POGOJI IN DOLOČILA

Dobrodošli v podjetju Verbalate Pty Ltd

Zahvaljujemo se vam za obisk naših splošnih pogojev (Pogoji), katerega najnovejša različica je vedno na voljo na spletnem naslovu www.verbalate.ai (Spletna stran).

Smo Verbalate Pty Ltd, avstralsko podjetje z ABN 79 667 685 216 (mi", "naš ali 'mi') in zagotavljamo programsko opremo kot storitev (SaaS), ki zagotavlja sistem umetne inteligence za prepisovanje, prevajanje in podnaslavljanje (Programska oprema).

Ti pogoji urejajo vaš dostop do programske opreme in naše zagotavljanje drugega blaga in storitev, kot je določeno v teh pogojih (Naročnina).

S plačilom naročnine ali drugim sprejemanjem ugodnosti katerega koli dela naročnine se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji, ki so zavezujoč pogodbeni dogovor med vami, osebo, ki kupuje naročnino, ali podjetjem, ki ga zastopate in kupujete naročnino v njegovem imenu ('ti' ali 'vaš') in nas.

Upoštevajte, da se bo vaša naročnina še naprej obnavljala za nedoločen čas in boste še naprej plačevali naročnino, razen če nas obvestite, da želite preklicati naročnino v skladu s členom 13. Če želite preklicati naročnino, se obrnite na nas.

Te pogoje lahko kadar koli spremenimo, tako da vas o tem obvestimo, vaša nadaljnja uporaba rešitve po takšni posodobitvi pa pomeni, da se strinjate, da vas zavezujejo spremenjeni pogoji.

V teh Pogojih imajo besede in besedne zveze, zapisane z velikimi tiskanimi črkami, pomen, ki jim sledijo krepki oklepaji, ali pomen, ki je določen v tabeli z definicijami na koncu teh Pogojev.

Preden se strinjate z naročnino, natančno preberite te pogoje in določila.

1. UPRAVIČENOST
 1. S sprejetjem teh pogojev izjavljate in jamčite, da:
  1. imate pravno sposobnost in pooblastila za sklenitev zavezujoče pogodbe z nami; in
  2. ste pooblaščeni za uporabo plačila, ki ste ga navedli ob nakupu naročnine.
 2. Programska oprema ni namenjena nenadzorovani uporabi s strani oseb, mlajših od 18 let, ali oseb, ki jim je bila uporaba programske opreme predhodno začasno ali trajno prepovedana. Z uporabo programske opreme izjavljate in zagotavljate, da ste:
  1. starejši od 18 let in dostopate do programske opreme za osebno in komercialno uporabo; ali
  2. dostopate do programske opreme v imenu osebe, mlajše od 18 let, in soglašate z uporabo programske opreme s strani te osebe.
 3. Ne dostopajte do programske opreme, če ste mlajši od 18 let in nimate soglasja staršev ali skrbnikov, če ste mlajši od 16 let ali če vam je bila uporaba programske opreme predhodno začasno ali trajno prepovedana.
 4. Če se ne prijavljate kot posameznik, temveč v imenu podjetja, delodajalca, organizacije, vlade ali druge pravne osebe (Zastopani subjekt), potem "vi" ali "vaš" pomeni Zastopani subjekt in Zastopani subjekt zavezujete k tej pogodbi. Če sprejemate to pogodbo in uporabljate našo rešitev v imenu Zastopanega subjekta, izjavljate in zagotavljate, da ste za to pooblaščeni.
2. TERMIN
 1. Vaša naročnina in ti Pogoji se začnejo na dan, ko se strinjate, da vas ti Pogoji zavezujejo (kot je navedeno na začetku teh Pogojev), in trajajo za obdobje naročnine in morebitna veljavna obdobja podaljšanja, razen če se prekinejo prej v skladu s členom 13.
 2. V skladu s klavzulo 2(c) se ta pogodba po izteku naročniškega obdobja samodejno in za nedoločen čas stalno podaljša za obdobje, ki je enako naročniškemu obdobju (Obdobje podaljšanja).
 3. Ta pogodba se po izteku naročniškega ali obnovitvenega obdobja ne bo samodejno podaljšala (Datum podaljšanja), če katera koli stranka predloži pisno obvestilo o odpovedi vsaj [vstavite odpovedni rok] pred datumom podaljšanja.
 4. Najmanj [vstavite obdobje] pred iztekom datuma podaljšanja vas bomo vnaprej pisno obvestili o podaljšanju pogodbe in vseh veljavnih spremembah naročnine ali teh pogojev (Obvestilo o podaljšanju).
3. REŠITEV
3.1 VAŠA NAROČNINA IN REŠITEV
 1. V obsegu, opisanem v vaši vrsti naročnine, vam bomo zagotovili programsko opremo in dokumentacijo (Rešitev).
 2. (Obseg naročnine) Vaša naročnina vključuje ugodnosti in omejitve vaše vrste naročnine, kot so navedene na našem spletnem mestu ali kot vam je drugače sporočeno, ko se naročite na naročnino (in kot je občasno spremenjeno z vašim obvestilom).
 3. Na datum teh pogojev ponujamo naslednje vrste naročnin:
  1. (Brezplačna naročnina): dostop do rešitve za največ eno minuto na mesec.
  2. (Osnovna naročnina): dostop do rešitve za največ 10 minut na mesec.
  3. (Poslovna naročnina): dostop do rešitve za največ 100 minut na mesec.
  4. (Naročnina Pro): dostop do rešitve za največ 1000 minut na mesec.
 4. Občasno lahko po lastni presoji namestimo izboljšave rešitve, pri čemer izboljšave pomenijo nadgrajene, izboljšane, spremenjene ali nove različice rešitve (vključno z vsemi prilagoditvami na vašo zahtevo).
 5. Če ni drugače dogovorjeno, lahko po lastni presoji:
  1. ne zagotovi nobenega dela rešitve, dokler ne plačate vseh pristojbin ali pologa, ki jih je treba plačati v zvezi z rešitvijo; in
  2. zadrži dobavo dela ali celotne rešitve, dokler ne plačate računa za rešitev.
3.2 PODPORNE STORITVE

Zagotovili bomo splošno podporo, kadar bo to razumno potrebno za reševanje tehničnih težav s programsko opremo (Podporne storitve), veljajo naslednji pogoji, razen če ni izrecno pisno dogovorjeno drugače:

 1. po potrebi bomo sprejeli razumne ukrepe za zagotavljanje podpornih storitev. Morebitne težave s programsko opremo morate najprej rešiti sami, pri čemer vam ne bomo pomagali pri težavah, ki so zunaj našega razumnega nadzora;
 2. na zahtevke za podporne storitve se bomo odzvali po najboljših močeh in ne zagotavljamo, da bodo podporne storitve na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 7 dni v tednu ali da se bomo na zahtevke za podporne storitve odzvali v določenem časovnem okviru;
 3. ste odgovorni za vso notranjo administracijo in upravljanje dostopa, vključno s shranjevanjem rezervnih gesel in pomočjo uporabnikom pri dostopu do programske opreme in njeni uporabi; in
 4. ne boste imeli nobenih zahtevkov zaradi zamude pri dostopu do programske opreme zaradi kakršne koli napake ali zamude podpornih storitev.
3.3 RAČUNI
 1. (Računi) Za uporabo rešitve se boste morda morali prijaviti, registrirati in prejeti račun prek spletnega mesta (v nadaljevanju Račun).
 2. (Zagotavljanje informacij) V postopku registracije računa in pri nadaljnji uporabi spletnega mesta boste morda morali zagotoviti osebne podatke in podrobnosti, kot so e-poštni naslov, ime in priimek, želeno uporabniško ime, varno geslo, računski, poštni in fizični naslov, številka mobilnega telefona, fotografije in video posnetki, zvočne datoteke, podatki o profilu, podatki o plačilu, ocene in mnenja, preverjene identifikacije, preverjena potrdila in overitve ter druge informacije, ki jih občasno določimo.
 3. (Garancija) Zagotavljate, da so vsi podatki, ki nam jih posredujete med postopkom registracije računa, točni, pošteni, pravilni in posodobljeni.
 4. (Sprejemanje) Ko zaključite postopek registracije računa, se lahko po lastni presoji odločimo, da vas sprejmemo kot registriranega uporabnika na spletnem mestu in vam zagotovimo račun.
 5. (Odpoved) Po lastni presoji lahko vaš račun začasno ustavimo ali prekličemo iz katerega koli razloga, tudi če ne izpolnjujete teh Pogojev.
3.4 IZJAVA O ZAVRNITVI ODGOVORNOSTI GLEDE TOČNOSTI PREVODA
 1. Programska oprema uporablja napredne algoritme in tehnike strojnega učenja za zagotavljanje prevodov. Čeprav si prizadevamo zagotoviti najvišjo raven natančnosti, lahko pride do napak zaradi omejitev, ki so neločljivo povezane z umetno inteligenco. Zato ne jamčimo za točnost, popolnost ali zanesljivost zagotovljenih prevodov. Uporabniki priznavajo in se strinjajo, da se na prevedeno vsebino zanašajo na lastno odgovornost.
 2. Uporabnike spodbujamo, da samostojno pregledajo in preverijo točnost prevedene vsebine. Ne odgovarjamo za napake, opustitve ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe rešitve ali zanašanja na prevedeno vsebino, med drugim tudi za finančne izgube, izgubo poslovnih priložnosti ali škodo na ugledu.
 3. Z uporabo naše rešitve potrjujete, da lahko pride do napak, in sprejemate tveganje, povezano z morebitnimi netočnostmi. Strinjate se, da nas boste obvarovali pred kakršnimi koli zahtevki, obveznostmi, izgubami ali stroški, ki izhajajo iz ali so povezani z uporabo naše programske opreme ali zanašanjem na prevedeno vsebino.
3.5 SPLOŠNA IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Potrjujete in se strinjate, da:

 1. so vse informacije, ki vam jih posredujemo v okviru ali v povezavi z Rešitvijo ali Storitvami, splošne narave, morda niso primerne za vaše okoliščine in ne predstavljajo finančnega, pravnega ali kakršnega koli drugega strokovnega nasveta; in
 2. vaša odgovornost je, da upoštevate veljavne zakone, ki se nanašajo na vaše poslovanje, vključno z zakoni o delovnih razmerjih in zakoni o zasebnosti.
3.6 PROGRAMSKA OPREMA
 1. V času trajanja naročnine vam podeljujemo neizključno, neprenosljivo licenco za uporabo programske opreme in dokumentacije za število uporabnikov rešitve. Če vaša vrsta naročnine na spletnem mestu ne določa števila uporabnikov rešitve, bo vaša licenca za uporabo rešitve v skladu s tem členom omejena na enega uporabnika (tj. število uporabnikov rešitve bo eno).
 2. Občasno lahko po lastni presoji izdamo izboljšave programske opreme, kar pomeni nadgrajene, izboljšane, spremenjene ali nove različice programske opreme (Izboljšave). Morebitne izboljšave programske opreme ne omejujejo ali kako drugače vplivajo na te pogoje. Izboljšave lahko občasno povzročijo izpade ali zamude in za take izpade se ne zagotavljajo krediti.
 3. Katero koli funkcijo rešitve lahko kadar koli spremenimo, če vas o tem obvestimo.
3.7 WATERMARK

Rešitev vključuje digitalni vodni znak, ki se samodejno vgradi v vse izpise, ustvarjene z rešitvijo. Ta vodni znak vsebuje informacije o datumu, času in avtorju izpisa ter obvestilo, da je bil izpis ustvarjen s tehnologijo umetne inteligence. Strinjate se, da tega digitalnega vodnega znaka ne boste odstranili, zakrili ali kakor koli spremenili.

4. HOSTOVANJE PODATKOV

Uporabniške podatke, ki jih naložite v programsko opremo, bomo shranili s pomočjo storitve gostovanja tretje osebe, ki jo izberemo mi (Storitve gostovanja) pod naslednjimi pogoji:

 1. (lokacija gostovanja) Potrjujete in se strinjate, da lahko za gostovanje programske opreme uporabljamo strežnike za shranjevanje prek storitev v oblaku in morda tudi na drugih lokacijah zunaj Avstralije.
 2. (kakovost storitev) Čeprav si bomo po najboljših močeh prizadevali izbrati ustreznega ponudnika gostovanja, ne zagotavljamo, da bodo storitve gostovanja brez napak ali pomanjkljivosti ali da bodo uporabniški podatki vedno dostopni ali na voljo.
 3. (varnost) Po svojih najboljših močeh bomo zagotovili varno shranjevanje uporabniških podatkov. Vendar ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli nepooblaščeno uporabo, uničenje, izgubo, poškodbo ali spremembo uporabniških podatkov, tudi zaradi vdorov, zlonamerne programske opreme, izsiljevalske programske opreme, virusov, zlonamerne računalniške kode ali drugih oblik posegov.
 4. (Varnostne kopije in obnovitev po nesreči) V primeru izgube uporabniških podatkov zaradi okvare sistema (npr. okvare podatkovne zbirke ali spletnega strežnika) ne moremo zagotoviti, da bo na voljo kakršna koli varnostna kopija, in če je na voljo, da bo takšna varnostna kopija brez napak ali pomanjkljivosti.
5. OBVEZNOSTI STRANKE
5.1 INFORMACIJSKO POVEZOVANJE

Strinjate se, da:

 1. nam zagotovite vso dokumentacijo, informacije in pomoč, ki jo razumno zahtevamo za izvajanje storitev; in
 2. nam omogočite dostop do računov tretjih oseb ali drugih računov, ki jih uporabljate (vključno s podatki za prijavo in gesli), če to razumno potrebujemo za izvajanje storitev.
5.2 GRADIVO ZA STRANKE
 1. Zagotavljate, da so vse informacije, dokumentacija in drugo gradivo, ki nam ga posredujete za namen prejema rešitve, popolni, točni in posodobljeni.
 2. Razbremenite nas vse odgovornosti v zvezi z izgubo ali škodo, ki izhaja iz rešitve ali je z njo povezana, če so takšno izgubo ali škodo povzročile ali k njej prispevale nepopolne, netočne ali zastarele informacije, dokumentacija ali katero koli drugo gradivo, ki ste ga zagotovili.
5.3 VAŠE OBVEZNOSTI
 1. Vi morate in vsi uporabniki morate zagotoviti, da vsi uporabniki vedno spoštujejo te pogoje. Potrjujete in se strinjate, da nismo odgovorni za nobeno škodo, izgubo ali stroške, ki nastanejo v zvezi z vašo kršitvijo teh pogojev, kršitvijo vašega osebja ali katerega koli uporabnika, in nam povrnete škodo za vsako takšno škodo, izgubo ali stroške.
 2. Strinjate se, da rešitve ne boste uporabljali v nezakonite ali prepovedane namene, med drugim za:
  1. ustvarjanje globokih lažnih videoposnetkov ali zvočnih posnetkov, ki bi jih lahko uporabili za obrekovanje, nadlegovanje ali drugačno škodovanje posameznikom ali subjektom; ali
  2. ustvarjanje prirejenih prevodov ali drugih vsebin, ki bi jih lahko uporabili za obrekovanje, nadlegovanje ali drugačno škodovanje posameznikom ali subjektom; ali
  3. ustvariti prevodov, ki so netočni, zavajajoči ali bi lahko povzročili škodo posameznikom ali subjektom.
 3. Brez naše predhodne pisne odobritve ne smete in ne smete spodbujati ali dovoliti nobenemu uporabniku, osebju ali tretji osebi, da:
  1. nalaganje občutljivih informacij ali poslovnih skrivnosti z uporabo programske opreme;
  2. nalaganje kakršnega koli neprimernega, žaljivega, nezakonitega, nezakonitega, pornografskega, seksističnega, homofobnega ali rasističnega gradiva z uporabo programske opreme;
  3. programske opreme ne smete uporabljati za druge namene, kot za tiste, za katere je bila zasnovana, vključno s tem, da rešitve ne smete uporabljati na način, ki je nezakonit ali goljufiv ali omogoča nezakonito ali goljufivo dejavnost (vključno z zahtevo ali sprejetjem dela, ki vključuje nezakonite dejavnosti ali namene;
  4. nalaganje kakršnega koli gradiva, ki je v lasti tretje osebe ali je zaščiteno z avtorskimi pravicami tretje osebe;
  5. izdelavo kopij dokumentacije ali programske opreme;
  6. prilagajati, spreminjati ali na kakršen koli način posegati v programsko opremo;
  7. odstraniti ali spremeniti katero koli obvestilo o avtorskih pravicah, blagovni znamki ali drugo obvestilo na programski opremi ali dokumentaciji ali kot njen del;
  8. ravnati na način, ki bi lahko škodoval našemu ugledu ali ugledu povezanih ali zainteresiranih strank ali delati kar koli v nasprotju z našimi interesi ali interesi programske opreme;
  9. uporabljati programsko opremo na način, ki krši pravice intelektualne lastnine katere koli tretje osebe;
  10. ustvarjanja izpeljank iz programske opreme ali dokumentacije ali njihovega prevajanja;
  11. objaviti ali kako drugače posredovati programsko opremo ali dokumentacijo javnosti, vključno z dajanjem na voljo na spletu ali deljenjem s tretjimi osebami;
  12. vključevanje programske opreme s podatki ali programsko opremo tretjih oseb ali dodajanje ali spreminjanje programske opreme (vključno z vključevanjem API-jev v programsko opremo), razen vključevanja v skladu s kakršno koli dokumentacijo ali navodili, ki smo jih zagotovili v pisni obliki;
  13. ustrahovanja, nadlegovanja, izdajanja za drugo osebo, zasledovanja, groženj, ustrahovanja ali ogrožanja katerega koli drugega uporabnika ali razširjanja neželene komercialne vsebine, nezaželene pošte, nezaželene elektronske pošte, nezaželene pošte, množične vsebine ali nadlegovanja v zvezi s programsko opremo;
  14. prodati, posoditi, prenesti, podeliti podlicence, najeti ali kako drugače razpolagati s programsko opremo ali dokumentacijo kateri koli tretji osebi, razen če uporabniku omogočite dostop, kot je dovoljeno v skladu s temi pogoji;
  15. dekompiliranje ali povratno inženirstvo programske opreme ali katerega koli njenega dela ali drugačen poskus pridobivanja njene izvorne kode;
  16. svojega računa ali podatkov o računu, vključno s podatki za prijavo ali gesli, deliti s katero koli drugo osebo in da je vsakršna uporaba vašega računa s strani osebe, ki ni imetnik računa, strogo prepovedana. Takoj nas morate obvestiti o vsaki nepooblaščeni uporabi vašega računa, gesla ali e-pošte ali kakršni koli drugi kršitvi ali potencialni kršitvi varnosti rešitve;
  17. uporabljate rešitev za kakršen koli namen, razen za namen, za katerega je bila zasnovana, vključno s tem, da rešitve ne smete uporabljati na način, ki je nezakonit ali goljufiv ali omogoča nezakonito ali goljufivo dejavnost (vključno z zahtevo ali sprejetjem dela, ki vključuje nezakonite dejavnosti ali namene);
  18. avtomatizirano uporabljati rešitve in brez našega izrecnega pisnega soglasja ne smete kopirati, razmnoževati, prevajati, prilagajati, spreminjati ali prilagajati rešitve;
  19. poskus izogibanja kateremu koli tehnološkemu zaščitnemu mehanizmu ali drugi varnostni funkciji programske opreme; ali
  20. dovoliti kakršno koli uporabo rešitve, ki presega število uporabnikov rešitve.
 4. Če ugotovite, da je kdo zlorabil vašo naročnino, da so v gradivu na vaši naročnini napake ali da imate težave pri dostopu do naročnine ali njeni uporabi, se takoj obrnite na nas prek kontaktnih podatkov ali obrazca, ki je na voljo na naši spletni strani.
 5. S tem se strinjate in poskrbeti morate, da se s tem strinjajo vsi uporabniki:
  1. izpolnjevati vse svoje obveznosti iz teh Pogojev;
  2. za uporabo rešitve se morate prijaviti v račun;
  3. da so informacije, ki vam jih prek programske opreme posredujemo mi ali drug uporabnik, splošne narave in da ne prevzemamo nobene odgovornosti za dejanja, ki jih storite na podlagi teh informacij; in
  4. da lahko kadar koli prekličemo vaš račun ali račun katerega koli uporabnika, če po naši presoji menimo, da vi ali oni kršite ali bi lahko kršili to določbo 5.
6. PRISTOJBINE IN PLAČILA
6.1 BREZPLAČNA PREIZKUŠNJA
 1. Občasno lahko ponudimo brezplačno poskusno obdobje rešitve (Brezplačno poskusno obdobje)
 2. Če vam odobrimo brezplačno poskusno obdobje, v tem obdobju ne boste morali plačati ničesar, vaše prvo plačilo pa bo zapadlo takoj po izteku brezplačnega poskusnega obdobja.
6.2 NAROČNINE
 1. Plačati nam morate naročnino v zneskih, določenih na spletnem mestu za vašo vrsto naročnine, ali kot je drugače dogovorjeno v pisni obliki (Naročnine).
 2. Vse naročnine je treba plačati vnaprej in jih ni mogoče vrniti, če se premislite.
6.3 MESEČNO ZARAČUNAVANJE

Pri mesečnem zaračunavanju je treba naročnino plačati na prvi dan naročniškega obdobja (ali takoj po izteku morebitnega brezplačnega poskusnega obdobja), sorazmerno s številom preostalih dni v začetnem naročniškem obdobju in na začetku vsakega nadaljnjega obdobja podaljšanja.

