο Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης APIs στο Λογισμικό), εκτός από την ενσωμάτωση σύμφωνα με οποιαδήποτε Τεκμηρίωση ή οδηγίες που παρέχονται εγγράφως από εμάς,
  13. εκφοβίζετε, παρενοχλείτε, παριστάνετε τον εαυτό σας, καταδιώκετε, απειλείτε, εκφοβίζετε ή θέτετε σε κίνδυνο οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή διανέμετε ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, spam, μαζικό περιεχόμενο ή παρενόχληση σε σχέση με το Λογισμικό,
  14. πωλεί, δανείζει, μεταβιβάζει, παραχωρεί με υπο-άδεια, ενοικιάζει ή με άλλο τρόπο διαθέτει το Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη χορήγηση πρόσβασης σε ένα Χρήστη όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους,
  15. Αποσυμπίληση ή αντίστροφη μηχανική του Λογισμικού ή οποιουδήποτε τμήματός του, ή άλλη απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου του κώδικα,
  16. να μοιραστείτε τον Λογαριασμό σας ή τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σύνδεσης ή των κωδικών πρόσβασης, με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και ότι απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του Λογαριασμού σας από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι ο κάτοχος του λογαριασμού. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας, του κωδικού πρόσβασης ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή πιθανή παραβίαση της ασφάλειας της Λύσης,
  17. να χρησιμοποιείτε τη Λύση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός του σκοπού για τον οποίο σχεδιάστηκε, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης της Λύσης με τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή διευκολύνει παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης ή αποδοχής εργασίας που περιλαμβάνει παράνομες δραστηριότητες ή σκοπούς),
  18. να κάνετε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση της Λύσης και δεν πρέπει να αντιγράφετε, αναπαράγετε, μεταφράζετε, προσαρμόζετε, διαφοροποιείτε ή τροποποιείτε τη Λύση χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας,
  19. επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιονδήποτε τεχνολογικό μηχανισμό προστασίας ή άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας του Λογισμικού ή
  20. επιτρέπει οποιαδήποτε χρήση της Λύσης πέραν του αριθμού χρηστών της Λύσης.
 4. Εάν αντιληφθείτε κακή χρήση της Συνδρομής σας από οποιοδήποτε πρόσωπο, τυχόν λάθη στο υλικό της Συνδρομής σας ή οποιαδήποτε δυσκολία στην πρόσβαση ή τη χρήση της Συνδρομής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας ή τη φόρμα που παρέχεται στον Ιστότοπό μας.
 5. Συμφωνείτε και πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες συμφωνούν:
  1. να συμμορφώνεστε με κάθε υποχρέωσή σας στους παρόντες Όρους,
  2. να εγγραφείτε για έναν Λογαριασμό προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη Λύση,
  3. ότι οι πληροφορίες που σας δίνονται μέσω του Λογισμικού, από εμάς ή από άλλον Χρήστη, είναι γενικής φύσης και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκληθεί από οποιεσδήποτε ενέργειες κάνετε με βάση αυτές τις πληροφορίες, και
  4. ότι μπορούμε να ακυρώσουμε τον δικό σας Λογαριασμό ή τον Λογαριασμό οποιουδήποτε Χρήστη ανά πάσα στιγμή, εάν θεωρήσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι εσείς ή αυτοί παραβιάζετε ή ενδέχεται να παραβιάσετε την παρούσα ρήτρα 5.
6. ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ
6.1 ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ
 1. Ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρουμε μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο της Λύσης (Δωρεάν δοκιμαστική περίοδος)
 2. Σε περίπτωση που σας χορηγήσουμε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, δεν θα οφείλονται πληρωμές κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και η πρώτη σας πληρωμή θα οφείλεται αμέσως μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου.
6.2 ΣΥΝΔΡΟΜΈΣ
 1. Πρέπει να μας καταβάλλετε τα τέλη συνδρομής στα ποσά που καθορίζονται στον Ιστότοπο για τον Τύπο Συνδρομής σας ή όπως άλλως συμφωνείται εγγράφως (Τέλη συνδρομής).
 2. Όλα τα τέλη συνδρομής πρέπει να καταβάλλονται εκ των προτέρων και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αλλαγής γνώμης.
6.3 ΜΗΝΙΑΊΑ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ

Για μηνιαία τιμολόγηση, τα Τέλη Συνδρομής οφείλονται την πρώτη ημέρα της Περιόδου Συνδρομής (ή αμέσως μετά τη λήξη οποιασδήποτε ισχύουσας περιόδου δωρεάν δοκιμής), αναλογικά με βάση τον αριθμό των ημερών που απομένουν στην αρχική Περίοδο Συνδρομής, και στην αρχή κάθε περιόδου ανανέωσης στη συνέχεια.

6.4 ΕΤΉΣΙΑ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ

Για την ετήσια χρέωση, τα Τέλη Συνδρομής οφείλονται την πρώτη ημέρα της ετήσιας Περιόδου Συνδρομής (ή αμέσως μετά τη λήξη οποιασδήποτε ισχύουσας περιόδου δωρεάν δοκιμής), με την εκ των προτέρων παρακράτηση του συνόλου των Τελών Συνδρομής για το έτος, και στην αρχή κάθε περιόδου ανανέωσης στη συνέχεια. Για την ετήσια τιμολόγηση, τα πληρωτέα Τέλη Συνδρομής θα είναι μειωμένα σε σχέση με τη μηνιαία τιμή, με τη φύση της έκπτωσης να προσδιορίζεται στον Ιστότοπο ή όπως άλλως συμφωνείται γραπτώς.

