TERMENI ȘI CONDIȚII

Bine ați venit la Verbalate Pty Ltd

Vă mulțumim că ați vizitat termenii și condițiile noastre (Termeni), a cărei copie cea mai actualizată poate fi găsită întotdeauna la adresa www.verbalate.ai (Site web).

Suntem Verbalate Pty Ltd, o companie australiană cu numărul ABN 79 667 685 216 ('noi", "nostru sau "noi) și furnizăm un software ca serviciu (SaaS), care oferă un sistem de inteligență artificială de transcriere, traducere și subtitrare (Software).

Acești Termeni guvernează accesul dumneavoastră la Software și furnizarea de către noi a oricăror alte bunuri și servicii, așa cum se prevede în acești Termeni (Abonament).

Prin plata Abonamentului sau prin acceptarea în alt mod a beneficiului oricărei părți a Abonamentului, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni, care formează un acord contractual obligatoriu între dumneavoastră, persoana care achiziționează un Abonament sau compania pe care o reprezentați și care achiziționează Abonamentul în numele căreia achiziționați abonamentul ("tu sau "dumneavoastră) și noi.

Vă rugăm să rețineți că Abonamentul dvs. va continua să se reînnoiască pe termen nelimitat și veți continua să plătiți Taxele de abonament, cu excepția cazului în care ne notificați că doriți să vă anulați Abonamentul în conformitate cu clauza 13. Vă rugăm să vă asigurați că ne contactați dacă doriți să vă anulați Abonamentul.

Putem modifica acești Termeni în orice moment prin notificarea dumneavoastră, iar utilizarea în continuare a Soluției în urma unei astfel de actualizări va reprezenta un acord din partea dumneavoastră de a vă supune Termenilor astfel cum au fost modificați.

În acești Termeni, cuvintele și expresiile scrise cu majuscule au înțelesul care li se atribuie atunci când sunt urmate de paranteze îngroșate sau așa cum sunt prevăzute în tabelul Definiții de la sfârșitul acestor Termeni.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a accepta să continuați cu abonamentul dumneavoastră.

1. ELIGIBILITATE
 1. Prin acceptarea acestor Termeni, declarați și garantați că:
  1. aveți capacitatea juridică și autoritatea de a încheia un contract obligatoriu cu noi; și
  2. sunteți autorizat să folosiți modalitatea de plată pe care ați furnizat-o la achiziționarea unui Abonament.
 2. Software-ul nu este destinat utilizării nesupravegheate de către orice persoană cu vârsta sub 18 ani sau de către orice persoană căreia i s-a suspendat sau i s-a interzis anterior utilizarea Software-ului. Prin utilizarea Software-ului, declarați și garantați că sunteți fie:
  1. cu vârsta de peste 18 ani și care accesează Software-ul pentru uz personal și comercial; sau
  2. accesarea Software-ului în numele unei persoane cu vârsta sub 18 ani și consimțământul pentru utilizarea Software-ului de către acea persoană.
 3. Vă rugăm să nu accesați Software-ul dacă nu aveți vârsta de 18 ani și nu aveți acordul părinților sau al tutorelui, dacă aveți sub 16 ani sau dacă ați fost suspendat sau vi s-a interzis anterior să utilizați Software-ul.
 4. Dacă nu vă înscrieți în calitate de persoană fizică, ci în numele companiei dumneavoastră, al angajatorului dumneavoastră, al unei organizații, al unui guvern sau al unei alte entități juridice (Entitatea reprezentată), atunci "dumneavoastră" sau "dumneavoastră" înseamnă entitatea reprezentată și dumneavoastră obligați entitatea reprezentată să respecte acest acord. Dacă acceptați acest acord și utilizați Soluția noastră în numele unei Entități reprezentate, declarați și garantați că sunteți autorizat să faceți acest lucru.
2. TERMEN
 1. Abonamentul dvs. și acești Termeni încep la data la care sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni (așa cum este stabilit la începutul acestor Termeni) și continuă pentru Perioada de abonament și pentru orice Perioadă de reînnoire aplicabilă, cu excepția cazului în care este reziliat mai devreme în conformitate cu clauza 13.
 2. Sub rezerva clauzei 2(c), la expirarea Perioadei de abonament, prezentul contract se va reînnoi automat și pe termen nelimitat, în mod continuu, pentru o perioadă egală cu Perioada de abonament (Perioada de reînnoire).
 3. Prezentul contract nu se va reînnoi automat la expirarea Perioadei de abonament sau de reînnoire (Data reînnoirii), în cazul în care oricare dintre părți transmite o notificare scrisă de reziliere cu cel puțin [inserați perioada de notificare] înainte de data reînnoirii.
 4. Cu cel puțin [inserați perioada] înainte de expirarea Datei de reînnoire, vă vom furniza o notificare scrisă în avans cu privire la reînnoirea contractului și la orice modificări aplicabile la Tarifele de abonament sau la acești Termeni (Aviz de reînnoire).
3. SOLUȚIA
3.1 ABONAMENTUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI SOLUȚIA
 1. Vă vom furniza, în măsura descrisă în Tipul de abonament, Software-ul și Documentația (Soluție).
 2. (Domeniul de aplicare al abonamentului) Abonamentul dvs. include beneficiile și limitările tipului dvs. de abonament, așa cum sunt prezentate pe site-ul nostru web sau așa cum vă sunt comunicate în momentul în care vă abonați la abonament (și așa cum sunt modificate periodic prin notificare).
 3. La data acestor Termeni, oferim următoarele tipuri de abonament:
  1. (Abonament gratuit): acces la soluție pentru o durată maximă de un minut pe lună.
  2. (Abonament de bază): acces la soluție pentru o durată maximă de 10 minute pe lună.
  3. (Abonament de afaceri): acces la soluție pentru o durată maximă de 100 de minute pe lună.
  4. (Abonament Pro): acces la Soluție pentru o durată maximă de 1 000 de minute pe lună.
 4. Putem, din când în când, la discreția noastră absolută, să instalăm îmbunătățiri la Soluție, unde prin îmbunătățiri se înțelege orice versiuni actualizate, îmbunătățite, modificate sau noi ale Soluției (inclusiv orice personalizări efectuate la cererea dumneavoastră).
 5. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, putem, la discreția noastră absolută:
  1. să nu furnizeze nicio parte a Soluției până când nu ați plătit taxele sau depozitul datorat în legătură cu Soluția; și
  2. să rețină livrarea unei părți sau a întregii Soluții până când nu ați plătit factura aferentă Soluției.
3.2 SERVICII DE SPRIJIN

Vom oferi asistență generală atunci când este necesar în mod rezonabil pentru a rezolva problemele tehnice ale Software-ului (Servicii de asistență), se aplică următoarele condiții, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris:

