VILKÅR OG BETINGELSER

Velkommen til Verbalate Pty Ltd

Takk for at du besøker våre vilkår og betingelser (Vilkår), som du alltid finner den mest oppdaterte kopien av på www.verbalate.ai (Nettsted).

Vi er Verbalate Pty Ltd, en australsk virksomhet med ABN 79 667 685 216 (vi", "vår eller "oss) og vi tilbyr programvare som en tjeneste (SaaS) som tilbyr et system for transkripsjon, oversettelse og teksting med kunstig intelligens (Programvare).

Disse Vilkårene regulerer din tilgang til Programvaren og vår levering av andre varer og tjenester som beskrevet i disse Vilkårene (Abonnement).

Ved å betale for Abonnementet ditt eller på annen måte akseptere fordelen av noen del av Abonnementet ditt, samtykker du i å være bundet av disse Vilkårene, som utgjør en bindende kontraktsavtale mellom deg, personen som kjøper et Abonnement eller selskapet du representerer og kjøper Abonnementet på vegne av ("du eller "din) og oss.

Vær oppmerksom på at abonnementet ditt vil fortsette å fornyes på ubestemt tid, og du vil fortsette å betale abonnementsavgifter, med mindre du varsler oss om at du ønsker å si opp abonnementet ditt i samsvar med punkt 13. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å si opp abonnementet.

Vi kan når som helst endre disse vilkårene ved å varsle deg om dette, og din fortsatte bruk av løsningen etter en slik oppdatering innebærer at du godtar å være bundet av de endrede vilkårene.

I disse Vilkårene har ord og uttrykk med stor forbokstav den betydningen de har der de etterfølges av fete parenteser, eller som angitt i definisjonstabellen i slutten av disse Vilkårene.

Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du går videre med abonnementet ditt.

1. ELIGIBILITET
 1. Ved å godta disse vilkårene erklærer og garanterer du at:
  1. du har juridisk kapasitet og myndighet til å inngå en bindende kontrakt med oss; og
  2. du er autorisert til å bruke betalingen du oppga da du kjøpte et abonnement.
 2. Programvaren er ikke ment for uovervåket bruk av personer under 18 år eller personer som tidligere er suspendert eller har fått forbud mot å bruke programvaren. Ved å bruke programvaren erklærer og garanterer du at du enten er:
  1. er over 18 år og har tilgang til programvaren for personlig og kommersiell bruk, eller
  2. få tilgang til Programvaren på vegne av en person under 18 år og samtykke til denne personens bruk av Programvaren.
 3. Du må ikke bruke programvaren hvis du er under 18 år og ikke har samtykke fra foreldre eller foresatte, hvis du er under 16 år eller hvis du tidligere er suspendert eller har fått forbud mot å bruke programvaren.
 4. Hvis du ikke registrerer deg som privatperson, men på vegne av din bedrift, arbeidsgiver, organisasjon, myndighet eller annen juridisk enhet (Representert enhet), betyr "du" eller "din" den representerte enheten, og du binder den representerte enheten til denne avtalen. Hvis du godtar denne avtalen og bruker løsningen vår på vegne av en representert enhet, bekrefter og garanterer du at du er autorisert til å gjøre det.
2. TERM
 1. Abonnementet ditt og disse vilkårene begynner å gjelde fra den datoen du godtar å være bundet av disse vilkårene (som angitt i begynnelsen av disse vilkårene) og fortsetter i abonnementsperioden og eventuelle fornyelsesperioder, med mindre det sies opp tidligere i samsvar med punkt 13.
 2. Med forbehold om klausul 2(c), vil denne avtalen automatisk og på ubestemt tid fornyes fortløpende ved utløpet av Abonnementsperioden for en periode som tilsvarer Abonnementsperioden (Fornyelsesperiode).
 3. Denne avtalen fornyes ikke automatisk ved utløpet av abonnements- eller fornyelsesperioden (Dato for fornyelse), hvis en av partene gir skriftlig varsel om oppsigelse minst [oppsigelsesfrist] før fornyelsesdatoen.
 4. Minst [sett inn periode] før utløpet av fornyelsesdatoen vil vi gi deg skriftlig forhåndsvarsel om fornyelsen av avtalen og eventuelle endringer i abonnementsavgiftene eller disse vilkårene (Varsel om fornyelse).
3. LØSNINGEN
3.1 ABONNEMENTET DITT OG LØSNINGEN
 1. Vi vil gi deg, i den utstrekning det er beskrevet i abonnementstypen din, programvaren og dokumentasjonen (Løsning).
 2. (Omfanget av abonnementet) Abonnementet ditt inkluderer fordelene og begrensningene for abonnementstypen din som beskrevet på nettstedet vårt, eller som du på annen måte blir informert om når du tegner abonnementet ditt (og som endres fra tid til annen ved varsel til deg).
 3. På datoen for disse vilkårene tilbyr vi følgende abonnementstyper:
  1. (Gratis abonnement): tilgang til løsningen i maksimalt ett minutt per måned.
  2. (Grunnleggende abonnement): tilgang til løsningen i maksimalt 10 minutter per måned.
  3. (Bedriftsabonnement): tilgang til løsningen i maksimalt 100 minutter per måned.
  4. (Pro-abonnement): tilgang til løsningen i maksimalt 1000 minutter per måned.
 4. Vi kan fra tid til annen etter eget skjønn installere forbedringer av løsningen, der forbedringer betyr oppgraderte, forbedrede, modifiserte eller nye versjoner av løsningen (inkludert eventuelle tilpasninger som gjøres på din forespørsel).
 5. Med mindre annet er avtalt, kan vi etter eget skjønn:
  1. ikke levere noen del av løsningen før du har betalt eventuelle gebyrer eller depositum som skal betales for løsningen; og
  2. holde tilbake levering av deler av eller hele Løsningen inntil du har betalt fakturaen for Løsningen.
3.2 STØTTETJENESTER

Vi vil gi generell support der det med rimelighet er nødvendig for å løse tekniske problemer med programvaren (Støttetjenester), gjelder følgende vilkår med mindre annet er skriftlig avtalt:

 1. vi vil iverksette rimelige tiltak for å tilby støttetjenester der det er nødvendig. Du må først forsøke å løse eventuelle problemer med programvaren internt, og vi vil ikke hjelpe deg med problemer som ligger utenfor vår rimelige kontroll;
 2. Forespørsler om støttetjenester vil bli besvart etter beste evne, og vi gir ingen garanti for at støttetjenestene er tilgjengelige døgnet rundt, eller at forespørsler om støttetjenester vil bli besvart innen en bestemt tidsramme;
 3. du er ansvarlig for all intern administrasjon og tilgangsstyring, inkludert lagring av reservepassord og å hjelpe brukerne dine med å få tilgang til og bruke programvaren; og
 4. du har ikke krav på forsinket tilgang til Programvaren på grunn av svikt eller forsinkelse i Støttetjenestene.
3.3 REGNSKAP
 1. (Regnskap) For å bruke Løsningen kan du bli bedt om å registrere deg, registrere deg og få en konto via nettstedet (en Konto).
 2. (Gi informasjon) Som en del av kontoregistreringsprosessen og som en del av din fortsatte bruk av nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi personlig informasjon og detaljer, for eksempel e-postadresse, for- og etternavn, foretrukket brukernavn, et sikkert passord, fakturerings-, post- og fysiske adresser, mobiltelefonnummer, bilder og video, lydfiler, profilinformasjon, betalingsinformasjon, rangeringer og anmeldelser, verifiserte identifikasjoner, verifiserte sertifiseringer og autentisering, og annen informasjon som vi bestemmer fra tid til annen.
 3. (Garanti) Du garanterer at all informasjon du gir oss i forbindelse med registreringsprosessen for kontoen er nøyaktig, ærlig, korrekt og oppdatert.
 4. (Aksept) Når du har fullført kontoregistreringsprosessen, kan vi etter eget skjønn velge å godta deg som registrert bruker på nettstedet og gi deg en konto.
 5. (Avbestilling) Vi kan, etter eget skjønn, suspendere eller kansellere kontoen din uansett årsak, inkludert hvis du ikke overholder disse vilkårene.
3.4 ANSVARSFRASKRIVELSE FOR OVERSETTELSENS NØYAKTIGHET
 1. Programvaren bruker avanserte algoritmer og maskinlæringsteknikker for å levere oversettelser. Selv om vi bestreber oss på å sikre høyest mulig grad av nøyaktighet, kan det oppstå feil på grunn av de iboende begrensningene ved kunstig intelligens. Vi kan derfor ikke garantere at oversettelsene er nøyaktige, fullstendige eller pålitelige. Brukerne erkjenner og samtykker i at de stoler på oversatt innhold på egen risiko.
 2. Brukerne oppfordres til selv å gjennomgå og verifisere nøyaktigheten av det oversatte innholdet. Vi skal ikke holdes ansvarlig for feil, utelatelser eller skader som oppstår som følge av bruk av løsningen eller tillit til oversatt innhold, inkludert, men ikke begrenset til, økonomiske tap, tap av forretningsmuligheter eller omdømmetap.
 3. Ved å bruke løsningen vår erkjenner du at det kan forekomme feil og aksepterer risikoen forbundet med potensielle unøyaktigheter. Du samtykker i å holde oss skadesløse og holde oss skadesløse for eventuelle krav, forpliktelser, tap eller utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av vår programvare eller bruk av oversatt innhold.
3.5 GENERELL ANSVARSFRASKRIVELSE

Du erkjenner og godtar at:

 1. all informasjon som gis til deg som en del av eller i forbindelse med Løsningen eller Tjenestene er av generell karakter, kan være uegnet for din situasjon og utgjør ikke finansiell, juridisk eller annen form for profesjonell rådgivning; og
 2. det er ditt ansvar å overholde gjeldende lover som er relevante for din virksomhet, herunder lover om arbeidsforhold og personvern.
3.6 PROGRAMVARE
 1. Så lenge abonnementet opprettholdes, gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke programvaren og dokumentasjonen for antall løsningsbrukere. Hvis abonnementstypen din på nettstedet ikke angir et antall løsningsbrukere, vil lisensen din til å bruke løsningen i henhold til denne klausulen være begrenset til én bruker (dvs. at antall løsningsbrukere vil være én).
 2. Vi kan fra tid til annen, etter eget skjønn, lansere forbedringer av Programvaren, det vil si oppgraderte, forbedrede, modifiserte eller nye versjoner av Programvaren (Forbedringer). Eventuelle forbedringer av programvaren vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene. Forbedringer kan føre til nedetid eller forsinkelser fra tid til annen, og det gis ikke kreditt for slik nedetid.
 3. Vi kan når som helst endre noen av funksjonene i løsningen etter varsel til deg.
3.7 VANNMARK

Løsningen inneholder et digitalt vannmerke som automatisk legges inn i alle utdata som genereres av løsningen. Dette vannmerket inneholder informasjon som identifiserer dato, klokkeslett og forfatter av utdataene, samt en merknad om at utdataene er generert ved hjelp av kunstig intelligens. Du samtykker i å ikke fjerne, skjule eller endre dette digitale vannmerket på noen måte.

4. DATAHOTELL

Vi lagrer brukerdata som du laster opp til programvaren ved hjelp av en tredjeparts hostingtjeneste som vi har valgt (Hosting-tjenester), på følgende vilkår:

 1. (vertssted) Du erkjenner og samtykker i at vi kan bruke lagringsservere til å være vert for programvaren gjennom skybaserte tjenester, og potensielt andre steder utenfor Australia.
 2. (tjenestekvalitet) Selv om vi vil gjøre vårt beste for å velge en passende hostingleverandør, garanterer vi ikke at hostingtjenestene vil være fri for feil eller mangler, eller at brukerdataene vil være tilgjengelige eller tilgjengelige til enhver tid.
 3. (sikkerhet) Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre at brukerdata lagres på en sikker måte. Vi påtar oss imidlertid ikke ansvar for uautorisert bruk, ødeleggelse, tap, skade eller endring av brukerdata, inkludert på grunn av hacking, skadelig programvare, løsepengevirus, virus, ondsinnet datakode eller andre former for forstyrrelser.
 4. (sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting) Hvis brukerdata går tapt på grunn av en systemfeil (f.eks. et database- eller webserver-krasj), kan vi ikke garantere at en sikkerhetskopi vil være tilgjengelig, eller hvis den er tilgjengelig, at en slik sikkerhetskopi vil være fri for feil eller mangler.
5. KUNDEFORPLIKTELSER
5.1 INFORMASJONSFORBINDELSE

Du samtykker i dette:

 1. gi oss all dokumentasjon, informasjon og assistanse som vi med rimelighet kan kreve for å utføre tjenestene; og
 2. gi oss tilgang til tredjeparts eller andre kontoer som du bruker (inkludert påloggingsinformasjon og passord), slik vi med rimelighet krever for å utføre tjenestene.
5.2 KUNDEMATERIALE
 1. Du garanterer at all informasjon, dokumentasjon og annet materiale du gir oss for å motta løsningen, er fullstendig, nøyaktig og oppdatert.
 2. Du fritar oss for alt ansvar i forbindelse med tap eller skade som oppstår som følge av eller i forbindelse med løsningen, i den grad slikt tap eller slik skade er forårsaket eller medvirkende til at informasjon, dokumentasjon eller annet materiale du har levert, er ufullstendig, unøyaktig eller utdatert.
5.3 DINE FORPLIKTELSER
 1. Du må, og må sørge for at alle brukere til enhver tid overholder disse vilkårene. Du erkjenner og samtykker i at vi ikke har noe ansvar for skader, tap eller utgifter som oppstår i forbindelse med ditt, ditt personells eller en brukers brudd på disse vilkårene, og du holder oss skadesløse for slike skader, tap eller utgifter.
 2. Du samtykker i å ikke bruke løsningen til ulovlige eller forbudte formål, inkludert, men ikke begrenset til:
  1. å lage falske videoer eller lydopptak som kan brukes til å ærekrenke, trakassere eller på annen måte skade enkeltpersoner eller enheter, eller
  2. lage manipulerte oversettelser eller annet innhold som kan brukes til å ærekrenke, trakassere eller på annen måte skade enkeltpersoner eller enheter; eller
  3. å lage oversettelser som er unøyaktige, villedende eller kan føre til skade på enkeltpersoner eller enheter.
 3. Du må ikke, og må ikke oppfordre eller tillate noen bruker, personell eller tredjepart å gjøre dette uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning:
  1. laste opp sensitiv informasjon eller forretningshemmeligheter ved hjelp av programvaren;
  2. laste opp upassende, støtende, ulovlig, pornografisk, sexistisk, homofobisk eller rasistisk materiale ved hjelp av Programvaren;
  3. bruke programvaren til noe annet formål enn det den ble utviklet for, inkludert at du ikke må bruke løsningen på en måte som er ulovlig eller bedragersk eller legger til rette for ulovlig eller bedragersk aktivitet (inkludert å be om eller akseptere en jobb som omfatter ulovlige aktiviteter eller formål);
  4. laste opp materiale som eies eller er opphavsrettslig beskyttet av en tredjepart;
  5. ta kopier av dokumentasjonen eller programvaren;
  6. tilpasse, endre eller manipulere Programvaren på noen som helst måte;
  7. fjerne eller endre opphavsrett, varemerker eller andre merknader på eller som utgjør en del av Programvaren eller Dokumentasjonen;
  8. opptre på en måte som kan skade vårt eller tilknyttede eller berørte parters omdømme, eller gjøre noe som helst som strider mot våre eller Programvarens interesser;
  9. bruke programvaren på en måte som krenker tredjeparts immaterielle rettigheter;
  10. lage avledede verk fra eller oversette programvaren eller dokumentasjonen;
  11. publisere eller på annen måte kommunisere programvaren eller dokumentasjonen til offentligheten, inkludert ved å gjøre den tilgjengelig på nettet eller dele den med tredjeparter;
  12. integrere Programvaren med tredjepartsdata eller -programvare, eller gjøre tillegg eller endringer i Programvaren (inkludert ved å innlemme API-er i Programvaren) på annen måte enn ved å integrere i samsvar med Dokumentasjon eller instruksjoner gitt av oss skriftlig;
  13. skremme, trakassere, utgi seg for å være en annen, forfølge, true, mobbe eller sette andre brukere i fare eller distribuere uønsket kommersielt innhold, søppelpost, spam, masseinnhold eller trakassering i forbindelse med programvaren;
  14. selge, låne ut, overføre, viderelisensiere, leie ut eller på annen måte disponere over programvaren eller dokumentasjonen til en tredjepart, bortsett fra å gi en bruker tilgang som tillatt i henhold til disse vilkårene;
  15. dekompilere eller bakoverkompilere Programvaren eller deler av den, eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden;
  16. dele kontoen eller kontoinformasjonen din, inkludert påloggingsinformasjon eller passord, med andre personer, og at enhver bruk av kontoen din av en person som ikke er kontoinnehaver, er strengt forbudt. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av kontoen, passordet eller e-posten din, eller andre brudd eller potensielle brudd på løsningens sikkerhet;
  17. bruke løsningen til noe annet formål enn det den er laget for, inkludert at du ikke må bruke løsningen på en måte som er ulovlig eller uredelig eller som legger til rette for ulovlig eller uredelig aktivitet (inkludert å be om eller akseptere en jobb som omfatter ulovlige aktiviteter eller formål);
  18. foreta noen form for automatisert bruk av løsningen, og du må ikke kopiere, reprodusere, oversette, tilpasse, endre eller modifisere løsningen uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke;
  19. forsøke å omgå teknologiske beskyttelsesmekanismer eller andre sikkerhetsfunksjoner i Programvaren; eller
  20. tillate all bruk av løsningen utover antallet løsningsbrukere.
 4. Hvis du blir oppmerksom på at noen misbruker abonnementet ditt, at det er feil i materialet i abonnementet ditt eller at du har problemer med å få tilgang til eller bruke abonnementet ditt, ber vi deg kontakte oss umiddelbart ved hjelp av kontaktinformasjonen eller skjemaet på nettstedet vårt.
 5. Du samtykker, og du må sørge for at alle brukere samtykker:
  1. å overholde alle dine forpliktelser i disse vilkårene;
  2. å registrere deg for en konto for å kunne bruke løsningen;
  3. at informasjon som gis til deg gjennom programvaren, av oss eller en annen bruker, er av generell karakter, og vi påtar oss intet ansvar for noe som helst som skyldes handlinger du foretar på grunnlag av denne informasjonen; og
  4. at vi når som helst kan kansellere din eller en brukers konto hvis vi etter eget skjønn mener at du eller brukeren har brutt eller sannsynligvis vil bryte denne paragraf 5.
6. GEBYRER OG BETALING
6.1 GRATIS PRØVEPERIODE
 1. Vi kan fra tid til annen tilby en gratis prøveperiode av løsningen (Gratis prøveperiode)
 2. Når vi gir deg en gratis prøveperiode, vil ingen betalinger forfalle i løpet av den gratis prøveperioden, og din første betaling vil forfalle umiddelbart etter utløpet av den gratis prøveperioden.
6.2 ABONNEMENTSAVGIFTER
 1. Du må betale abonnementsavgifter til oss med de beløpene som er angitt på nettstedet for din abonnementstype, eller som ellers er avtalt skriftlig (Abonnementsavgifter).
 2. Alle abonnementsavgifter må betales på forhånd og refunderes ikke ved ombestemmelse.
6.3 MÅNEDLIG FAKTURERING

Ved månedlig fakturering forfaller abonnementsgebyret til betaling den første dagen i abonnementsperioden (eller umiddelbart etter utløpet av en eventuell gratis prøveperiode), pro rata basert på antall dager som gjenstår i den første abonnementsperioden, og deretter ved begynnelsen av hver fornyelsesperiode.

6.4 ÅRLIG FAKTURERING

Ved årlig fakturering forfaller Abonnementsgebyret til betaling den første dagen i den årlige Abonnementsperioden (eller umiddelbart etter utløpet av en eventuell Gratisperiode), og det totale Abonnementsgebyret for året trekkes på forhånd, og deretter ved begynnelsen av hver Fornyelsesperiode. Ved årlig fakturering skal abonnementsgebyrene som skal betales, være rabattert i forhold til den månedlige prisen, og rabattens art skal spesifiseres på nettstedet eller på annen måte avtales skriftlig.

