VERKKOSIVUSTON EHDOT JA EDELLYTYKSET

JOHDANTO
 1. Nämä ehdot (Ehdot) sovelletaan, kun käytät tätä verkkosivustoa, verbalate.ai (Verkkosivusto).
 2. Sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, jotka muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja meidän, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Verbalate, our, we tai us).
 3. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun on pidättäydyttävä verkkosivuston käytöstä.
 4. Voimme muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa päivittämällä verkkosivuston tätä sivua, ja jos jatkat verkkosivuston käyttöä tällaisen päivityksen jälkeen, sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.
VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ JA KÄYTTÖ
 1. Sinun on käytettävä verkkosivustoa ainoastaan näiden ehtojen ja sovellettavien lakien mukaisesti ja varmistettava, että työntekijäsi, alihankkijasi ja muut edustajat, jotka käyttävät verkkosivustoa tai pääsevät verkkosivustolle, noudattavat ehtoja ja sovellettavia lakeja.
VELVOLLISUUTESI
 1. Et saa:
  1. kopioida, peilata, jäljentää, kääntää, mukauttaa, muunnella, muokata, myydä, purkaa tai purkaa verkkosivuston osia tai näkökohtia ilman meidän nimenomaista suostumustamme;
  2. käyttää verkkosivustoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden selaamiseen, valitsemiseen tai ostamiseen;
  3. käyttää tai yrittää käyttää verkkosivustoa tavalla, joka on laiton tai vilpillinen tai helpottaa laitonta tai vilpillistä toimintaa;
  4. käyttää tai yrittää käyttää verkkosivustoa tavalla, joka voi häiritä, häiritä tai aiheuttaa kohtuutonta rasitusta verkkosivustolle tai verkkosivustoa isännöiville palvelimille tai verkoille;
  5. käyttää verkkosivustoa automaattisen skriptityökalun tai -ohjelmiston avulla;
  6. toimia tavalla, joka voi heikentää mainettamme tai vaikuttaa siihen haitallisesti, mukaan lukien linkittämällä verkkosivustoon millä tahansa muulla verkkosivustolla; ja
  7. yrittää rikkoa verkkosivuston turvallisuutta tai muuten häiritä verkkosivuston normaaleja toimintoja, mukaan lukien:
   1. luvattoman pääsyn saaminen verkkosivuston tileille tai tietoihin;
   2. Verkkosivuston skannaaminen, tutkiminen tai testaaminen tietoturva-aukkojen varalta;
   3. ylikuormitus, tulviminen, sähköpostipommitus, kaatuminen tai viruksen lähettäminen verkkosivustolle; tai
   4. käynnistää tai osallistua palvelunestohyökkäykseen verkkosivustoa vastaan.
VERKKOSIVULLA OLEVAT TIEDOT
 1. Vaikka pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, että verkkosivuston tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia ja tarkkoja, hyväksyt, ettemme (lain sallimissa rajoissa) takaa, että:
  1. Verkkosivustossa ei ole virheitä tai puutteita;
  2. Verkkosivusto on käytettävissä kaikkina aikoina;
  3. Verkkosivuston kautta lähetetyt viestit toimitetaan viipymättä tai lainkaan;
  4. verkkosivuston kautta saamasi tai toimittamasi tiedot ovat turvallisia tai luottamuksellisia; tai
  5. kaikki verkkosivuston kautta annetut tiedot ovat tarkkoja tai oikeita.

  Pidätämme oikeuden muuttaa verkkosivuston tietoja tai toimintoja päivittämällä verkkosivustoa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, mukaan lukien tuotekuvaukset, hinnat ja muu verkkosivuston sisältö.

HENKINEN OMAISUUS
 1. Säilytämme verkkosivuston ja kaiken verkkosivustolla olevan materiaalin (mukaan lukien teksti, grafiikka, logot, muotoilu, kuvakkeet, kuvat, ääni- ja videotallenteet, hinnoittelu, lataukset ja ohjelmistot) omistusoikeuden (Verkkosivusto Sisältö) ja pidättää itsellään kaikki oikeudet kaikkiin omistamiinsa tai lisensoimiinsa immateriaalioikeuksiin, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle.
 2. Voit ottaa väliaikaisen sähköisen kopion verkkosivuston koko sisällöstä tai sen osasta ainoastaan sen katselua varten. Verkkosivustoa tai sen sisältöä ei saa muuten kopioida, lähettää, mukauttaa, levittää, myydä, muokata tai julkaista ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta tai lain sallimissa rajoissa.
LINKIT MUILLE VERKKOSIVUSTOILLE
 1. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, jotka eivät ole meidän vastuullamme. Emme voi valvoa linkitettyjen verkkosivustojen sisältöä, emmekä ole siitä vastuussa.
 2. Minkä tahansa linkitetyn verkkosivuston sisällyttäminen verkkosivustoon ei tarkoita, että hyväksyisimme tai hyväksyisimme linkitetyn verkkosivuston.
TURVALLISUUS
 1. Emme ota vastuuta tietokonejärjestelmien, matkapuhelinten tai muiden elektronisten laitteiden menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivuston käytön yhteydessä. Sinun on ryhdyttävä omiin varotoimiisi varmistaaksesi, että Verkkosivuston käyttämäsi prosessi ei altista sinua virusten, haitallisen tietokonekoodin tai muunlaisten häiriöiden riskille.
VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ILMOITTAMINEN
 1. Jos huomaat, että joku henkilö käyttää verkkosivustoa väärin, että verkkosivuston materiaalissa on virheitä tai että verkkosivustolle pääsyssä tai sen käyttämisessä on vaikeuksia, ota meihin välittömästi yhteyttä verkkosivustollamme olevien yhteystietojen tai lomakkeen avulla.
PRIVACY
 1. Suostut noudattamaan tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla osoitteessa täällä.
VASTUU
 1. Emme anna mitään takuita tai vakuutuksia tästä verkkosivustosta tai sen sisällöstä, emmekä ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään välittömistä tai välillisistä menetyksistä, joita aiheutuu tämän verkkosivuston käytön yhteydessä. Lain sallimissa rajoissa suljemme pois kaiken vastuun, joka voi aiheutua verkkosivustomme ja/tai sen sisältämien tietojen tai materiaalien käytöstäsi. Sitoudut korvaamaan meille kaikki tappiot tai vastuut, jotka johtuvat tämän verkkosivuston käytöstäsi.