6.5 ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΗ ΧΡΈΩΣΗ
 1. Όπως ορίζεται στη ρήτρα 2, η Συνδρομή σας θα συνεχίσει να ανανεώνεται αυτόματα και επ' αόριστον, εκτός εάν μας ειδοποιήσετε ότι επιθυμείτε να την ακυρώσετε. Όσο διατηρείται η Συνδρομή σας, τα Τέλη Συνδρομής σας θα συνεχίσουν να χρεώνονται στην αρχή κάθε Περιόδου Ανανέωσης από τη μέθοδο πληρωμής που ορίσατε κατά την εγγραφή σας σε Λογαριασμό.
 2. Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε οποιοδήποτε ποσό επιστροφής χρέωσης εάν δεν ακυρώσετε τη Συνδρομή σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
 3. Με την εγγραφή σας σε μια επαναλαμβανόμενη Συνδρομή, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Συνδρομή σας έχει ένα χαρακτηριστικό αρχικής και επαναλαμβανόμενης πληρωμής και αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις πριν από την ακύρωση της Συνδρομής σας.
 4. Μπορούμε να υποβάλλουμε περιοδικές χρεώσεις για τα Τέλη Συνδρομής χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση από εσάς, έως ότου δώσετε προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση ότι έχετε τερματίσει την εξουσιοδότηση αυτή ή ότι επιθυμείτε να αλλάξετε τη μέθοδο πληρωμής σας (και η παραλαβή της οποίας επιβεβαιώνεται από εμάς). Η ειδοποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις που υποβλήθηκαν πριν από την εύλογη ενέργειά μας βάσει της ειδοποίησης αυτής. Για να τερματίσετε την εξουσιοδότησή σας ή να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.
6.6 ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΚΑΙ ΝΟΜΊΣΜΑΤΑ
 1. Δεχόμαστε πληρωμές σε δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, Dogecoin, Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, όπως ορίζεται στον Ιστότοπο ή όπως άλλως συμφωνείται εγγράφως.
 2. Πρέπει να πληρώνετε όλα τα Τέλη Συνδρομής στο νόμισμα που συμφωνήσαμε γραπτώς. Εάν το νόμισμα πληρωμής διαφέρει από το νόμισμα του τραπεζικού σας λογαριασμού, ενδέχεται να χρεωθείτε με έξοδα συναλλάγματος από την τράπεζά σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν πρόσθετα τέλη που χρεώνονται από την τράπεζά σας.
 3. Οποιαδήποτε πληρωμή σε κρυπτονόμισμα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πληρωμής που παρέχονται από εμάς στον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο που σας γνωστοποιείται εγγράφως.
 4. Η συναλλαγματική ισοτιμία και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που σχετίζονται με οποιαδήποτε πληρωμή σε κρυπτονόμισμα θα καθορίζονται από το σχετικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων κατά τη στιγμή της πληρωμής. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αλλαγές στη συναλλαγματική ισοτιμία ή για τυχόν πρόσθετα τέλη που χρεώνονται από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
 5. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα αποδεκτά νομίσματα και τις επιλογές πληρωμής ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.
6.7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΈΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε το σύνολο ή μέρος της Λύσης επ' αόριστον, εάν δεν καταβάλλετε οποιαδήποτε Τέλη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 6.

6.8 GST

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα τέλη δεν περιλαμβάνουν GST. Σε σχέση με οποιοδήποτε GST που πρέπει να καταβληθεί για μια φορολογητέα παροχή από εμάς, πρέπει να πληρώσετε το GST με την προϋπόθεση ότι θα σας παράσχουμε φορολογικό τιμολόγιο.

6.9 ΠΡΟΣΑΥΞΉΣΕΙΣ ΚΑΡΤΏΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε προσαυξήσεις πιστωτικών καρτών σε περίπτωση που οι πληρωμές πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή χρεωστικής κάρτας (συμπεριλαμβανομένων των Visa, MasterCard ή American Express).

6.10 ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΩΜΏΝ
 1. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτο συνεργάτη ηλεκτρονικών πληρωμών (Συνεργάτης online πληρωμών) για τη συλλογή τελών συνδρομής.
 2. Η επεξεργασία των πληρωμών από τον συνεργάτη ηλεκτρονικών πληρωμών θα υπόκειται, εκτός από την παρούσα συμφωνία, στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου του συνεργάτη ηλεκτρονικών πληρωμών.
 3. Συμφωνείτε να απαλλάξετε εμάς και το Προσωπικό μας από κάθε ευθύνη για απώλεια, ζημία ή τραυματισμό που μπορεί να υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που προκύπτει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Συνεργάτη ηλεκτρονικών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προβλήματος με την ασφάλεια ή την απόδοση της πλατφόρμας του Συνεργάτη ηλεκτρονικών πληρωμών ή οποιουδήποτε σφάλματος ή λάθους κατά την επεξεργασία της πληρωμής σας.
 4. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε ή να δώσουμε εντολή στον συνεργάτη μας για την ηλεκτρονική πληρωμή να διορθώσει τυχόν λάθη ή σφάλματα κατά την είσπραξη της πληρωμής σας.
6.11 ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ

Παρέχοντας ή δημοσιεύοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες, Υλικό ή άλλο περιεχόμενο σε σχέση με το Λογισμικό (Δημοσιευμένο υλικό), δηλώνετε και εγγυάστε ότι, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλοι οι Χρήστες κάνουν αντίστοιχες δηλώσεις και εγγυήσεις:

 1. είστε εξουσιοδοτημένοι να παρέχετε το Δημοσιευμένο Υλικό (συμπεριλαμβανομένου του ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να παρέχετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που δηλώνετε ότι παρέχετε),
 2. το Δημοσιευμένο Υλικό είναι ακριβές και αληθινό κατά τη στιγμή που παρέχεται,
 3. οποιοδήποτε Δημοσιευμένο Υλικό που έχει τη μορφή κριτικής ή ανατροφοδότησης είναι ειλικρινές, ακριβές και παρουσιάζει μια δίκαιη άποψη για το σχετικό πρόσωπο ή/και την εμπειρία σας,
 4. το Δημοσιευμένο Υλικό δεν περιέχει οποιεσδήποτε επιβλαβείς, διακρίσεις, δυσφημιστικές ή κακόβουλες ψευδείς προεκτάσεις και δεν περιέχει προσβλητικό ή ρητό υλικό,
 5. το Δημοσιευμένο Υλικό δεν περιέχει οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να βλάψει τη φήμη μας ή τη φήμη συνδεδεμένων ή ενδιαφερόμενων μερών,
 6. το Δημοσιευμένο Υλικό δεν αποτελεί "μεταβίβαση" οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας και δεν συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό,
 7. το δημοσιευμένο υλικό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπιστευτικών πληροφοριών ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, καταχωρισμένων ή μη, οπουδήποτε στον κόσμο,
 8. το Δημοσιευμένο Υλικό δεν περιέχει ιούς ή άλλους επιβλαβείς κώδικες ή δεν θέτει με άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ακεραιότητα της Λύσης ή οποιουδήποτε δικτύου ή συστήματος και
 9. το Δημοσιευμένο Υλικό δεν παραβιάζει ή παραβαίνει οποιονδήποτε ισχύοντα Νόμο.
6.12 ΑΔΕΙΑ
 1. Μας παραχωρείτε, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλοι οι Χρήστες μας παραχωρούν, μια διαρκή, αμετάκλητη, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και δωρεάν άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποαδειοδότησης) για τη χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή και προσαρμογή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε Δημοσιευμένο Υλικό, προκειμένου να χρησιμοποιούμε, να εκμεταλλευόμαστε ή να απολαμβάνουμε με άλλο τρόπο τα οφέλη του εν λόγω Δημοσιευμένου Υλικού.
 2. Εάν διαπιστωθεί ότι διατηρείτε ηθικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απόδοσης ή ακεραιότητας) σε οποιοδήποτε Δημοσιευμένο Υλικό, μας απαλλάσσετε για πάντα από κάθε απαίτηση που θα μπορούσατε να προβάλλετε εναντίον μας λόγω τέτοιων ηθικών δικαιωμάτων και πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλοι οι Χρήστες θα παρέχουν αντίστοιχη απαλλαγή.
 3. Μας αποζημιώνετε για όλες τις ζημιές, απώλειες, έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν από εμάς σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση τρίτου ότι το δημοσιευμένο υλικό παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
6.13 ΑΦΑΙΡΕΣΗ
 1. Το Λογισμικό ενεργεί ως παθητικός αγωγός για τη διαδικτυακή διανομή του Δημοσιευμένου Υλικού και δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει το Δημοσιευμένο Υλικό. Ωστόσο, μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να επανεξετάσουμε και να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Δημοσιευμένο Υλικό από τη Λύση ανά πάσα στιγμή χωρίς να δώσουμε καμία εξήγηση ή αιτιολόγηση για την αφαίρεση του Δημοσιευμένου Υλικού, μεταξύ άλλων εάν διαπιστώσουμε ότι το Δημοσιευμένο Υλικό παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους ή είναι εύλογα πιθανό να παραβιάσει.
 2. Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την τήρηση και διατήρηση αρχείων του Δημοσιευμένου Υλικού.
7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
7.1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
 1. (Η ιδιοκτησία μας) Διατηρούμε την κυριότητα όλων των Υλικών που σας παρέχονται κατά τη διάρκεια της Συνδρομής σας σε σχέση με το Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, σχεδιασμού, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών και βιντεοσκοπημένων εγγραφών, τιμών, λήψεων και λογισμικού) (Περιεχόμενο λογισμικού) και διατηρούμε όλα τα δικαιώματα επί οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί από εμάς στο Περιεχόμενο Λογισμικού, τα οποία δεν έχουν ρητά παραχωρηθεί σε εσάς.
 2. (Άδεια σε εσάς) Σας χορηγείται άδεια χρήσης του Περιεχομένου του Λογισμικού, για τον αριθμό των χρήσεων της Λύσης, και μπορείτε να δημιουργήσετε προσωρινό ηλεκτρονικό αντίγραφο του συνόλου ή μέρους οποιουδήποτε υλικού που σας παρέχεται με αποκλειστικό σκοπό την προβολή του και τη χρήση του για τους σκοπούς του Λογισμικού. Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να μεταδίδετε, να προσαρμόζετε, να διανέμετε, να πωλείτε, να τροποποιείτε ή να δημοσιεύετε με άλλο τρόπο το εν λόγω υλικό ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο Λογισμικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς ή όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο.
7.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μας

 1. Παραχωρείτε σε εμάς (και στο προσωπικό μας) μια μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και αμετάκλητη άδεια χρήσης των Δεδομένων Χρήστη στο βαθμό που απαιτείται εύλογα για την παροχή της Λύσης και για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς μας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της Λύσης και των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών μας, και συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μηχανικής μάθησης και άλλων διαδικασιών ανάλυσης στα Δεδομένα Χρήστη, για την απόκτηση εμπορικών πληροφοριών και άλλων σχετικών διδαγμάτων και για τη βελτίωση της Λύσης, της επιχείρησής μας και των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 2. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε οποιαδήποτε Δεδομένα Χρήστη ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που θεωρούμε ότι τα Δεδομένα Χρήστη είναι ακατάλληλα, προσβλητικά, παράνομα, παράνομα, πορνογραφικά, σεξιστικά, ομοφοβικά ή ρατσιστικά.