6.4 LETNI OBRAČUN

Pri letnem zaračunavanju je treba naročnino plačati prvi dan letnega naročniškega obdobja (ali takoj po izteku morebitnega brezplačnega poskusnega obdobja), pri čemer se celotna naročnina za leto odšteje vnaprej, nato pa na začetku vsakega obnovitvenega obdobja. Pri letnem obračunavanju se plačljive naročnine znižajo glede na mesečno stopnjo, pri čemer je vrsta popusta navedena na spletnem mestu ali drugače pisno dogovorjena.

6.5 SAMODEJNO PONAVLJAJOČE SE ZARAČUNAVANJE
 1. Kot je določeno v členu 2, se bo vaša naročnina še naprej samodejno obnavljala za nedoločen čas, razen če nas obvestite, da jo želite preklicati. Dokler bo vaša naročnina ohranjena, se bodo vaše naročnine na začetku vsakega obdobja podaljšanja še naprej zaračunavale z načina plačila, ki ste ga določili ob registraciji računa.
 2. Če naročnine ne prekličete v skladu s temi Pogoji, nam ni treba plačati nobenega zneska za vračilo.
 3. S prijavo na ponavljajočo se naročnino potrdite in se strinjate, da ima vaša naročnina funkcijo začetnega in ponavljajočega se plačila ter da sprejemate odgovornost za vse ponavljajoče se stroške pred preklicem naročnine.
 4. Periodične račune za naročnine lahko pošiljamo brez vašega dodatnega dovoljenja, dokler ne pošljete predhodnega pisnega obvestila, da ste to dovoljenje preklicali ali da želite spremeniti način plačila (in mi potrdimo prejem tega obvestila). Takšno obvestilo ne bo vplivalo na stroške, ki so bili predloženi, preden smo lahko razumno ukrepali na podlagi takega obvestila. Če želite preklicati pooblastilo ali spremeniti način plačila, se obrnite na nas prek naše spletne strani.
6.6 MOŽNOSTI PLAČILA IN VALUTE
 1. Sprejemamo plačila v USD, evrih, Dogecoinu, Bitcoinu in drugih kriptovalutah, kot je navedeno na spletnem mestu ali drugače pisno dogovorjeno.
 2. Vse naročnine morate plačati v valuti, za katero smo se pisno dogovorili. Če se valuta plačila razlikuje od valute vašega bančnega računa, vam lahko banka zaračuna stroške menjave valute. Za morebitne dodatne stroške, ki jih zaračuna vaša banka, nismo odgovorni.
 3. Vsako plačilo v kriptovaluti mora biti izvedeno v skladu z navodili za plačilo, ki jih posredujemo na spletnem mestu ali vam jih kako drugače pisno sporočimo.
 4. Menjalni tečaj in morebitne dodatne pristojbine, povezane z vsakim plačilom v kriptovaluti, določi ustrezna borza kriptovalut v času plačila. Za morebitne spremembe menjalnega tečaja ali morebitne dodatne pristojbine, ki jih zaračuna borza kriptovalut, nismo odgovorni.
 5. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo sprejete valute in možnosti plačila, ne da bi vas o tem obvestili.
6.7 ZAMUDE PRI PLAČILIH

Pridržujemo si pravico, da za nedoločen čas prekinemo celotno rešitev ali njen del, če ne plačate pristojbin v skladu s tem členom 6.

6,8 GST

Če ni navedeno drugače, pristojbine ne vključujejo davka na dodano vrednost. V zvezi z davkom na dodano vrednost, ki ga je treba plačati za našo obdavčljivo dobavo, morate plačati davek na dodano vrednost, če vam izdamo davčni račun.

6.9 DOPLAČILA ZA KARTICE

Pridržujemo si pravico do zaračunavanja doplačil za kreditne kartice, če so plačila opravljena s kreditno, debetno ali plačilno kartico (vključno s karticami Visa, MasterCard ali American Express).

6.10 PARTNER ZA SPLETNO PLAČEVANJE
 1. Uporabljamo lahko partnerja tretjih oseb za spletno plačevanje (Partner za spletno plačevanje) za zbiranje naročnin.
 2. Za obdelavo plačil s strani spletnega plačilnega partnerja poleg te pogodbe veljajo tudi pogoji in pravila o zasebnosti spletnega plačilnega partnerja.
 3. Strinjate se, da nas in naše osebje odvezujete vse odgovornosti za izgubo, škodo ali poškodbo, ki bi jo lahko utrpela katera koli oseba zaradi dejanja ali opustitve dejanja spletnega plačilnega partnerja, vključno s kakršno koli težavo z varnostjo ali delovanjem platforme spletnega plačilnega partnerja ali kakršno koli napako ali pomoto pri obdelavi vašega plačila.
 4. Pridržujemo si pravico, da popravimo ali naročimo našemu partnerju za spletno plačevanje, da popravi morebitne napake ali pomote pri pobiranju vašega plačila.
6.11 GARANCIJE

Z zagotavljanjem ali objavo kakršnih koli informacij, gradiva ali druge vsebine v zvezi s programsko opremo (Objavljeno Material), izjavljate in jamčite, da vsi uporabniki dajejo enakovredne izjave in jamstva:

 1. ste pooblaščeni za zagotavljanje objavljenega gradiva (vključno s tem, da ste pooblaščeni za zagotavljanje storitev, za katere trdite, da jih zagotavljate);
 2. je objavljeno gradivo točno in resnično v času, ko je bilo posredovano;
 3. je vsako objavljeno gradivo v obliki ocene ali povratne informacije pošteno, točno in predstavlja pošten pogled na zadevno osebo in/ali vašo izkušnjo;
 4. objavljeno gradivo nima škodljivih, diskriminatornih, žaljivih ali zlonamerno lažnih posledic in ne vsebuje žaljivega ali eksplicitnega gradiva;
 5. objavljeno gradivo ne vsebuje gradiva, ki bi lahko škodovalo našemu ugledu ali ugledu povezanih ali zainteresiranih strank;
 6. objavljeno gradivo ni "posredovanje" katerega koli izdelka ali storitve in ne predstavlja nelojalne konkurence;
 7. objavljeno gradivo ne krši nobenih pravic intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, poslovnimi imeni, patenti, zaupnimi informacijami ali drugimi podobnimi lastninskimi pravicami, registriranimi ali neregistriranimi, kjer koli na svetu;
 8. objavljeno gradivo ne vsebuje nobenih virusov ali druge škodljive kode ali kako drugače ogroža varnost ali celovitost rešitve ali katerega koli omrežja ali sistema; in
 9. objavljeno gradivo ne krši ali krši veljavnih zakonov.
6.12 DOVOLJENJE
 1. Podelite nam in zagotovite, da nam vsi uporabniki podelijo trajno, nepreklicno, prenosljivo, svetovno in brezplačno licenco (vključno s pravico do podlicence) za uporabo, kopiranje, spreminjanje, reprodukcijo in prilagajanje vseh pravic intelektualne lastnine v katerem koli objavljenem gradivu, da bi lahko uporabljali, izkoriščali ali drugače uživali koristi takega objavljenega gradiva.
 2. Če se ugotovi, da ohranjate moralne pravice (vključno s pravicami do priznanja avtorstva ali integritete) v katerem koli Objavljenem gradivu, nas za vedno odpustite od vseh zahtevkov, ki bi jih lahko uveljavljali proti nam na podlagi takšnih moralnih pravic, zagotoviti pa morate, da vsi uporabniki podelijo enakovredno odpustitev.
 3. Odškodnite nas za vso škodo, izgube, stroške in izdatke, ki nam nastanejo v zvezi s kakršnim koli zahtevkom tretje osebe, da objavljeno gradivo krši pravice intelektualne lastnine katere koli tretje osebe.
6.13 ODSTRANITEV
 1. Programska oprema deluje kot pasivni kanal za spletno distribucijo objavljenega gradiva in ni dolžna pregledovati objavljenega gradiva. Vendar lahko po lastni presoji kadar koli pregledamo in odstranimo katero koli objavljeno gradivo iz rešitve, ne da bi podali kakršno koli razlago ali utemeljitev za odstranitev objavljenega gradiva, tudi če ugotovimo, da objavljeno gradivo krši pravice intelektualne lastnine tretje osebe ali da je to razumno verjetno.
 2. Strinjate se, da ste odgovorni za vodenje in vzdrževanje evidence objavljenega gradiva.
7. INTELEKTUALNA LASTNINA IN PODATKI
7.1 INTELEKTUALNA LASTNINA PROGRAMSKE VSEBINE
 1. (Naše lastništvo) Ohranimo lastništvo nad vsemi gradivi, ki vam jih zagotovimo med trajanjem naročnine v povezavi s programsko opremo (vključno z besedilom, grafiko, logotipi, oblikovanjem, ikonami, slikami, zvočnimi in video posnetki, cenami, prenosi in programsko opremo) (Vsebina programske opreme) in si pridržujemo vse pravice do vseh pravic intelektualne lastnine, ki so v naši lasti ali z licenco za programsko vsebino, ki vam niso izrecno dodeljene.
 2. (Dovoljenje za vas) Podeljena vam je licenca za vsebino programske opreme za število uporab rešitve, pri čemer lahko naredite začasno elektronsko kopijo vsega ali dela gradiva, ki vam je bilo zagotovljeno, izključno za namen ogleda in uporabe za namene programske opreme. Teh gradiv ali katere koli vsebine programske opreme ne smete drugače reproducirati, prenašati, prilagajati, distribuirati, prodajati, spreminjati ali objavljati brez našega predhodnega pisnega soglasja ali če je to drugače dovoljeno z zakonom.
7.2 UPORABNIŠKI PODATKI

