VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Välkommen till Verbalate Pty Ltd

Tack för att du besöker våra allmänna villkor (Villkor), vars senast uppdaterade version alltid finns tillgänglig på www.verbalate.ai (Webbplats).

Vi är Verbalate Pty Ltd, ett australiskt företag med ABN 79 667 685 216 ('vi", "vår eller "oss) och vi tillhandahåller programvara som tjänst (SaaS) som tillhandahåller ett artificiellt intelligenssystem för transkription, översättning och textning (Programvara).

Dessa Villkor reglerar din tillgång till Programvaran och att vi tillhandahåller dig andra varor och tjänster enligt vad som anges i dessa Villkor (Prenumeration).

Genom att betala för din prenumeration eller på annat sätt acceptera förmånen av någon del av din prenumeration, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor som utgör ett bindande avtal mellan dig, den person som förvärvar en prenumeration eller det företag du representerar och förvärvar prenumerationen på uppdrag av ("du eller "din) och oss.

Observera att din prenumeration fortsätter att förnyas på obestämd tid och att du fortsätter att betala prenumerationsavgifter, om du inte meddelar oss att du vill säga upp din prenumeration i enlighet med punkt 13. Se till att du kontaktar oss om du vill säga upp din prenumeration.

Vi kan när som helst ändra dessa Villkor genom att meddela dig, och din fortsatta användning av Lösningen efter en sådan uppdatering innebär att du samtycker till att vara bunden av de ändrade Villkoren.

I dessa Villkor har ord och fraser med versaler den betydelse som anges där de följs av fetstilta parenteser, eller som anges i tabellen Definitioner i slutet av dessa Villkor.

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du godkänner att fortsätta med din prenumeration.

1. BERÄTTIGANDE
 1. Genom att acceptera dessa villkor intygar och garanterar du att:
  1. du har rättslig kapacitet och befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss, och
  2. du är behörig att använda den betalning du angav när du köpte en prenumeration.
 2. Programvaran är inte avsedd för oövervakad användning av någon person under 18 år eller någon person som tidigare har stängts av eller förbjudits att använda Programvaran. Genom att använda programvaran intygar och garanterar du att du är antingen:
  1. är över 18 år och har åtkomst till programvaran för personligt och kommersiellt bruk, eller
  2. få åtkomst till Programvaran på uppdrag av någon som är under 18 år och samtycka till den personens användning av Programvaran.
 3. Du får inte använda Programvaran om du är under 18 år och inte har din förälders eller vårdnadshavares samtycke, om du är under 16 år eller om du tidigare har stängts av eller förbjudits att använda Programvaran.
 4. Om du inte registrerar dig som privatperson utan på uppdrag av ditt företag, din arbetsgivare, en organisation, myndighet eller annan juridisk person (Representerad enhet), betyder "du" eller "din" det Företrädda Företaget och du binder det Företrädda Företaget till detta avtal. Om du accepterar detta avtal och använder vår Lösning på uppdrag av en Representerad enhet, intygar och garanterar du att du är behörig att göra det.
2. TERM
 1. Ditt Abonnemang och dessa Villkor börjar gälla den dag du samtycker till att vara bunden av dessa Villkor (enligt vad som anges i början av dessa Villkor) och fortsätter under Abonnemangsperioden och eventuella tillämpliga Förnyelseperioder, om det inte sägs upp tidigare i enlighet med punkt 13.
 2. Om inte annat följer av punkt 2 c kommer detta avtal, när Prenumerationsperioden löpt ut, automatiskt och på obestämd tid att förnyas löpande för en period som motsvarar Prenumerationsperioden (Förnyelseperiod).
 3. Detta avtal förnyas inte automatiskt vid utgången av prenumerations- eller förnyelseperioden (Datum för förnyelse), om endera parten lämnar ett skriftligt meddelande om uppsägning minst [ange uppsägningstid] före Förnyelsedatumet.
 4. Minst [ange period] innan Förnyelsedatumet löper ut kommer vi att ge dig ett skriftligt förhandsmeddelande om att avtalet förnyas och eventuella tillämpliga ändringar av Abonnemangsavgifterna eller dessa Villkor (Meddelande om förnyelse).
3. LÖSNINGEN
3.1 DIN PRENUMERATION OCH LÖSNINGEN
 1. Vi kommer att tillhandahålla dig, i den utsträckning som beskrivs i din prenumerationstyp, programvaran och dokumentationen (Lösning).
 2. (Omfattning av prenumeration) Ditt Abonnemang inkluderar de fördelar och begränsningar för din Abonnemangstyp som anges på vår Webbplats, eller som annars meddelas dig när du prenumererar på ditt Abonnemang (och som ändras från tid till annan genom meddelande till dig).
 3. Vid tidpunkten för dessa villkor erbjuder vi följande prenumerationstyper:
  1. (Gratis prenumeration): tillgång till Lösningen under högst en minut per månad.
  2. (Grundläggande prenumeration): tillgång till Lösningen under högst 10 minuter per månad.
  3. (Prenumeration för företag): tillgång till Lösningen under högst 100 minuter per månad.
  4. (Pro-abonnemang): tillgång till Lösningen under högst 1000 minuter per månad.
 4. Vi kan från tid till annan efter eget gottfinnande installera förbättringar av Lösningen, där förbättringar avser alla uppgraderade, förbättrade, modifierade eller nya versioner av Lösningen (inklusive eventuella anpassningar som gjorts på din begäran).
 5. Om inget annat avtalats kan vi efter eget gottfinnande
  1. inte tillhandahålla någon del av Lösningen förrän du har betalat eventuella avgifter eller depositioner som ska betalas för Lösningen, och
  2. hålla inne leveransen av någon del av eller hela Lösningen tills du har betalat fakturan avseende Lösningen.
3.2 STÖDTJÄNSTER

Vi tillhandahåller allmän support när det är rimligt nödvändigt för att lösa tekniska problem med programvaran (Stödtjänster), gäller följande villkor om inte annat särskilt avtalats skriftligen:

 1. kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla Supporttjänster vid behov. Du måste först försöka lösa eventuella problem med Programvaran internt och vi kommer inte att hjälpa till med problem som ligger utanför vår rimliga kontroll;
 2. Förfrågningar om supporttjänster besvaras efter bästa förmåga och vi garanterar inte att supporttjänsterna är tillgängliga dygnet runt eller att någon förfrågan om supporttjänster besvaras inom en viss tidsram;
 3. du är ansvarig för all intern administration och hantering av åtkomst, inklusive lagring av reservlösenord och hjälp till dina användare att komma åt och använda programvaran, och
 4. Du kan inte göra anspråk på försenad tillgång till Programvaran på grund av fel eller försening i Supporttjänsterna.
3.3 KONTON
 1. (Konton) För att använda Lösningen kan det krävas att du registrerar dig och får ett konto via Webbplatsen (ett Konto).
 2. (Tillhandahålla information) Som en del av kontoregistreringsprocessen och som en del av din fortsatta användning av webbplatsen kan du behöva tillhandahålla personlig information och detaljer, såsom din e-postadress, för- och efternamn, önskat användarnamn, ett säkert lösenord, fakturerings-, post- och fysiska adresser, mobilnummer, foton och video, ljudfiler, profilinformation, betalningsuppgifter, betyg och recensioner, verifierade identifieringar, verifierade certifieringar och autentisering och annan information som fastställs av oss från tid till annan.
 3. (Garanti) Du garanterar att all information som du ger oss i samband med att du slutför registreringsprocessen för kontot är korrekt, ärlig, riktig och uppdaterad.
 4. (Godkännande) När du har slutfört kontoregistreringsprocessen kan vi, efter eget gottfinnande, välja att acceptera dig som en registrerad användare på webbplatsen och förse dig med ett konto.
 5. (Avbokning) Vi kan, efter eget gottfinnande, stänga av eller avsluta ditt konto av vilken anledning som helst, inklusive om du inte följer dessa villkor.
3.4 FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR ÖVERSÄTTNINGENS RIKTIGHET
 1. Programvaran använder avancerade algoritmer och maskininlärningstekniker för att tillhandahålla översättningar. Även om vi strävar efter att säkerställa högsta möjliga noggrannhet, kan fel uppstå på grund av de inneboende begränsningarna i artificiell intelligens. Vi kan därför inte garantera att de översättningar som tillhandahålls är korrekta, fullständiga eller tillförlitliga. Användare bekräftar och samtycker till att all förlitan på översatt innehåll sker på egen risk.
 2. Användare uppmuntras att självständigt granska och verifiera riktigheten i översatt innehåll. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella fel, utelämnanden eller skador som uppstår till följd av användningen av lösningen eller tillit till översatt innehåll, inklusive men inte begränsat till ekonomiska förluster, förlust av affärsmöjligheter eller skador på anseendet.
 3. Genom att använda vår lösning bekräftar du att fel kan uppstå och accepterar den risk som är förknippad med potentiella felaktigheter. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa och ersätta oss från alla anspråk, skulder, förluster eller kostnader som uppstår ur eller är relaterade till användningen av vår programvara eller förlitande på översatt innehåll.
3.5 ALLMÄN FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Du bekräftar och samtycker till att:

 1. all information som tillhandahålls dig som en del av eller i samband med Lösningen eller Tjänsterna är allmän till sin natur, kanske inte är lämplig för dina omständigheter och utgör inte finansiell, juridisk eller någon annan typ av professionell rådgivning; och
 2. Det är ditt ansvar att följa tillämpliga lagar som är relevanta för din verksamhet, inklusive lagar om industriella relationer och lagar om integritet.
3.6 PROGRAMVARA
 1. Medan din prenumeration upprätthålls beviljar vi dig en icke-exklusiv, icke-överförbar licens att använda programvaran och dokumentationen för antalet lösningsanvändare. Om din prenumerationstyp på webbplatsen inte anger ett antal lösningsanvändare, kommer din licens att använda lösningen enligt denna klausul att begränsas till en användare (dvs. antalet lösningsanvändare kommer att vara en).
 2. Vi kan från tid till annan, efter eget gottfinnande, släppa förbättringar av Programvaran, vilket innebär en uppgraderad, förbättrad, modifierad eller ny version av Programvaran (Förbättringar). Eventuella Förbättringar av Programvaran kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor. Förbättringar kan orsaka driftstopp eller förseningar från tid till annan, och krediter kommer inte att tillhandahållas för sådan driftstopp.
 3. Vi kan när som helst ändra funktioner i Lösningen genom att meddela dig.
3.7 VATTENMARK

Lösningen innehåller en digital vattenstämpel som automatiskt bäddas in i alla utdata som genereras av lösningen. Denna vattenstämpel innehåller information som identifierar datum, tid och författare till utdata, samt ett meddelande som indikerar att utdata genererades med hjälp av artificiell intelligensteknik. Du samtycker till att inte ta bort, dölja eller modifiera denna digitala vattenstämpel på något sätt.

4. VÄRDSKAP FÖR DATA

Vi lagrar Användardata som du laddar upp till Programvaran med hjälp av en värdtjänst från tredje part som valts av oss (Värdtjänster), med förbehåll för följande villkor:

 1. (plats för värdskap) Du bekräftar och godkänner att vi kan använda lagringsservrar för att vara värd för Programvaran via molnbaserade tjänster, och eventuellt andra platser utanför Australien.
 2. (tjänstekvalitet) Även om vi kommer att göra vårt bästa för att välja en lämplig värdtjänstleverantör garanterar vi inte att värdtjänsterna är fria från fel eller defekter eller att användardata alltid är åtkomliga eller tillgängliga.
 3. (säkerhet) Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att användardata lagras på ett säkert sätt. Vi tar dock inget ansvar för obehörig användning, förstörelse, förlust, skada eller ändring av användaruppgifter, inklusive på grund av hackning, skadlig kod, ransomware, virus, skadlig datorkod eller andra former av störningar.
 4. (säkerhetskopiering och katastrofåterställning) Om användardata går förlorade på grund av ett systemfel (t.ex. en databas- eller webbserverkrasch) kan vi inte garantera att någon säkerhetskopia kommer att finnas tillgänglig, eller om den finns tillgänglig, att en sådan säkerhetskopia kommer att vara fri från fel eller defekter.
5. KUNDÅTAGANDEN
5.1 INFORMATIONSSPRIDNING

Du samtycker till detta:

 1. förse oss med all dokumentation, information och hjälp som rimligen krävs av oss för att utföra Tjänsterna; och
 2. ge oss tillgång till tredje parts eller andra konton som du använder (inklusive inloggningsuppgifter och lösenord), vilket rimligen krävs av oss för att utföra tjänsterna.
5.2 KUNDMATERIAL
 1. Du garanterar att all information, dokumentation och annat material som du tillhandahåller oss i syfte att ta emot Lösningen är fullständig, korrekt och aktuell.
 2. Du befriar oss från allt ansvar i förhållande till förlust eller skada som uppstår ur eller i samband med Lösningen, i den utsträckning sådan förlust eller skada orsakas av eller bidrar till att information, dokumentation eller annat Material som tillhandahålls av dig är ofullständig, felaktig eller inaktuell.
5.3 DINA SKYLDIGHETER
 1. Du måste, och måste säkerställa att alla Användare, alltid följer dessa Villkor. Du bekräftar och godkänner att vi inte har något ansvar för skador, förluster eller kostnader som uppstår i samband med ditt, din personals eller någon användares brott mot dessa villkor, och du håller oss skadeslösa för sådana skador, förluster eller kostnader.
 2. Du samtycker till att inte använda lösningen för några olagliga eller förbjudna ändamål, inklusive men inte begränsat till:
  1. skapande av djupa falska videor eller ljudinspelningar som kan användas för att förtala, trakassera eller på annat sätt skada enskilda personer eller enheter, eller
  2. skapa manipulerade översättningar eller annat innehåll som kan användas för att förtala, trakassera eller på annat sätt skada enskilda personer eller enheter, eller
  3. skapa översättningar som är felaktiga, vilseledande eller kan skada enskilda personer eller enheter.
 3. Du får inte, och får inte uppmuntra eller tillåta någon användare, personal eller tredje part att, utan vårt föregående skriftliga godkännande:
  1. ladda upp känslig information eller affärshemligheter med hjälp av programvaran;
  2. ladda upp olämpligt, stötande, olagligt, illegalt, pornografiskt, sexistiskt, homofobiskt eller rasistiskt material med hjälp av Programvaran;
  3. använda programvaran för något annat ändamål än det ändamål för vilket den utformades, inklusive att du inte får använda lösningen på ett sätt som är olagligt eller bedrägligt eller underlättar olaglig eller bedräglig verksamhet (inklusive att begära eller acceptera ett jobb som inkluderar olagliga aktiviteter eller syften;
  4. ladda upp material som ägs eller är upphovsrättsskyddat av en tredje part;
  5. göra kopior av dokumentationen eller programvaran;
  6. anpassa, modifiera eller på något sätt manipulera programvaran;
  7. ta bort eller ändra någon upphovsrätt, varumärke eller annat meddelande på eller som utgör en del av programvaran eller dokumentationen;
  8. agera på något sätt som kan skada vårt rykte eller ryktet hos associerade eller berörda parter eller göra något som strider mot våra eller programvarans intressen;
  9. använda programvaran på ett sätt som kränker tredje parts immateriella rättigheter;
  10. skapa härledda verk från eller översätta programvaran eller dokumentationen;
  11. publicera eller på annat sätt kommunicera programvaran eller dokumentationen till allmänheten, inklusive genom att göra den tillgänglig online eller dela den med tredje part;
  12. integrera programvaran med tredje parts data eller programvara, eller göra tillägg eller ändringar i programvaran, (inklusive genom att införliva API:er i programvaran) annat än integrering i enlighet med dokumentation eller instruktioner som tillhandahålls av oss skriftligen;
  13. skrämma, trakassera, utge sig för att vara, förfölja, hota, mobba eller utsätta någon annan användare för fara eller distribuera oönskat kommersiellt innehåll, skräppost, spam, massinnehåll eller trakasserier i samband med programvaran;
  14. sälja, låna, överföra, underlicensiera, hyra ut eller på annat sätt avyttra programvaran eller dokumentationen till någon tredje part, förutom att ge en användare tillgång enligt vad som tillåts enligt dessa villkor;
  15. dekompilera eller bakåtkompilera programvaran eller någon del av den, eller på annat sätt försöka härleda dess källkod;
  16. dela ditt konto eller din kontoinformation, inklusive inloggningsuppgifter eller lösenord, med någon annan person och att all användning av ditt konto av någon person som inte är kontoinnehavaren är strängt förbjuden. Du måste omedelbart meddela oss om någon obehörig användning av ditt konto, lösenord eller e-post, eller någon annan överträdelse eller potentiell överträdelse av lösningens säkerhet;
  17. använda Lösningen för något annat syfte än för det syfte för vilket den utformades, inklusive att du inte får använda Lösningen på ett sätt som är olagligt eller bedrägligt eller underlättar olaglig eller bedräglig verksamhet (inklusive att begära eller acceptera ett jobb som inkluderar olagliga aktiviteter eller syften);
  18. göra någon automatiserad användning av Lösningen och du får inte kopiera, reproducera, översätta, anpassa, variera eller modifiera Lösningen utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;
  19. försöka kringgå någon teknisk skyddsmekanism eller annan säkerhetsfunktion i programvaran, eller
  20. tillåta någon användning av Lösningen utöver antalet Användare av Lösningen.
 4. Om du blir medveten om att någon missbrukar din prenumeration, om det finns fel i materialet på din prenumeration eller om det är svårt att komma åt eller använda din prenumeration, vänligen kontakta oss omedelbart med hjälp av de kontaktuppgifter eller det formulär som finns på vår webbplats.
 5. Du samtycker, och du måste se till att alla användare samtycker:
  1. att uppfylla alla dina skyldigheter enligt dessa Villkor;
  2. registrera dig för ett konto för att kunna använda lösningen;
  3. att information som ges till dig via Programvaran, av oss eller en annan Användare, är allmän till sin natur och vi tar inget ansvar för något som orsakas av åtgärder som du vidtar i förlitan på den informationen; och
  4. att vi när som helst kan avsluta ditt eller någon användares konto om vi anser, efter eget gottfinnande, att du eller de bryter mot, eller sannolikt kommer att bryta mot, denna klausul 5.
6. AVGIFTER OCH BETALNING
6.1 GRATIS PROVPERIOD
 1. Vi kan från tid till annan erbjuda en kostnadsfri testperiod av Lösningen (Kostnadsfri provperiod)
 2. Om vi beviljar dig en kostnadsfri provperiod kommer inga betalningar att förfalla under den kostnadsfria provperioden och din första betalning kommer att förfalla omedelbart efter utgången av den kostnadsfria provperioden.
6.2 ABONNEMANGSAVGIFTER
 1. Du måste betala abonnemangsavgifter till oss med de belopp som anges på webbplatsen för din abonnemangstyp, eller enligt annan skriftlig överenskommelse (Abonnemangsavgifter).
 2. Alla abonnemangsavgifter måste betalas i förskott och återbetalas inte om du ändrar dig.
6.3 MÅNADSVIS FAKTURERING

Vid månadsfakturering förfaller Abonnemangsavgifterna till betalning den första dagen i Abonnemangsperioden (eller omedelbart efter utgången av en eventuell tillämplig kostnadsfri provperiod), proportionellt baserat på antalet dagar som återstår av den första Abonnemangsperioden, och i början av varje Förnyelseperiod därefter.

