NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Laipni lūdzam Verbalate Pty Ltd

Paldies, ka apmeklējāt mūsu noteikumus un nosacījumus (Noteikumi), kuras jaunākā kopija vienmēr ir pieejama vietnē www.verbalate.ai (Tīmekļa vietne).

Mēs esam Verbalate Pty Ltd, Austrālijas uzņēmums ar ABN 79 667 685 216 (mēs", "mūsu vai 'mums') un mēs piedāvājam programmatūru kā pakalpojumu (SaaS) produkts, kas nodrošina transkripcijas, tulkošanas un subtitrēšanas mākslīgā intelekta sistēmu (Programmatūra).

Šie Noteikumi reglamentē jūsu piekļuvi Programmatūrai un to, ka mēs jums sniedzam jebkuras citas preces un pakalpojumus, kā izklāstīts šajos Noteikumos (Abonements).

Veicot maksājumu par savu Abonementu vai kā citādi pieņemot kādu no savām Abonementa daļām, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus, kas veido saistošu līgumisku vienošanos starp jums kā personu, kas iegādājas Abonementu, vai uzņēmumu, kuru jūs pārstāvat un kura vārdā iegādājaties Abonementu ('jūs' vai 'jūsu') un mums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu Abonements tiks atjaunots uz nenoteiktu laiku un jums turpināsies abonēšanas maksa, ja vien jūs mums nepaziņosiet, ka vēlaties atcelt savu Abonementu saskaņā ar 13. punktu. Lūdzu, pārliecinieties, ka sazināties ar mums, ja vēlaties atcelt savu Abonementu.

Mēs jebkurā laikā varam mainīt šos Noteikumus, paziņojot jums par to, un, turpinot lietot Risinājumu pēc šāda atjauninājuma, jūs piekrītat ievērot grozītos Noteikumus.

Šajos Noteikumos ar lielajiem burtiem rakstītiem vārdiem un frāzēm ir piešķirta tāda nozīme, kāda tiem ir piešķirta, ja tiem seko treknrakstā iekavās vai kā norādīts šo Noteikumu beigās esošajā Definīciju tabulā.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, pirms piekrītat turpināt abonēšanu.

1. PIEEJAMĪBA
 1. Pieņemot šos Noteikumus, jūs apliecināt un garantējat, ka:
  1. jums ir tiesībspēja un pilnvaras noslēgt saistošu līgumu ar mums; un
  2. esat pilnvarots izmantot maksājumu, ko veicāt, iegādājoties Abonementu.
 2. Programmatūra nav paredzēta lietošanai bez uzraudzības personām, kas jaunākas par 18 gadiem, vai personām, kurām iepriekš ir bijusi liegta vai aizliegta Programmatūras lietošana. Izmantojot Programmatūru, jūs apliecināt un garantējat, ka esat:
  1. ir vecāki par 18 gadiem un piekļūst Programmatūrai personīgai un komerciālai lietošanai; vai
  2. piekļūt Programmatūrai personas, kas jaunāka par 18 gadiem, vārdā un piekrist, ka šī persona var izmantot Programmatūru.
 3. Lūdzu, nepieejiet Programmatūrai, ja esat jaunāks par 18 gadiem un jums nav vecāku vai aizbildņu piekrišanas, ja esat jaunāks par 16 gadiem vai ja jums iepriekš ir bijusi liegta vai aizliegta Programmatūras lietošana.
 4. Ja reģistrējaties nevis kā privātpersona, bet uzņēmuma, darba devēja, organizācijas, valdības vai citas juridiskas personas vārdā (Pārstāvētais subjekts), tad "jūs" vai "jūsu" ir Pārstāvētais subjekts, un jūs saistāt Pārstāvēto subjektu ar šo līgumu. Ja jūs piekrītat šim līgumam un izmantojat mūsu Risinājumu Pārstāvētās vienības vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots to darīt.
2. TERMĪNS
 1. Jūsu Abonēšanas periods un šie Noteikumi sākas dienā, kad piekrītat ievērot šos Noteikumus (kā norādīts šo Noteikumu sākumā), un turpinās visu Abonēšanas periodu un visus piemērojamos Atjaunošanas periodus, ja vien tie netiek izbeigti agrāk saskaņā ar 13. punktu.
 2. Ievērojot 2. punkta c) apakšpunktu, pēc Abonēšanas perioda beigām šis līgums automātiski un beztermiņā tiek atjaunots uz laiku, kas ir vienāds ar Abonēšanas periodu (Atjaunošanas periods).
 3. Šis līgums netiks automātiski atjaunots, beidzoties Abonēšanas vai Atjaunošanas periodam (Atjaunošanas datums), ja viena no pusēm iesniedz rakstisku paziņojumu par līguma atcelšanu vismaz [ierakstīt paziņojuma termiņu] pirms Atjaunošanas datuma.
 4. Vismaz [ierakstiet periodu] pirms Atjaunošanas datuma beigām mēs jums nosūtīsim iepriekšēju rakstisku paziņojumu par līguma atjaunošanu un jebkādām piemērojamām izmaiņām Abonēšanas maksās vai šajos Noteikumos (Paziņojums par atjaunošanu).
3. RISINĀJUMS
3.1 JŪSU ABONEMENTS UN RISINĀJUMS
 1. Mēs nodrošināsim jums Programmatūru un Dokumentāciju, ciktāl tas ir aprakstīts jūsu Abonēšanas tipā (Risinājums).
 2. (Abonēšanas darbības joma) Jūsu Abonements ietver jūsu Abonementa veida priekšrocības un ierobežojumus, kā izklāstīts mūsu Tīmekļa vietnē vai kā citādi jums paziņots, kad jūs abonējat savu Abonementu (un kā tas laiku pa laikam tiek grozīts ar jums adresētu paziņojumu).
 3. Šo Noteikumu datumā mēs piedāvājam šādus Abonēšanas veidus:
  1. (Bezmaksas abonements): piekļuve Risinājumam ne ilgāk kā vienu minūti mēnesī.
  2. (Pamata abonements): piekļuve Risinājumam ne ilgāk kā 10 minūtes mēnesī.
  3. (Biznesa abonements): piekļuve Risinājumam ne ilgāk kā 100 minūtes mēnesī.
  4. (Pro abonements): piekļuve Risinājumam ne ilgāk kā 1000 minūtes mēnesī.
 4. Mēs varam laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem instalēt Risinājuma uzlabojumus, kur uzlabojumi nozīmē jebkuras uzlabotas, pilnveidotas, pārveidotas vai jaunas Risinājuma versijas (tostarp pēc jūsu pieprasījuma veiktus pielāgojumus).
 5. Ja vien nav panākta cita vienošanās, mēs pēc saviem ieskatiem varam:
  1. nesniegt nevienu no Risinājuma daļām, kamēr neesat samaksājis maksu vai depozītu, kas maksājams par Risinājumu; un
  2. aizturēt jebkura risinājuma daļas vai visa risinājuma piegādi, kamēr jūs neesat apmaksājis rēķinu par risinājumu.
3.2 ATBALSTA PAKALPOJUMI

Mēs sniegsim vispārēju atbalstu, ja tas būs pamatoti nepieciešams, lai atrisinātu ar Programmatūru saistītās tehniskās problēmas (Atbalsta pakalpojumi), tiek piemēroti šādi noteikumi, ja vien rakstiskā veidā nav panākta cita vienošanās:

 1. mēs veiksim pamatotus pasākumus, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu Atbalsta pakalpojumus. Jums vispirms ir jācenšas atrisināt jebkādas problēmas ar Programmatūru iekšēji, un mēs nepalīdzēsim risināt problēmas, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles;
 2. Uz Atbalsta pakalpojumu pieprasījumiem tiks sniegta atbilde, pamatojoties uz visām iespējamām darbībām, un mēs negarantējam, ka Atbalsta pakalpojumi būs pieejami 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 7 dienas nedēļā un 7 dienas nedēļā vai ka uz jebkuru Atbalsta pakalpojumu pieprasījumu tiks sniegta atbilde noteiktā laikā;
 3. jūs esat atbildīgs par visu iekšējo administrēšanu un piekļuves pārvaldību, tostarp par rezerves paroļu glabāšanu un palīdzību saviem Lietotājiem piekļūt Programmatūrai un to izmantot; un
 4. jums nebūs nekādu pretenziju par kavētu piekļuvi Programmatūrai Atbalsta pakalpojumu neveiksmju vai kavējumu dēļ.
3.3 KONTI
 1. (Konti) Lai izmantotu Risinājumu, jums var būt nepieciešams reģistrēties, reģistrēties un saņemt kontu, izmantojot Tīmekļa vietni (turpmāk tekstā - konts). Konts).
 2. (Sniegt informāciju) Konta reģistrācijas procesa ietvaros un turpinot izmantot Tīmekļa vietni, jums var būt nepieciešams sniegt personisku informāciju un informāciju, piemēram, e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu, vēlamo lietotājvārdu, drošu paroli, norēķinu, pasta un fizisko adresi, mobilā tālruņa numuru, fotoattēlus un video, audio failus, profila informāciju, maksājumu informāciju, vērtējumus un atsauksmes, pārbaudītu identifikāciju, pārbaudītu sertifikāciju un autentifikāciju, kā arī citu informāciju, ko laiku pa laikam nosaka mēs.
 3. (Garantija) Jūs garantējat, ka visa informācija, ko sniedzat mums, veicot Konta reģistrācijas procesu, ir precīza, godīga, pareiza un atjaunināta.
 4. (Pieņemšana) Kad esat pabeidzis Konta reģistrācijas procesu, mēs pēc saviem ieskatiem varam pieņemt jūs kā reģistrētu Tīmekļa vietnes lietotāju un piešķirt jums Kontu.
 5. (Atcelšana) Mēs pēc saviem ieskatiem varam apturēt vai anulēt jūsu Kontu jebkāda iemesla dēļ, tostarp, ja jūs neievērojat šos Noteikumus.
3.4 ATRUNA PAR TULKOJUMA PRECIZITĀTI
 1. Programmatūra izmanto progresīvus algoritmus un mašīnmācīšanās metodes, lai nodrošinātu tulkojumus. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt visaugstāko precizitātes līmeni, mākslīgajam intelektam raksturīgo ierobežojumu dēļ var rasties kļūdas. Tāpēc mēs negarantējam un negarantējam sniegto tulkojumu precizitāti, pilnīgumu vai uzticamību. Lietotāji atzīst un piekrīt, ka viņi paši uzņemas risku, ja paļaujas uz tulkoto saturu.
 2. Lietotāji tiek aicināti patstāvīgi pārskatīt un pārbaudīt tulkotā satura precizitāti. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām, izlaidumiem vai zaudējumiem, kas radušies, izmantojot Risinājumu vai paļaujoties uz tulkoto saturu, tostarp, bet ne tikai, par finansiāliem zaudējumiem, uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu vai kaitējumu reputācijai.
 3. Izmantojot mūsu Risinājumu, jūs atzīstat, ka var rasties kļūdas, un uzņematies ar iespējamām neprecizitātēm saistīto risku. Jūs piekrītat pasargāt mūs no jebkādām prasībām, saistībām, zaudējumiem vai izdevumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar mūsu Programmatūras lietošanu vai paļaušanos uz tulkoto saturu, un atlīdzināt mums zaudējumus.
3.5. VISPĀRĪGS ATRUNA

Jūs atzīstat un piekrītat, ka:

 1. jebkura informācija, kas jums tiek sniegta kā daļa no Risinājuma vai Pakalpojumiem vai saistībā ar tiem, ir vispārīga, var nebūt piemērota jūsu apstākļiem un nav uzskatāma par finanšu, juridisku vai cita veida profesionālu konsultāciju; un
 2. jūsu pienākums ir ievērot piemērojamos Likumus, kas attiecas uz jūsu uzņēmējdarbību, tostarp darba attiecību Likumus un privātuma Likumus.
3.6 PROGRAMMATŪRA
 1. Kamēr tiek uzturēts jūsu Abonements, mēs jums piešķiram neekskluzīvu, nenododamu licenci izmantot Programmatūru un Dokumentāciju Risinājuma lietotāju skaitam. Ja jūsu Abonēšanas veids Tīmekļa vietnē nenorāda Risinājuma lietotāju skaitu, jūsu licence izmantot Risinājumu saskaņā ar šo punktu tiks ierobežota līdz vienam Lietotājam (t. i., Risinājuma lietotāju skaits būs viens).
 2. Mēs varam laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem izdot Programmatūras uzlabojumus, proti, atjauninātas, uzlabotas, pārveidotas vai jaunas Programmatūras versijas (Uzlabojumi). Jebkuri Programmatūras uzlabojumi neierobežo vai citādi neietekmē šos Noteikumus. Uzlabojumi laiku pa laikam var izraisīt dīkstāvi vai kavēšanos, un par šādu dīkstāvi kredīti netiks piešķirti.
 3. Mēs varam jebkurā laikā mainīt jebkuras Risinājuma funkcijas, par to paziņojot jums.
3.7 WATERMARK

Risinājums ietver digitālo ūdenszīmi, kas automātiski tiek iestrādāta jebkurā risinājuma radītajā produkcijā. Šajā ūdenszīmē ir ietverta informācija, kas identificē izvades datumu, laiku un autoru, kā arī norāde par to, ka izvades rezultāts ir radīts, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģiju. Jūs piekrītat neizdzēst, neslēpt un nekādā veidā nemainīt šo digitālo ūdenszīmi.

4. DATU IZMITINĀŠANA

Lietotāja datus, kurus augšupielādējat Programmatūrā, mēs glabāsim, izmantojot mūsu izvēlētu trešās puses hostinga pakalpojumu (Hostinga pakalpojumi), ievērojot šādus noteikumus:

 1. (mitināšanas vieta) Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs varam izmantot glabāšanas serverus, lai izvietotu Programmatūru, izmantojot mākoņpakalpojumus, un, iespējams, arī citās vietās ārpus Austrālijas.
 2. (pakalpojumu kvalitāte) Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai izvēlētos piemērotu hostinga pakalpojumu sniedzēju, mēs negarantējam, ka Hostinga pakalpojumi būs bez kļūdām vai defektiem vai ka Lietotāja dati būs vienmēr pieejami vai pieejami.
 3. (drošība) Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu Lietotāja datu drošu glabāšanu. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu neatļautu Lietotāja datu izmantošanu, iznīcināšanu, zaudēšanu, bojāšanu, sabojāšanu vai izmainīšanu, tostarp hakeru, ļaunprātīgas programmatūras, izpirkuma maksu, vīrusu, ļaunprātīga datora koda vai cita veida iejaukšanās rezultātā.
 4. (rezerves kopijas un avārijas seku novēršana) Gadījumā, ja Lietotāja dati tiek zaudēti sistēmas kļūmes dēļ (piemēram, datu bāzes vai tīmekļa servera avārijas dēļ), mēs nevaram garantēt, ka būs pieejama dublējuma kopija vai, ja tā būs pieejama, ka tajā nebūs kļūdu vai defektu.
5. KLIENTA PIENĀKUMI
5.1 INFORMĀCIJAS NODOŠANA

Jūs piekrītat:

 1. sniegt mums visu dokumentāciju, informāciju un palīdzību, ko mēs pamatoti pieprasām Pakalpojumu sniegšanai; un
 2. nodrošināt mums piekļuvi jebkuras trešās puses vai citiem jūsu izmantotajiem kontiem (tostarp pieteikšanās informāciju un paroles), ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai mēs varētu sniegt Pakalpojumus.
5.2 KLIENTA MATERIĀLI
 1. Jūs garantējat, ka visa informācija, dokumentācija un citi Materiāli, ko sniedzat mums, lai saņemtu Risinājumu, ir pilnīgi, precīzi un atjaunināti.
 2. Jūs atbrīvojat mūs no jebkādas atbildības par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas rodas saistībā ar Risinājumu, ciktāl šādus zaudējumus vai kaitējumus izraisa vai veicina nepilnīga, neprecīza vai novecojusi informācija, dokumentācija vai citi jūsu sniegtie Materiāli.
5.3 JŪSU PIENĀKUMI
 1. Jums ir jāievēro šie Noteikumi un jānodrošina, lai visi Lietotāji vienmēr ievērotu šos Noteikumus. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neuzņemsimies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies saistībā ar jūsu, jūsu Personāla vai jebkura Lietotāja šo Noteikumu pārkāpumiem, un jūs atlīdzināt mums visus šādus zaudējumus, bojājumus vai izdevumus.
 2. Jūs piekrītat neizmantot Risinājumu jebkādiem nelikumīgiem vai aizliegtiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai:
  1. dziļi viltotu video vai audioierakstu veidošana, kurus varētu izmantot, lai nomelnotu, uzmācīgi ietekmētu vai citādi kaitētu personām vai organizācijām; vai
  2. radīt manipulētus tulkojumus vai citu saturu, ko varētu izmantot, lai nomelnotu, uzmācētos vai citādi kaitētu personām vai organizācijām; vai
  3. radīt tulkojumus, kas ir neprecīzi, maldinoši vai varētu radīt kaitējumu personām vai organizācijām.
 3. Jūs nedrīkstat un nedrīkstat mudināt vai atļaut nevienam Lietotājam, Personālam vai jebkurai trešajai pusei bez mūsu iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma:
  1. augšupielādēt sensitīvu informāciju vai komercnoslēpumus, izmantojot Programmatūru;
  2. augšupielādēt nepiemērotus, aizskarošus, nelikumīgus, nelegālus, pornogrāfiskus, seksistiskus, homofobiskus vai rasistiskus materiālus, izmantojot Programmatūru;
  3. izmantot Programmatūru citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem tā ir paredzēta, tostarp Jūs nedrīkstat izmantot Risinājumu veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai veicina nelikumīgas vai krāpnieciskas darbības (tostarp pieprasot vai pieņemot darbu, kas ietver nelikumīgas darbības vai mērķus);
  4. augšupielādēt jebkādu materiālu, kas pieder trešai personai vai uz kuru attiecas trešās personas autortiesības;
  5. izgatavot Dokumentācijas vai Programmatūras kopijas;
  6. pielāgot, pārveidot vai jebkādā veidā manipulēt ar Programmatūru;
  7. dzēst vai mainīt jebkādas autortiesības, preču zīmes vai citus paziņojumus, kas atrodas uz Programmatūras vai Dokumentācijas vai ir tās sastāvdaļa;
  8. rīkoties jebkādā veidā, kas var kaitēt mūsu vai saistīto vai ieinteresēto pušu reputācijai, vai veikt jebkādas darbības, kas ir pretrunā mūsu vai Programmatūras interesēm;
  9. izmantot Programmatūru tādā veidā, kas pārkāpj jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības;
  10. radīt atvasinātus darbus no Programmatūras vai Dokumentācijas vai tulkot to;
  11. publicēt vai citādi darīt zināmu sabiedrībai Programmatūru vai Dokumentāciju, tostarp padarot to pieejamu tiešsaistē vai kopīgojot to ar trešām personām;
  12. integrēt Programmatūru ar trešo personu datiem vai Programmatūru vai veikt papildinājumus vai izmaiņas Programmatūrā (tostarp, iekļaujot Programmatūrā API), izņemot integrēšanu saskaņā ar jebkuru Dokumentāciju vai mūsu rakstiski sniegtajiem norādījumiem;
  13. iebiedēt, uzmākt, uzmācīgi izturēties, uzdoties par personu, vajāt, draudēt, iebiedēt vai apdraudēt jebkuru citu Lietotāju vai izplatīt nepieprasītu komerciālu saturu, nevēlamu pastu, surogātpastu, surogātpastu, masveida saturu vai uzmākšanos saistībā ar Programmatūru;
  14. pārdot, aizdot, nodot, licencēt, iznomāt vai citādi atsavināt Programmatūru vai Dokumentāciju jebkurai trešai personai, izņemot Lietotājam piešķirt piekļuvi, kā atļauts saskaņā ar šiem Noteikumiem;
  15. dekompilēt vai veikt Programmatūras vai jebkuras tās daļas apgriezenisko inženieriju vai kā citādi mēģināt iegūt tās pirmkodu;
  16. kopīgot savu Kontu vai Konta informāciju, tostarp pieteikšanās informāciju vai paroles, ar jebkuru citu personu, un ka jebkāda Konta izmantošana jebkurai personai, kas nav Konta īpašnieks, ir stingri aizliegta. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkuru neatļautu Konta, paroles vai e-pasta izmantošanu vai jebkuru citu Risinājuma drošības pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu;
  17. izmantot Risinājumu citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem tas ir paredzēts, tostarp Jūs nedrīkstat izmantot Risinājumu veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai veicina nelikumīgas vai krāpnieciskas darbības (tostarp pieprasot vai pieņemot darbu, kas ietver nelikumīgas darbības vai mērķus);
  18. automatizēti izmantot Risinājumu, un jūs nedrīkstat kopēt, reproducēt, tulkot, pielāgot, pārveidot vai modificēt Risinājumu bez mūsu skaidras rakstiskas piekrišanas;
  19. mēģināt apiet jebkuru tehnoloģisko aizsardzības mehānismu vai citu Programmatūras drošības funkciju; vai
  20. atļaut jebkādu Risinājuma izmantošanu papildus Risinājuma lietotāju skaitam.
 4. Ja jums kļūst zināms par to, ka kāda persona ir ļaunprātīgi izmantojusi jūsu Abonementu, ka jūsu Abonementa materiālos ir kļūdas vai ka jums ir grūtības piekļūt jūsu Abonementam vai to izmantot, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnē norādīto kontaktinformāciju vai veidlapu.
 5. Jūs tam piekrītat un jums ir jānodrošina, lai tam piekrīt visi Lietotāji:
  1. ievērot visus šajos Noteikumos noteiktos pienākumus;
  2. lai izmantotu Risinājumu, ir jāreģistrējas kontā;
  3. ka informācija, ko mēs vai cits Lietotājs sniedzis Jums, izmantojot Programmatūru, ir vispārīga rakstura, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādu rīcību, ko Jūs veicat, paļaujoties uz šo informāciju; un
  4. ka mēs varam jebkurā laikā anulēt jūsu vai jebkura Lietotāja Kontu, ja pēc saviem ieskatiem uzskatām, ka jūs vai viņi pārkāpjat vai varētu pārkāpt šo 5. punktu.
6. MAKSA UN MAKSĀJUMI
6.1 BEZMAKSAS IZMĒĢINĀJUMA VERSIJA
 1. Mēs laiku pa laikam varam piedāvāt risinājumu bezmaksas izmēģinājuma periodu (Bezmaksas izmēģinājuma periods)
 2. Ja mēs jums piešķiram Bezmaksas izmēģinājuma periodu, Bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā maksājumi nav jāveic, un pirmais maksājums ir jāveic uzreiz pēc Bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām.
6.2 ABONĒŠANAS MAKSA
 1. Jums ir jāmaksā mums abonēšanas maksa tādā apmērā, kāds norādīts Jūsu Abonēšanas tipam norādītajā Tīmekļa vietnē, vai kā citādi rakstiski vienojaties (Abonēšanas maksa).
 2. Visas abonēšanas maksas ir jāsamaksā iepriekš, un tās nav atmaksājamas, ja mainās domas.
6.3 IKMĒNEŠA RĒĶINI

Ikmēneša norēķinu gadījumā Abonēšanas maksa ir jāmaksā Abonēšanas perioda pirmajā dienā (vai uzreiz pēc jebkura piemērojamā Bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām), proporcionāli atlikušo dienu skaitam sākotnējā Abonēšanas periodā, un pēc tam katra Atjaunošanas perioda sākumā.

6.4 GADA RĒĶINI

Veicot gada norēķinu, Abonēšanas maksa ir jāsamaksā gada Abonēšanas perioda pirmajā dienā (vai uzreiz pēc jebkura piemērojamā Bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām), iepriekš atskaitot kopējo Abonēšanas maksu par gadu, un pēc tam katra Atjaunošanas perioda sākumā. Veicot gada norēķinus, maksājamās Abonēšanas maksas tiek samazinātas salīdzinājumā ar mēneša likmi, atlaides veidu norādot Tīmekļa vietnē vai rakstiski vienojoties citādi.