 1. vom lua măsuri rezonabile pentru a furniza servicii de asistență, dacă este necesar. Trebuie să vă străduiți mai întâi să rezolvați orice problemă cu Software-ul pe plan intern și nu vom oferi asistență în cazul problemelor care sunt în afara controlului nostru rezonabil;
 2. solicitările de Servicii de asistență vor fi soluționate pe baza celor mai bune eforturi și nu garantăm că Serviciile de asistență vor fi disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7 sau că orice solicitare de Servicii de asistență va fi soluționată într-un anumit interval de timp;
 3. sunteți responsabil pentru toată administrația internă și gestionarea accesului, inclusiv pentru stocarea parolelor de rezervă și asistarea Utilizatorilor dvs. pentru a accesa și utiliza Software-ul; și
 4. nu veți avea nicio pretenție de întârziere a accesului dvs. la Software din cauza oricărei defecțiuni sau întârzieri a Serviciilor de asistență.
3.3 CONTURI
 1. (Conturi) Pentru a utiliza Soluția, este posibil să vi se ceară să vă înscrieți, să vă înregistrați și să primiți un cont prin intermediul site-ului web (un Cont).
 2. (Furnizați informații) Ca parte a procesului de înregistrare a contului și ca parte a utilizării continue a site-ului web, este posibil să vi se ceară să furnizați informații și detalii personale, cum ar fi adresa de e-mail, numele și prenumele, numele de utilizator preferat, o parolă securizată, adresele de facturare, poștală și fizică, numărul de telefon mobil, fotografii și înregistrări video, fișiere audio, informații de profil, detalii de plată, evaluări și recenzii, identificări verificate, certificări și autentificări verificate și alte informații stabilite de noi din când în când.
 3. (Garanție) Garantați că toate informațiile pe care ni le furnizați în cursul procesului de înregistrare a contului sunt exacte, sincere, corecte și actualizate.
 4. (Acceptare) Odată ce ați finalizat procesul de înregistrare a contului, putem, la discreția noastră absolută, să alegem să vă acceptăm ca utilizator înregistrat în cadrul site-ului web și să vă oferim un cont.
 5. (Anulare) Putem, la discreția noastră absolută, să suspendăm sau să anulăm contul dvs. din orice motiv, inclusiv pentru orice nerespectare de către dvs. a acestor Termeni.
3.4 DEZMINȚIREA PRIVIND ACURATEȚEA TRADUCERII
 1. Software-ul utilizează algoritmi avansați și tehnici de învățare automată pentru a furniza traduceri. Deși ne străduim să asigurăm cel mai înalt nivel de acuratețe, pot apărea erori din cauza limitărilor inerente ale inteligenței artificiale. Prin urmare, nu garantăm sau nu asigurăm acuratețea, caracterul complet sau fiabilitatea traducerilor furnizate. Utilizatorii recunosc și sunt de acord că orice încredere acordată conținutului tradus este pe propriul lor risc.
 2. Utilizatorii sunt încurajați să examineze și să verifice în mod independent acuratețea conținutului tradus. Nu vom fi trași la răspundere pentru orice erori, omisiuni sau daune care rezultă din utilizarea soluției sau din încrederea acordată conținutului tradus, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, pierderi de oportunități de afaceri sau daune de reputație.
 3. Prin utilizarea soluției noastre, recunoașteți că pot apărea erori și acceptați riscul asociat cu eventualele inexactități. Sunteți de acord să ne exonerați de răspundere și să ne despăgubiți de orice reclamații, răspunderi, pierderi sau cheltuieli care decurg din sau sunt legate de utilizarea Software-ului nostru sau de încrederea acordată conținutului tradus.
3.5 CLAUZĂ GENERALĂ DE RENUNȚARE LA RĂSPUNDERE

Recunoașteți și sunteți de acord că:

 1. orice informație care vă este furnizată ca parte a sau în legătură cu Soluția sau Serviciile este de natură generală, poate să nu fie potrivită pentru circumstanțele dumneavoastră și nu constituie consultanță financiară, juridică sau orice alt tip de consultanță profesională; și
 2. este responsabilitatea dumneavoastră să respectați legile aplicabile relevante pentru activitatea dumneavoastră, inclusiv legile privind relațiile industriale și legile privind confidențialitatea.
3.6 SOFTWARE
 1. Cât timp abonamentul dumneavoastră este menținut, vă acordăm o licență neexclusivă și netransferabilă de utilizare a Software-ului și a documentației pentru Numărul de utilizatori ai soluției. În cazul în care tipul de abonament de pe site-ul web nu specifică un număr de utilizatori ai soluției, licența dvs. de utilizare a soluției în temeiul acestei clauze va fi limitată la un utilizator (adică numărul de utilizatori ai soluției va fi unul).
 2. Putem, din când în când, la discreția noastră absolută, să lansăm îmbunătățiri ale Software-ului, ceea ce înseamnă o versiune actualizată, îmbunătățită, modificată sau nouă a Software-ului (Îmbunătățiri). Orice îmbunătățiri aduse Software-ului nu vor limita sau afecta în alt mod acești Termeni. Îmbunătățirile pot cauza din când în când întreruperi sau întârzieri, iar creditele nu vor fi acordate pentru astfel de întreruperi.
 3. Putem modifica orice caracteristică a Soluției în orice moment, cu o notificare prealabilă.
3.7 WATERMARK

Soluția include un filigran digital care este încorporat automat în orice rezultat generat de soluție. Acest filigran conține informații care identifică data, ora și autorul rezultatului, precum și o notă care indică faptul că rezultatul a fost generat cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială. Sunteți de acord să nu eliminați, să nu ascundeți sau să modificați în niciun fel acest filigran digital.

4. HOSTINGUL DE DATE

Vom stoca datele de utilizator pe care le încărcați în Software folosind un serviciu de găzduire terță parte selectat de noi (Servicii de găzduire), sub rezerva următoarelor condiții:

 1. (locația de găzduire) Recunoașteți și sunteți de acord că este posibil să folosim servere de stocare pentru a găzdui Software-ul prin intermediul serviciilor bazate pe cloud și, eventual, în alte locații din afara Australiei.
 2. (calitatea serviciilor) Deși vom depune toate eforturile pentru a selecta un furnizor de servicii de găzduire adecvat, nu garantăm că Serviciile de găzduire vor fi lipsite de erori sau defecte sau că Datele utilizatorului vor fi accesibile sau disponibile în orice moment.
 3. (securitate) Vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele utilizatorului sunt stocate în siguranță. Cu toate acestea, nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru orice utilizare neautorizată, distrugere, pierdere, deteriorare sau modificare a datelor utilizatorului, inclusiv din cauza hacking-ului, malware, ransomware, viruși, coduri informatice rău intenționate sau alte forme de interferență.
 4. (copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru) În cazul în care datele de utilizator se pierd din cauza unei defecțiuni de sistem (de exemplu, o bază de date sau o cădere a serverului web), nu putem garanta că va fi disponibilă o copie de rezervă sau, dacă este disponibilă, că o astfel de copie de rezervă nu va avea erori sau defecte.
5. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI
5.1. LEGĂTURA DE INFORMARE

Sunteți de acord cu:

 1. să ne furnizeze toată documentația, informațiile și asistența pe care o solicităm în mod rezonabil pentru a efectua Serviciile; și
 2. să ne oferiți acces la orice cont al unei terțe părți sau la alte conturi utilizate de dvs. (inclusiv detalii de conectare și parole), așa cum ne este solicitat în mod rezonabil pentru a efectua Serviciile.
5.2 MATERIALUL CLIENTULUI
 1. Garantați că toate informațiile, documentația și alte Materiale pe care ni le furnizați în scopul primirii Soluției sunt complete, corecte și actualizate.
 2. Ne exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pierdere sau daună care decurge din sau în legătură cu Soluția, în măsura în care o astfel de pierdere sau daună este cauzată sau la care a contribuit faptul că informațiile, documentația sau orice alt material furnizat de dumneavoastră sunt incomplete, inexacte sau neactualizate.
5.3 OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ
 1. Trebuie să respectați și să vă asigurați că toți utilizatorii respectă în permanență acești Termeni. Recunoașteți și sunteți de acord că nu vom avea nicio răspundere în ceea ce privește orice daune, pierderi sau cheltuieli care apar în legătură cu încălcarea de către dvs., de către personalul dvs. sau de către orice utilizator a acestor Termeni, și ne veți despăgubi în ceea ce privește orice astfel de daune, pierderi sau cheltuieli.
 2. Sunteți de acord să nu utilizați Soluția în scopuri ilegale sau interzise, inclusiv, dar fără a se limita la:
  1. crearea de videoclipuri sau înregistrări audio false și profunde care ar putea fi folosite pentru a defăima, hărțui sau prejudicia în alt mod persoane sau entități; sau
  2. creați traduceri manipulate sau alt conținut care ar putea fi folosit pentru a defăima, hărțui sau prejudicia în alt mod persoane sau entități; sau
  3. pentru a crea traduceri inexacte, înșelătoare sau care ar putea aduce prejudicii persoanelor sau entităților.
 3. Nu trebuie să încurajați sau să permiteți niciunui Utilizator, Personal sau oricărei terțe părți să facă acest lucru fără aprobarea noastră prealabilă în scris:
  1. încărcați informații sensibile sau secrete comerciale utilizând Software-ul;
  2. încărcați orice material nepotrivit, ofensator, ilicit, ilegal, pornografic, sexist, homofob sau rasist utilizând Software-ul;
  3. să utilizați Software-ul în orice alt scop decât cel pentru care a fost conceput, inclusiv nu trebuie să utilizați Soluția într-un mod ilegal sau fraudulos sau care facilitează activități ilegale sau frauduloase (inclusiv solicitarea sau acceptarea unui loc de muncă care include activități sau scopuri ilegale;
  4. încărcați orice material care este deținut sau protejat prin drepturi de autor de către o terță parte;
  5. să faceți copii ale documentației sau ale software-ului;
  6. să adaptați, să modificați sau să manipulați în vreun fel Software-ul;
  7. să îndepărteze sau să modifice orice drept de autor, marcă comercială sau altă notificare de pe sau care face parte din Software sau din documentație;
  8. să acționeze în orice mod care ar putea afecta reputația noastră sau a părților asociate sau interesate sau să facă orice lucru contrar intereselor noastre sau ale Software-ului;
  9. să utilizeze Software-ul într-un mod care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți;
  10. să creeze lucrări derivate din Software sau documentație sau să traducă Software-ul sau documentația;
  11. să publice sau să comunice în alt mod Software-ul sau Documentația către public, inclusiv prin punerea la dispoziție online sau prin partajarea acesteia cu terțe părți;
  12. să integreze Software-ul cu date sau Software-uri de la terți sau să facă adăugiri sau modificări la Software (inclusiv prin încorporarea de API-uri în Software), cu excepția integrării în conformitate cu orice documentație sau instrucțiuni furnizate de noi în scris;
  13. să intimideze, să hărțuiască, să se dea drept persoană, să hărțuiască, să urmărească, să amenințe, să intimideze sau să pună în pericol orice alt utilizator sau să distribuie conținut comercial nesolicitat, junk mail, spam, conținut în masă sau hărțuire în legătură cu Software-ul;
  14. să vândă, să împrumute, să transfere, să sublicențieze, să închirieze sau să cedeze în alt mod Software-ul sau Documentația către o terță parte, cu excepția acordării accesului unui Utilizator, așa cum este permis în conformitate cu acești Termeni;
  15. să decompileze sau să facă inginerie inversă a Software-ului sau a oricărei părți a acestuia, sau să încerce în alt mod să obțină codul sursă al acestuia;
  16. să partajați contul dumneavoastră sau informațiile contului, inclusiv detaliile de conectare sau parolele, cu orice altă persoană și că orice utilizare a contului dumneavoastră de către orice persoană care nu este titularul contului este strict interzisă. Trebuie să ne notificați imediat orice utilizare neautorizată a contului, parolei sau a e-mailului dumneavoastră sau orice altă încălcare sau potențială încălcare a securității Soluției;
  17. să utilizați Soluția în orice alt scop decât cel pentru care a fost concepută, inclusiv nu trebuie să utilizați Soluția într-un mod ilegal sau fraudulos sau care facilitează activități ilegale sau frauduloase (inclusiv solicitarea sau acceptarea unui loc de muncă care include activități sau scopuri ilegale);
  18. să utilizați automat Soluția și nu trebuie să copiați, reproduceți, traduceți, adaptați, variați sau modificați Soluția fără acordul nostru expres în scris;
  19. încercarea de a eluda orice mecanism tehnologic de protecție sau orice altă caracteristică de securitate a Software-ului; sau
  20. permite orice utilizare a soluției în plus față de numărul de utilizatori ai soluției.
 4. În cazul în care vă dați seama de utilizarea abuzivă a Abonamentului dvs. de către orice persoană, de orice erori în materialul din Abonamentul dvs. sau de orice dificultate în accesarea sau utilizarea Abonamentului dvs., vă rugăm să ne contactați imediat folosind detaliile de contact sau formularul furnizat pe site-ul nostru.
 5. Sunteți de acord și trebuie să vă asigurați că toți utilizatorii sunt de acord:
  1. să respectați fiecare dintre obligațiile dumneavoastră prevăzute în acești Termeni;
  2. să vă înregistrați pentru un Cont pentru a utiliza Soluția;
  3. că informațiile care vă sunt furnizate prin intermediul Software-ului, de către noi sau de către un alt Utilizator, sunt de natură generală și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice lucru cauzat de orice acțiune pe care o întreprindeți pe baza acestor informații; și
  4. că putem anula Contul dvs. sau al oricărui Utilizator în orice moment dacă considerăm, la discreția noastră absolută, că dvs. sau aceștia încălcați sau este posibil să încălcați prezenta clauză 5.
6. TAXE ȘI PLĂȚI
6.1 ÎNCERCARE GRATUITĂ
 1. Este posibil să oferim din când în când o perioadă de încercare gratuită a Soluției (Perioada de încercare gratuită)
 2. În cazul în care vă acordăm o perioadă de probă gratuită, nu se va plăti nicio sumă în timpul perioadei de probă gratuită, iar prima plată va fi datorată imediat după expirarea perioadei de probă gratuită.
6.2 TAXE DE ABONAMENT
 1. Trebuie să ne plătiți taxele de abonament în sumele specificate pe site-ul web pentru tipul de abonament sau după cum s-a convenit în scris (Taxe de abonament).
 2. Toate taxele de abonament trebuie plătite în avans și nu sunt rambursabile în caz de răzgândire.
6.3 FACTURAREA LUNARĂ

Pentru facturarea lunară, taxele de abonament sunt datorate în prima zi a perioadei de abonament (sau imediat după expirarea oricărei perioade de încercare gratuită aplicabile), proporțional cu numărul de zile rămase din perioada de abonament inițială și la începutul fiecărei perioade de reînnoire ulterioare.