6.4 ÅRLIG FAKTURERING

Vid årlig fakturering ska Abonnemangsavgifterna betalas den första dagen i den årliga Abonnemangsperioden (eller omedelbart efter utgången av en eventuell tillämplig kostnadsfri provperiod), varvid de totala Abonnemangsavgifterna för året dras av i förskott, och i början av varje Förnyelseperiod därefter. Vid årlig fakturering ska de Abonnemangsavgifter som ska betalas vara rabatterade från den månatliga avgiften, med den typ av rabatt som ska anges på Webbplatsen eller enligt annan skriftlig överenskommelse.

6.5 AUTOMATISK ÅTERKOMMANDE FAKTURERING
 1. Som anges i klausul 2 kommer din prenumeration att fortsätta förnyas automatiskt på obestämd basis om du inte meddelar oss att du vill avbryta. Medan din prenumeration upprätthålls kommer dina prenumerationsavgifter att fortsätta debiteras i början av varje förnyelseperiod från den betalningsmetod du nominerade när du registrerade dig för ett konto.
 2. Vi är inte skyldiga att betala något återbetalningsbelopp om du inte säger upp din Prenumeration i enlighet med dessa Villkor.
 3. Genom att registrera dig för en återkommande prenumeration bekräftar och godkänner du att din prenumeration har en initial och återkommande betalningsfunktion, och du accepterar ansvaret för alla återkommande avgifter innan du säger upp din prenumeration.
 4. Vi kan skicka periodiska debiteringar för Abonnemangsavgifterna utan ytterligare tillstånd från dig, tills du lämnar ett skriftligt meddelande om att du har sagt upp detta tillstånd eller vill ändra din betalningsmetod (och mottagandet av detta bekräftas av oss). Ett sådant meddelande kommer inte att påverka avgifter som skickats in innan vi rimligen kunde agera på ett sådant meddelande. För att säga upp ditt tillstånd eller ändra din betalningsmetod, vänligen kontakta oss via vår webbplats.
6.6 BETALNINGSALTERNATIV OCH VALUTOR
 1. Vi accepterar betalningar i USD, Euro, Dogecoin, Bitcoin och andra kryptovalutor, enligt vad som anges på Webbplatsen eller enligt annan skriftlig överenskommelse.
 2. Du måste betala alla Abonnemangsavgifter i den valuta som vi skriftligen har kommit överens om. Om betalningsvalutan skiljer sig från valutan på ditt bankkonto kan du debiteras valutaväxlingsavgifter av din bank. Vi ansvarar inte för eventuella ytterligare avgifter som debiteras av din bank.
 3. Alla betalningar med kryptovalutor måste göras i enlighet med de betalningsinstruktioner som vi tillhandahåller på Webbplatsen eller på annat sätt meddelas dig skriftligen.
 4. Växelkursen och eventuella ytterligare avgifter i samband med en betalning med kryptovaluta kommer att fastställas av den relevanta kryptovalutabörsen vid tidpunkten för betalningen. Vi är inte ansvariga för eventuella förändringar i växelkursen eller eventuella extra avgifter som tas ut av kryptovalutabörsen.
 5. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra accepterade valutor och betalningsalternativ utan att meddela dig.
6.7 FÖRSENADE BETALNINGAR

Vi förbehåller oss rätten att stänga av hela eller delar av Lösningen på obestämd tid om du inte betalar några Avgifter i enlighet med denna punkt 6.

6.8 GST

Om inte annat anges ingår inte GST i Avgifterna. När det gäller GST som ska betalas för en skattepliktig leverans från oss måste du betala GST förutsatt att vi tillhandahåller en skattefaktura.

6.9 TILLÄGGSAVGIFTER FÖR KORT

Vi förbehåller oss rätten att ta ut kreditkortsavgifter om betalningen görs med ett kredit-, debit- eller betalkort (inklusive Visa, MasterCard eller American Express).

6.10 PARTNER FÖR BETALNINGAR ONLINE
 1. Vi kan använda tredjeparts onlinebetalningspartner (Partner för betalningar online) för att ta ut Abonnemangsavgifter.
 2. Onlinebetalningspartnerns behandling av betalningar kommer, utöver detta avtal, att omfattas av Onlinebetalningspartnerns villkor och integritetspolicy.
 3. Du samtycker till att befria oss och vår personal från allt ansvar för förlust, skada eller personskada som kan drabba någon person till följd av någon handling eller underlåtenhet från onlinebetalningspartnern, inklusive eventuella problem med säkerhet eller prestanda för onlinebetalningspartnerns plattform eller eventuella fel eller misstag vid behandlingen av din betalning.
 4. Vi förbehåller oss rätten att korrigera, eller att instruera vår Online Payment Partner att korrigera, eventuella fel eller misstag vid inkasseringen av din betalning.
6.11 GARANTIER

Genom att tillhandahålla eller publicera information, material eller annat innehåll i samband med programvaran (Upplagt material), intygar och garanterar du att, och måste säkerställa att, alla Användare lämnar likvärdiga utfästelser och garantier:

 1. du är behörig att tillhandahålla det Upplagda materialet (inklusive genom att vara behörig att tillhandahålla alla tjänster som du uppger att du tillhandahåller);
 2. det publicerade materialet är korrekt och sant vid den tidpunkt då det tillhandahålls;
 3. allt Upplagt material som är i form av en recension eller feedback är ärligt, korrekt och ger en rättvis bild av den relevanta personen och/eller din erfarenhet;
 4. Det publicerade materialet är fritt från skadliga, diskriminerande, ärekränkande eller illvilligt falska innebörder och innehåller inte något stötande eller uttryckligt material;
 5. det publicerade materialet är fritt från material som kan skada vårt rykte eller ryktet hos associerade eller intresserade parter;
 6. det Publicerade Materialet inte är "passing off" av någon produkt eller tjänst och inte utgör illojal konkurrens;
 7. det publicerade materialet inte gör intrång i några immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagsnamn, patent, konfidentiell information eller andra liknande äganderätter, vare sig registrerade eller oregistrerade, någonstans i världen;
 8. det publicerade materialet inte innehåller några virus eller annan skadlig kod, eller på annat sätt äventyrar säkerheten eller integriteten för lösningen eller något nätverk eller system, och
 9. det Upplagda materialet inte bryter mot eller överträder någon tillämplig Lag.
6.12 LICENS
 1. Du ger, och måste säkerställa att alla Användare ger, oss en evig, oåterkallelig, överförbar, global och royaltyfri licens (inklusive rätten att underlicensiera) att använda, kopiera, ändra, reproducera och anpassa alla Immateriella rättigheter i Upplagt material för att vi ska kunna använda, utnyttja eller på annat sätt dra nytta av sådant Upplagt material.
 2. Om det fastställs att du har moraliska rättigheter (inklusive rättigheter till tillskrivning eller integritet) i något publicerat material, befriar du oss för alltid från alla anspråk som du kan göra gällande mot oss på grund av sådana moraliska rättigheter, och du måste se till att alla användare beviljar en motsvarande befrielse.
 3. Du håller oss skadeslösa mot alla skador, förluster, kostnader och utgifter som vi ådrar oss i samband med tredje parts påstående om att publicerat material gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter.
6.13 BORTTAGNING
 1. Programvaran fungerar som en passiv kanal för onlinedistribution av inskickat material och har ingen skyldighet att granska inskickat material. Vi kan dock, efter eget gottfinnande, granska och ta bort upplagt material från lösningen när som helst utan att ge någon förklaring eller motivering till varför vi tar bort det upplagda materialet, inklusive om vi fastställer att det upplagda materialet gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller rimligen kan förväntas göra det.
 2. Du samtycker till att du är ansvarig för att föra och upprätthålla register över Upplagt material.
7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH DATA
7.1 IMMATERIELL ÄGANDERÄTT TILL PROGRAMVARUINNEHÅLL
 1. (Vårt ägande) Vi behåller äganderätten till allt material som du får under abonnemangets gång i samband med programvaran (inklusive text, grafik, logotyper, design, ikoner, bilder, ljud- och videoinspelningar, prissättning, nedladdningar och programvara) (Innehåll i programvara) och förbehåller dig alla rättigheter till immateriella rättigheter som ägs eller licensieras av oss i programvaruinnehållet och som inte uttryckligen beviljats dig.
 2. (Licens till dig) Du beviljas en licens till Programvaruinnehållet, för antalet Lösningsanvändningar, och du får göra en tillfällig elektronisk kopia av hela eller delar av allt material som tillhandahålls dig i det enda syftet att visa dem och använda dem för Programvarans syften. Du får inte på annat sätt reproducera, överföra, anpassa, distribuera, sälja, modifiera eller publicera dessa material eller något programvaruinnehåll utan föregående skriftligt medgivande från oss eller på annat sätt som tillåts enligt lag.
7.2 ANVÄNDARDATA

Våra rättigheter och skyldigheter

 1. Du ger oss (och vår personal) en icke-exklusiv, royaltyfri, icke-överförbar, global och oåterkallelig licens att använda Användardata i den utsträckning som rimligen krävs för att tillhandahålla Lösningen och för våra interna affärsändamål, inklusive att förbättra Lösningen och våra andra produkter och tjänster, och inklusive att tillämpa maskininlärning och andra analysprocesser på Användardata, att få kommersiella insikter och andra tillhörande lärdomar, och att förbättra Lösningen, vår verksamhet och våra andra produkter och tjänster.
 2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst ta bort användardata, även om vi anser att användardata är olämpliga, stötande, olagliga, pornografiska, sexistiska, homofobiska eller rasistiska.