Naše pravice in obveznosti

 1. Nam (in našemu osebju) podeljujete neizključno, brezplačno, neprenosljivo, svetovno in nepreklicno licenco za uporabo uporabniških podatkov v obsegu, ki je razumno potreben za zagotavljanje rešitve in za naše notranje poslovne namene, vključno z izboljšanjem rešitve ter naših drugih izdelkov in storitev, vključno z uporabo strojnega učenja in drugih analitičnih postopkov za uporabniške podatke, za pridobivanje komercialnih informacij in drugih povezanih spoznanj ter za izboljšanje rešitve, našega poslovanja ter naših drugih izdelkov in storitev.
 2. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga odstranimo katere koli uporabniške podatke, tudi če menimo, da so uporabniški podatki neprimerni, žaljivi, nezakoniti, nezakoniti, pornografski, seksistični, homofobni ali rasistični.

Vaše obveznosti in podelitev licence za nas

 1. Odgovorni ste za zagotavljanje:
  1. uporabniške podatke delite samo z načrtovanimi prejemniki; in
  2. so vsi uporabniški podatki ustrezni in niso v nasprotju s temi pogoji.
 2. Vi:
  1. zagotavljamo, da naša uporaba uporabniških podatkov ne bo kršila pravic intelektualne lastnine tretjih oseb; in
  2. nam povrne škodo za vse izgube, zahtevke, stroške, odškodnine in obveznosti (vključno z vsemi davki, pristojbinami ali stroški), ki nastanejo zaradi takšne kršitve.
7.3 POTRDITEV KRŠITVE
 1. Z uporabo rešitve ali nalaganjem ali ustvarjanjem kakršne koli vsebine potrjujete, se strinjate in jamčite, da ne kršite nobenih pravic intelektualne lastnine, med drugim avtorskih pravic, blagovnih znamk in patentov.
 2. Strinjate se, da boste vsebino uporabljali in nalagali na lastno odgovornost, in priznavate, da nimamo nobene vloge pri preverjanju zakonitosti nalaganja in zagotavljanju, da niso kršene pravice intelektualne lastnine.
 3. Strinjate se, da nismo odgovorni za nobeno kršitev pravic intelektualne lastnine zaradi vaše uporabe rešitve ali vaše naložene ali ustvarjene vsebine.
 4. Vsi dodatni uporabniki ali osebje, ki niso stranke teh pogojev, potrjujejo, se strinjajo in jamčijo, da z uporabo rešitve ali nalaganjem ali ustvarjanjem vsebine ne kršijo nobenih pravic intelektualne lastnine, in da so v tem primeru sami odgovorni za vse pravne posledice, ki izhajajo iz takšne kršitve.
 5. Vaši dodatni uporabniki ali osebje potrjujejo, da rešitev uporabljajo na lastno odgovornost in da nismo odgovorni za kakršno koli kršitev pravic intelektualne lastnine, ki je posledica njihove uporabe rešitve ali njihove naložene ali ustvarjene vsebine.
7.4 OBVESTILA O VSEBINI, KI KRŠI PRAVICE
 1. Če opazite gradivo ali vsebino, objavljeno na našem spletnem mestu in/ali ustvarjeno z uporabo rešitve, ki krši pravice intelektualne lastnine katere koli osebe ali je to razumno verjetno, nas nemudoma kontaktirajte na naslov: copyright@verbalate.ai.
 2. Če na našem spletnem mestu predložite pritožbo v skladu s členom 7.4(a):
  1. zagotavljate, da je vsebina pritožbe točna, resnična in da vključuje kršitev avtorskih pravic;
  2. se zavedate in strinjate, da so neutemeljene grožnje s sodnimi postopki v zvezi s kršitvami avtorskih pravic lahko prepovedane v skladu z veljavno zakonodajo (na primer avstralskim zakonom Zakon o avtorskih pravicah iz leta 1968ali enakovredne zakone, kjerkoli se nahajate); in
  3. se strinjate, da nam boste povrnili škodo v zvezi z vsemi izgubami ali škodo, ki bi lahko nastala v zvezi z vašo pritožbo, vključno s kakršnim koli zahtevkom tretje osebe, da pritožba vsebuje neutemeljeno grožnjo.
 3. V izogib dvomom velja, da z nalaganjem vsebine na našo spletno stran ali drugo uporabo rešitve potrjujete, da:
  1. ste avtor in lastnik vsebine ali imate potrebne licence, pravice, soglasja, sprostitve in dovoljenja za uporabo in nam dovolite uporabo vaše naložene vsebine na način, ki ga predvideva naša rešitev, vključno z zagotavljanjem storitev glasovnega prevajanja;
  2. imate pisno soglasje, dovoljenje za uporabo imena ali podobe vsake posamezne prepoznavne osebe v vaši naloženi vsebini, da omogočite vključitev in uporabo vaše naložene vsebine na način, ki ga predvideva naša rešitev, vključno za namene zagotavljanja storitev glasovnega prevajanja; in
  3. ste sami odgovorni za vse vsebine, ustvarjene z uporabo naložene vsebine, ki je nimate v lasti ali za katero nimate dovoljenja za uporabo.
8. PROGRAMSKA OPREMA TRETJIH OSEB, POGOJI IN DOLOČILA
8.1 POGOJI TRETJIH OSEB
 1. Potrjujete in se strinjate, da so pogoji tretjih ponudnikov blaga ali storitev (Pogoji tretjih oseb) lahko občasno veljajo za vašo uporabo rešitve.
 2. Strinjate se z vsemi pogoji tretjih oseb, ki veljajo za blago in storitve tretjih oseb, ki se uporabljajo pri zagotavljanju rešitve za vas, in ne bomo odgovorni za nobeno izgubo ali škodo, ki jo utrpite v zvezi s takimi pogoji tretjih oseb.
 3. Sprejeli bomo razumne ukrepe, da vas obvestimo o pogojih tretjih oseb, ki veljajo za rešitev, vi pa nas morate nemudoma obvestiti, če se s takimi pogoji tretjih oseb ne strinjate.
 4. Potrjujete in se strinjate, da če se ne strinjate s pogoji tretjih oseb, lahko to vpliva na našo zmožnost, da vam zagotovimo rešitev, in ne bomo odgovorni za kakršne koli težave pri zagotavljanju rešitve, če se ne strinjate s pogoji tretjih oseb.
9. ZAUPNOST
 1. Razen v skladu s temi pogoji stranka ne sme in ne sme dovoliti, da bi katero koli njeno osebje uporabilo ali razkrilo zaupne informacije, ki ji jih je razkrila druga stranka, brez predhodnega pisnega soglasja stranke, ki jih je razkrila.
 2. Vsaka stranka mora nemudoma obvestiti drugo stranko, če izve za kakršno koli potencialno, dejansko ali domnevno izgubo, prilastitev ali nepooblaščen dostop do zaupnih informacij, njihovo razkritje ali uporabo ali drugo ogrožanje varnosti, zaupnosti ali celovitosti zaupnih informacij.