Υποχρεώσεις σας και παραχώρηση άδειας χρήσης σε εμάς

 1. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι:
  1. μοιράζεστε τα Δεδομένα Χρήστη μόνο με τους προβλεπόμενους παραλήπτες και
  2. όλα τα Δεδομένα Χρήστη είναι κατάλληλα και δεν παραβιάζουν τους παρόντες Όρους.
 2. Εσύ:
  1. εγγυάστε ότι η χρήση των Δεδομένων Χρήστη από εμάς δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και
  2. να μας αποζημιώσετε από και έναντι όλων των απωλειών, αξιώσεων, εξόδων, ζημιών και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων, αμοιβών ή εξόδων) που προκύπτουν από μια τέτοια παραβίαση.
7.3 ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΆΒΑΣΗΣ
 1. Χρησιμοποιώντας τη Λύση ή μεταφορτώνοντας ή δημιουργώντας οποιοδήποτε περιεχόμενο, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και εγγυάστε ότι δεν παραβιάζετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 2. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε και να μεταφορτώνετε περιεχόμενο αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και αναγνωρίζετε ότι δεν παίζουμε κανένα ρόλο στην επαλήθευση της νομιμότητας των μεταφορτώσεων και στη διασφάλιση ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτει από τη χρήση της Λύσης ή του περιεχομένου που ανεβάζετε ή δημιουργείτε.
 4. Οποιοσδήποτε επιπλέον Χρήστης ή Προσωπικό που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στους παρόντες Όρους αναγνωρίζει, συμφωνεί και εγγυάται ότι δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιώντας τη Λύση ή μεταφορτώνοντας ή δημιουργώντας οποιοδήποτε περιεχόμενο, και ότι, σε περίπτωση που το κάνει, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες που προκύπτουν από την εν λόγω παραβίαση.
 5. Οι πρόσθετοι χρήστες ή το προσωπικό σας αναγνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν τη Λύση εξ ολοκλήρου με δική τους ευθύνη και ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτει από τη χρήση της Λύσης ή του περιεχομένου που μεταφορτώνουν ή δημιουργούν.
7.4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ
 1. Εάν αντιληφθείτε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπό μας και/ή το οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση της Λύσης και παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου, ή είναι εύλογα πιθανό να παραβιάζει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως στη διεύθυνση: copyright@verbalate.ai.
 2. Εάν υποβάλετε καταγγελία στον Ιστότοπό μας σύμφωνα με τη ρήτρα 7.4(α):
  1. εγγυάστε ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας είναι ακριβές, αληθές και αφορά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων,
  2. αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι αβάσιμες απειλές για νομικές διαδικασίες σε σχέση με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να απαγορεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (για παράδειγμα, το αυστραλιανό Νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων 1968, ή ισοδύναμους νόμους όπου και αν βρίσκεστε) και
  3. συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε σχέση με την καταγγελία σας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης τρίτου ότι η καταγγελία περιέχει αβάσιμη απειλή.
 3. Προς αποφυγή αμφιβολιών, με την αποστολή περιεχομένου στον Ιστότοπό μας ή με άλλη χρήση της Λύσης, επιβεβαιώνετε ότι:
  1. είστε ο δημιουργός και ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις, αποδεσμεύσεις και δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε και να μας εξουσιοδοτήσετε να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο που ανεβάσατε με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τη Λύση μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών φωνητικής μετάφρασης,
  2. έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, απελευθέρωση και/ή άδεια κάθε αναγνωρίσιμου ατόμου στο περιεχόμενο που ανεβάζετε για τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και χρήση του περιεχομένου που ανεβάζετε με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τη Λύση μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών φωνητικής μετάφρασης, και
  3. είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο που παράγεται με τη χρήση περιεχομένου που μεταφορτώσατε και δεν σας ανήκει ή δεν έχετε άδεια χρήσης.
8. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΤΡΊΤΩΝ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
8.1 ΌΡΟΙ ΤΡΊΤΩΝ
 1. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις τρίτων προμηθευτών αγαθών ή υπηρεσιών (Όροι τρίτων) ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση της Λύσης από εσάς κατά καιρούς.
 2. Συμφωνείτε με οποιουσδήποτε Όρους Τρίτων που ισχύουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της Λύσης σε εσάς και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υποστήκατε σε σχέση με τους εν λόγω Όρους Τρίτων.
 3. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να σας ειδοποιήσουμε για τους Όρους Τρίτων που ισχύουν για τη Λύση, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω Όρους Τρίτων.
 4. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν δεν συμφωνείτε με οποιουσδήποτε Όρους Τρίτων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε τη Λύση και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν προβλήματα κατά την παροχή της Λύσης σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιουσδήποτε Όρους Τρίτων.
9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ
 1. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους, ένα μέρος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί και δεν πρέπει να επιτρέπει σε κανένα από το προσωπικό του να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμπιστευτικές πληροφορίες που του γνωστοποιούνται από το άλλο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αποκάλυψαντος μέρους.
 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να ειδοποιεί αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εάν λάβει γνώση οποιασδήποτε πιθανής, πραγματικής ή υποψίας απώλειας, υπεξαίρεσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης ή χρήσης Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή άλλου συμβιβασμού της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας ή της ακεραιότητας των Εμπιστευτικών Πληροφοριών.
 3. Το κοινοποιούν μέρος θα διερευνήσει κάθε πιθανή, πραγματική ή ύποπτη παραβίαση της εμπιστευτικότητας και θα βοηθήσει το άλλο μέρος σε σχέση με κάθε σχετική έρευνα.
10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 1. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς κατά τη διάρκεια της παροχής της Λύσης, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου μας, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Η Πολιτική απορρήτου μας περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