6.4 FACTURAREA ANUALĂ

În cazul facturării anuale, taxele de abonament sunt datorate în prima zi a perioadei de abonament anuale (sau imediat după expirarea oricărei perioade de încercare gratuită aplicabile), iar totalul taxelor de abonament pentru anul respectiv este dedus în avans, precum și la începutul fiecărei perioade de reînnoire ulterioare. Pentru facturarea anuală, taxele de abonament plătibile vor fi reduse față de rata lunară, natura reducerii urmând să fie specificată pe site-ul web sau convenită în scris.

6.5 FACTURAREA AUTOMATĂ RECURENTĂ
 1. Așa cum se prevede în clauza 2, Abonamentul dvs. va continua să se reînnoiască automat pe termen nelimitat, cu excepția cazului în care ne notificați că doriți să îl anulați. Atât timp cât Abonamentul dvs. este menținut, Taxele de abonament vor continua să fie debitate la începutul fiecărei Perioade de reînnoire din metoda de plată pe care ați nominalizat-o atunci când v-ați înregistrat pentru un Cont.
 2. Nu vom fi obligați să plătim nicio sumă rambursată dacă nu reușiți să vă anulați Abonamentul în conformitate cu acești Termeni.
 3. Prin înscrierea pentru un Abonament recurent, recunoașteți și sunteți de acord că Abonamentul dumneavoastră are o funcție de plată inițială și recurentă și acceptați responsabilitatea pentru toate taxele recurente înainte de anularea Abonamentului dumneavoastră.
 4. Putem trimite taxe periodice pentru Taxele de abonament fără o altă autorizație din partea dvs., până când ne furnizați o notificare scrisă prealabilă că ați reziliat această autorizație sau că doriți să vă schimbați metoda de plată (iar noi confirmăm primirea acesteia). O astfel de notificare nu va afecta taxele trimise înainte ca noi să putem acționa în mod rezonabil în urma unei astfel de notificări. Pentru a vă rezilia autorizația sau pentru a vă schimba metoda de plată, vă rugăm să ne contactați prin intermediul site-ului nostru web.
6.6 OPȚIUNI DE PLATĂ ȘI MONEDE
 1. Acceptăm plăți în USD, euro, Dogecoin, Bitcoin și alte criptomonede, așa cum este specificat pe site-ul web sau după cum s-a convenit în scris.
 2. Trebuie să plătiți toate taxele de abonament în moneda convenită de noi în scris. În cazul în care moneda de plată diferă de moneda contului dvs. bancar, este posibil să vi se perceapă taxe de schimb valutar de către banca dvs. Noi nu suntem responsabili pentru orice taxe suplimentare percepute de banca dvs.
 3. Orice plată în criptomonedă trebuie să fie efectuată în conformitate cu instrucțiunile de plată furnizate de noi pe site-ul web sau care vă sunt comunicate în scris.
 4. Rata de schimb și orice comisioane suplimentare asociate cu orice plată în criptomonede vor fi stabilite de bursa de criptomonede relevantă la momentul plății. Nu suntem răspunzători pentru nicio modificare a cursului de schimb sau a oricăror comisioane suplimentare percepute de către bursa de criptomonede.
 5. Ne rezervăm dreptul de a modifica valutele și opțiunile de plată acceptate în orice moment, fără a vă anunța.
6.7 PLĂȚI ÎNTÂRZIATE

Ne rezervăm dreptul de a suspenda integral sau parțial Soluția pe termen nedefinit în cazul în care nu achitați taxele în conformitate cu prezenta clauză 6.

6.8 TPS

Cu excepția cazului în care se indică altfel, tarifele nu includ TPS. În ceea ce privește orice TPS plătibilă pentru o livrare impozabilă efectuată de noi, trebuie să plătiți TPS, cu condiția să furnizăm o factură fiscală.

6.9 SUPRATAXELE PENTRU CARDURI

Ne rezervăm dreptul de a percepe suprataxe pentru carduri de credit în cazul în care plățile sunt efectuate cu ajutorul unui card de credit, de debit sau de plată (inclusiv Visa, MasterCard sau American Express).

6.10 PARTENER DE PLATĂ ONLINE
 1. Este posibil să folosim un partener terț de plăți online (Partener de plată online) pentru a colecta taxele de abonament.
 2. Prelucrarea plăților de către partenerul de plăți online va fi, pe lângă acest acord, supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale partenerului de plăți online.
 3. Sunteți de acord să ne exonerați pe noi și personalul nostru de orice răspundere pentru pierderi, daune sau vătămări care pot fi suferite de orice persoană care rezultă din orice act sau omisiune a Partenerului de plată online, inclusiv orice problemă de securitate sau de performanță a platformei Partenerului de plată online sau orice eroare sau greșeală în procesarea plății dumneavoastră.
 4. Ne rezervăm dreptul de a corecta sau de a instrui partenerul nostru de plăți online să corecteze orice erori sau greșeli în colectarea plății dumneavoastră.
6.11 GARANȚII

Prin furnizarea sau postarea oricăror informații, materiale sau alt conținut în legătură cu Software-ul (Material postat), declarați și garantați că și trebuie să vă asigurați că toți utilizatorii fac declarații și garanții echivalente:

 1. sunteți autorizat să furnizați Materialul postat (inclusiv prin faptul că sunteți autorizat să furnizați orice servicii pe care declarați că le furnizați);
 2. Materialul postat este exact și adevărat în momentul în care este furnizat;
 3. orice material postat sub forma unei recenzii sau a unui feedback este onest, precis și prezintă o imagine corectă a persoanei în cauză și/sau a experienței dumneavoastră;
 4. Materialul postat este lipsit de orice implicații dăunătoare, discriminatorii, defăimătoare sau false cu rea intenție și nu conține materiale ofensatoare sau explicite;
 5. Materialul postat este lipsit de orice material care ar putea afecta reputația noastră sau a părților asociate sau interesate;
 6. Materialul postat nu reprezintă o "trecere în revistă" a niciunui produs sau serviciu și nu constituie o concurență neloială;
 7. Materialul postat nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, nume comerciale, brevete, informații confidențiale sau orice alte drepturi de proprietate similare, înregistrate sau neînregistrate, oriunde în lume;
 8. Materialul postat nu conține viruși sau alte coduri dăunătoare, sau nu compromite în alt mod securitatea sau integritatea Soluției sau a oricărei rețele sau sistem; și
 9. Materialul postat nu încalcă sau încalcă nicio Lege aplicabilă.
6.12 LICENȚĂ
 1. Ne acordați și trebuie să vă asigurați că toți utilizatorii ne acordă o licență perpetuă, irevocabilă, transferabilă, mondială și fără redevențe (inclusiv dreptul de a sublicenția) pentru a utiliza, copia, modifica, reproduce și adapta orice drepturi de proprietate intelectuală din orice material postat pentru ca noi să folosim, să exploatăm sau să ne bucurăm în alt mod de beneficiile unui astfel de material postat.
 2. În cazul în care se stabilește că păstrați drepturi morale (inclusiv drepturi de atribuire sau integritate) asupra oricărui Material postat, ne eliberați pentru totdeauna de orice pretenții pe care le-ați putea invoca împotriva noastră în virtutea unor astfel de drepturi morale și trebuie să vă asigurați că toți Utilizatorii acordă o eliberare echivalentă.
 3. Ne despăgubiți împotriva tuturor daunelor, pierderilor, costurilor și cheltuielilor suportate de noi în legătură cu orice reclamație a unei terțe părți că Materialul postat încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți.
6.13 ÎNLĂTURARE
 1. Software-ul acționează ca un canal pasiv pentru distribuția online a materialelor postate și nu are nicio obligație de a verifica materialele postate. Cu toate acestea, putem, la discreția noastră absolută, să revizuim și să eliminăm orice material postat de pe Soluție în orice moment, fără a da nicio explicație sau justificare pentru eliminarea materialului postat, inclusiv dacă stabilim că materialul postat încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți sau este posibil să o facă.
 2. Sunteți de acord că sunteți responsabil pentru păstrarea și menținerea înregistrărilor Materialului postat.
7. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DATE
7.1 PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A CONȚINUTULUI SOFTWARE
 1. (Proprietatea noastră) Ne păstrăm dreptul de proprietate asupra tuturor materialelor care vă sunt furnizate pe parcursul Abonamentului dvs. în legătură cu Software-ul (inclusiv text, grafică, logo-uri, design, pictograme, imagini, înregistrări audio și video, prețuri, descărcări și software) (Conținut software) și ne rezervăm toate drepturile asupra oricăror Drepturi de proprietate intelectuală deținute sau licențiate de noi în Conținutul software care nu vă sunt acordate în mod expres.
 2. (Licență pentru dumneavoastră) Vi se acordă o licență pentru Conținutul Software-ului, pentru Numărul de Utilizări ale Soluției, și puteți face o copie electronică temporară a tuturor sau a unei părți din orice materiale care vă sunt furnizate în scopul exclusiv de a le vizualiza și de a le utiliza în scopul Software-ului. Nu trebuie să reproduceți, transmiteți, adaptați, distribuiți, vindeți, modificați sau publicați în alt mod aceste materiale sau orice Conținut al Software-ului fără consimțământul nostru prealabil în scris sau în alt mod permis de lege.
7.2 DATE UTILIZATOR