 3. Stranka, ki pošlje obvestilo, bo raziskala vsako morebitno, dejansko ali domnevno kršitev zaupnosti in pomagala drugi stranki pri vseh s tem povezanih preiskavah.
10. PRIVATNOST
 1. Osebne podatke o vas zbiramo med zagotavljanjem rešitve, za stike in komunikacijo z vami, za odgovarjanje na vaša vprašanja in za druge namene, določene v našem pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo na https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Naš pravilnik o zasebnosti vsebuje več informacij o tem, kako uporabljamo, razkrivamo in hranimo vaše osebne podatke, ter podrobnosti o tem, kako lahko dostopate do svojih osebnih podatkov in jih popravite.
 3. S strinjanjem s temi pogoji se strinjate z našim ravnanjem z osebnimi podatki v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.
11. ODGOVORNOST
11.1 GARANCIJE IN OMEJITVE
 1. (Garancije) Zagotavljamo, da:
  1. v času naročniškega obdobja bo programska oprema delovala v skladu z dokumentacijo;
  2. v času naročniškega obdobja bo rešitev na voljo, kot je opisano v teh pogojih in v skladu z njimi; in
  3. po našem vedenju uporaba programske opreme v skladu s temi pogoji ne bo kršila pravic intelektualne lastnine nobene tretje osebe.
 2. (Napake) Odpravili bomo vse napake, hrošče ali pomanjkljivosti v programski opremi, ki se pojavijo med vašo naročnino in o katerih nas boste obvestili, razen če napake, hrošči ali pomanjkljivosti:
  1. posledica interakcije programske opreme s katero koli drugo rešitvijo ali računalniško strojno opremo, programsko opremo ali storitvami, ki jih nismo pisno odobrili;
  2. posledica kakršne koli zlorabe programske opreme; ali
  3. posledica vaše uporabe programske opreme, razen v skladu s temi pogoji ali dokumentacijo.
 3. (Omejitve storitev) Rešitev vam je na voljo izključno na podlagi "kot je". Brez omejitev priznavate in se strinjate, da ne moremo zagotoviti, da:
  1. bo rešitev brez napak ali pomanjkljivosti;
  2. rešitev bo vedno na voljo;
  3. bodo sporočila, poslana prek rešitve, dostavljena takoj ali sploh dostavljena;
  4. bodo informacije, ki jih prejmete ali posredujete prek rešitve, varne ali zaupne; ali
  5. da so vse informacije, zagotovljene prek Rešitve, točne ali resnične.
 4. (Izključitev) V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so izključene vse izrecne ali implicitne izjave in jamstva (v zvezi s primernostjo za namen ali delovanje ali kako drugače), ki niso izrecno navedene v teh pogojih.
 5. (Potrošniško pravo) Nobena določba teh pogojev ne omejuje delovanja avstralskega zakona o varstvu potrošnikov, ki ga vsebuje Zakon o konkurenci in varstvu potrošnikov iz leta 2010 (Cth) (ACL). V skladu z zakonom ACL ste lahko upravičeni do določenih pravnih sredstev (kot so vračilo, zamenjava ali popravilo), če pride do napake pri blagu ali storitvah, ki jih zagotavljamo.
11.2 OMEJITEV ODGOVORNOSTI
 1. (Omejitev odgovornosti) V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, je naša največja skupna odgovornost do vas v zvezi z izgubo ali škodo, ki ste jo utrpeli na podlagi teh Pogojev ali Rešitve ali v zvezi z njimi, omejena na skupne pristojbine, ki ste nam jih plačali v šestih mesecih pred prvim dogodkom, ki je povzročil ustrezno odgovornost.
 2. (Odškodnina) Strinjate se, da boste ves čas zagotavljali odškodnino in neškodljivost za Leads Hook in njegove uradnike, zaposlene in zastopnike ("tisti, ki jim je bila povrnjena škoda.") iz in proti kakršni koli izgubi (vključno z razumnimi pravnimi stroški) ali odgovornosti, ki je nastala ali jo je utrpel kateri koli od tistih, ki jim je bila povrnjena škoda, če ste tako izgubo ali odgovornost povzročili ali k njej prispevali vi ali vaši uradniki, zaposleni ali zastopniki:
  1. kršitev katerega koli od teh Pogojev; ali
  2. malomarno, goljufivo ali kaznivo dejanje ali opustitev.
 3. (Posledična izguba) Ne bomo odgovorni za nobeno naključno, posebno ali posledično izgubo ali škodo ali škodo zaradi izgube podatkov, poslovanja ali poslovne priložnosti, dobrega imena, pričakovanih prihrankov, dobička ali prihodkov, ki izhajajo iz teh pogojev ali v zvezi z njimi ali kakršnim koli blagom ali storitvami, ki jih zagotavljamo, razen če te odgovornosti ni mogoče izključiti na podlagi Zakon o konkurenci in varstvu potrošnikov iz leta 2010 (Cth) ali katero koli drugo veljavno zakonodajo.
12. NADGRADNJE IN ZNIŽANJA BONITETNIH RAZREDOV
 1. Lahko nas obvestite, da želite nadgraditi ali znižati svojo vrsto naročnine. Če to storite, bomo:
  1. sprejme razumne ukrepe, da vam nemudoma omogoči dostop do nove vrste naročnine; in
  2. po zagotovitvi takega dostopa uporabimo nove, ustrezne naročnine za obnovitveno obdobje, ki sledi obdobju, v katerem je bil zagotovljen dostop do nove vrste naročnine, in v vsakem naslednjem obnovitvenem obdobju vam bomo zaračunali novo naročnino.
 2. V izogib dvomu velja, da če se odločite za znižanje naročnine, se dostop do nove vrste naročnine in nove naročnine začne z začetkom naslednjega obdobja podaljšanja, razen če vas obvestimo drugače. Na splošno znižanj med Obdobji podaljšanja ne obračunavamo sorazmerno, vendar si pridržujemo pravico, da to občasno storimo.
 3. Če se odločite za znižanje naročnine, potrjujete in se strinjate, da nismo odgovorni za izgubo vsebine, funkcij ali zmogljivosti, vključno z uporabniškimi podatki, in nas odvezujete vseh zahtevkov v zvezi z njimi.
13. ODPOVED IN PRENEHANJE
13.1 PREKLIC Z NAŠE STRANI
 1. Te pogoje ali katero koli naročnino lahko v celoti ali delno prekličemo takoj s pisnim obvestilom, ki ga pošljemo vam, kadar koli in iz katerega koli razloga, vključno z naslednjimi:
  1. če vi, član vašega osebja ali uporabnik kršite katero koli določbo teh pogojev ali
  2. ste v kakršni koli obliki insolventnosti ali stečajnega postopka.
 2. Če te Pogoje prekličemo v skladu s tem členom 13 in v okoliščinah, ko niste kršili nobenega od teh Pogojev, vam bomo povrnili sorazmerni znesek preostanka naročnine za tekoče naročniško obdobje ali obdobje podaljšanja, v katerem ne boste imeli dostopa do svoje naročnine.
13.2 PREKLIC NAROČNINE
 1. Naročnino lahko prekličete tako, da sledite navodilom v platformi. Prenehanje naročnine bo začelo veljati ob koncu trenutnega naročniškega obdobja ali obdobja podaljšanja (Obdobje odpovedi).
 2. Vse naročnine, ki bi jih bilo sicer treba plačati v obdobju odpovedi, bodo ostale plačljive in v največjem zakonsko dovoljenem obsegu ne bo mogoče vrniti že plačanih naročnin za obdobje odpovedi.
 3. V obdobju odpovedi vam bomo še naprej zagotavljali rešitev (vključno z licenco za programsko opremo) in v tem času lahko pridobite vse potrebne uporabniške podatke.
13.3 PRENEHANJE POGODBE ZARADI VZROKA
 1. Če stranka (stranka Stranka, ki pošilja obvestilo) meni, da druga stranka krši to pogodbo (v nadaljnjem besedilu Kršitev), lahko pogodbenica, ki obvešča, drugo pogodbenico obvesti o naravi in podrobnostih kršitve.
 2. Druga stranka bo imela na voljo 10 delovnih dni (ali dlje po presoji stranke, ki je poslala obvestilo), da odpravi kršitev (v nadaljnjem besedilu: kršitev). Obdobje popravljanja).
 3. Po obdobju za odpravo nepravilnosti bo stranka, ki je poslala obvestilo, drugo stranko obvestila, da:
  1. če je bila kršitev uspešno odpravljena, da se bo sporazum nadaljeval; ali
  2. če kršitev ni bila uspešno odpravljena, se ta sporazum prekine (Obvestilo o prekinitvi zaradi kršitve).
 4. Po obvestilu o odpovedi zaradi kršitve:
  1. vaša naročnina se bo takoj prekinila, vi in vaši uporabniki pa ne boste imeli več dostopa do rešitve, uporabniških podatkov ali vašega računa; in
  2. če ste Obveščevalna stranka, ne boste plačali nobenih dodatnih pristojbin (razen če se pozneje ugotovi, da je bila takšna odpoved neveljavna).
13.4 DRUGE POSLEDICE ODPOVEDI
 1. Po prenehanju veljavnosti teh pogojev ne boste imeli več dostopa do programske opreme, svojega računa ali uporabniških podatkov in ne bomo odgovorni za shranjevanje ali drugo hrambo kakršnih koli uporabniških podatkov. Oprostite nas odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi tega, ker ne bi hranili nobenih uporabniških podatkov po tej točki.
 2. Ne glede na ukinitev ali prenehanje veljavnosti vašega računa bodo še naprej veljale vse določbe teh pogojev, za katere se zaradi njihove narave razumno pričakuje, da bodo veljale tudi po ukinitvi ali prenehanju veljavnosti.
14. REŠEVANJE SPOROV
 1. Stranka, ki trdi, da je na podlagi te pogodbe ali v zvezi z njo nastal spor, ne sme začeti sodnega postopka, ki izhaja iz spora ali je z njim povezan, razen zahtevka za nujne začasne ukrepe, če ni izpolnila zahtev iz te klavzule.
 2. Stranka, ki zahteva rešitev spora, ki nastane na podlagi te pogodbe ali v zvezi z njo, mora drugi stranki ali strankam v sporu poslati pisno obvestilo, ki vsebuje razumne podrobnosti o sporu in zahteva njegovo rešitev v skladu s to klavzulo.
 3. Po prejemu obvestila o sporu si mora vsaka stranka v sporu po najboljših močeh prizadevati za rešitev spora v dobri veri. Če spor ni rešen v 14 dneh (ali v drugem obdobju, o katerem se stranki pisno dogovorita) po datumu obvestila, lahko katera koli stranka v sporu sproži sodni postopek za rešitev spora.
15. SILJNI IZGUBLJENCI
 1. Ne bomo odgovorni za kakršno koli zamudo ali neizpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi, če takšna zamuda ali neizpolnitev nastane zaradi višje sile.
 2. Če pride do dogodka višje sile, si moramo po najboljših močeh prizadevati, da vas o tem obvestimo:
  1. razumne podrobnosti o dogodku višje sile; in
  2. kolikor je znano, verjetni obseg, v katerem ne bomo mogli izpolniti ali bomo zamujali pri izpolnjevanju svojih obveznosti po tej pogodbi.
 3. Ob upoštevanju določbe 15(b) bo naša ustrezna obveznost v času trajanja višje sile prekinjena, če nanjo vpliva višja sila.
 4. V tej pogodbi "dogodek višje sile" pomeni:
  1. višje sile, udara strele, meteorja, potresa, neurja, poplave, zemeljskega plazu, eksplozije ali požara;
  2. stavke ali druge protestne akcije, na katere nimamo vpliva;
  3. vojna, terorizem, sabotaža, blokada, revolucija, nemiri, upor, državljanski nemiri, epidemija, pandemija ali
  4. vsaka odločitev državnega organa v zvezi s COVID-19 ali vsaka grožnja COVID-19, ki je zunaj našega razumnega nadzora, če vpliva na našo zmožnost izpolnjevanja naših obveznosti.
16. OBVESTILA
 1. Obvestilo ali drugo sporočilo stranki v skladu s temi pogoji mora biti:
  1. v pisni obliki in v angleščini ter
  2. dostavljena po elektronski pošti drugi stranki na elektronski naslov, naveden v naročilu, ali če elektronski naslov v naročilu ni naveden, na elektronski naslov, ki ga stranki na dan sklenitve te pogodbe najpogosteje uporabljata za dopisovanje v zvezi s predmetom te pogodbe (Elektronski naslov). Stranki lahko posodobita svoj elektronski naslov z obvestilom drugi stranki.
 2. Razen če stranka, ki pošilja obvestilo, ve ali bi morala upravičeno domnevati, da e-poštno sporočilo ni bilo dostavljeno na e-poštni naslov druge stranke, se šteje, da je bilo obvestilo poslano:
  1. 24 ur po tem, ko je bilo elektronsko sporočilo poslano, razen če to pade na soboto, nedeljo ali državni praznik v državi ali na ozemlju, katerega zakoni urejajo to pogodbo; v tem primeru se šteje, da je bilo obvestilo poslano na naslednji delovni dan v tej državi ali na tem ozemlju; ali
  2. ko nanj odgovori druga stranka,