6.5 AUTOMĀTISKA ATKĀRTOTA NORĒĶINU VEIKŠANA
 1. Kā noteikts 2. punktā, jūsu Abonements tiks automātiski atjaunots uz nenoteiktu laiku, ja vien jūs mums nepaziņosiet, ka vēlaties to atcelt. Kamēr jūsu Abonements tiek saglabāts, jūsu Abonēšanas maksa katra Atjaunošanas perioda sākumā tiks ieturēta no maksājuma metodes, kuru norādījāt, reģistrējot Kontu.
 2. Mums nebūs jāmaksā nekāda maksa, ja jūs neatceļat savu Abonementu saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 3. Reģistrējoties periodiskai Abonēšanas sistēmai, jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu Abonēšanas sistēmai ir sākotnējā un periodiskā maksājuma funkcija, un jūs uzņematies atbildību par visām periodiskajām maksām pirms Abonēšanas atcelšanas.
 4. Mēs varam iesniegt periodiskus maksājumus par Abonēšanas maksu bez papildu atļaujas no jums, līdz jūs iesniedzat iepriekšēju rakstisku paziņojumu, ka esat izbeidzis šo atļauju vai vēlaties mainīt savu maksājuma veidu (un mēs apstiprinām tā saņemšanu). Šāds paziņojums neietekmēs maksājumus, kas iesniegti, pirms mēs varējām pamatoti rīkoties saskaņā ar šādu paziņojumu. Lai izbeigtu savu pilnvarojumu vai mainītu maksājumu veidu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni.
6.6 MAKSĀJUMU IESPĒJAS UN VALŪTAS
 1. Mēs pieņemam maksājumus ASV dolāros, eiro, Dogecoin, Bitcoin un citās kriptovalūtās, kā norādīts Tīmekļa vietnē vai kā citādi rakstiski vienojušies.
 2. Visas Abonēšanas maksas jums jāmaksā valūtā, par kuru mēs esam rakstiski vienojušies. Ja maksājuma valūta atšķiras no jūsu bankas konta valūtas, banka var iekasēt no jums valūtas maiņas maksu. Mēs neesam atbildīgi par jebkādām papildu maksām, ko pieprasa jūsu banka.
 3. Jebkurš maksājums kriptovalūtā jāveic saskaņā ar mūsu sniegtajiem maksājuma norādījumiem Tīmekļa vietnē vai citādi rakstiski paziņotajiem jums.
 4. Valūtas maiņas kursu un jebkādas papildu maksas, kas saistītas ar jebkuru kriptovalūtas maksājumu, noteiks attiecīgā kriptovalūtas birža maksājuma veikšanas brīdī. Mēs neesam atbildīgi par jebkādām valūtas maiņas kursa izmaiņām vai jebkādām papildu maksām, ko pieprasa kriptovalūtas birža.
 5. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt pieņemtās valūtas un maksājumu iespējas bez iepriekšēja brīdinājuma.
6.7 KAVĒTI MAKSĀJUMI

Mēs paturam tiesības uz nenoteiktu laiku apturēt visu vai daļu no Risinājuma, ja jūs nesamaksājat maksu saskaņā ar šo 6. punktu.

6.8 BTN

Ja vien nav norādīts citādi, Maksa neietver GST. Attiecībā uz jebkuru GST, kas jāmaksā par mūsu veikto ar nodokli apliekamo piegādi, jums ir jāmaksā GST, ja mēs iesniedzam nodokļu rēķinu.

6.9 KARTES PAPILDMAKSAS

Mēs paturam tiesības iekasēt papildu maksu par kredītkartes izmantošanu, ja maksājumi tiek veikti ar kredītkarti, debetkarti vai norēķinu karti (tostarp Visa, MasterCard vai American Express).

6.10 TIEŠSAISTES MAKSĀJUMU PARTNERIS
 1. Mēs varam izmantot trešās puses tiešsaistes maksājumu partneri (Tiešsaistes maksājumu partneris), lai iekasētu Abonēšanas maksu.
 2. Maksājumu apstrāde, ko veic tiešsaistes maksājumu partneris, papildus šim līgumam notiek saskaņā ar tiešsaistes maksājumu partnera noteikumiem, nosacījumiem un privātuma politiku.
 3. Jūs piekrītat atbrīvot mūs un mūsu Personālu no jebkādas atbildības par zaudējumiem, kaitējumu vai kaitējumu, kas var rasties jebkurai personai, kura radusies jebkuras Tiešsaistes maksājumu partnera darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp saistībā ar jebkuru problēmu, kas saistīta ar Tiešsaistes maksājumu partnera platformas drošību vai darbību, vai jebkuru kļūdu vai kļūdu jūsu maksājuma apstrādē.
 4. Mēs paturam tiesības labot vai uzdot savam tiešsaistes maksājumu partnerim labot jebkādas kļūdas vai neprecizitātes, kas radušās, iekasējot jūsu maksājumu.
6.11 GARANTIJAS

Sniedzot vai publicējot jebkādu informāciju, Materiālus vai citu saturu saistībā ar Programmatūru (Iesūtīts Materiāls), jūs apliecināt un garantējat, un jums jānodrošina, ka visi Lietotāji sniedz līdzvērtīgus apliecinājumus un garantijas:

 1. esat pilnvarots sniegt Publicētos materiālus (tostarp esat pilnvarots sniegt jebkādus pakalpojumus, par kuriem jūs apgalvojat, ka tos sniedzat);
 2. publicētais materiāls ir precīzs un patiess tā sniegšanas brīdī;
 3. jebkurš Publicētais materiāls, kas ir atsauksmju vai atsauksmju veidā, ir godīgs, precīzs un sniedz patiesu priekšstatu par attiecīgo personu un/vai jūsu pieredzi;
 4. publicētajā materiālā nav nekādu kaitīgu, diskriminējošu, apmelojošu vai ļaunprātīgi nepatiesu norāžu un tas nesatur nekādus aizskarošus vai atklātus materiālus;
 5. publicētajā Materiālā nav nekādu materiālu, kas var kaitēt mūsu vai saistīto vai ieinteresēto pušu reputācijai;
 6. publicētais Materiāls nav neviena produkta vai pakalpojuma "atdarinājums" un nerada negodīgu konkurenci;
 7. publicētais Materiāls nepārkāpj nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, komercnosaukumus, patentus, Konfidenciālu informāciju vai citas līdzīgas īpašumtiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav reģistrētas jebkurā vietā pasaulē;
 8. publicētajā materiālā nav vīrusu vai cita kaitīga koda, vai kā citādi nav apdraudēta Risinājuma vai jebkura tīkla vai sistēmas drošība vai integritāte; un
 9. publicētais Materiāls nepārkāpj vai nepārkāpj piemērojamos Likumus.
6.12 LICENCE
 1. Jūs piešķirat un visiem Lietotājiem ir jānodrošina, ka visi Lietotāji piešķir mums beztermiņa, neatsaucamu, nododamu, vispasaules un bezmaksas licenci (ieskaitot tiesības piešķirt apakšlicenci) izmantot, kopēt, modificēt, reproducēt un pielāgot jebkuras Intelektuālā īpašuma tiesības jebkurā Publicētajā materiālā, lai mēs varētu izmantot, ekspluatēt vai citādi gūt labumu no šāda Publicētā materiāla.
 2. Ja tiek konstatēts, ka jūs saglabājat morālās tiesības (tostarp tiesības uz autoratlīdzību vai integritāti) uz jebkuru Publicēto materiālu, jūs uz visiem laikiem atbrīvojat mūs no jebkādām un visām prasībām, kuras jūs varētu izvirzīt pret mums šādu morālo tiesību dēļ, un jums jānodrošina, ka visi Lietotāji piešķir līdzvērtīgu atbrīvojumu.
 3. Jūs atlīdzināt mums visus zaudējumus, zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas mums radušies saistībā ar jebkuras trešās puses prasību par to, ka Publiskotais materiāls pārkāpj jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības.
6.13 IZSTRĀDĪŠANA
 1. Programmatūra darbojas kā pasīvs kanāls Publicēto materiālu izplatīšanai tiešsaistē, un tai nav pienākuma pārbaudīt Publicētos materiālus. Tomēr mēs pēc saviem ieskatiem varam jebkurā laikā pārskatīt un no Risinājuma izņemt jebkuru Publicēto materiālu, nesniedzot nekādu paskaidrojumu vai pamatojumu Publicētā materiāla izņemšanai, tostarp, ja mēs konstatējam, ka Publicētais materiāls pārkāpj trešās personas Intelektuālā īpašuma tiesības vai ir pamatoti ticams, ka tas pārkāpj šādas tiesības.
 2. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par Publicēto materiālu uzskaiti un saglabāšanu.
7. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS UN DATI
7.1 PROGRAMMATŪRAS SATURA INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
 1. (Mūsu īpašumtiesības) Mēs saglabājam īpašumtiesības uz visiem materiāliem, kas jums tiek sniegti Abonēšanas laikā saistībā ar Programmatūru (tostarp tekstu, grafiku, logotipiem, dizainu, ikonām, attēliem, skaņas un video ierakstiem, cenām, lejupielādēm un programmatūru) (Programmatūras saturs) un paturam visas tiesības uz jebkurām mums piederošām vai licencētām intelektuālā īpašuma tiesībām uz Programmatūras saturu, kas nav skaidri piešķirtas jums.
 2. (Licence jums) Jums tiek piešķirta licence uz Programmatūras saturu uz Risinājuma lietojumu skaitu, un jūs varat uz laiku elektroniski kopēt visus jums sniegtos materiālus vai to daļu tikai ar mērķi tos apskatīt un izmantot Programmatūras vajadzībām. Jūs nedrīkstat citādi reproducēt, pārraidīt, adaptēt, izplatīt, pārdot, pārveidot vai publicēt šos materiālus vai jebkuru Programmatūras saturu bez iepriekšējas rakstiskas mūsu piekrišanas vai kā citādi atļauts ar likumu.
7.2 UDZĪVOTĀJA DATI