Dina skyldigheter och beviljande av licens till oss

 1. Du är ansvarig för att säkerställa detta:
  1. du delar endast Användardata med avsedda mottagare; och
  2. alla Användardata är lämpliga och inte strider mot dessa Villkor.
 2. Det är du:
  1. garantera att vår användning av användardata inte kommer att inkräkta på någon tredje parts immateriella rättigheter; och
  2. hålla oss skadeslösa från och mot alla förluster, anspråk, utgifter, skador och skulder (inklusive skatter, avgifter eller kostnader) som uppstår till följd av sådant intrång.
7.3 BEKRÄFTELSE AV ÖVERTRÄDELSE
 1. Genom att använda lösningen eller ladda upp eller skapa något innehåll bekräftar, samtycker och garanterar du att du inte gör intrång i några immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken och patent.
 2. Du samtycker till att använda och ladda upp innehåll helt på egen risk och bekräftar att vi inte har någon roll i att verifiera lagligheten av uppladdningar och säkerställa att immateriella rättigheter inte kränks.
 3. Du samtycker till att vi inte ska hållas ansvariga för eventuella intrång i immateriella rättigheter till följd av din användning av lösningen eller ditt uppladdade eller skapade innehåll.
 4. Ytterligare användare eller personal som inte är part i dessa villkor bekräftar, samtycker till och garanterar att de inte gör intrång i några immateriella rättigheter genom att använda lösningen eller ladda upp eller skapa något innehåll, och att de om de gör det är ensamt ansvariga för eventuella rättsliga konsekvenser som uppstår till följd av sådant intrång.
 5. Dina ytterligare användare eller personal bekräftar att de använder lösningen helt på egen risk och att vi inte är ansvariga för eventuella intrång i immateriella rättigheter till följd av deras användning av lösningen eller deras uppladdade eller skapade innehåll.
7.4 MEDDELANDEN OM INTRÅNGSGÖRANDE INNEHÅLL
 1. Om du får kännedom om något material eller innehåll som publicerats på vår webbplats och/eller skapats med hjälp av lösningen som gör intrång i någon persons immateriella rättigheter, eller som rimligen kan göra det, ber vi dig att omedelbart kontakta oss på: copyright@verbalate.ai.
 2. Om du lämnar in ett klagomål på vår Webbplats enligt punkt 7.4(a):
  1. du garanterar att innehållet i klagomålet är korrekt, sant och omfattar intrång i upphovsrätten;
  2. du bekräftar och godkänner att grundlösa hot om rättsliga åtgärder i samband med upphovsrättsintrång kan vara förbjudna enligt tillämplig lag (t.ex. Australiens Lagen om upphovsrätt 1968, eller motsvarande lagar där du befinner dig); och
  3. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa i förhållande till eventuella förluster eller skador som kan uppstå i samband med ditt klagomål, inklusive i förhållande till tredje parts påstående att klagomålet innehåller ett grundlöst hot.
 3. För att undvika tvivel bekräftar du, genom att ladda upp innehåll till vår webbplats eller på annat sätt använda lösningen, att:
  1. du är skaparen av och ägaren till innehållet, eller så har du nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken, godkännanden och tillstånd att använda och tillåta oss att använda ditt uppladdade innehåll på det sätt som avses i vår lösning, inklusive i syfte att tillhandahålla röstöversättningstjänster;
  2. du har skriftligt samtycke, godkännande och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i ditt uppladdade innehåll att använda namnet eller bilden på varje sådan identifierbar enskild person för att möjliggöra inkludering och användning av ditt uppladdade innehåll på något sätt som övervägs av vår Lösning, inklusive i syfte att tillhandahålla röstöversättningstjänster; och
  3. du är ensam ansvarig för allt innehåll som genereras med hjälp av uppladdat innehåll som du inte äger eller inte har tillstånd att använda.
8. PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART, VILLKOR
8.1 VILLKOR FÖR TREDJE PART
 1. Du bekräftar och godkänner att villkoren för tredjepartsleverantörer av varor eller tjänster (Villkor för tredje part) kan gälla för din användning av Lösningen från tid till annan.
 2. Du samtycker till eventuella tredjepartsvillkor som gäller för tredje parts varor och tjänster som används för att tillhandahålla lösningen till dig, och vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som du drabbas av i samband med sådana tredjepartsvillkor.
 3. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om villkor från tredje part som gäller för lösningen, och du måste omedelbart meddela oss om du inte samtycker till sådana villkor från tredje part.
 4. Du bekräftar och samtycker till att om du inte samtycker till några villkor från tredje part kan detta påverka vår förmåga att tillhandahålla dig lösningen och vi kommer inte att vara ansvariga för eventuella problem med att tillhandahålla dig lösningen om du inte samtycker till några villkor från tredje part.
9. SEKRETESS
 1. Med undantag för vad som anges i dessa villkor får en part inte, och får inte tillåta någon av sin personal, att använda eller avslöja för någon person konfidentiell information som den andra parten har lämnat ut till den andra parten utan föregående skriftligt medgivande från den utlämnande parten.
 2. Varje part måste omedelbart meddela den andra parten om den får kännedom om en potentiell, faktisk eller misstänkt förlust, förskingring eller obehörig åtkomst till, eller avslöjande eller användning av konfidentiell information eller annan kompromiss med säkerheten, sekretessen eller integriteten för konfidentiell information.
 3. Den anmälande parten ska utreda varje potentiellt, faktiskt eller misstänkt brott mot tystnadsplikten och bistå den andra parten i samband med alla relaterade utredningar.
10. PRIVACY
 1. Vi samlar in personuppgifter om dig i samband med att vi tillhandahåller Lösningen, för att kontakta och kommunicera med dig, för att besvara dina förfrågningar och för andra ändamål som anges i vår Integritetspolicy som du hittar på https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Vår integritetspolicy innehåller mer information om hur vi använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter och hur du kan få tillgång till och korrigera dina personuppgifter.
 3. Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du till vår hantering av personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.
11. HÅLLBARHET
11.1 GARANTIER OCH BEGRÄNSNINGAR
 1. (Garantier) Vi garanterar detta:
  1. under Prenumerationsperioden kommer Programvaran att fungera i huvudsak i enlighet med Dokumentationen;
  2. under Prenumerationsperioden kommer Lösningen att tillhandahållas enligt beskrivningen för dig i, och i enlighet med, dessa Villkor; och
  3. Såvitt vi känner till kommer användningen av Programvaran i enlighet med dessa Villkor inte att inkräkta på någon tredje parts immateriella rättigheter.
 2. (Fel) Vi kommer att korrigera eventuella fel, buggar eller defekter i programvaran som uppstår under din prenumeration och som meddelas oss av dig, såvida inte felen, buggarna eller defekterna:
  1. bero på att Programvaran används tillsammans med någon annan lösning eller maskinvara, programvara eller tjänst som inte skriftligen godkänts av oss;
  2. beror på missbruk av programvaran; eller
  3. uppstå till följd av att du använder programvaran på annat sätt än i enlighet med dessa villkor eller dokumentationen.
 3. (Begränsningar i tjänsten) Lösningen görs tillgänglig för dig strikt på en "som den är"-basis. Utan begränsning bekräftar och godkänner du att vi inte kan garantera att:
  1. Lösningen kommer att vara fri från fel eller defekter;
  2. Lösningen kommer att vara tillgänglig hela tiden;
  3. meddelanden som skickas via Lösningen kommer att levereras snabbt eller överhuvudtaget;
  4. information som du tar emot eller tillhandahåller via Lösningen kommer att vara säker eller konfidentiell, eller
  5. all information som tillhandahålls via Lösningen är korrekt eller sann.
 4. (Uteslutning) I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluts alla uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier (oavsett om de avser lämplighet för ändamål eller prestanda eller annat) som inte uttryckligen anges i dessa Villkor.
 5. (Konsumenträtt) Ingenting i dessa Villkor är avsett att begränsa tillämpningen av den australiska konsumentlagen som finns i Konkurrens- och konsumentlagen 2010 (Cth) (ACL). Enligt ACL kan du ha rätt till vissa åtgärder (som återbetalning, ersättning eller reparation) om det uppstår ett fel med de varor eller tjänster som vi tillhandahåller.
11.2 BEGRÄNSNING AV ANSVAR