6.5 AUTOMATISK TILBAKEVENDENDE FAKTURERING
 1. Som beskrevet i punkt 2 vil abonnementet ditt fortsette å fornyes automatisk på ubestemt tid, med mindre du varsler oss om at du ønsker å si opp abonnementet. Så lenge abonnementet ditt opprettholdes, vil abonnementsgebyrene dine fortsette å bli belastet i begynnelsen av hver fornyelsesperiode fra betalingsmåten du oppga da du registrerte deg for en konto.
 2. Vi er ikke forpliktet til å betale noe tilbakebetalingsbeløp hvis du ikke sier opp abonnementet ditt i samsvar med disse vilkårene.
 3. Ved å registrere deg for et gjentakende abonnement, erkjenner og godtar du at abonnementet ditt har en innledende og gjentakende betalingsfunksjon, og du aksepterer ansvaret for alle gjentakende kostnader før du sier opp abonnementet.
 4. Vi kan sende inn periodiske gebyrer for abonnementsavgiftene uten ytterligere godkjenning fra deg, inntil du gir skriftlig varsel om at du har sagt opp denne godkjenningen eller ønsker å endre betalingsmåte (og vi bekrefter mottak av dette). Et slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer som er sendt inn før vi med rimelighet kunne reagere på varselet. Hvis du vil si opp fullmakten eller endre betalingsmåte, kan du kontakte oss via nettstedet vårt.
6.6 BETALINGSALTERNATIVER OG VALUTAER
 1. Vi aksepterer betalinger i USD, euro, Dogecoin, Bitcoin og andre kryptovalutaer, som spesifisert på nettstedet eller som avtalt skriftlig.
 2. Du må betale alle Abonnementsavgifter i den valutaen som er skriftlig avtalt med oss. Hvis betalingsvalutaen avviker fra valutaen på bankkontoen din, kan du bli belastet valutavekslingsgebyrer av banken din. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tilleggsgebyrer som banken din krever.
 3. Enhver betaling med kryptovaluta må skje i samsvar med betalingsinstruksjonene vi har gitt på nettstedet eller på annen måte meddelt deg skriftlig.
 4. Vekslingskursen og eventuelle tilleggsgebyrer i forbindelse med betaling med kryptovaluta fastsettes av den aktuelle kryptovalutabørsen på betalingstidspunktet. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle endringer i vekslingskursen eller eventuelle tilleggsgebyrer som kreves av kryptovalutabørsen.
 5. Vi forbeholder oss retten til å endre aksepterte valutaer og betalingsalternativer når som helst, uten å varsle deg.
6.7 FORSINKEDE BETALINGER

Vi forbeholder oss retten til å suspendere hele eller deler av løsningen på ubestemt tid hvis du ikke betaler gebyrene i samsvar med dette punkt 6.

6,8 GST

Med mindre annet er angitt, inkluderer ikke gebyrene merverdiavgift. Når det gjelder eventuell MVA som skal betales for en avgiftspliktig leveranse fra oss, må du betale MVA med forbehold om at vi leverer en avgiftsfaktura.

6.9 KORTTILLEGG

Vi forbeholder oss retten til å belaste kredittkorttillegg ved betaling med kreditt-, debet- eller betalingskort (inkludert Visa, MasterCard eller American Express).

6.10 ONLINE BETALINGSPARTNER
 1. Vi kan bruke en tredjeparts online betalingspartner (Partner for nettbetaling) for å kreve inn abonnementsavgifter.
 2. Nettbetalingspartnerens behandling av betalinger vil, i tillegg til denne avtalen, være underlagt nettbetalingspartnerens vilkår, betingelser og retningslinjer for personvern.
 3. Du samtykker i å frita oss og vårt personale for alt ansvar for tap, skade eller personskade som måtte oppstå som følge av en handling eller unnlatelse fra nettbetalingspartnerens side, inkludert eventuelle problemer med sikkerheten eller ytelsen til nettbetalingspartnerens plattform eller eventuelle feil eller mangler ved behandlingen av betalingen.
 4. Vi forbeholder oss retten til å korrigere, eller instruere vår nettbetalingspartner om å korrigere, eventuelle feil eller mangler ved innkrevingen av betalingen.
6.11 GARANTIER

Ved å gi eller legge ut informasjon, materiale eller annet innhold i forbindelse med programvaren (Utsendt materiale), erklærer og garanterer du, og må sørge for at alle brukere avgir tilsvarende erklæringer og garantier:

 1. du er autorisert til å levere det oppslåtte materialet (inkludert ved å være autorisert til å levere tjenester som du representerer at du leverer);
 2. det publiserte materialet er nøyaktig og sant på det tidspunktet det leveres;
 3. alt publisert materiale i form av en anmeldelse eller tilbakemelding er ærlig, nøyaktig og gir et riktig bilde av den aktuelle personen og/eller din opplevelse;
 4. det publiserte materialet er fritt for skadelige, diskriminerende, ærekrenkende eller ondsinnet falske implikasjoner og ikke inneholder støtende eller eksplisitt materiale;
 5. det publiserte materialet er fritt for materiale som kan skade vårt eller tilknyttede eller berørte parters omdømme;
 6. det oppslåtte materialet ikke er "passing off" av noe produkt eller noen tjeneste og ikke utgjør urettferdig konkurranse;
 7. det publiserte materialet ikke krenker noen immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett, varemerker, firmanavn, patenter, konfidensiell informasjon eller andre lignende eiendomsrettigheter, registrerte eller uregistrerte, noe sted i verden;
 8. det publiserte materialet ikke inneholder virus eller annen skadelig kode, eller på annen måte kompromitterer sikkerheten eller integriteten til løsningen eller noe nettverk eller system; og
 9. det oppslåtte materialet ikke bryter eller krenker gjeldende lover.
6.12 LISENS
 1. Du gir, og må sørge for at alle brukere gir, oss en evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, verdensomspennende og royaltyfri lisens (inkludert retten til å viderelisensiere) til å bruke, kopiere, modifisere, reprodusere og tilpasse alle immaterielle rettigheter i alt oppslått materiale slik at vi kan bruke, utnytte eller på annen måte nyte godt av slikt oppslått materiale.
 2. Hvis det fastslås at du har moralske rettigheter (inkludert rettigheter til tilskriving eller integritet) til materiale som er lagt ut, skal du for alltid frita oss fra alle krav som du kan gjøre gjeldende mot oss i kraft av slike moralske rettigheter, og du må sørge for at alle brukere gir en tilsvarende fritagelse.
 3. Du holder oss skadesløse for alle skader, tap, kostnader og utgifter vi pådrar oss i forbindelse med krav fra tredjepart om at publisert materiale krenker tredjeparts immaterielle rettigheter.
6.13 FJERNELSE
 1. Programvaren fungerer som en passiv kanal for nettdistribusjon av publisert materiale og har ingen forpliktelse til å kontrollere publisert materiale. Vi kan imidlertid, etter eget skjønn, når som helst gjennomgå og fjerne oppslått materiale fra løsningen uten å gi noen forklaring eller begrunnelse for å fjerne det oppslåtte materialet, inkludert hvis vi fastslår at det oppslåtte materialet krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, eller at det er rimelig sannsynlig at det vil gjøre det.
 2. Du samtykker i at du er ansvarlig for å føre og vedlikeholde registre over publisert materiale.
7. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG DATA
7.1 IMMATERIELLE RETTIGHETER TIL PROGRAMVAREINNHOLD
 1. (Vårt eierskap) Vi beholder eiendomsretten til alt materiale du får i løpet av abonnementet ditt i forbindelse med programvaren (inkludert tekst, grafikk, logoer, design, ikoner, bilder, lyd- og videoopptak, priser, nedlastinger og programvare) (Innhold i programvaren) og forbeholder oss alle rettigheter til alle immaterielle rettigheter som eies eller lisensieres av oss i programvareinnholdet som ikke uttrykkelig er gitt til deg.
 2. (Lisens til deg) Du får en lisens til programvarens innhold for antall løsningsanvendelser, og du kan ta en midlertidig elektronisk kopi av hele eller deler av materialet du får, utelukkende for å se på det og bruke det i forbindelse med programvaren. Du må ikke på annen måte reprodusere, overføre, tilpasse, distribuere, selge, endre eller publisere dette materialet eller programvarens innhold uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss eller på annen måte som loven tillater.
7.2 BRUKERDATA