Mūsu tiesības un pienākumi

 1. Jūs piešķirat mums (un mūsu Personālam) neekskluzīvu, bezmaksas, nenododamu, visā pasaulē spēkā esošu un neatsaucamu licenci lietotāja datu izmantošanai tādā apjomā, kāds pamatoti nepieciešams, lai nodrošinātu Risinājumu un mūsu iekšējās uzņēmējdarbības vajadzībām, tostarp, lai uzlabotu Risinājumu un citus mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī lai Lietotāja datiem piemērotu mašīnmācīšanās un citus analītiskos procesus, iegūtu komerciālu ieskatu un citas saistītās atziņas, kā arī lai uzlabotu Risinājumu, mūsu uzņēmējdarbību un citus mūsu produktus un pakalpojumus.
 2. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ dzēst jebkurus Lietotāja datus, tostarp, ja uzskatām, ka Lietotāja dati ir nepiemēroti, aizskaroši, nelikumīgi, nelikumīgi, pornogrāfiski, seksistiski, homofobiski vai rasistiski.

Jūsu pienākumi un licences piešķiršana Mums

 1. Jūs esat atbildīgs par to, lai:
  1. jūs kopīgojat Lietotāja datus tikai ar tiem saņēmējiem, kuriem tie ir paredzēti; un
  2. visi Lietotāja dati ir atbilstoši un nav pretrunā ar šiem Noteikumiem.
 2. Jūs:
  1. garantēt, ka mūsu lietotāja datu izmantošana nepārkāps trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības; un
  2. atlīdzināt mums visus zaudējumus, prasības, izdevumus, zaudējumus un saistības (tostarp jebkādus nodokļus, nodevas vai izmaksas), kas radušies šāda pārkāpuma rezultātā.
7.3 PĀRKĀPUMA APSTIPRINĀJUMS
 1. Izmantojot Risinājumu vai augšupielādējot vai radot jebkādu saturu, jūs atzīstat, piekrītat un garantējat, ka jūs nepārkāpjat nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, preču zīmes un patentus.
 2. Jūs piekrītat izmantot un augšupielādēt saturu tikai uz savu atbildību un atzīstat, ka mums nav nekādas saistības pārbaudīt augšupielādētā satura likumību un nodrošināt, ka netiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.
 3. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par jebkādiem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas radušies, izmantojot Risinājumu vai jūsu augšupielādēto vai izveidoto saturu.
 4. Jebkuri papildu Lietotāji vai Personāls, kas nav šo Noteikumu puses, atzīst, piekrīt un garantē, ka, izmantojot Risinājumu vai augšupielādējot vai radot jebkādu saturu, viņi nepārkāpj nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, un, ja viņi pārkāpj, viņi ir pilnībā atbildīgi par jebkādām juridiskām sekām, kas rodas šāda pārkāpuma rezultātā.
 5. Jūsu papildu Lietotājs vai Personāls atzīst, ka viņi izmanto Risinājumu tikai uz savu risku un ka mēs neesam atbildīgi par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas radušies, izmantojot Risinājumu vai augšupielādēto vai izveidoto saturu.
7.4 PAZIŅOJUMI PAR PĀRKĀPUMU SATURU
 1. Ja jums kļūst zināms par materiāliem vai saturu, kas publicēts mūsu Tīmekļa vietnē un/vai izveidots, izmantojot Risinājumu, un kas pārkāpj kādas personas intelektuālā īpašuma tiesības, vai ir pamatoti ticams, ka tās pārkāpj, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums pa e-pastu: copyright@verbalate.ai.
 2. Ja Jūs iesniedzat sūdzību mūsu Tīmekļa vietnē saskaņā ar 7.4. punkta a) apakšpunktu:
  1. jūs garantējat, ka sūdzības saturs ir precīzs, patiess un attiecas uz autortiesību pārkāpumu;
  2. jūs atzīstat un piekrītat, ka nepamatoti draudi uzsākt tiesvedību saistībā ar autortiesību pārkāpumiem var būt aizliegti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, Austrālijas likumu 1968. gada Autortiesību likumsvai līdzvērtīgi tiesību akti neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas); un
  3. jūs piekrītat mums atlīdzināt visus zaudējumus vai kaitējumu, kas var rasties saistībā ar jūsu sūdzību, tostarp saistībā ar jebkuras trešās puses prasību, ka sūdzībā ir ietverti nepamatoti draudi.
 3. Lai novērstu šaubas, augšupielādējot saturu mūsu Tīmekļa vietnē vai citādi izmantojot Risinājumu, jūs apstiprināt, ka:
  1. jūs esat satura autors un īpašnieks vai jums ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišana, atbrīvojumi un atļaujas izmantot un atļaut mums izmantot jūsu augšupielādēto saturu jebkurā mūsu Risinājumā paredzētajā veidā, tostarp balss tulkošanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā;
  2. jums ir katras jūsu augšupielādētajā saturā identificējamas personas rakstiska piekrišana, atbrīvojums un/vai atļauja izmantot katras šādas identificējamas personas vārdu vai līdzību, lai varētu iekļaut un izmantot jūsu augšupielādēto saturu jebkurā mūsu Risinājumā paredzētajā veidā, tostarp balss tulkošanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā; un
  3. jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkuru saturu, kas radīts, izmantojot augšupielādēto saturu, kas jums nepieder vai kuru jums nav atļauts izmantot.
8. TREŠO PUŠU PROGRAMMATŪRA, NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
8.1 TREŠO PERSONU NOTEIKUMI
 1. Jūs atzīstat un piekrītat, ka trešo pušu preču vai pakalpojumu sniedzēju noteikumi un nosacījumi (Trešo pušu noteikumi) laiku pa laikam var attiekties uz Risinājuma izmantošanu.
 2. Jūs piekrītat jebkuriem Trešās puses noteikumiem, kas attiecas uz trešo pušu precēm un pakalpojumiem, kuri tiek izmantoti, sniedzot jums Risinājumu, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums radies saistībā ar šādiem Trešās puses noteikumiem.
 3. Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai jūs informētu par trešo pušu noteikumiem, kas attiecas uz Risinājumu, un jums nekavējoties mums jāpaziņo, ja nepiekrītat šādiem trešo pušu noteikumiem.
 4. Jūs atzīstat un piekrītat, ka, ja jūs nepiekrītat jebkuriem Trešās puses noteikumiem, tas var ietekmēt mūsu spēju sniegt jums Risinājumu, un mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādām problēmām, kas saistītas ar Risinājuma sniegšanu, ja jūs nepiekrītat jebkuriem Trešās puses noteikumiem.
9. KONFIDENCIALITĀTE
 1. Izņemot šajos Noteikumos paredzētos gadījumus, puse nedrīkst un nedrīkst atļaut nevienam no saviem darbiniekiem izmantot vai izpaust jebkurai personai jebkādu Konfidenciālu informāciju, ko tai atklājusi otra puse, bez iepriekšējas rakstiskas izpaudējas puses piekrišanas.