 1. (Begränsning av ansvar) I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vårt maximala sammanlagda ansvar gentemot dig för förlust eller skada som du åsamkas enligt eller i samband med dessa villkor eller lösningen begränsat till de totala avgifter som du betalat till oss under de sex månader som föregår den första händelsen som ger upphov till det relevanta ansvaret.
 2. (Skadestånd) Du samtycker till att alltid ersätta och hålla Leads Hook och dess tjänstemän, anställda och agenter ("de som hålls skadeslösa") från och mot varje förlust (inklusive rimliga juridiska kostnader) eller ansvar som åsamkats eller lidits av någon av de skadelidande där sådan förlust eller ansvar orsakats eller bidragit till av dig eller dina tjänstemän, anställda eller agenter:
  1. brott mot något av dessa villkor, eller
  2. försumlig, bedräglig eller brottslig handling eller underlåtenhet.
 3. (Följdförlust) Vi ansvarar inte för oförutsedda, särskilda eller indirekta förluster eller skador, eller skador för förlust av data, affärer eller affärsmöjligheter, goodwill, förväntade besparingar, vinster eller intäkter som uppstår enligt eller i samband med dessa villkor eller varor eller tjänster som tillhandahålls av oss, utom i den utsträckning detta ansvar inte kan uteslutas enligt Konkurrens- och konsumentlagen 2010 (Cth) eller någon annan tillämplig lag.
12. UPPGRADERING OCH NEDGRADERING
 1. Du kan meddela oss att du vill uppgradera eller nedgradera din Prenumerationstyp. Om du gör det kommer vi att:
  1. vidta rimliga åtgärder för att omedelbart ge dig tillgång till den nya prenumerationstypen, och
  2. efter att ha tillhandahållit sådan åtkomst, tillämpa de nya relevanta Abonnemangsavgifterna på Förnyelseperioden omedelbart efter den period under vilken din åtkomst till den nya Abonnemangstypen tillhandahölls, och du kommer att debiteras den nya Abonnemangsavgiften i varje efterföljande Förnyelseperiod.
 2. Om du väljer att nedgradera ditt Abonnemang kommer tillgången till den nya Abonnemangstypen och de nya Abonnemangsavgifterna att börja gälla i början av nästa Förnyelseperiod, såvida vi inte meddelar dig något annat. Vi gör i allmänhet ingen pro rata-beräkning av nedgraderingar mellan Förnyelseperioder, men vi förbehåller oss rätten att göra det från tid till annan.
 3. Om du väljer att nedgradera ditt abonnemang bekräftar och godkänner du att vi inte är ansvariga, och du befriar oss från alla anspråk i samband med förlust av innehåll, funktioner eller kapacitet, inklusive eventuella användardata.
13. UPPSÄGNING OCH HÄVNING
13.1 UPPSÄGNING FRÅN VÅR SIDA
 1. Vi kan säga upp dessa villkor eller någon prenumeration helt eller delvis omedelbart genom skriftligt meddelande till dig, när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive om:
  1. du, en medlem av din personal eller en användare bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor; eller
  2. du blir föremål för någon form av insolvens- eller konkursförvaltning.
 2. Om vi säger upp dessa Villkor enligt denna punkt 13, under omständigheter där du inte har brutit mot något av dessa Villkor, kommer vi att ge dig en återbetalning av ett proportionellt belopp av återstoden av den aktuella Prenumerationen eller Förnyelseperiodens Prenumerationsavgift under vilken du inte har tillgång till din Prenumeration.
13.2 UPPSÄGNING AV ABONNEMANG
 1. Du kan säga upp din prenumeration av praktiska skäl genom att följa anvisningarna i plattformen. Uppsägningen av din prenumeration träder i kraft i slutet av den då aktuella prenumerationsperioden eller förnyelseperioden (Avbokningsperiod).
 2. Alla Abonnemangsavgifter som annars skulle ha betalats under Avbeställningsperioden kommer att fortsätta att betalas och, i den utsträckning som lagen tillåter, kommer inga Abonnemangsavgifter som redan betalats för Avbeställningsperioden att återbetalas.
 3. Vi fortsätter att tillhandahålla dig Lösningen under Avbeställningsperioden (inklusive din licens till Programvaran) och du kan hämta alla nödvändiga Användardata under denna tid.
13.3 UPPSÄGNING AV SÄRSKILDA SKÄL
 1. Om en part (den Underrättelse till part) anser att den andra parten har brutit mot detta avtal (den Överträdelse), får den anmälande parten underrätta den andra parten om överträdelsens art och detaljer.
 2. Den andra parten har 10 arbetsdagar (eller längre, enligt den Anmälande Partens bedömning) på sig att åtgärda Överträdelsen (den Period för rättelse).
 3. Efter Rättelseperioden ska den Anmälande Parten meddela den andra parten att:
  1. om överträdelsen har åtgärdats framgångsrikt, att avtalet kommer att fortsätta gälla, eller
  2. om överträdelsen inte har åtgärdats framgångsrikt, att detta avtal sägs upp (Uppsägning på grund av överträdelse).
 4. Efter uppsägning på grund av överträdelse:
  1. din prenumeration omedelbart avslutas och du och dina användare inte längre har tillgång till lösningen, användardata eller ditt konto, och
  2. om du är den anmälande parten ska inga ytterligare avgifter betalas av dig (om det inte senare konstateras att uppsägningen var ogiltig).
13.4 ANDRA KONSEKVENSER AV UPPSÄGNING
 1. Vid uppsägning av dessa villkor har du inte längre tillgång till programvaran, ditt konto eller dina användardata och vi har inget ansvar för att lagra eller på annat sätt behålla några användardata. Du befriar oss från alla förluster eller skador som kan uppstå till följd av att vi inte behåller några Användaruppgifter efter denna tidpunkt.
 2. Oavsett om ditt Konto avslutas eller upphör att gälla, kommer detta avtal, alla bestämmelser i dessa Villkor som på grund av sin natur rimligen kan förväntas fortsätta att gälla efter avslut eller upphörande, att fortsätta att gälla.
14. LÖSNING AV TVISTER
 1. En part som hävdar att en tvist har uppstått enligt eller i samband med detta avtal får inte inleda domstolsförfaranden som härrör från eller har samband med tvisten, annat än ett yrkande om brådskande interimistiskt beslut, om inte den parten har uppfyllt kraven i denna klausul.
 2. En part som kräver lösning av en tvist som uppstår enligt eller i samband med detta avtal måste ge den andra parten eller parterna i tvisten ett skriftligt meddelande som innehåller rimliga uppgifter om tvisten och kräver att den löses enligt denna klausul.
 3. När meddelandet om tvist har lämnats måste varje part i tvisten göra sitt bästa för att lösa tvisten i god tro. Om tvisten inte löses inom 14 dagar (eller annan period som parterna skriftligen kommit överens om) efter datumet för meddelandet, kan varje part i tvisten vidta rättsliga åtgärder för att lösa tvisten.
15. FORCE MAJEURE
 1. Vi ska inte hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om förseningen eller underlåtenheten beror på en Force Majeure-händelse.
 2. Om en Force Majeure-händelse inträffar måste vi göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om detta:
  1. rimliga uppgifter om Force Majeure-händelsen, och
  2. såvitt känt, den sannolika omfattningen av vår oförmåga att fullgöra eller försening i fullgörandet av våra åtaganden enligt detta avtal.
 3. Under förutsättning att klausul 15(b) följs, kommer vår relevanta skyldighet att upphöra under Force Majeure-händelsen i den utsträckning som den påverkas av Force Majeure-händelsen.
 4. I detta avtal avses med "Force Majeure-händelse" varje:
  1. force majeure, blixtnedslag, meteoritnedslag, jordbävning, storm, översvämning, jordskred, explosion eller eldsvåda;
  2. strejk eller annan stridsåtgärd utanför vår kontroll;
  3. krig, terrorism, sabotage, blockad, revolution, upplopp, uppror, inre oroligheter, epidemier, pandemier, eller
  4. Beslut av en statlig myndighet om covid-19, eller hot om covid-19 som ligger utanför vår rimliga kontroll, i den utsträckning det påverkar vår förmåga att fullgöra våra skyldigheter.
16. NOTER
 1. Ett meddelande eller annan kommunikation till en part enligt dessa Villkor måste vara
  1. skriftligen och på engelska, och
  2. levereras via e-post till den andra parten, till den e-postadress som anges i beställningen, eller om ingen e-postadress anges i beställningen, till den e-postadress som parterna mest regelbundet använder för att korrespondera om föremålet för detta avtal vid tidpunkten för detta avtal (E-postadress). Parterna kan uppdatera sin e-postadress genom att meddela den andra parten.
 2. Om den part som skickar meddelandet inte vet eller rimligen borde misstänka att ett e-postmeddelande inte levererades till den andra partens e-postadress, ska meddelandet anses ha lämnats:
  1. 24 timmar efter det att e-postmeddelandet skickades, såvida inte detta infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag i den stat eller det territorium vars lagar styr detta avtal, i vilket fall meddelandet skall anses ha lämnats på nästa arbetsdag i den staten eller det territoriet; eller
  2. när den besvaras av den andra parten,