 3. Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε με τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας.
11. ΕΥΘΥΝΗ
11.1 ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ
 1. (Εγγυήσεις) Εγγυόμαστε ότι:
  1. κατά τη διάρκεια της Περιόδου συνδρομής, το Λογισμικό θα εκτελεί ουσιαστικά σύμφωνα με την Τεκμηρίωση,
  2. κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, η Λύση θα παρέχεται όπως περιγράφεται σε εσάς στους παρόντες Όρους και υπόκειται σε αυτούς, και
  3. εξ όσων γνωρίζουμε, η χρήση του Λογισμικού σύμφωνα με τους παρόντες Όρους δεν θα παραβιάζει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 2. (Σφάλματα) Θα διορθώσουμε τυχόν λάθη, σφάλματα ή ελαττώματα στο Λογισμικό που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Συνδρομής σας και τα οποία μας κοινοποιούνται από εσάς, εκτός εάν τα λάθη, τα σφάλματα ή τα ελαττώματα:
  1. προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του Λογισμικού με οποιαδήποτε άλλη λύση ή υλικό υπολογιστή, λογισμικό ή υπηρεσίες που δεν έχουν εγκριθεί εγγράφως από εμάς,
  2. προκύπτουν από οποιαδήποτε κακή χρήση του Λογισμικού- ή
  3. προκύψει από τη χρήση του Λογισμικού από εσάς, εκτός από τη χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή την Τεκμηρίωση.
 3. (Περιορισμοί υπηρεσιών) Η Λύση διατίθεται σε εσάς αυστηρά ως έχει. Χωρίς περιορισμό, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι:
  1. η Λύση θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ελαττώματα,
  2. η Λύση θα είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή,
  3. τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της Λύσης θα παραδίδονται αμέσως ή θα παραδίδονται καθόλου,
  4. οι πληροφορίες που λαμβάνετε ή παρέχετε μέσω της Λύσης θα είναι ασφαλείς ή εμπιστευτικές, ή
  5. οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω της Λύσης είναι ακριβής ή αληθής.
 4. (Αποκλεισμός) Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείονται όλες οι ρητές ή σιωπηρές δηλώσεις και εγγυήσεις (είτε αφορούν την καταλληλότητα για το σκοπό ή την απόδοση, είτε με άλλο τρόπο) που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους.
 5. (Δίκαιο των καταναλωτών) Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν προορίζεται να περιορίσει τη λειτουργία του νόμου περί καταναλωτών της Αυστραλίας που περιέχεται στον Νόμος περί ανταγωνισμού και καταναλωτών του 2010 (Cth) (ACL). Σύμφωνα με την ACL, ενδέχεται να δικαιούστε ορισμένα ένδικα μέσα (όπως επιστροφή χρημάτων, αντικατάσταση ή επισκευή) σε περίπτωση βλάβης των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχουμε.
11.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ
 1. (Περιορισμός της ευθύνης) Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η μέγιστη συνολική ευθύνη μας απέναντί σας σε σχέση με απώλεια ή ζημία που υποστήκατε βάσει ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή τη Λύση περιορίζεται στο σύνολο των τελών που μας καταβάλατε κατά τους 6 μήνες που προηγούνται του πρώτου γεγονότος που προκαλεί τη σχετική ευθύνη.
 2. (Αποζημίωση) Συμφωνείτε ανά πάσα στιγμή να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε τη Leads Hook και τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές της ("οι αποζημιούμενοι") από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών εξόδων) ή ευθύνης που υπέστη ή υφίσταται οποιοσδήποτε από τους αποζημιούμενους, εφόσον η εν λόγω ζημία ή ευθύνη προκλήθηκε ή συνέβαλε σε αυτήν από εσάς ή τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους σας:
  1. παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους- ή
  2. αμελής, δόλια ή εγκληματική πράξη ή παράλειψη.
 3. (Επακόλουθη απώλεια) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τυχαία, ειδική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, ή ζημία για απώλεια δεδομένων, επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ευκαιριών, υπεραξίας, αναμενόμενης αποταμίευσης, κερδών ή εσόδων που προκύπτουν στο πλαίσιο ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς, εκτός εάν η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με την Νόμος περί ανταγωνισμού και καταναλωτών του 2010 (Cth) ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.
12. ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ
 1. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε ότι θέλετε να αναβαθμίσετε ή να υποβαθμίσετε τον Τύπο Συνδρομής σας. Εάν το κάνετε, θα:
  1. να λάβει εύλογα μέτρα για να σας παράσχει αμέσως πρόσβαση στον νέο Τύπο Συνδρομής και
  2. κατά την παροχή της πρόσβασης αυτής, θα εφαρμόσει τα νέα, σχετικά Τέλη Συνδρομής στην Περίοδο Ανανέωσης που ακολουθεί αμέσως μετά την περίοδο κατά την οποία παρέχεται η πρόσβασή σας στο νέο Τύπο Συνδρομής και θα χρεώνεστε με το νέο Τέλος Συνδρομής σε κάθε επόμενη Περίοδο Ανανέωσης.
 2. Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν επιλέξετε να υποβαθμίσετε τη Συνδρομή σας, η πρόσβαση στο νέο Τύπο Συνδρομής και τα νέα Τέλη Συνδρομής θα αρχίσουν να ισχύουν κατά την έναρξη της επόμενης Περιόδου Ανανέωσης, εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά. Γενικά, δεν αναπροσαρμόζουμε τις υποβαθμίσεις μεταξύ των Περιόδων Ανανέωσης, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να το κάνουμε κατά καιρούς.
 3. Εάν επιλέξετε να υποβαθμίσετε τη Συνδρομή σας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν ευθυνόμαστε και μας απαλλάσσετε από κάθε αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου, λειτουργιών ή χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Δεδομένων χρήστη.
13. ΑΚΎΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ
13.1 ΑΚΎΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΜΆΣ
 1. Μπορούμε να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους ή οποιαδήποτε Συνδρομή εν όλω ή εν μέρει αμέσως με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς, ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των εξής περιπτώσεων:
  1. εσείς, ένα μέλος του Προσωπικού σας ή ένας Χρήστης παραβιάζει οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων- ή
  2. τεθείτε υπό οποιαδήποτε μορφή αφερεγγυότητας ή πτωχευτικής διαχείρισης.
 2. Εάν καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 13, σε περιπτώσεις που δεν έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, θα σας επιστρέψουμε το αναλογικό ποσό του υπολοίπου του τέλους συνδρομής της τρέχουσας Συνδρομής ή της περιόδου ανανέωσης, κατά την οποία δεν θα έχετε πρόσβαση στη Συνδρομή σας.
13.2 ΑΚΎΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ ΣΑΣ
 1. Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή σας για λόγους ευκολίας ακολουθώντας τις οδηγίες στην Πλατφόρμα. Η καταγγελία της Συνδρομής σας θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της τρέχουσας Περιόδου Συνδρομής ή της Περιόδου Ανανέωσης (Περίοδος ακύρωσης).