 2. Katrai pusei nekavējoties jāinformē otra puse, ja tā uzzina par jebkādu iespējamu, faktisku vai iespējamu zaudējumu, nelikumīgu piesavināšanos vai neatļautu piekļuvi Konfidenciālai informācijai, tās izpaušanu vai izmantošanu, kā arī par jebkādu citu Konfidenciālās informācijas drošības, konfidencialitātes vai integritātes apdraudējumu.
 3. Paziņotāja puse izmeklēs katru iespējamo, faktisko vai iespējamo konfidencialitātes pārkāpumu un palīdzēs otrai pusei saistībā ar jebkuru saistīto izmeklēšanu.
10. PRIVĀTUMS
 1. Mēs vācam personisko informāciju par jums, lai nodrošinātu jums Risinājumu, sazinātos un sazinātos ar jums, atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un citiem mērķiem, kas izklāstīti mūsu konfidencialitātes politikā, kuru var atrast šeit. https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Mūsu konfidencialitātes politikā ir sniegta plašāka informācija par to, kā mēs izmantojam, izpaužam un glabājam jūsu personisko informāciju, kā arī par to, kā varat piekļūt savai personiskajai informācijai un to labot.
 3. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs piekrītat, ka mēs rīkojamies ar personisko informāciju saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku.
11. ATBILDĪBA
11.1 GARANTIJAS UN IEROBEŽOJUMI
 1. (Garantijas) Mēs garantējam, ka:
  1. Abonēšanas perioda laikā Programmatūra darbosies būtībā saskaņā ar Dokumentāciju;
  2. Abonēšanas perioda laikā Risinājums tiks nodrošināts, kā aprakstīts šajos Noteikumos un saskaņā ar tiem; un
  3. cik mums zināms, Programmatūras izmantošana saskaņā ar šiem Noteikumiem nepārkāps nevienas trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības.
 2. (Kļūdas) Mēs labosim visas kļūdas, kļūdas vai defektus Programmatūrā, kas radušies jūsu Abonēšanas laikā un par kuriem jūs mums paziņojat, ja vien kļūdas, kļūdas vai defekti:
  1. rodas no Programmatūras mijiedarbības ar jebkuru citu risinājumu vai datortehniku, programmatūru vai pakalpojumiem, ko mēs neesam rakstiski apstiprinājuši;
  2. rodas no nepareizas Programmatūras izmantošanas; vai
  3. izriet no tā, ka Jūs izmantojat Programmatūru citādi, kā tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem vai Dokumentāciju.
 3. (Pakalpojuma ierobežojumi) Risinājums jums ir pieejams tikai un vienīgi "tāds, kāds tas ir". Bez ierobežojumiem jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nevaram garantēt, ka:
  1. Risinājums būs bez kļūdām vai defektiem;
  2. risinājums būs pieejams jebkurā laikā;
  3. ar Risinājuma starpniecību nosūtītie ziņojumi tiks piegādāti nekavējoties vai vispār tiks piegādāti;
  4. informācija, ko saņemat vai sniedzat, izmantojot Risinājumu, būs droša vai konfidenciāla; vai
  5. jebkura informācija, kas sniegta, izmantojot Risinājumu, ir precīza vai patiesa.
 4. (Izslēgšana) Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, visi skaidri izteiktie vai netieši apgalvojumi un garantijas (neatkarīgi no tā, vai tās attiecas uz piemērotību mērķim vai veiktspēju, vai citādi), kas nav skaidri norādītas šajos Noteikumos, ir izslēgtas.
 5. (Patērētāju tiesības) Nekas šajos Noteikumos nav paredzēts, lai ierobežotu Austrālijas Patērētāju tiesību aktu darbību, kas ietverti Konkurences un patērētāju aizsardzības likums 2010 (Cth) (ACL). Saskaņā ar ACL jums var būt tiesības uz noteiktiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem (piemēram, naudas atmaksu, nomaiņu vai remontu), ja ir kļūme ar mūsu piegādātajām precēm vai pakalpojumiem.
11.2 ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
 1. (Atbildības ierobežošana) Piemērojamajos tiesību aktos atļautajā apmērā mūsu maksimālā kopējā atbildība pret jums par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums radies saskaņā ar šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem vai Risinājumu, ir ierobežota līdz kopējai Maksu summai, ko jūs mums samaksājāt 6 mēnešu laikā pirms pirmā notikuma, kas izraisīja attiecīgo atbildību.
 2. (Atlīdzība) Jūs piekrītat jebkurā laikā atlīdzināt zaudējumus un nodrošināt nekaitīgumu Leads Hook un tā vadītājiem, darbiniekiem un aģentiem ("tiem, kam atlīdzina zaudējumus") no jebkādiem zaudējumiem (tostarp saprātīgām juridiskām izmaksām) vai atbildības, kas radušies vai radušies kādam no atlīdzinātajiem, ja šādus zaudējumus vai atbildību esat radījis vai veicinājis jūs vai jūsu amatpersonas, darbinieki vai aģenti:
  1. jebkuru šo Noteikumu pārkāpumu; vai
  2. nolaidīga, krāpnieciska vai noziedzīga darbība vai bezdarbība.
 3. (Sekas radītais zaudējums) Mēs neesam atbildīgi par nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, vai kaitējumu par datu, uzņēmējdarbības vai uzņēmējdarbības iespēju, nemateriālās vērtības, paredzamo ietaupījumu, peļņas vai ieņēmumu zaudējumiem, kas radušies saskaņā ar šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, vai jebkurām mūsu sniegtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot, ciktāl šo atbildību nevar izslēgt saskaņā ar šiem Noteikumiem. Konkurences un patērētāju aizsardzības likums 2010 (Cth) vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem.
12. PAAUGSTINĀŠANA UN PAZEMINĀŠANA
 1. Jūs varat mums paziņot, ka vēlaties uzlabot vai samazināt savu Abonēšanas veidu. Šādā gadījumā mēs:
  1. veikt saprātīgus pasākumus, lai nekavējoties nodrošinātu jums piekļuvi jaunajam abonēšanas veidam; un
  2. pēc šādas piekļuves nodrošināšanas piemērot jauno, attiecīgo Abonēšanas maksu Atjaunošanas periodam, kas seko tūlīt pēc perioda, kurā tika nodrošināta jūsu piekļuve jaunajam Abonēšanas veidam, un katrā nākamajā Atjaunošanas periodā jums tiks piemērota jaunā Abonēšanas maksa.
 2. Lai izvairītos no šaubām, ja izvēlaties pazemināt savu Abonementa līmeni, piekļuve jaunajam Abonēšanas veidam un jaunā Abonēšanas maksa tiks piemērota nākamā Atjaunošanas perioda sākumā, ja vien mēs jums nepaziņosim citādi. Parasti starp Atjaunošanas periodiem mēs nepiemērojam proporcionālu pazemināšanas likmi, tomēr mēs paturam tiesības laiku pa laikam to darīt.
 3. Ja izvēlaties pazemināt savu Abonementa līmeni, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi un jūs atbrīvojat mūs no jebkādām prasībām saistībā ar satura, funkciju vai kapacitātes, tostarp jebkādu Lietotāja datu, zudumu.
13. ATCELŠANA UN IZBEIGŠANA