beroende på vilket som inträffar tidigare.

17. ALLMÄNT
17.1 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Detta avtal regleras av den lag som gäller i Victoria, Australien. Varje part underkastar sig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Victoria, Australien och appellationsdomstolar från dem med avseende på alla förfaranden som uppstår ur eller i samband med detta avtal. Varje part avstår oåterkalleligen från varje invändning mot platsen för en rättslig process på grundval av att processen har förts i ett olämpligt forum.

17.2 FRISKRIVNING

Ingen part i detta avtal får åberopa någon annan parts ord eller agerande som ett avstående från någon rättighet om inte avståendet är skriftligt och undertecknat av den part som beviljar avståendet.

17.3 SEVERANS

Villkor i detta avtal som helt eller delvis är ogiltiga eller ogenomförbara ska upphävas i den utsträckning de är ogiltiga eller ogenomförbara. Giltigheten och verkställbarheten av återstoden av detta avtal är inte begränsad eller på annat sätt påverkad.

17.4 SOLIDARISKT ANSVAR

En förpliktelse eller ett ansvar som två eller flera personer påtar sig, eller en rättighet som tilldelas två eller flera personer, binder eller gynnar dem solidariskt.

17,5 UPPDRAG

En part får inte överlåta, förnya eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten.

17.6 HELA AVTALET

Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare förhandlingar, beteenden, arrangemang, överenskommelser eller avtal, uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till föremålet för detta avtal.

17.7 TOLKNING
 1. (singular och plural) Ord i singularis omfattar även pluralis (och vice versa);
 2. (valuta) en hänvisning till $; eller "dollar" är en hänvisning till Förenta staternas valuta;
 3. (kön) ord som anger ett kön omfattar motsvarande ord för alla andra kön;
 4. (definierade termer) Om ett ord eller en fras ges en definierad betydelse, har varje annan del av talet eller grammatisk form av detta ord eller denna fras en motsvarande betydelse;
 5. (person) en hänvisning till "person" eller "du" omfattar en enskild person, en enskild persons dödsbo, ett företag, en myndighet, en förening, ett konsortium eller ett samriskföretag (oavsett om det är bolagiserat eller inte), ett partnerskap, en trust och alla andra enheter;
 6. (parti) en hänvisning till en part inkluderar den partens testamentsexekutorer, administratörer, efterträdare och tillåtna överlåtare, inklusive personer som tar över genom novation och, i fallet med en förvaltare, inkluderar alla substituerade eller ytterligare förvaltare;
 7. (detta avtal) en hänvisning till en part, klausul, punkt, förteckning, bilaga, tillägg eller bilaga är en hänvisning till en part, klausul, punkt, förteckning, bilaga, tillägg eller bilaga till eller av detta avtal, och en hänvisning till detta avtal omfattar alla förteckningar, bilagor, tillägg och bilagor till det;
 8. (dokument) en hänvisning till ett dokument (inklusive detta avtal) är till det dokumentet som varierat, novated, ratificerat eller ersatt från tid till annan;
 9. (rubriker) Rubriker och ord i fetstil är endast avsedda att underlätta och påverkar inte tolkningen;
 10. (inkluderar) ordet "innefattar" och liknande ord i någon form inte är ett ord för begränsning, och
 11. (negativ tolkning) ingen bestämmelse i detta avtal skall tolkas till nackdel för en part på grund av att denna part var ansvarig för utarbetandet av detta avtal eller denna bestämmelse.
DEFINITIONER
TermDefinition
Konfidentiell informationavser information från eller tillhandahållen av en part som till sin natur är konfidentiell information, som av den parten betecknas som konfidentiell, eller som den andra parten vet eller borde veta är konfidentiell, men omfattar inte information som är eller blir allmänt känd utan brott mot tystnadsplikten.
Dokumentationavser alla handböcker, hjälpfiler och andra dokument som tillhandahålls av oss till dig i samband med programvaran, oavsett om det är i elektronisk form eller i pappersform.
Värdtjänsterhar den betydelse som anges i punkt 4.
Immateriella rättigheterinnebär alla nuvarande och framtida immateriella och industriella rättigheter i hela världen (oavsett om de är registrerade eller oregistrerade), inklusive upphovsrätt, varumärken, mönster, patent, moraliska rättigheter, rättigheter till halvledare och kretslayouter, handels-, affärs-, företags- och domännamn, och andra äganderätter, affärshemligheter, know-how, tekniska data, konfidentiell information och rätten att hålla information konfidentiell, eller alla rättigheter till registrering av sådana rättigheter (inklusive förnyelse), oavsett om de har skapats före eller efter datumet för detta avtal.
Materialbetyder materiell och immateriell information, dokument, rapporter, programvara (inklusive käll- och objektkod), uppfinningar, data och annat material i vilket media som helst.
Antal användare av lösningen avser det antal användare som du kan göra lösningen tillgänglig för, i enlighet med din prenumerationstyp.
Personalavser, med avseende på en part, dess tjänstemän, anställda, entreprenörer (inklusive underentreprenörer) och ombud.
Programvarahar den betydelse som anges i första stycket i dessa Villkor.
Innehåll i programvarahar den betydelse som anges i punkt 7.1 a.
Lösninghar den betydelse som anges i punkt 3.1.
Prenumerationhar den betydelse som anges i första stycket i dessa Villkor.
Abonnemangsavgifterhar den betydelse som anges i punkt 6 i dessa Villkor.
Prenumerationsperiodavser perioden för ditt Abonnemang på Lösningen enligt överenskommelse på Webbplatsen.
Typ av prenumerationavser den nivå av åtkomst till Lösningen som du har valt, enligt vad som anges på vår Webbplats eller enligt vad som annars skriftligen överenskommits med oss.
Stödtjänster har den betydelse som anges i punkt 3.6.
Användareavser dig och alla tredjeparts slutanvändare av programvaran som du gör programvaran tillgänglig för.
Användardataavser alla filer, data, dokument, information eller annat material som du eller någon annan användare laddar upp till programvaran eller som du, din personal eller användare på annat sätt tillhandahåller oss enligt eller i samband med dessa villkor, inklusive alla immateriella rättigheter som är knutna till detta material.
Webbplatsavser webbplatsen på den URL som anges i första stycket i dessa Villkor, och alla andra webbplatser som drivs av oss i samband med Lösningen.
sv_SESvenska