karkoli nastopi prej.

17. SPLOŠNO
17.1 VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST

To pogodbo ureja zakon, ki velja v zvezni državi Viktorija v Avstraliji. Vsaka stranka se nepreklicno podreja izključni pristojnosti sodišč Viktorije v Avstraliji in pritožbenih sodišč v zvezi z vsemi postopki, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo povezani. Vsaka stranka se nepreklicno odpoveduje vsakršnemu ugovoru zoper krajevno pristojnost katerega koli sodnega postopka na podlagi tega, da je bil postopek sprožen na neprimernem sodišču.

17.2 IZJAVA

Nobena stranka te pogodbe se ne sme sklicevati na besede ali ravnanje katere koli druge stranke kot na opustitev katere koli pravice, razen če je opustitev v pisni obliki in jo podpiše stranka, ki se ji odpoveduje.

17.3 SEVERANCE

Katera koli določba te pogodbe, ki je v celoti ali delno neveljavna ali neizvršljiva, se razveljavi v obsegu, v katerem je neveljavna ali neizvršljiva. Veljavnost in izvršljivost preostalega dela te pogodbe ni omejena ali kako drugače prizadeta.

17.4 SOLIDARNA ODGOVORNOST

Obveznost ali odgovornost, ki jo prevzameta dve ali več oseb, ali pravica, ki je dodeljena dvema ali več osebam, jih zavezuje ali koristi solidarno.

17,5 DODELITEV

Pogodbenica ne more odstopiti, prenesti ali kako drugače prenesti katere koli svoje pravice ali obveznosti iz te pogodbe brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbenice.

17.6 CELOTNA POGODBA

Ta pogodba vsebuje celoten sporazum med strankama in nadomešča vsa predhodna pogajanja, ravnanja, dogovore, razumevanje ali sporazume, izrecne ali implicitne, v zvezi s predmetom te pogodbe.

17,7 INTERPRETACIJA
 1. (ednina in množina) besede v ednini vključujejo tudi množino (in obratno);
 2. (valuta) je sklicevanje na $; ali "dolar" je sklicevanje na valuto Združenih držav Amerike;
 3. (spol) besede, ki označujejo spol, vključujejo ustrezne besede katerega koli drugega spola;
 4. (opredeljeni izrazi) če ima beseda ali besedna zveza določen pomen, ima ustrezen pomen tudi vsak drug del govora ali slovnična oblika te besede ali besedne zveze;
 5. (oseba) sklicevanje na "osebo" ali "vas" vključuje posameznika, zapuščino posameznika, korporacijo, organ, združenje, konzorcij ali skupno podjetje (registrirano ali neregistrirano), partnerstvo, sklad in katero koli drugo entiteto;
 6. (stranka) sklicevanje na stranko vključuje njene izvršitelje, upravitelje, naslednike in dovoljene prevzemnike, vključno z osebami, ki prevzemajo na podlagi novacije, v primeru skrbnika pa vključuje vsakega nadomestnega ali dodatnega skrbnika;
 7. (ta sporazum) je sklicevanje na stranko, klavzulo, odstavek, razpored, razstavo, prilogo ali aneks sklicevanje na stranko, klavzulo, odstavek, razpored, razstavo, prilogo ali aneks k temu sporazumu ali k temu sporazumu, sklicevanje na ta sporazum pa vključuje vse razporede, razstave, priloge in anekse k temu sporazumu;
 8. (dokument) sklicevanje na dokument (vključno s to pogodbo) pomeni sklicevanje na ta dokument, kakor je občasno spremenjen, noveliran, ratificiran ali nadomeščen;
 9. (naslovi) naslovi in besede v krepkem tisku so namenjeni le za lažje razumevanje in ne vplivajo na razlago;
 10. (vključuje) beseda "vključuje" in podobne besede v kakršni koli obliki niso omejitvene besede; in
 11. (negativna razlaga) nobena določba te pogodbe se ne bo razlagala v škodo stranke, ker je bila ta stranka odgovorna za pripravo te pogodbe ali te določbe.
DEFINICIJE
TerminOpredelitev
Zaupne informacijepomeni informacije stranke ali informacije, ki jih zagotovi stranka in so po svoji naravi zaupne informacije, ki jih je stranka označila kot zaupne ali za katere druga stranka ve ali bi morala vedeti, da so zaupne, vendar ne vključuje informacij, ki so ali postanejo javno znane brez kršitve zaupnosti.
Dokumentacijapomeni vse priročnike, datoteke pomoči in druge dokumente, ki vam jih zagotovimo v zvezi s programsko opremo, ne glede na to, ali so v elektronski ali tiskani obliki.
Storitve gostovanjaima pomen iz klavzule 4.
Pravice intelektualne lastninepomeni vse sedanje in prihodnje pravice intelektualne in industrijske lastnine po vsem svetu (registrirane ali neregistrirane), vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, modeli, patenti, moralnimi pravicami, pravicami do polprevodnikov in postavitve vezij, trgovskimi, poslovnimi, podjetniškimi in domenskimi imeni ter drugimi lastninskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, know-how, tehničnimi podatki, zaupnimi informacijami in pravico do zaupnosti informacij ter vsemi pravicami do registracije takih pravic (vključno s podaljšanjem), ki so nastale pred ali po datumu sklenitve te pogodbe.
Materialpomeni materialne in nematerialne informacije, dokumente, poročila, programsko opremo (vključno z izvorno in objektno kodo), izume, podatke in drugo gradivo na katerem koli mediju.
Število uporabnikov rešitev pomeni število uporabnikov, ki jim lahko daste na voljo rešitev v skladu z vašo vrsto naročnine.
Osebjev zvezi s stranko pomeni njene uradnike, zaposlene, izvajalce (vključno s podizvajalci) in zastopnike.
Programska opremaima pomen iz prvega odstavka teh pogojev.
Vsebina programske opremeima pomen, določen v klavzuli 7.1(a).
Rešitevima pomen iz klavzule 3.1.
Naročninaima pomen iz prvega odstavka teh pogojev.
Naročnineima pomen, določen v členu 6 teh pogojev.
Obdobje naročninepomeni obdobje vaše naročnine na rešitev, kot je dogovorjeno na spletnem mestu.
Vrsta naročninepomeni raven dostopa do rešitve, ki ste jo izbrali, kot je navedeno na našem spletnem mestu ali kot je drugače pisno dogovorjeno z nami.
Podporne storitve ima pomen iz klavzule 3.6.
Uporabnikpomeni vas in katerega koli končnega uporabnika programske opreme, ki mu daste na voljo programsko opremo.
Podatki o uporabnikupomeni vse datoteke, podatke, dokumente, informacije ali katero koli drugo gradivo, ki ga v programsko opremo naložite vi ali kateri koli drug uporabnik ali ki nam ga vi, vaše osebje ali uporabniki kako drugače posredujete v skladu s temi pogoji ali v povezavi z njimi, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, povezanimi s tem gradivom.
Spletna stranpomeni spletno mesto na naslovu URL iz prvega odstavka teh pogojev in katero koli drugo spletno mesto, ki ga upravljamo v povezavi z rešitvijo.
sl_SISlovenščina