Våre rettigheter og plikter

 1. Du gir oss (og vårt personell) en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ikke-overførbar, verdensomspennende og ugjenkallelig lisens til å bruke brukerdata i den utstrekning det med rimelighet er nødvendig for å levere løsningen og for våre interne forretningsformål, herunder for å forbedre løsningen og våre andre produkter og tjenester, og for å anvende maskinlæring og andre analyseprosesser på brukerdataene, for å få kommersiell innsikt og annen tilhørende læring, og for å forbedre løsningen, vår virksomhet og våre andre produkter og tjenester.
 2. Vi forbeholder oss retten til å fjerne brukerdata når som helst, uansett årsak, inkludert når vi anser brukerdata som upassende, støtende, ulovlige, pornografiske, sexistiske, homofobe eller rasistiske.

Dine forpliktelser og tildeling av lisens til oss

 1. Du er ansvarlig for å sikre at:
  1. du deler brukerdata kun med tiltenkte mottakere; og
  2. alle brukerdata er hensiktsmessige og ikke i strid med disse vilkårene.
 2. Det er deg:
  1. garantere at vår bruk av brukerdata ikke vil krenke tredjeparts immaterielle rettigheter; og
  2. holde oss skadesløse fra og mot alle tap, krav, utgifter, skader og forpliktelser (inkludert eventuelle skatter, avgifter eller kostnader) som oppstår som følge av en slik overtredelse.
7.3 ERKJENNELSE AV OVERTREDELSE
 1. Ved å bruke løsningen eller laste opp eller opprette innhold, erkjenner, samtykker og garanterer du at du ikke krenker noen immaterielle rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker og patenter.
 2. Du samtykker i å bruke og laste opp innhold helt på egen risiko og erkjenner at vi ikke har noen rolle i å verifisere lovligheten av opplastinger og sikre at immaterielle rettigheter ikke krenkes.
 3. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlige for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter som følge av din bruk av løsningen eller ditt opplastede eller skapte innhold.
 4. Eventuelle andre brukere eller personell som ikke er part i disse vilkårene, erkjenner, samtykker i og garanterer at de ikke krenker noen immaterielle rettigheter ved å bruke løsningen eller laste opp eller opprette innhold, og at de i så fall er eneansvarlige for eventuelle rettslige konsekvenser av slike krenkelser.
 5. Dine ekstra brukere eller ansatte erkjenner at de bruker løsningen helt på egen risiko, og at vi ikke er ansvarlige for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter som følge av deres bruk av løsningen eller opplastet eller opprettet innhold.
7.4 VARSLER OM KRENKENDE INNHOLD
 1. Hvis du blir oppmerksom på materiale eller innhold som er lagt ut på nettstedet vårt og/eller som er opprettet ved hjelp av løsningen, og som krenker eller med rimelig sannsynlighet vil krenke en persons immaterielle rettigheter, ber vi deg kontakte oss umiddelbart på copyright@verbalate.ai.
 2. Hvis du sender inn en klage på nettstedet vårt i henhold til punkt 7.4(a):
  1. du garanterer at innholdet i klagen er nøyaktig, sannferdig og innebærer brudd på opphavsretten;
  2. du erkjenner og samtykker i at grunnløse trusler om rettslige skritt i forbindelse med brudd på opphavsretten kan være forbudt i henhold til gjeldende lovgivning (for eksempel Australias Lov om opphavsrett 1968, eller tilsvarende lover der du befinner deg); og
  3. du samtykker i å holde oss skadesløse i forhold til eventuelle tap eller skader som kan oppstå i forbindelse med klagen din, inkludert i forhold til tredjeparts påstand om at klagen inneholder en grunnløs trussel.
 3. For å unngå tvil, ved å laste opp innhold til nettstedet vårt eller på annen måte bruke løsningen, bekrefter du at:
  1. du er skaperen og eieren av innholdet, eller du har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene, frigivelsene og tillatelsene til å bruke og autorisere oss til å bruke det opplastede innholdet ditt på en hvilken som helst måte som er forutsatt i løsningen vår, inkludert for å levere taleoversettelsestjenester;
  2. du har skriftlig samtykke, frigivelse og/eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbar person i det opplastede innholdet ditt til å bruke navnet eller likheten til hver enkelt slik identifiserbar person for å muliggjøre inkludering og bruk av det opplastede innholdet ditt på en hvilken som helst måte som løsningen vår legger opp til, inkludert for å levere taleoversettelsestjenester; og
  3. du er eneansvarlig for alt innhold som genereres ved hjelp av opplastet innhold du ikke eier eller ikke har tillatelse til å bruke.
8. TREDJEPARTS PROGRAMVARE, VILKÅR OG BETINGELSER
8.1 VILKÅR FOR TREDJEPART
 1. Du erkjenner og godtar at vilkårene og betingelsene til tredjepartsleverandører av varer eller tjenester (Vilkår for tredjeparter) kan gjelde for din bruk av løsningen fra tid til annen.
 2. Du samtykker i eventuelle tredjepartsvilkår som gjelder for tredjeparts varer og tjenester som brukes til å levere løsningen til deg, og vi er ikke ansvarlige for tap eller skader du måtte lide i forbindelse med slike tredjepartsvilkår.
 3. Vi vil ta rimelige skritt for å varsle deg om tredjepartsvilkår som gjelder for løsningen, og du må umiddelbart varsle oss hvis du ikke godtar slike tredjepartsvilkår.
 4. Du erkjenner og samtykker i at hvis du ikke samtykker til tredjepartsvilkårene, kan dette påvirke vår evne til å levere løsningen til deg, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle problemer med å levere løsningen til deg hvis du ikke samtykker til tredjepartsvilkårene.
9. KONFIDENSIALITET
 1. Med unntak av det som følger av disse vilkårene, må en part ikke, og må ikke tillate noen av sine ansatte, å bruke eller avsløre konfidensiell informasjon som den andre parten har avslørt for den andre parten, uten skriftlig forhåndssamtykke fra den avslørende parten.