Drepturile și obligațiile noastre

 1. Ne acordați nouă (și personalului nostru) o licență neexclusivă, fără redevențe, netransferabilă, mondială și irevocabilă pentru a utiliza datele utilizatorului în măsura în care este necesar în mod rezonabil pentru a furniza Soluția și pentru scopurile noastre comerciale interne, inclusiv pentru a îmbunătăți Soluția și celelalte produse și servicii ale noastre, inclusiv pentru a aplica învățarea automată și alte procese analitice la datele utilizatorului, pentru a obține informații comerciale și alte învățăminte asociate și pentru a îmbunătăți Soluția, activitatea noastră și celelalte produse și servicii ale noastre.
 2. Ne rezervăm dreptul de a elimina orice date de utilizator în orice moment, din orice motiv, inclusiv atunci când considerăm că datele de utilizator sunt nepotrivite, ofensatoare, ilicite, ilegale, pornografice, sexiste, homofobe sau rasiste.

Obligațiile dumneavoastră și acordarea licenței către noi

 1. Sunteți responsabil pentru a vă asigura că:
  1. partajați datele de utilizator numai cu destinatarii destinați; și
  2. toate Datele de utilizator sunt adecvate și nu contravin acestor Termeni.
 2. Tu:
  1. garantăm că utilizarea de către noi a datelor de utilizator nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale terților; și
  2. să ne despăgubească de și împotriva tuturor pierderilor, reclamațiilor, cheltuielilor, daunelor și responsabilităților (inclusiv orice taxe, comisioane sau costuri) care rezultă din această încălcare.
7.3 RECUNOAȘTEREA ÎNCĂLCĂRII
 1. Prin utilizarea Soluției sau prin încărcarea sau crearea oricărui conținut, recunoașteți, sunteți de acord și garantați că nu încălcați niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci comerciale și brevete.
 2. Sunteți de acord să folosiți și să încărcați conținutul pe propriul risc și recunoașteți că nu avem niciun rol în verificarea legalității încărcărilor și în asigurarea faptului că nu sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală.
 3. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală care rezultă din utilizarea de către dumneavoastră a Soluției sau a conținutului încărcat sau creat de dumneavoastră.
 4. Orice utilizator sau personal suplimentar care nu este parte la acești Termeni recunoaște, este de acord și garantează că nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală prin utilizarea Soluției sau prin încărcarea sau crearea de conținut și că, în cazul în care o fac, sunt singurii responsabili pentru orice consecințe juridice care decurg din această încălcare.
 5. Utilizatorul sau personalul dumneavoastră adițional recunoaște că utilizează Soluția în întregime pe propriul risc și că nu suntem răspunzători pentru nicio încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală care rezultă din utilizarea de către aceștia a Soluției sau a conținutului încărcat sau creat de ei.
7.4 NOTIFICĂRI PRIVIND CONȚINUTUL CARE ÎNCALCĂ LEGEA
 1. Dacă luați cunoștință de orice material sau conținut postat pe site-ul nostru și/sau creat cu ajutorul Soluției care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei persoane, sau este probabil să o facă, vă rugăm să ne contactați imediat la: copyright@verbalate.ai.
 2. Dacă depuneți o reclamație pe site-ul nostru web în conformitate cu clauza 7.4(a):
  1. garantați că substanța plângerii este exactă, veridică și implică încălcarea drepturilor de autor;
  2. recunoașteți și sunteți de acord că amenințările neîntemeiate cu acțiuni în justiție în legătură cu încălcarea drepturilor de autor pot fi interzise în conformitate cu legislația aplicabilă (de exemplu, Australia's Legea privind drepturile de autor din 1968, sau legi echivalente oriunde vă aflați); și
  3. sunteți de acord să ne despăgubiți în legătură cu orice pierdere sau prejudiciu care ar putea apărea în legătură cu plângerea dumneavoastră, inclusiv în legătură cu orice reclamație a unei terțe părți că plângerea conține o amenințare nefondată.
 3. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin încărcarea de conținut pe site-ul nostru web sau prin utilizarea în alt mod a soluției, confirmați că:
  1. sunteți creatorul și proprietarul conținutului sau dețineți licențele, drepturile, consimțămintele, eliberările și permisiunile necesare pentru a utiliza și a ne autoriza să folosim conținutul încărcat în orice mod prevăzut de Soluția noastră, inclusiv în scopul furnizării de servicii de traducere vocală;
  2. aveți consimțământul scris, eliberarea și/sau permisiunea fiecărei persoane individuale identificabile din conținutul încărcat de dvs. pentru a utiliza numele sau asemănarea fiecăreia dintre aceste persoane individuale identificabile pentru a permite includerea și utilizarea conținutului încărcat de dvs. în orice mod prevăzut de Soluția noastră, inclusiv în scopul furnizării de servicii de traducere vocală; și
  3. sunteți singurul responsabil pentru orice conținut generat folosind conținutul încărcat pe care nu îl dețineți sau pe care nu aveți permisiunea de a-l utiliza.
8. SOFTWARE DE LA TERȚI, TERMENI ȘI CONDIȚII
8.1 CONDIȚII ALE TERȚILOR
 1. Recunoașteți și sunteți de acord că termenii și condițiile furnizorilor terți de bunuri sau servicii (Termeni pentru terți) se poate aplica din când în când la utilizarea de către dumneavoastră a Soluției.
 2. Sunteți de acord cu orice Termeni ai terților care se aplică bunurilor și serviciilor terților care sunt utilizate pentru a vă furniza Soluția, iar noi nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună suferită de dvs. în legătură cu acești Termeni ai terților.
 3. Vom lua măsuri rezonabile pentru a vă notifica cu privire la Termenii terților care se aplică Soluției, trebuie să ne notificați imediat dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni ai terților.
 4. Recunoașteți și sunteți de acord că, dacă nu sunteți de acord cu Termenii terților, acest lucru poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza Soluția și nu vom fi răspunzători pentru orice probleme legate de furnizarea Soluției în cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii terților.
9. CONFIDENȚIALITATE
 1. Cu excepția celor prevăzute de prezentele condiții, o parte nu trebuie să utilizeze sau să permită personalului său să utilizeze sau să divulge oricărei persoane informațiile confidențiale care i-au fost dezvăluite de cealaltă parte fără consimțământul prealabil scris al părții care le-a dezvăluit.
 2. Fiecare parte trebuie să notifice de îndată cealaltă parte în cazul în care ia cunoștință de orice pierdere potențială, reală sau suspectată, de deturnare, de acces neautorizat, de divulgare sau de utilizare a informațiilor confidențiale sau de orice altă compromitere a securității, confidențialității sau integrității informațiilor confidențiale.