YLEISTÄ

SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA
 1. Tähän sopimukseen sovelletaan Australian Victorian osavaltion lakia. Kumpikin osapuoli alistuu peruuttamattomasti Australian Victorian osavaltion tuomioistuinten ja niiden muutoksenhakutuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa tai siihen liittyvissä menettelyissä. Kumpikin osapuoli luopuu peruuttamattomasti vastustamasta oikeudenkäynnin oikeuspaikkaa sillä perusteella, että oikeudenkäynti on pantu vireille sopimattomassa oikeuspaikassa.
WAIVER
 1. Kukaan tämän sopimuksen osapuolista ei voi vedota toisen osapuolen sanoihin tai käyttäytymiseen luopumisena mistään oikeudesta, ellei luopuminen ole kirjallinen ja luopumisen myöntävän osapuolen allekirjoittama.
SEVERANCE
 1. Kaikki tämän sopimuksen ehdot, jotka ovat kokonaan tai osittain mitättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia, erotetaan siltä osin kuin ne ovat mitättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia. Tämän sopimuksen muiden osien pätevyyttä ja täytäntöönpanokelpoisuutta ei rajoiteta tai muutoin vaikuteta.
YHTEISVASTUU
 1. Kahden tai useamman henkilön ottama velvoite tai vastuu tai kahdelle tai useammalle henkilölle annettu oikeus sitoo tai hyödyttää heitä yhteisvastuullisesti.
TEHTÄVÄ
 1. Osapuoli ei voi siirtää, novoida tai muulla tavoin siirtää mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
KOKO SOPIMUS
 1. Tämä sopimus sisältää koko osapuolten välisen sopimuksen, ja se korvaa kaikki aiemmat neuvottelut, menettelytavat, järjestelyt, yhteisymmärryksen tai sopimuksen, nimenomaiset tai epäsuorat, jotka liittyvät tämän sopimuksen kohteeseen.
TULKKAUS
 1. (yksikössä ja monikossa) yksikössä olevat sanat sisältävät myös monikossa olevat sanat (ja päinvastoin);
 2. (sukupuoli) sukupuolta ilmaisevat sanat sisältävät myös muiden sukupuolten vastaavat sanat;
 3. (määritellyt termit) jos sanalle tai lausekkeelle annetaan määritelty merkitys, kaikilla muilla sanan tai lausekkeen sananosilla tai kieliopillisilla muodoilla on vastaava merkitys;
 4. (henkilö) viittaus "henkilöön" tai "teihin" sisältää yksityishenkilön, yksityishenkilön kuolinpesän, yrityksen, viranomaisen, yhdistyksen, yhteenliittymän tai yhteisyrityksen (riippumatta siitä, onko se perustettu vai ei), kumppanuuden, trustin ja minkä tahansa muun yhteisön;
 5. (puolue) viittaus osapuoleen sisältää kyseisen osapuolen toimeenpanijat, pesänselvittäjät, oikeudenomistajat ja sallitut oikeudenomistajat, mukaan lukien henkilöt, jotka ovat ottaneet asian haltuunsa novation kautta, ja edunvalvojan tapauksessa myös kaikki sijais- tai lisäedunvalvojat;
 6. (tämä sopimus) viittaus osapuoleen, lausekkeeseen, kappaleeseen, aikatauluun, näytteeseen, liitteeseen tai liitteeseen on viittaus tämän sopimuksen osapuoleen, lausekkeeseen, kappaleeseen, aikatauluun, näytteeseen, liitteeseen tai liitteeseen, ja viittaus tähän sopimukseen sisältää kaikki sen aikataulut, näytteet, liitteet ja liitteet;
 7. (asiakirja) viittaus asiakirjaan (mukaan lukien tämä sopimus) tarkoittaa kyseistä asiakirjaa sellaisena kuin se on ajoittain muutettu, uudistettu, vahvistettu tai korvattu;
 8. (otsikot) otsikot ja lihavoidut sanat ovat vain tarkoituksenmukaisia eivätkä vaikuta tulkintaan;
 9. (sisältää) sana "sisältää" ja vastaavat sanat missä tahansa muodossa ei ole rajoitussana;
 10. (kielteinen tulkinta) mitään tämän sopimuksen määräystä ei tulkita osapuolen kannalta epäedullisesti sen vuoksi, että kyseinen osapuoli on ollut vastuussa tämän sopimuksen tai kyseisen määräyksen valmistelusta; ja
 11. (valuutta) viittaus $:hen tai "dollariin" tarkoittaa Yhdysvaltain dollarin valuuttaa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
fiSuomi