 2. Hver av partene skal umiddelbart varsle den andre parten dersom de får kjennskap til potensielt, faktisk eller mistenkt tap, misbruk eller uautorisert tilgang til, avsløring eller bruk av konfidensiell informasjon eller annen kompromittering av sikkerheten, konfidensialiteten eller integriteten til konfidensiell informasjon.
 3. Den varslende parten skal undersøke alle potensielle, faktiske eller mistenkte brudd på taushetsplikten og bistå den andre parten i forbindelse med eventuelle undersøkelser.
10. PERSONVERN
 1. Vi samler inn personopplysninger om deg i forbindelse med at vi leverer Løsningen til deg, for å kontakte og kommunisere med deg, for å svare på dine forespørsler og for andre formål som er beskrevet i vår personvernerklæring, som du finner på https://verbalate.ai/privacy-policy/.
 2. Personvernerklæringen vår inneholder mer informasjon om hvordan vi bruker, utleverer og lagrer personopplysningene dine, og hvordan du kan få tilgang til og korrigere personopplysningene dine.
 3. Ved å godta disse vilkårene samtykker du til vår behandling av personopplysninger i samsvar med våre retningslinjer for personvern.
11. ANSVAR
11.1 GARANTIER OG BEGRENSNINGER
 1. (Garantier) Vi garanterer at:
  1. i Abonnementsperioden vil Programvaren i det vesentlige fungere i samsvar med Dokumentasjonen;
  2. i løpet av abonnementsperioden vil løsningen bli levert som beskrevet for deg i, og underlagt, disse vilkårene; og
  3. så vidt vi vet, vil bruken av Programvaren i samsvar med disse Vilkårene ikke krenke noen tredjeparts immaterielle rettigheter.
 2. (Feil) Vi vil korrigere eventuelle feil, bugs eller defekter i Programvaren som oppstår i løpet av Abonnementet og som du varsler oss om, med mindre feilene, bugs eller defekter:
  1. skyldes samspillet mellom Programvaren og andre løsninger eller maskinvare, programvare eller tjenester som ikke er skriftlig godkjent av oss;
  2. skyldes misbruk av programvaren; eller
  3. som følge av at du bruker programvaren på annen måte enn i samsvar med disse vilkårene eller dokumentasjonen.
 3. (Tjenestebegrensninger) Løsningen gjøres tilgjengelig for deg strengt tatt "som den er". Uten begrensning erkjenner og godtar du at vi ikke kan garantere at:
  1. Løsningen vil være fri for feil eller mangler;
  2. Løsningen skal være tilgjengelig til enhver tid;
  3. meldinger som sendes gjennom Løsningen vil bli levert raskt, eller levert i det hele tatt;
  4. informasjon du mottar eller oppgir gjennom løsningen vil være sikker eller konfidensiell; eller
  5. all informasjon som gis gjennom Løsningen er nøyaktig eller sann.
 4. (Utelukkelse) I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukkes alle uttrykkelige eller underforståtte erklæringer og garantier (enten de gjelder egnethet for formål eller ytelse eller annet) som ikke er uttrykkelig angitt i disse vilkårene.
 5. (Forbrukerrett) Ingenting i disse vilkårene er ment å begrense virkningen av den australske forbrukerloven som er nedfelt i Konkurranse- og forbrukerloven 2010 (Cth) (ACL). I henhold til ACL kan du ha rett til visse løsninger (f.eks. refusjon, erstatning eller reparasjon) hvis det oppstår en feil med varene eller tjenestene vi leverer.
11.2 ANSVARSBEGRENSNING
 1. (Begrensning av ansvar) I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, er vårt maksimale samlede ansvar overfor deg med hensyn til tap eller skade som du påføres i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene eller løsningen, begrenset til det totale gebyret du har betalt til oss i løpet av de siste seks månedene før den første hendelsen som gir opphav til det aktuelle ansvaret.
 2. (Erstatning) Du samtykker til enhver tid i å holde Leads Hook og dets ledere, ansatte og agenter ("Leads Hook") skadesløse.de som holdes skadesløse") fra og mot ethvert tap (inkludert rimelige saksomkostninger) eller ansvar pådratt eller påført noen av de som holdes skadesløse, der slikt tap eller ansvar ble forårsaket eller medvirket til av deg eller dine ledere, ansatte eller agenter:
  1. brudd på noen av disse vilkårene; eller
  2. uaktsom, uredelig eller kriminell handling eller unnlatelse.
 3. (Følgetap) Vi er ikke ansvarlige for tilfeldige, spesielle tap eller følgeskader, eller skader for tap av data, forretninger eller forretningsmuligheter, goodwill, forventede besparelser, fortjeneste eller inntekter som oppstår i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene eller varer eller tjenester levert av oss, unntatt i den utstrekning dette ansvaret ikke kan utelukkes i henhold til Konkurranse- og forbrukerloven 2010 (Cth) eller annen gjeldende lovgivning.
12. OPPGRADERINGER OG NEDGRADERINGER
 1. Du kan varsle oss om at du ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementstypen din. Hvis du gjør det, vil vi:
  1. iverksette rimelige tiltak for å gi deg tilgang til den nye abonnementstypen så snart som mulig, og
  2. når du gir slik tilgang, anvende de nye, relevante Abonnementsgebyrene på Fornyelsesperioden som følger umiddelbart etter perioden der du fikk tilgang til den nye Abonnementstypen, og du vil bli belastet med det nye Abonnementsgebyret i hver påfølgende Fornyelsesperiode.
 2. For å unngå tvil, hvis du velger å nedgradere abonnementet ditt, vil tilgang til den nye abonnementstypen og de nye abonnementsavgiftene begynne å gjelde ved starten av neste fornyelsesperiode, med mindre vi varsler deg om noe annet. Vi foretar vanligvis ikke pro rata-beregning av nedgraderinger mellom fornyelsesperioder, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det fra tid til annen.
 3. Hvis du velger å nedgradere abonnementet ditt, erkjenner og godtar du at vi ikke er ansvarlige, og du fritar oss fra alle krav i forbindelse med tap av innhold, funksjoner eller kapasitet, inkludert brukerdata.
13. KANSELLERING OG OPPSIGELSE
13.1 KANSELLERING FRA VÅR SIDE
 1. Vi kan si opp disse vilkårene eller et abonnement helt eller delvis med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til deg, når som helst og uansett årsak, inkludert hvis:
  1. du, et medlem av ditt personale eller en bruker bryter noen av vilkårene i disse vilkårene, eller
  2. du blir gjenstand for noen form for insolvens eller konkursbehandling.
 2. Hvis vi sier opp disse vilkårene i henhold til dette punkt 13, under omstendigheter der du ikke har brutt noen av disse vilkårene, vil vi gi deg en refusjon av et forholdsmessig beløp av resten av abonnementsavgiften for inneværende abonnement eller fornyelsesperiode der du ikke har tilgang til abonnementet ditt.
13.2 OPPSIGELSE AV ABONNEMENTET
 1. Du kan si opp abonnementet ditt for enkelhets skyld ved å følge instruksjonene på plattformen. Oppsigelsen av abonnementet ditt trer i kraft ved slutten av den gjeldende abonnementsperioden eller fornyelsesperioden (Avbestillingsperiode).
 2. Abonnementsavgifter som ellers skulle ha vært betalt i angreperioden, skal fortsatt betales, og i den grad loven tillater det, vil ingen abonnementsavgifter som allerede er betalt for angreperioden, bli refundert.
 3. Vi vil fortsette å levere løsningen til deg i oppsigelsesperioden (inkludert lisensen din til programvaren), og du kan hente alle nødvendige brukerdata i denne perioden.
13.3 OPPSIGELSE AV SAKLIG GRUNN
 1. Hvis en part (den Varslende part) mener at den andre parten har misligholdt denne avtalen (den Brudd), kan den varslende parten varsle den andre parten om bruddets art og detaljer.
 2. Den andre parten har 10 Virkedager (eller lenger, etter den Varslende Partens skjønn) til å rette opp Bruddet (den Utbedringsperiode).
 3. Etter Rettingsperioden skal den Varslende parten varsle den andre parten om at:
  1. dersom misligholdet er rettet opp, at avtalen vil fortsette, eller
  2. dersom Bruddet ikke har blitt utbedret, at denne avtalen heves (Varsel om oppsigelse på grunn av mislighold).
 4. Etter varsel om oppsigelse på grunn av mislighold:
  1. abonnementet ditt avsluttes umiddelbart, og du og brukerne dine vil ikke lenger ha tilgang til løsningen, brukerdataene eller kontoen din; og
  2. hvis du er den varslende parten, skal du ikke betale ytterligere gebyrer (med mindre det senere viser seg at oppsigelsen var ugyldig).
13.4 ANDRE KONSEKVENSER VED OPPSIGELSE
 1. Ved opphør av disse vilkårene vil du ikke lenger ha tilgang til programvaren, kontoen din eller brukerdataene dine, og vi har ikke noe ansvar for å lagre eller på annen måte oppbevare brukerdata. Du fritar oss for ethvert tap eller skade som kan oppstå som følge av at vi ikke oppbevarer noen brukerdata etter dette tidspunktet.
 2. Selv om kontoen din sies opp eller utløper, vil alle bestemmelser i denne avtalen som etter sin art med rimelighet kan forventes å fortsette å gjelde etter oppsigelse eller utløp, fortsette å gjelde.
14. TVISTELØSNING
 1. En part som hevder at en tvist har oppstått i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen, må ikke innlede rettslige skritt som følge av eller i forbindelse med tvisten, bortsett fra et krav om midlertidig forføyning, med mindre parten har oppfylt kravene i dette punktet.
 2. En part som krever løsning av en tvist som oppstår i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen, må gi den eller de andre partene i tvisten et skriftlig varsel som inneholder rimelige opplysninger om tvisten og som krever at den løses i henhold til denne klausulen.
 3. Når tvisten er varslet, må hver av partene gjøre sitt beste for å løse tvisten i god tro. Hvis tvisten ikke er løst innen 14 dager (eller en annen periode som partene har avtalt skriftlig) etter datoen for varselet, kan hver av partene i tvisten ta rettslige skritt for å løse tvisten.
15. FORCE MAJEURE
 1. Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen hvis forsinkelsen eller manglende oppfyllelse skyldes en Force Majeure-hendelse.
 2. Hvis en Force Majeure-hendelse inntreffer, må vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg om dette:
  1. rimelige opplysninger om force majeure-hendelsen; og
  2. så langt det er kjent, det sannsynlige omfanget av manglende eller forsinket oppfyllelse av våre forpliktelser i henhold til denne avtalen.
 3. Med forbehold om overholdelse av punkt 15(b), vil vår relevante forpliktelse suspenderes under Force Majeure-hendelsen i den grad den påvirkes av Force Majeure-hendelsen.
 4. I denne avtalen betyr en "Force Majeure-hendelse" enhver:
  1. force majeure, lynnedslag, meteornedslag, jordskjelv, storm, flom, jordskred, eksplosjon eller brann;
  2. streik eller andre arbeidskonflikter utenfor vår kontroll;
  3. krig, terrorisme, sabotasje, blokade, revolusjon, opptøyer, opprør, borgerlige uroligheter, epidemi, pandemi, eller
  4. enhver beslutning fra en offentlig myndighet i forbindelse med covid-19, eller enhver trussel om covid-19 utenfor vår rimelige kontroll, i den grad det påvirker vår evne til å oppfylle våre forpliktelser.
16. MEDDELELSER
 1. Et varsel eller annen kommunikasjon til en part i henhold til disse vilkårene må være:
  1. skriftlig og på engelsk, og
  2. levert via e-post til den andre parten, til den e-postadressen som er angitt i bestillingen, eller hvis ingen e-postadresse er angitt i bestillingen, til den e-postadressen som partene regelmessig bruker til å korrespondere om gjenstanden for denne avtalen på datoen for denne avtalen (E-postadresse). Partene kan oppdatere sin e-postadresse ved å varsle den andre parten.
 2. Med mindre parten som sender varselet vet eller med rimelighet burde mistenke at en e-post ikke ble levert til den andre partens e-postadresse, anses varselet for å være gitt:
  1. 24 timer etter at e-posten ble sendt, med mindre dette faller på en lørdag, søndag eller helligdag i den staten eller det territoriet hvis lover regulerer denne avtalen, i hvilket tilfelle varselet anses å være gitt den påfølgende virkedagen i den staten eller det territoriet; eller
  2. når den besvares av den andre parten,