 3. Partea care face notificarea va investiga fiecare încălcare potențială, reală sau suspectată a confidențialității și va asista cealaltă parte în legătură cu orice investigație în acest sens.
10. CONFIDENȚIALITATE
 1. Colectăm informații cu caracter personal despre dvs. în cursul furnizării Soluției, pentru a vă contacta și a comunica cu dvs., pentru a răspunde la solicitările dvs. și pentru alte scopuri stabilite în Politica noastră de confidențialitate, care poate fi găsită la adresa https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Politica noastră de confidențialitate conține mai multe informații despre modul în care utilizăm, dezvăluim și stocăm informațiile dvs. personale și detalii despre modul în care puteți accesa și corecta informațiile dvs. personale.
 3. Prin acceptarea acestor Termeni, sunteți de acord cu gestionarea de către noi a informațiilor personale în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.
11. RĂSPUNDERE CIVILĂ
11.1 GARANȚII ȘI LIMITĂRI
 1. (Garanții) Garantăm că:
  1. în timpul perioadei de abonament, software-ul va funcționa în mod substanțial în conformitate cu documentația;
  2. în timpul Perioadei de abonament, Soluția va fi furnizată așa cum vi se descrie în acești Termeni și în conformitate cu aceștia; și
  3. după cunoștințele noastre, utilizarea Software-ului în conformitate cu acești Termeni nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale niciunei terțe părți.
 2. (Erori) Vom corecta orice erori, erori sau defecte ale Software-ului care apar în timpul Abonamentului dumneavoastră și care ne sunt notificate de către dumneavoastră, cu excepția cazului în care erorile, erorile sau defectele:
  1. să rezulte din interacțiunea Software-ului cu orice altă soluție sau hardware, software sau servicii care nu au fost aprobate în scris de către noi;
  2. să rezulte din orice utilizare abuzivă a Software-ului; sau
  3. nu rezultă din utilizarea de către dumneavoastră a Software-ului decât în conformitate cu acești Termeni sau cu Documentația.
 3. (Limitări ale serviciului) Soluția vă este pusă la dispoziție strict "așa cum este". Fără limitare, recunoașteți și sunteți de acord că nu putem garanta că:
  1. Soluția nu va avea erori sau defecte;
  2. soluția va fi accesibilă în orice moment;
  3. mesajele trimise prin intermediul Soluției vor fi livrate prompt sau vor fi livrate deloc;
  4. informațiile pe care le primiți sau le furnizați prin intermediul Soluției vor fi sigure sau confidențiale; sau
  5. orice informație furnizată prin intermediul Soluției este exactă sau adevărată.
 4. (Excludere) În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, toate declarațiile și garanțiile exprese sau implicite (fie că sunt legate de adecvarea la scop sau de performanță, fie că sunt legate de alte aspecte) care nu sunt menționate în mod expres în acești Termeni sunt excluse.
 5. (Dreptul consumatorilor) Nimic din acești Termeni nu este menit să limiteze aplicarea Legii australiene privind protecția consumatorului conținută în Legea privind concurența și consumatorii din 2010 (Cth) (ACL). În conformitate cu ACL, este posibil să aveți dreptul la anumite căi de atac (cum ar fi rambursarea, înlocuirea sau repararea) în cazul în care există o defecțiune la bunurile sau serviciile pe care le furnizăm.
11.2 LIMITAREA RĂSPUNDERII
 1. (Limitarea răspunderii) În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, răspunderea noastră maximă agregată față de dvs. în ceea ce privește pierderile sau daunele suferite de dvs. în temeiul sau în legătură cu acești Termeni sau cu Soluția este limitată la totalul Taxelor plătite de dvs. în cele 6 luni anterioare primului eveniment care a dat naștere răspunderii respective.
 2. (Indemnizație) Sunteți de acord în orice moment să despăgubiți și să țineți nevinovat Leads Hook și funcționarii, angajații și agenții săi ("cei despăgubiți") de și împotriva oricărei pierderi (inclusiv costuri juridice rezonabile) sau răspunderi suportate sau suferite de oricare dintre cei despăgubiți, în cazul în care o astfel de pierdere sau răspundere a fost cauzată sau a contribuit la aceasta de către dumneavoastră sau de către funcționarii, angajații sau agenții dumneavoastră:
  1. încălcarea oricăruia dintre acești Termeni; sau
  2. un act sau o omisiune neglijentă, frauduloasă sau criminală.
 3. (Pierdere consecventă) Nu vom fi răspunzători pentru orice pierderi sau daune accidentale, speciale sau indirecte, sau daune pentru pierderi de date, afaceri sau oportunități de afaceri, bunăvoință, economii anticipate, profituri sau venituri care decurg din sau în legătură cu acești Termeni sau cu orice bunuri sau servicii furnizate de noi, cu excepția cazului în care această răspundere nu poate fi exclusă în conformitate cu Legea privind concurența și consumatorii din 2010 (Cth) sau orice altă lege aplicabilă.
12. UPGRADE ȘI DOWNGRADE
 1. Ne puteți notifica că doriți să vă îmbunătățiți sau să vă reduceți tipul de abonament. În acest caz, vom:
  1. să ia măsuri rezonabile pentru a vă oferi cu promptitudine accesul la noul tip de abonament; și
  2. la furnizarea unui astfel de acces, va aplica noile taxe de abonament relevante la perioada de reînnoire care urmează imediat după perioada în care a fost furnizat accesul la noul tip de abonament, iar în fiecare perioadă de reînnoire ulterioară vi se va percepe noua taxă de abonament.
 2. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care alegeți să vă retrogradați Abonamentul, accesul la noul Tip de abonament și noile Tarife de abonament vor intra în vigoare la începutul următoarei Perioade de reînnoire, cu excepția cazului în care vă notificăm altfel. În general, nu calculăm pro-rata retrogradările între Perioadele de reînnoire, însă ne rezervăm dreptul de a o face din când în când.
 3. Dacă alegeți să vă reduceți nivelul Abonamentului, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem răspunzători și ne eliberați de orice pretenții în legătură cu orice pierdere de conținut, caracteristici sau capacitate, inclusiv orice Date de utilizator.
13. ANULARE ȘI REZILIERE
13.1 ANULAREA DE CĂTRE NOI
 1. Putem rezilia acești Termeni sau orice Abonament, în totalitate sau parțial, imediat, printr-o notificare scrisă, în orice moment și din orice motiv, inclusiv dacă:
  1. dumneavoastră, un membru al personalului dumneavoastră sau un Utilizator, încălcați oricare dintre termenii acestor Termeni; sau
  2. vă supuneți oricărei forme de insolvență sau de administrare a falimentului.