 2. Οποιαδήποτε Τέλη Συνδρομής που διαφορετικά θα ήταν πληρωτέα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ακύρωσης θα παραμείνουν πληρωτέα και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν επιστρέφονται τα Τέλη Συνδρομής που έχουν ήδη καταβληθεί για την Περίοδο Ακύρωσης.
 3. Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τη Λύση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ακύρωσης (συμπεριλαμβανομένης της άδειας χρήσης του Λογισμικού) και μπορείτε να ανακτήσετε οποιαδήποτε απαραίτητα Δεδομένα Χρήστη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
13.3 ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΊΟ ΛΌΓΟ
 1. Εάν ένας διάδικος (ο Ειδοποιό μέρος) θεωρεί ότι το άλλο μέρος παραβιάζει την παρούσα συμφωνία (η Παραβίαση), το συμβαλλόμενο μέρος που γνωστοποιεί την παράβαση μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος τη φύση και τις λεπτομέρειες της παράβασης.
 2. Το άλλο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει 10 εργάσιμες ημέρες (ή περισσότερο, κατά τη διακριτική ευχέρεια του συμβαλλόμενου μέρους που ενημερώνει) για να διορθώσει την παράβαση (η Περίοδος διόρθωσης).
 3. Μετά τη λήξη της περιόδου διόρθωσης, το κοινοποιούν μέρος θα ενημερώσει το άλλο μέρος ότι:
  1. εάν η παράβαση έχει αποκατασταθεί επιτυχώς, ότι η συμφωνία θα συνεχιστεί- ή
  2. σε περίπτωση που η παράβαση δεν έχει αποκατασταθεί επιτυχώς, η παρούσα συμφωνία καταγγέλλεται (Καταγγελία λόγω ειδοποίησης παράβασης).
 4. Μετά από μια ειδοποίηση καταγγελίας λόγω παράβασης:
  1. η Συνδρομή σας θα τερματιστεί αμέσως και εσείς και οι Χρήστες σας δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στη Λύση, στα Δεδομένα Χρήστη ή στο Λογαριασμό σας και
  2. εάν είστε το συμβαλλόμενο μέρος που έχει προβεί στην κοινοποίηση, δεν θα πρέπει να καταβάλλετε περαιτέρω τέλη (εκτός εάν διαπιστωθεί αργότερα ότι η εν λόγω καταγγελία ήταν άκυρη).
13.4 ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ
 1. Με τη λήξη των παρόντων Όρων δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο Λογισμικό, στο Λογαριασμό σας ή στα Δεδομένα Χρήστη και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη να αποθηκεύσουμε ή να διατηρήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε Δεδομένα Χρήστη. Μας απαλλάσσετε από οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη μη διατήρηση των Δεδομένων Χρήστη πέραν αυτού του σημείου.
 2. Παρά την καταγγελία ή τη λήξη του Λογαριασμού σας, η παρούσα συμφωνία, οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων, οι οποίες από τη φύση τους αναμένεται εύλογα να διατηρηθούν και μετά την καταγγελία ή τη λήξη, θα συνεχίσουν να ισχύουν.
14. ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
 1. Ο συμβαλλόμενος που ισχυρίζεται ότι έχει προκύψει διαφορά βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία δεν πρέπει να κινήσει δικαστική διαδικασία που απορρέει ή σχετίζεται με τη διαφορά, εκτός από την αξίωση επείγουσας προσωρινής δικαστικής προστασίας, εκτός εάν ο εν λόγω συμβαλλόμενος έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της παρούσας ρήτρας.
 2. Ένα μέρος που απαιτεί την επίλυση μιας διαφοράς που προκύπτει βάσει ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία πρέπει να απευθύνει στο άλλο μέρος ή στα άλλα μέρη της διαφοράς γραπτή ειδοποίηση που να περιέχει εύλογες λεπτομέρειες της διαφοράς και να απαιτεί την επίλυσή της βάσει της παρούσας ρήτρας.
 3. Μετά την κοινοποίηση της διαφοράς, κάθε μέρος της διαφοράς πρέπει στη συνέχεια να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς με καλή πίστη. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί εντός περιόδου 14 ημερών (ή άλλης περιόδου που συμφωνείται εγγράφως από τα μέρη) από την ημερομηνία της ειδοποίησης, κάθε μέρος της διαφοράς μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την επίλυση της διαφοράς.
15. ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΤΖΟΥΡΑΣ (FORCE MAJEURE)
 1. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας βάσει της παρούσας σύμβασης, εάν η εν λόγω καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλεται σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας.
 2. Εάν συμβεί Γεγονός Ανωτέρας Βίας, πρέπει να καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε σχετικά:
  1. εύλογες λεπτομέρειες του γεγονότος ανωτέρας βίας- και
  2. στο βαθμό που είναι γνωστό, την πιθανή έκταση στην οποία δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε ή θα καθυστερήσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας συμφωνίας.
 3. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τη ρήτρα 15(β), η σχετική υποχρέωσή μας θα αναστέλλεται κατά τη διάρκεια του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας στο βαθμό που επηρεάζεται από το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.
 4. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως "Γεγονός ανωτέρας βίας" νοείται κάθε:
  1. θεομηνία, πτώση κεραυνού, πτώση μετεωρίτη, σεισμός, καταιγίδα, πλημμύρα, κατολίσθηση, έκρηξη ή πυρκαγιά,
  2. απεργίες ή άλλες βιομηχανικές ενέργειες εκτός του ελέγχου μας,
  3. πόλεμος, τρομοκρατία, σαμποτάζ, αποκλεισμός, επανάσταση, εξέγερση, ανταρσία, πολιτική αναταραχή, επιδημία, πανδημία- ή
  4. οποιαδήποτε απόφαση κυβερνητικής αρχής σε σχέση με το COVID-19 ή οποιαδήποτε απειλή του COVID-19 πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας, στο βαθμό που επηρεάζει την ικανότητά μας να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.
16. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 1. Μια ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία προς ένα συμβαλλόμενο μέρος βάσει των παρόντων Όρων πρέπει να είναι:
  1. εγγράφως και στην αγγλική γλώσσα- και
  2. παραδίδεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο άλλο μέρος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παραγγελία, ή εάν δεν αναφέρεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παραγγελία, τότε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται πιο τακτικά από τα μέρη για αλληλογραφία σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας κατά την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα μέρη μπορούν να ενημερώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους με ειδοποίηση προς το άλλο μέρος.
 2. Εκτός εάν το μέρος που αποστέλλει την ειδοποίηση γνωρίζει ή ευλόγως θα έπρεπε να υποπτεύεται ότι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παραδόθηκε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του άλλου μέρους, η ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει δοθεί:
  1. 24 ώρες μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν αυτό πέφτει σε Σάββατο, Κυριακή ή αργία στην πολιτεία ή την επικράτεια της οποίας η νομοθεσία διέπει την παρούσα συμφωνία, οπότε η ειδοποίηση θεωρείται ότι δόθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην εν λόγω πολιτεία ή επικράτεια- ή
  2. όταν απαντά το άλλο μέρος,