avhengig av hva som inntreffer først.

17. GENERELT
17.1 GJELDENDE RETT OG JURISDIKSJON

Denne avtalen reguleres av gjeldende rett i Victoria, Australia. Hver av partene underkaster seg ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Victoria, Australia, og ankedomstolene i Victoria, Australia, når det gjelder eventuelle rettssaker som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen. Hver av partene fraskriver seg ugjenkallelig enhver innvending mot vernetinget for enhver rettslig prosess på grunnlag av at prosessen er anlagt i et uegnet forum.

17.2 FRASKRIVELSE

Ingen av partene i denne avtalen kan påberope seg den andre partens ord eller opptreden som et avkall på en rettighet, med mindre avkaldet er skriftlig og undertegnet av den parten som gir avkall.

17.3 SEVERANSE

Ethvert vilkår i denne avtalen som helt eller delvis er ugyldig eller ikke kan håndheves, oppheves i den utstrekning det er ugyldig eller ikke kan håndheves. Gyldigheten og håndhevbarheten av resten av denne avtalen er ikke begrenset eller på annen måte påvirket.

17.4 SOLIDARISK ANSVAR

En forpliktelse eller et ansvar som to eller flere personer har påtatt seg, eller en rettighet som er gitt til to eller flere personer, binder dem solidarisk.

17,5 OPPDRAG

En part kan ikke overdra, overta eller på annen måte overføre noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten.

17.6 HELE AVTALEN

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter enhver tidligere forhandling, opptreden, ordning, forståelse eller avtale, uttrykkelig eller underforstått, i forhold til gjenstanden for denne avtalen.

17.7 TOLKNING
 1. (entall og flertall) ord i entall inkluderer flertall (og omvendt);
 2. (valuta) en referanse til $; eller "dollar" er en referanse til USAs valuta;
 3. (kjønn) ord som angir et kjønn, inkluderer de tilsvarende ordene for ethvert annet kjønn;
 4. (definerte begreper) Hvis et ord eller en frase er gitt en definert betydning, har alle andre orddeler eller grammatiske former av dette ordet eller denne frasen en tilsvarende betydning;
 5. (person) omfatter en henvisning til "person" eller "du" en enkeltperson, dødsboet etter en enkeltperson, et selskap, en myndighet, en sammenslutning, et konsortium eller et joint venture (enten det er stiftet eller ikke), et partnerskap, en trust og enhver annen enhet;
 6. (fest) omfatter en henvisning til en part denne partens eksekutorer, administratorer, etterfølgere og tillatte rettighetshavere, herunder personer som overtar ved novasjon og, når det gjelder en forvalter, omfatter enhver stedfortreder eller ekstra forvalter;
 7. (denne avtalen) er en henvisning til en part, en klausul, et avsnitt, en tidsplan, et bilag, et vedlegg eller et vedlegg en henvisning til en part, en klausul, et avsnitt, en tidsplan, et bilag, et vedlegg eller et vedlegg til eller i denne avtalen, og en henvisning til denne avtalen omfatter alle tidsplaner, bilag, vedlegg og vedlegg til den;
 8. (Dokument) er en henvisning til et dokument (inkludert denne avtalen) til det dokumentet som til enhver tid er endret, endret, ratifisert eller erstattet;
 9. (overskrifter) overskrifter og ord i fete typer er kun ment for enkelhets skyld og påvirker ikke tolkningen;
 10. (inkluderer) ordet "omfatter" og lignende ord i en hvilken som helst form er ikke et begrensningsord; og
 11. (negativ tolkning) skal ingen bestemmelse i denne avtalen tolkes til ugunst for en part fordi denne parten var ansvarlig for utarbeidelsen av denne avtalen eller bestemmelsen.
DEFINISJONER
BegrensningDefinisjon
Konfidensiell informasjonbetyr informasjon fra eller gitt av en part som etter sin art er konfidensiell informasjon, som av denne parten er betegnet som konfidensiell, eller som den andre parten vet eller burde vite er konfidensiell, men omfatter ikke informasjon som er eller blir offentlig kjent uten brudd på taushetsplikten.
Dokumentasjonbetyr alle håndbøker, hjelpefiler og andre dokumenter som vi leverer til deg i forbindelse med Programvaren, enten det er i elektronisk eller trykt form.
Hosting-tjenesterhar den betydningen som er gitt i punkt 4.
Immaterielle rettigheterbetyr alle nåværende og fremtidige immaterielle og industrielle rettigheter over hele verden (enten de er registrerte eller uregistrerte), inkludert opphavsrett, varemerker, design, patenter, moralske rettigheter, halvleder- og kretslayoutrettigheter, handels-, forretnings-, selskaps- og domenenavn, og andre eiendomsrettigheter, forretningshemmeligheter, knowhow, tekniske data, konfidensiell informasjon og retten til å holde informasjon konfidensiell, eller alle rettigheter til registrering av slike rettigheter (inkludert fornyelse), enten de er opprettet før eller etter datoen for denne avtalen.
Materialebetyr materiell og immateriell informasjon, dokumenter, rapporter, programvare (inkludert kilde- og objektkode), oppfinnelser, data og annet materiale i alle medier.
Antall brukere av løsningen betyr antall brukere som du kan gjøre løsningen tilgjengelig for, i samsvar med abonnementstypen din.
Personalebetyr, når det gjelder en part, dennes ledere, ansatte, entreprenører (inkludert underleverandører) og agenter.
Programvarehar den betydningen som er gitt i første ledd i disse vilkårene.
Innhold i programvarenhar den betydningen som er angitt i punkt 7.1(a).
Løsninghar den betydningen som er angitt i punkt 3.1.
Abonnementhar den betydningen som er gitt i første ledd i disse vilkårene.
Abonnementsavgifterhar den betydningen som er angitt i punkt 6 i disse vilkårene.
Abonnementsperiodebetyr perioden for ditt abonnement på løsningen som avtalt på nettstedet.
Type abonnementbetyr det tilgangsnivået til løsningen som du har valgt, som angitt på nettstedet vårt eller på annen måte skriftlig avtalt med oss.
Støttetjenester har den betydningen som er gitt i punkt 3.6.
Brukerbetyr deg og enhver tredjeparts sluttbruker av programvaren som du gjør programvaren tilgjengelig for.
Brukerdatabetyr alle filer, data, dokumenter, informasjon eller annet materiale som lastes opp til programvaren av deg eller en annen bruker, eller som du, ditt personale eller brukere på annen måte leverer til oss i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene, inkludert eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til dette materialet.
Nettstedbetyr nettstedet på URL-adressen som er angitt i første avsnitt i disse vilkårene, og ethvert annet nettsted som drives av oss i forbindelse med løsningen.
nb_NONorsk bokmål