 2. În cazul în care reziliem acești Termeni în temeiul prezentei clauze 13, în condițiile în care nu ați încălcat niciunul dintre acești Termeni, vă vom restitui o sumă pro-rata a restului rămas din taxa de abonament a perioadei de reînnoire a abonamentului curent, în care nu veți avea acces la abonament.
13.2 ANULAREA ABONAMENTULUI DVS.
 1. Vă puteți anula Abonamentul pentru comoditate urmând instrucțiunile din Platformă. Încetarea Abonamentului dvs. va intra în vigoare la sfârșitul Perioadei de abonament sau a Perioadei de reînnoire în curs (Perioada de anulare).
 2. Orice Taxe de abonament care ar fi fost de plătit în timpul Perioadei de anulare vor rămâne de plătit și, în măsura maximă permisă de lege, nu se va putea rambursa nicio Taxă de abonament deja plătită pentru Perioada de anulare.
 3. Vom continua să vă furnizăm Soluția în timpul Perioadei de anulare (inclusiv licența dumneavoastră pentru Software) și puteți prelua orice Date de utilizator necesare în această perioadă.
13.3 REZILIERE PENTRU MOTIVE ÎNTEMEIATE
 1. În cazul în care una dintre părți (partea Partea care face notificarea) consideră că cealaltă parte încalcă prezentul acord (denumită în continuare "partea Încălcarea), partea care face notificarea poate transmite celeilalte părți o notificare privind natura și detaliile încălcării.
 2. Cealaltă parte va avea la dispoziție 10 zile lucrătoare (sau mai mult, la discreția părții notificatoare) pentru a rectifica încălcarea (termenul de Perioada de rectificare).
 3. După perioada de rectificare, partea care face notificarea va notifica celeilalte părți că:
  1. în cazul în care încălcarea a fost remediată cu succes, că acordul va continua; sau
  2. în cazul în care încălcarea nu a fost remediată cu succes, prezentul acord este reziliat (Rezilierea pentru notificare de încălcare).
 4. În urma unei notificări de încetare a contractului de muncă în caz de încălcare:
  1. Abonamentul dvs. va înceta imediat, iar dvs. și Utilizatorii dvs. nu veți mai avea acces la Soluție, la Datele de utilizator sau la Contul dvs.; și
  2. în cazul în care sunteți partea care a făcut notificarea, nu veți mai avea de plătit nicio taxă (cu excepția cazului în care se constată ulterior că această reziliere nu a fost valabilă).
13.4 ALTE CONSECINȚE ALE REZILIERII
 1. La încetarea acestor Termeni, nu veți mai avea acces la Software, la Contul dumneavoastră sau la Datele dumneavoastră de utilizator și nu vom avea nicio responsabilitate de a stoca sau de a păstra în alt mod datele de utilizator. Ne exonerați de orice pierdere sau prejudiciu care ar putea apărea din cauza faptului că nu păstrăm datele utilizatorului dincolo de acest punct.
 2. Fără a aduce atingere rezilierii sau expirării contului dvs., acest acord, orice dispoziție a acestor Termeni care, prin natura sa, ar trebui în mod rezonabil să supraviețuiască după reziliere sau expirare, va continua să se aplice.
14. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
 1. O parte care pretinde că a apărut un litigiu în temeiul prezentului acord sau în legătură cu acesta nu trebuie să inițieze proceduri judiciare care decurg din sau sunt legate de acest litigiu, altele decât o cerere de măsuri provizorii urgente, decât dacă partea respectivă a respectat cerințele prevăzute în prezenta clauză.
 2. O parte care solicită soluționarea unui litigiu care apare în temeiul sau în legătură cu prezentul acord trebuie să transmită celeilalte sau celorlalte părți la litigiu o notificare scrisă care să conțină detalii rezonabile despre litigiu și să solicite soluționarea acestuia în temeiul prezentei clauze.
 3. Odată ce a fost transmisă notificarea de litigiu, fiecare parte la litigiu trebuie să depună toate eforturile pentru a rezolva litigiul cu bună credință. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termen de 14 zile (sau în orice altă perioadă convenită în scris de către părți) de la data notificării, oricare dintre părțile în litigiu poate iniția o acțiune în justiție pentru a soluționa litigiul.
15. FORȚA MAJORĂ
 1. Nu vom fi răspunzători pentru nicio întârziere sau neexecutare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract dacă o astfel de întârziere sau neexecutare rezultă dintr-un caz de forță majoră.
 2. În cazul în care are loc un eveniment de forță majoră, trebuie să depunem eforturi rezonabile pentru a vă notifica:
  1. detalii rezonabile privind evenimentul de forță majoră; și
  2. în măsura în care este cunoscută, măsura probabilă în care nu vom putea să ne îndeplinim sau vom fi întârziați în îndeplinirea obligațiilor care ne revin în temeiul prezentului acord.
 3. Sub rezerva respectării clauzei 15(b), obligația noastră relevantă va fi suspendată pe durata evenimentului de forță majoră, în măsura în care este afectată de evenimentul de forță majoră.
 4. În sensul prezentului acord, prin "caz de forță majoră" se înțelege orice:
  1. caz fortuit, lovitură de trăsnet, lovitură de meteorit, cutremur, furtună, inundație, alunecare de teren, explozie sau incendiu;
  2. greve sau alte acțiuni sindicale care nu sunt sub controlul nostru;
  3. război, terorism, sabotaj, blocadă, revoluție, revoltă, insurecție, revoltă civilă, epidemie, pandemie; sau
  4. orice decizie a unei autorități guvernamentale în legătură cu COVID-19 sau orice amenințare a COVID-19 care nu poate fi controlată în mod rezonabil de noi, în măsura în care ne afectează capacitatea de a ne îndeplini obligațiile.
16. ANUNȚURI
 1. O notificare sau o altă comunicare adresată unei părți în temeiul prezentelor condiții trebuie să fie:
  1. în scris și în limba engleză; și
  2. transmisă prin e-mail celeilalte părți, la adresa de e-mail specificată în Comandă sau, în cazul în care în Comandă nu este specificată nicio adresă de e-mail, atunci adresa de e-mail utilizată cel mai des de către părți pentru a coresponda cu privire la obiectul prezentului acord la data prezentului acord (Adresa de e-mail). Părțile își pot actualiza adresa de e-mail prin notificarea celeilalte părți.
 2. Cu excepția cazului în care partea care trimite notificarea știe sau ar trebui să suspecteze în mod rezonabil că un e-mail nu a fost livrat la adresa de e-mail a celeilalte părți, notificarea se va considera a fi transmisă:
  1. 24 ore de la trimiterea e-mailului, cu excepția cazului în care aceasta cade într-o sâmbătă, duminică sau într-o zi de sărbătoare legală în statul sau teritoriul a cărui legislație reglementează prezentul acord, caz în care notificarea se va considera a fi transmisă în următoarea zi lucrătoare în statul sau teritoriul respectiv; sau
  2. atunci când i se răspunde de către cealaltă parte,