όποιο από τα δύο είναι προγενέστερο.

17. ΓΕΝΙΚΑ
17.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο που ισχύει στη Βικτώρια της Αυστραλίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποτάσσεται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βικτώριας της Αυστραλίας και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων σε σχέση με κάθε διαδικασία που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Κάθε μέρος παραιτείται αμετάκλητα από κάθε ένσταση κατά του τόπου διεξαγωγής οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας με την αιτιολογία ότι η διαδικασία έχει ασκηθεί σε ακατάλληλο δικαστήριο.

17.2 ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Κανένα μέρος της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να επικαλεστεί τα λόγια ή τη συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου μέρους ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα, εκτός εάν η παραίτηση είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από το μέρος που παρέχει την παραίτηση.

17.3 SEVERANCE

Κάθε όρος της παρούσας συμφωνίας που είναι εν όλω ή εν μέρει άκυρος ή ανεφάρμοστος διαχωρίζεται στο βαθμό που είναι άκυρος ή ανεφάρμοστος. Η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα του υπόλοιπου τμήματος της παρούσας συμφωνίας δεν περιορίζεται ούτε επηρεάζεται με άλλο τρόπο.

17.4 ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ ΕΥΘΎΝΗ

Μια υποχρέωση ή μια ευθύνη που αναλαμβάνεται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή ένα δικαίωμα που παρέχεται σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα τα δεσμεύει ή τα ωφελεί από κοινού και εις ολόκληρον.

17.5 ΑΝΆΘΕΣΗ

Τα μέρη δεν μπορούν να εκχωρήσουν, να μεταβιβάσουν ή να μεταβιβάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.

17.6 ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ

Η παρούσα συμφωνία ενσωματώνει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συμπεριφορά, διακανονισμό, συνεννόηση ή συμφωνία, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας.