13.1 ATCELŠANA NO MŪSU PUSES
 1. Mēs varam nekavējoties pilnībā vai daļēji izbeigt šos Noteikumus vai jebkuru Abonementu, rakstiski paziņojot jums par to jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ, tostarp, ja:
  1. jūs, jūsu personāla loceklis vai lietotājs ir pārkāpis kādu no šo Noteikumu nosacījumiem; vai
  2. jums tiek piemērota jebkāda veida maksātnespējas vai bankrota administrācija.
 2. Ja mēs pārtrauksim šo Noteikumu darbību saskaņā ar šo 13. punktu apstākļos, kad jūs neesat pārkāpis nevienu no šiem Noteikumiem, mēs jums atmaksāsim proporcionālu daļu no pašreizējā Abonēšanas perioda Atjaunošanas perioda Abonēšanas maksas atlikuma, kurā jums nebūs piekļuves jūsu Abonementam.
13.2 ABONEMENTA ATCELŠANA
 1. Jūs varat atcelt savu Abonementu ērtības labad, sekojot Platformas norādījumiem. Jūsu Abonementa izbeigšana stāsies spēkā pašreizējā Abonēšanas perioda vai Atjaunošanas perioda beigās (Atcelšanas periods).
 2. Visas Abonēšanas maksas, kas citādi būtu maksājamas Atcelšanas periodā, paliek maksājamas, un, ciktāl to pieļauj likums, par Atcelšanas periodu jau samaksātās Abonēšanas maksas netiek atmaksātas.
 3. Atcelšanas perioda laikā mēs turpināsim sniegt Jums Risinājumu (tostarp Jūsu Licenci uz Programmatūru), un šajā laikā Jūs varat atgūt visus nepieciešamos Lietotāja datus.
13.3 IZBEIGŠANA CĒLOŅA DĒĻ
 1. Ja puse (puse Paziņojošā puse) uzskata, ka otra puse ir pārkāpusi šo līgumu (turpmāk tekstā - "līgums"). Pārkāpums), paziņotāja Puse var iesniegt otrai Pusei paziņojumu par pārkāpuma būtību un sīkāku informāciju par to.
 2. Otrai pusei ir 10 darba dienas (vai ilgāks laiks pēc paziņotājas puses ieskatiem), lai novērstu pārkāpumu (turpmāk tekstā - "pārkāpums"). Labošanas periods).
 3. Pēc labošanas perioda paziņotāja puse paziņo otrai pusei, ka:
  1. ja pārkāpums ir veiksmīgi novērsts, ka līgums tiks turpināts; vai
  2. ja pārkāpums nav veiksmīgi novērsts, šis līgums tiek izbeigts (Paziņojums par līguma izbeigšanu pārkāpuma dēļ).
 4. Pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu pārkāpuma dēļ:
  1. jūsu Abonements nekavējoties tiks izbeigts, un jums un jūsu Lietotājiem vairs nebūs piekļuves Risinājumam, Lietotāja datiem vai jūsu Kontam; un
  2. ja Jūs esat Paziņotāja puse, Jums nebūs jāmaksā nekādas turpmākas maksas (ja vien vēlāk netiks konstatēts, ka šāda izbeigšana bija spēkā neesoša).
13.4 CITAS LĪGUMA IZBEIGŠANAS SEKAS
 1. Pēc šo Noteikumu izbeigšanas jums vairs nebūs piekļuves Programmatūrai, jūsu Kontam vai jūsu Lietotāja datiem, un mēs neesam atbildīgi par jebkādu Lietotāja datu glabāšanu vai citādu saglabāšanu. Jūs atbrīvojat mūs no atbildības par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties tādēļ, ka mēs nesaglabājam Lietotāja datus pēc šī brīža.
 2. Neatkarīgi no jūsu Konta darbības izbeigšanas vai termiņa beigām šis līgums turpinās piemērot visus Noteikumu noteikumus, par kuriem pēc to būtības ir pamatoti uzskatīt, ka tie paliks spēkā arī pēc darbības izbeigšanas vai termiņa beigām.
14. STRĪDU IZŠĶIRŠANA
 1. Puse, kas apgalvo, ka strīds ir radies saskaņā ar šo līgumu vai saistībā ar to, nedrīkst uzsākt tiesvedību, kas izriet no strīda vai ir ar to saistīta, izņemot prasību par steidzamu pagaidu noregulējumu, ja vien šī puse nav izpildījusi šā punkta prasības.
 2. Pusei, kura pieprasa atrisināt strīdu, kas rodas saskaņā ar šo līgumu vai saistībā ar šo līgumu, ir jāiesniedz otrai strīdā iesaistītajai pusei vai pusēm rakstisks paziņojums, kurā ietverta pamatota informācija par strīdu un prasība to atrisināt saskaņā ar šo punktu.
 3. Pēc tam, kad ir iesniegts paziņojums par strīdu, katrai strīdā iesaistītajai pusei ir jādara viss iespējamais, lai strīdu atrisinātu labticīgi. Ja strīds netiek atrisināts 14 dienu laikā (vai citā termiņā, par ko puses rakstiski vienojušās) pēc paziņojuma datuma, jebkura strīdā iesaistītā puse var uzsākt tiesvedību, lai strīdu atrisinātu.
15. SPĒKA IZRĀVIENS
 1. Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kavēšanos vai saistību neizpildi saskaņā ar šo līgumu, ja šāda kavēšanās vai neizpilde rodas nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
 2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, mums ir jāpieliek visas pūles, lai jūs par to informētu:
  1. pamatotu informāciju par nepārvaramas varas apstākļiem; un
  2. ciktāl tas ir zināms, iespējamo apmēru, kādā Mēs nevarēsim izpildīt vai kavēsimies izpildīt savas saistības saskaņā ar šo līgumu.
 3. Ievērojot 15. punkta b) apakšpunkta noteikumus, mūsu attiecīgās saistības tiks apturētas nepārvaramas varas apstākļu darbības laikā, ciktāl tās ietekmē nepārvaramas varas apstākļi.
 4. Šajā līgumā "nepārvaramas varas gadījums" ir jebkurš:
  1. stihiskas nelaimes, zibens spēriens, meteorīta trieciens, zemestrīce, vētra, plūdi, zemes nogruvums, sprādziens vai ugunsgrēks;
  2. streiki vai citas no mums neatkarīgas protesta akcijas;
  3. karš, terorisms, sabotāža, blokāde, revolūcija, nemieri, sacelšanās, pilsoņu nemieri, epidēmija, pandēmija; vai
  4. jebkurš valsts iestādes lēmums saistībā ar COVID-19 vai jebkādi COVID-19 draudi, kas ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, ciktāl tas ietekmē mūsu spēju pildīt savas saistības.
16. PAZIŅOJUMI
 1. Paziņojumam vai citai saziņai ar pusi saskaņā ar šiem Noteikumiem jābūt:
  1. rakstiski un angļu valodā; un
  2. otrai pusei pa e-pastu uz e-pasta adresi, kas norādīta rīkojumā, vai, ja rīkojumā e-pasta adrese nav norādīta, tad uz e-pasta adresi, kuru puses regulāri izmanto sarakstei par šā līguma priekšmetu šā līguma noslēgšanas dienā (E-pasta adrese). Puses var atjaunināt savu e-pasta adresi, paziņojot par to otrai pusei.
 2. Ja vien puse, kas nosūta paziņojumu, nezina vai tai nav pamatotu iemeslu uzskatīt, ka e-pasta vēstule nav piegādāta uz otras puses e-pasta adresi, paziņojums tiks uzskatīts par sniegtu:
  1. 24 stundas pēc e-pasta vēstules nosūtīšanas, izņemot gadījumus, kad tas iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā valstī vai teritorijā, kuras tiesību akti reglamentē šo nolīgumu, un šādā gadījumā paziņojums tiks uzskatīts par sniegtu nākamajā darba dienā šajā valstī vai teritorijā; vai
  2. kad otra puse uz to atbild,

atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

17. VISPĀRĪGI
17.1 PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Šo līgumu reglamentē Viktorijas štatā, Austrālijā, spēkā esošie tiesību akti. Katra puse neatsaucami pakļaujas ekskluzīvai Viktorijas (Austrālija) tiesu un to apelācijas tiesu jurisdikcijai attiecībā uz jebkādiem tiesas procesiem, kas izriet no šī līguma vai ir ar to saistīti. Katra puse neatsaucami atsakās no jebkādiem iebildumiem pret tiesas procesa norises vietu, pamatojoties uz to, ka process ir uzsākts nepiemērotā tiesā.

17.2 ATBRĪVOŠANĀS

Neviena šī līguma puse nedrīkst atsaukties uz jebkuras citas puses vārdiem vai rīcību kā atteikšanos no kādām tiesībām, ja vien atteikšanās nav rakstiska un to nav parakstījusi puse, kas atteikšanos piešķir.

17.3 SEVERANCE

Jebkurš šā līguma noteikums, kas ir pilnībā vai daļēji spēkā neesošs vai neizpildāms, tiek atcelts tādā apmērā, kādā tas ir spēkā neesošs vai neizpildāms. Pārējo šā līguma noteikumu spēkā esamība un izpildāmība netiek ierobežota vai citādi ietekmēta.

17.4 SOLIDĀRĀ ATBILDĪBA

Saistības vai atbildība, ko uzņemas divas vai vairākas personas, vai tiesības, kas piešķirtas divām vai vairākām personām, tās saista vai dod tām labumu solidāri un atsevišķi.

17.5 PIEŠĶĪRUMS

Puse nevar cedēt, novatizēt vai citādi nodot jebkuras no savām tiesībām vai pienākumiem saskaņā ar šo līgumu bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

17.6 VISS LĪGUMS

Šis līgums ietver visu vienošanos starp pusēm un aizstāj jebkādas iepriekšējas sarunas, rīcību, vienošanās, vienošanos vai vienošanos, tiešu vai netiešu, attiecībā uz šā līguma priekšmetu.

17.7 INTERPRETĀCIJA
 1. (vienskaitlī un daudzskaitlī) vārdi vienskaitlī ietver daudzskaitli (un otrādi);
 2. (valūta) ir atsauce uz $; vai "dolārs" ir atsauce uz Amerikas Savienoto Valstu valūtu;
 3. (dzimums) vārdi, kas apzīmē dzimumu, ietver atbilstošos vārdus jebkurā citā dzimtē;
 4. (definēti termini), ja vārdam vai vārdkopai ir piešķirta noteikta nozīme, tad jebkurai citai runas daļai vai gramatiskajai formai, kas ir šī vārda vai vārdkopas forma, ir atbilstoša nozīme;
 5. (persona) atsauce uz "personu" vai "jūs" ietver fizisku personu, fiziskas personas īpašumu, korporāciju, iestādi, apvienību, konsorciju vai kopuzņēmumu (reģistrētu vai nereģistrētu), partnerību, trastu un jebkuru citu vienību;
 6. (puse) atsauce uz pusi ietver šīs puses izpildītājus, administratorus, tiesību pārņēmējus un pilnvarotos cesionārus, tostarp personas, kas pārņem līgumu pēc novācijas, un pilnvarnieka gadījumā ietver jebkuru aizvietotu vai papildu pilnvarnieku;
 7. (šis līgums) atsauce uz pusi, klauzulu, punktu, punktu, grafiku, eksponātu, pielikumu vai pielikumu ir atsauce uz pusi, klauzulu, punktu, punktu, grafiku, eksponātu, pielikumu vai pielikumu šim līgumam, un atsauce uz šo līgumu ietver visus tā grafikus, eksponātus, pielikumus un pielikumus;
 8. (dokuments) atsauce uz kādu dokumentu (tostarp šo līgumu) attiecas uz šo dokumentu, kas laiku pa laikam tiek grozīts, novatizēts, ratificēts vai aizstāts;
 9. (virsraksti) virsraksti un treknrakstā rakstītie vārdi ir tikai ērtības labad un neietekmē interpretāciju;
 10. (ietver) vārds "ietver" un tamlīdzīgi vārdi jebkurā formā nav ierobežojošs vārds; un
 11. (negatīva interpretācija) neviens šā līguma noteikums netiks interpretēts nelabvēlīgi kādai pusei, jo šī puse bija atbildīga par šā līguma vai attiecīgā noteikuma sagatavošanu.
DEFINĪCIJAS
TermiņšDefinīcija
Konfidenciāla informācijair informācija, ko sniedz puse vai ko sniedz puse un kas pēc savas būtības ir konfidenciāla informācija, ko šī puse ir norādījusi kā konfidenciālu vai par ko otra puse zina vai tai būtu jāzina, ka tā ir konfidenciāla, bet tā neietver informāciju, kas ir vai kļūst publiski zināma, ja nav pārkāpta konfidencialitāte.
Dokumentācijair visas rokasgrāmatas, palīdzības faili un citi dokumenti, ko mēs jums piegādājam saistībā ar Programmatūru, neatkarīgi no tā, vai tie ir elektroniskā vai papīra formātā.
Hostinga pakalpojumiir 4. punktā dotā nozīme.
Intelektuālā īpašuma tiesībasir visas pašreizējās un turpmākās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības visā pasaulē (reģistrētas vai nereģistrētas), tostarp autortiesības, preču zīmes, dizainparaugi, patenti, morālās tiesības, pusvadītāju un shēmu izkārtojuma tiesības, tirdzniecības, uzņēmējdarbības, uzņēmuma un domēna nosaukumi un citas īpašumtiesības, komercnoslēpumi, zinātība, tehniskie dati, konfidenciāla informācija un tiesības uz informācijas konfidencialitāti, kā arī jebkādas tiesības uz šādu tiesību reģistrāciju (tostarp atjaunošanu), neatkarīgi no tā, vai tās radušās pirms vai pēc šī līguma noslēgšanas datuma.
Materiālsir materiāla un nemateriāla informācija, dokumenti, ziņojumi, programmatūra (ieskaitot pirmkodu un objekta kodu), izgudrojumi, dati un citi materiāli jebkādā nesējā.
Risinājumu lietotāju skaits ir Lietotāju skaits, kuriem jūs varat padarīt Risinājumu pieejamu saskaņā ar jūsu Abonēšanas veidu.
Personālsattiecībā uz Pusi - tās amatpersonas, darbinieki, darbuzņēmēji (tostarp apakšuzņēmēji) un aģenti.
Programmatūrair šo Noteikumu pirmajā punktā norādītā nozīme.
Programmatūras satursir 7.1. punkta a) apakšpunktā minētā nozīme.
Risinājumsir 3.1. punktā izklāstītā nozīme.
Abonementsir šo Noteikumu pirmajā punktā norādītā nozīme.
Abonēšanas maksair šo Noteikumu 6. punktā izklāstītā nozīme.
Abonēšanas periodsir Jūsu Risinājuma Abonēšanas periods, par kuru ir panākta vienošanās Tīmekļa vietnē.
Abonēšanas veidsir piekļuves līmenis Risinājumam, kuru esat izvēlējies, kā norādīts mūsu Tīmekļa vietnē vai kā citādi rakstiski vienojies ar mums.
Atbalsta pakalpojumi ir 3.6. punktā dotā nozīme.
LietotājsJūs un jebkurš trešās puses galalietotājs, kuram Jūs padarāt Programmatūru pieejamu.
Lietotāja datiir jebkuri faili, dati, dokumenti, informācija vai citi Materiāli, kurus Jūs vai jebkurš cits Lietotājs augšupielādējis Programmatūrā vai kurus Jūs, Jūsu Personāls vai Lietotāji citādi sniedz mums saskaņā ar šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, tostarp jebkuras Intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar šiem materiāliem.
Tīmekļa vietneir tīmekļa vietne, kuras URL norādīts šo Noteikumu pirmajā punktā, un jebkura cita mūsu pārvaldīta tīmekļa vietne saistībā ar Risinājumu.
lvLatviešu valoda