oricare dintre acestea este mai devreme.

17. GENERALITĂȚI
17.1 LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezentul acord este guvernat de legea care se aplică în Victoria, Australia. Fiecare parte se supune în mod irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din Victoria, Australia, și a curților de apel de la acestea în ceea ce privește orice procedură care decurge din sau în legătură cu acest acord. Fiecare parte renunță în mod irevocabil la orice obiecție cu privire la locul de desfășurare a oricărui proces juridic pe motiv că procesul a fost intentat într-un forum nepotrivit.

17.2 RENUNȚARE

Niciuna dintre părțile la prezentul acord nu se poate baza pe cuvintele sau comportamentul oricărei alte părți ca fiind o renunțare la vreun drept, cu excepția cazului în care renunțarea este făcută în scris și semnată de partea care acordă renunțarea.

17.3 SEVERANȚĂ

Orice clauză a prezentului acord care este nulă sau inaplicabilă în totalitate sau parțial este eliminată în măsura în care este nulă sau inaplicabilă. Validitatea și aplicabilitatea restului prezentului acord nu este limitată sau afectată în alt mod.

17.4 RĂSPUNDERE SOLIDARĂ

O obligație sau o răspundere asumată de două sau mai multe persoane sau un drept conferit acestora le obligă sau le avantajează în mod solidar.

17.5 MISIUNE

O parte nu poate cesiona, nova sau transfera în alt mod niciunul dintre drepturile sau obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți.

17.6 ÎNTREGUL ACORD

Prezentul acord reprezintă întregul acord dintre părți și înlocuiește orice negociere, conduită, aranjament, înțelegere sau acord anterior, expres sau implicit, în legătură cu obiectul acestui acord.

17.7 INTERPRETARE
 1. (singular și plural) cuvintele la singular includ și pluralul (și viceversa);
 2. (monedă) o referire la $; sau "dolar" se referă la moneda Statelor Unite;
 3. (gen) cuvintele care indică un gen includ cuvintele corespunzătoare oricărui alt gen;
 4. (termeni definiți) în cazul în care unui cuvânt sau unei expresii i se atribuie un sens definit, orice altă parte de vorbire sau formă gramaticală a acelui cuvânt sau expresie are un sens corespunzător;
 5. (persoană) o trimitere la "persoană" sau "dumneavoastră" include o persoană fizică, succesiunea unei persoane fizice, o corporație, o autoritate, o asociație, un consorțiu sau o întreprindere comună (constituită sau nu în societate), un parteneriat, un trust și orice altă entitate;
 6. (partid), o trimitere la o parte include executorii testamentari, administratorii, succesorii și cesionarii autorizați ai acelei părți, inclusiv persoanele care preiau prin novație și, în cazul unui mandatar, include orice mandatar substituit sau suplimentar;
 7. (prezentul acord) o trimitere la o parte, clauză, paragraf, program, piesă, atașament sau anexă este o trimitere la o parte, clauză, paragraf, program, piesă, atașament sau anexă la sau din prezentul acord, iar o trimitere la prezentul acord include toate programele, piesele, atașamentele și anexele la acesta;
 8. (document) o trimitere la un document (inclusiv la prezentul acord) se referă la documentul respectiv, astfel cum este modificat, novatat, ratificat sau înlocuit din când în când;
 9. (rubrici) Titlurile și cuvintele scrise cu caractere aldine sunt doar pentru comoditate și nu afectează interpretarea;
 10. (include) cuvântul "include" și cuvintele similare, sub orice formă, nu reprezintă un cuvânt de limitare; și
 11. (interpretare negativă) nici o dispoziție a prezentului acord nu va fi interpretată în defavoarea unei părți, deoarece partea respectivă a fost responsabilă pentru pregătirea prezentului acord sau a dispoziției respective.
DEFINIȚII
TermenDefiniție
Informații confidențialeînseamnă informații ale unei părți sau furnizate de o parte care, prin natura lor, sunt informații confidențiale, sunt desemnate de partea respectivă ca fiind confidențiale sau despre care cealaltă parte știe sau ar trebui să știe că sunt confidențiale, dar nu include informații care sunt sau devin, fără încălcarea confidențialității, de notorietate publică.
Documentațieînseamnă toate manualele, fișierele de ajutor și alte documente furnizate de noi în legătură cu Software-ul, fie în format electronic, fie pe suport de hârtie.
Servicii de găzduireare înțelesul dat în clauza 4.
Drepturile de proprietate intelectualăînseamnă toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială prezente și viitoare din întreaga lume (înregistrate sau neînregistrate), inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, desenele și modelele, brevetele, drepturile morale, drepturile privind semiconductorii și schemele de circuite, denumirile comerciale, de afaceri, de companii și de domenii, precum și alte drepturi de proprietate, secrete comerciale, know-how, date tehnice, informații confidențiale și dreptul de a păstra confidențialitatea informațiilor, sau orice drepturi de înregistrare a acestor drepturi (inclusiv reînnoirea), indiferent dacă au fost create înainte sau după data prezentului acord.
Materialînseamnă informații tangibile și intangibile, documente, rapoarte, software (inclusiv codul sursă și codul obiect), invenții, date și alte materiale pe orice tip de suport.
Numărul de utilizatori ai soluției înseamnă numărul de utilizatori cărora le puteți pune la dispoziție soluția, în conformitate cu tipul de abonament.
Personalînseamnă, în ceea ce privește o parte, funcționarii, angajații, contractanții (inclusiv subcontractanții) și agenții acesteia.
Softwareare înțelesul dat în primul paragraf din prezentele condiții.
Conținut softwareare înțelesul stabilit în clauza 7.1(a).
Soluțieare înțelesul stabilit în clauza 3.1.
Abonamentare înțelesul dat în primul paragraf din prezentele condiții.
Taxe de abonamentare înțelesul stabilit în clauza 6 din prezentele Condiții.
Perioada de abonamentînseamnă perioada abonamentului dumneavoastră la Soluție, așa cum a fost convenit pe site-ul web.
Tipul de abonamentînseamnă nivelul de acces la Soluție pe care l-ați selectat, așa cum este indicat pe Site-ul nostru web sau așa cum s-a convenit în scris cu noi.
Servicii de asistență are înțelesul dat în clauza 3.6.
Utilizatorînseamnă dumneavoastră și orice utilizator final terț al Software-ului căruia îi puneți Software-ul la dispoziție.
Date de utilizatorînseamnă orice fișiere, date, documente, informații sau orice alte Materiale, care sunt încărcate în Software de către dumneavoastră sau de către orice alt Utilizator sau pe care dumneavoastră, Personalul dumneavoastră sau Utilizatorii dumneavoastră ni le furnizați în alt mod în temeiul sau în legătură cu acești Termeni, inclusiv orice Drepturi de proprietate intelectuală atașate la aceste materiale.
Site webînseamnă site-ul web la adresa URL stabilită în primul paragraf al acestor Termeni și orice alt site web operat de noi în legătură cu Soluția.
ro_RORomână