17.7 ΕΡΜΗΝΕΊΑ
 1. (ενικός και πληθυντικός αριθμός) οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό (και αντίστροφα),
 2. (νόμισμα) αναφορά στο $- ή "δολάριο" στο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών,
 3. (φύλο) οι λέξεις που δηλώνουν ένα γένος περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες λέξεις οποιουδήποτε άλλου γένους,
 4. (καθορισμένοι όροι) εάν σε μια λέξη ή φράση δίνεται μια καθορισμένη σημασία, κάθε άλλο μέρος του λόγου ή γραμματικός τύπος αυτής της λέξης ή φράσης έχει αντίστοιχη σημασία,
 5. (πρόσωπο) η αναφορά σε "πρόσωπο" ή "εσείς" περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, την περιουσία ενός φυσικού προσώπου, μια εταιρεία, μια αρχή, μια ένωση, μια κοινοπραξία ή κοινοπραξία (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα), μια σύμπραξη, ένα καταπίστευμα και κάθε άλλη οντότητα,
 6. (κόμμα) η αναφορά σε ένα μέρος περιλαμβάνει τους εκτελεστές, διαχειριστές, διαδόχους και επιτρεπόμενους αντιπροσώπους του εν λόγω μέρους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που αναλαμβάνουν με μεταβίβαση και, στην περίπτωση διαχειριστή, περιλαμβάνει κάθε αντικαταστάτη ή πρόσθετο διαχειριστή,
 7. (την παρούσα συμφωνία) η αναφορά σε συμβαλλόμενο μέρος, ρήτρα, παράγραφο, πίνακα, έκθεμα, συνημμένο ή παράρτημα είναι αναφορά σε συμβαλλόμενο μέρος, ρήτρα, παράγραφο, πίνακα, έκθεμα, συνημμένο ή παράρτημα της παρούσας συμφωνίας, και η αναφορά στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνει όλους τους πίνακες, τα εκθέματα, τα συνημμένα και τα παραρτήματα αυτής,
 8. (έγγραφο) η αναφορά σε έγγραφο (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας συμφωνίας) αφορά το εν λόγω έγγραφο, όπως τροποποιείται, ανανεώνεται, επικυρώνεται ή αντικαθίσταται κατά καιρούς,
 9. (τίτλοι) οι επικεφαλίδες και οι λέξεις με έντονα γράμματα είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία,
 10. (περιλαμβάνει) η λέξη "περιλαμβάνει" και παρόμοιες λέξεις σε οποιαδήποτε μορφή δεν είναι λέξη περιορισμού- και
 11. (δυσμενής ερμηνεία) καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα ερμηνεύεται δυσμενώς για ένα μέρος επειδή το εν λόγω μέρος ήταν υπεύθυνο για την προετοιμασία της παρούσας συμφωνίας ή της εν λόγω διάταξης.
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΌροςΟρισμός
Εμπιστευτικές πληροφορίεςνοούνται οι πληροφορίες ενός μέρους ή οι πληροφορίες που παρέχονται από ένα μέρος, οι οποίες από τη φύση τους είναι εμπιστευτικές πληροφορίες, χαρακτηρίζονται από το εν λόγω μέρος ως εμπιστευτικές ή οι οποίες το άλλο μέρος γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι είναι εμπιστευτικές, αλλά δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που είναι ή γίνονται, χωρίς παραβίαση της εμπιστευτικότητας, δημόσια γνωστές.
Τεκμηρίωσησημαίνει όλα τα εγχειρίδια, τα αρχεία βοήθειας και άλλα έγγραφα που σας παρέχουμε σχετικά με το Λογισμικό, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
Υπηρεσίες φιλοξενίαςέχει την έννοια που δίδεται στη ρήτρα 4.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίαςσημαίνει όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο (καταχωρισμένα ή μη), συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των σχεδίων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των ηθικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων ημιαγωγών και των δικαιωμάτων διάταξης κυκλωμάτων, των εμπορικών, επιχειρηματικών, εταιρικών ονομάτων και ονομάτων τομέα, καθώς και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών, τεχνογνωσίας, τεχνικών δεδομένων, εμπιστευτικών πληροφοριών και του δικαιώματος να διατηρούνται οι πληροφορίες εμπιστευτικές, ή οποιουδήποτε δικαιώματος καταχώρισης των εν λόγω δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης), είτε δημιουργήθηκαν πριν είτε μετά την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας.
Υλικόνοούνται υλικές και άυλες πληροφορίες, έγγραφα, εκθέσεις, λογισμικό (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου και του αντικειμενικού κώδικα), εφευρέσεις, δεδομένα και άλλα υλικά σε οποιοδήποτε μέσο.
Αριθμός χρηστών λύσης σημαίνει τον αριθμό των χρηστών στους οποίους μπορείτε να διαθέσετε τη Λύση, σύμφωνα με τον Τύπο Συνδρομής σας.
Προσωπικόσημαίνει, όσον αφορά ένα μέρος, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους εργολάβους (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων) και τους αντιπροσώπους του.
Λογισμικόέχει την έννοια που δίνεται στην πρώτη παράγραφο των παρόντων Όρων.
Περιεχόμενο λογισμικούέχει την έννοια που ορίζεται στη ρήτρα 7.1(α).
Λύσηέχει την έννοια που ορίζεται στη ρήτρα 3.1.
Συνδρομήέχει την έννοια που δίνεται στην πρώτη παράγραφο των παρόντων Όρων.
Τέλη συνδρομήςέχει την έννοια που ορίζεται στη ρήτρα 6 των παρόντων Όρων.
Περίοδος συνδρομήςσημαίνει την περίοδο της Συνδρομής σας στη Λύση, όπως έχει συμφωνηθεί στον Ιστότοπο.
Τύπος συνδρομήςσημαίνει το επίπεδο πρόσβασης στη Λύση που έχετε επιλέξει, όπως υποδεικνύεται στον Ιστότοπό μας ή όπως άλλως έχει συμφωνηθεί γραπτώς μαζί μας.
Υπηρεσίες υποστήριξης έχει την έννοια που δίνεται στον όρο 3.6.
Χρήστηςσημαίνει εσάς και οποιονδήποτε τρίτο τελικό χρήστη του Λογισμικού στον οποίο διαθέτετε το Λογισμικό.
Δεδομένα χρήστησημαίνει οποιαδήποτε αρχεία, δεδομένα, έγγραφα, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο Υλικό, το οποίο μεταφορτώνεται στο Λογισμικό από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή το οποίο εσείς, το Προσωπικό σας ή οι Χρήστες παρέχουν με άλλο τρόπο σε εμάς βάσει ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας που συνδέονται με αυτά τα υλικά.
Ιστοσελίδασημαίνει τον ιστότοπο στη διεύθυνση URL που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο των παρόντων Όρων, καθώς και κάθε άλλον ιστότοπο που διαχειριζόμαστε σε σχέση με τη Λύση.
elΕλληνικά