SEKRETESSPOLICY

INLEDNING
 1. I detta dokument beskrivs integritetspolicyn för Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (som i denna integritetspolicy kallas "vi", "oss" eller "vår"). I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") och UK Data Protection Act 2018), kommer dina uppgifter att kontrolleras av oss.
 2. Denna integritetspolicy gäller när vi samlar in din personliga information och/eller dina personuppgifter (din Personuppgifter). Detta inkluderar mellan dig, besökaren på denna webbplats (antingen direkt som vår kund eller som personal hos vår kund), och oss, ägaren och leverantören av denna webbplats och även där vi instrueras av en tredje part att behandla dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller för vår användning av alla uppgifter som samlas in av oss eller tillhandahålls av dig i samband med din användning av webbplatsen och tillhandahållandet av våra tjänster till dig.
 3. Vi tar vårt integritetsansvar på allvar. Läs denna integritetspolicy noggrant eftersom den innehåller viktig information om vilka vi är och hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar dina personuppgifter i samband med din användning av vår webbplats. Den förklarar också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss eller en relevant tillsynsmyndighet i händelse av att du har ett klagomål.
TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN
 1. De personuppgifter vi samlar in kan omfatta följande:
  1. namn;
  2. postadress eller gatuadress;
  3. e-postadress;
  4. Information om sociala medier;
  5. telefonnummer och andra kontaktuppgifter;
  6. ålder;
  7. Födelsedatum;
  8. Kreditkort eller annan betalningsinformation;
  9. information om ditt företag eller dina personliga förhållanden;
  10. information i samband med kundundersökningar, frågeformulär och kampanjer som du deltar i;
  11. när vi använder analytiska cookies, din enhets identitet och typ, IP-adress, geografisk information, statistik över sidvisningar, annonseringsdata och standardiserad webblogginformation;
  12. information om tredje part, och
  13. all annan information som du lämnar till oss via denna webbplats, i samband med att vi tillhandahåller tjänster till dig, eller som på annat sätt krävs av oss eller lämnas av dig.
HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER
 1. Vi strävar efter att säkerställa att den information vi samlar in är fullständig, korrekt, tillgänglig och inte föremål för obehörig åtkomst.

  Vi kan samla in personuppgifter antingen direkt från dig eller från tredje part, inklusive när du:

  1. kontakta oss via vår webbplats;
  2. kommunicera med oss via e-post, telefon, SMS, sociala applikationer (t.ex. LinkedIn, Facebook eller Twitter) eller på annat sätt;
  3. anlita oss för att utföra tjänster till dig;
  4. när du eller din organisation erbjuder sig att tillhandahålla, eller tillhandahåller, tjänster till oss;
  5. interagera med vår webbplats, våra sociala applikationer, tjänster, innehåll och reklam, och
  6. investera i vår verksamhet eller förhöra sig om ett eventuellt köp av vår verksamhet.

  Vi kan också samla in personuppgifter från dig när du använder eller går in på vår webbplats eller våra sidor på sociala medier. Detta kan ske genom användning av webbanalysverktyg, "cookies" eller annan liknande spårningsteknik som gör det möjligt för oss att spåra och analysera din användning av webbplatsen. För mer information, se vår cookiepolicy.

ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
 1. Vi samlar in och använder personuppgifter för följande ändamål:
  1. tillhandahålla tjänster eller information till dig;
  2. för registerhållning och administrativa ändamål;
  3. för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal med tredje part;
  4. där vi har ditt samtycke, inklusive för att skicka dig marknadsföring och reklammeddelanden och annan information som kan vara av intresse för dig. I detta avseende kan vi använda e-post, SMS, sociala medier eller post för att skicka direkt marknadsföringskommunikation till dig. Du kan välja att inte ta emot marknadsföringsmaterial från oss genom att använda den opt-out-funktion som tillhandahålls (t.ex. en avregistreringslänk);
  5. för våra legitima intressen, inklusive:
   1. för att utveckla och genomföra marknadsföringsaktiviteter och för att genomföra marknadsundersökningar och analyser samt ta fram statistik;
   2. för att förbättra och optimera vårt tjänsteutbud och vår kundupplevelse;
   3. För att skicka administrativa meddelanden, påminnelser, meddelanden, uppdateringar och annan information som du har begärt;
   4. överväga en ansökan om anställning från dig, och
   5. tillhandahållandet av våra tjänster.
DELA DINA UPPGIFTER
 1. Vi kan dela dina personuppgifter under vissa omständigheter, enligt följande:
  1. Om det sker en förändring av kontrollen över vår verksamhet eller en försäljning eller överföring av affärstillgångar förbehåller vi oss rätten att i den utsträckning det är tillåtet enligt lag överföra våra användardatabaser, tillsammans med alla personuppgifter och icke-personliga uppgifter som finns i dessa databaser. Denna information kan komma att lämnas ut till en potentiell köpare enligt ett avtal om att upprätthålla sekretess. Vi strävar efter att endast lämna ut information i god tro och när det krävs av någon av ovanstående omständigheter;
  2. kreditupplysningsföretag av kreditkontrollskäl;
  3. avslöjanden som krävs enligt lag eller förordning, och
  4. tjänsteleverantörer och andra anknutna tredje parter för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive andra professionella rådgivare som revisorer, leverantörer av katastrofåterställningstjänster eller revisorer och/eller utländska rådgivare.
SÄKERHET
 1. Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är säkra och skyddade från missbruk eller obehörig åtkomst. Våra informationstekniska system är lösenordsskyddade och vi använder en rad administrativa och tekniska åtgärder för att skydda dessa system. Vi kan dock inte garantera säkerheten för dina personuppgifter.
LÄNKAR
 1. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls av praktiska skäl och kanske inte förblir aktuella eller underhålls. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis på de länkade webbplatserna och vi föreslår att du granskar sekretesspolicyn på dessa webbplatser innan du använder dem.
DINA RÄTTIGHETER
 1. Du har olika rättigheter när det gäller vår användning av dina personuppgifter:
  1. Tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter (om vi behandlar dem) och viss annan information (liknande den som anges i detta integritetsmeddelande). Detta är för att du ska vara medveten om och kunna kontrollera att vi använder dina uppgifter i enlighet med lagen om dataskydd.
  2. Bli informerad: Du har rätt att få tydlig, transparent och lättbegriplig information om hur vi använder din information och dina rättigheter. Det är därför vi förser dig med informationen i denna integritetspolicy.
  3. Rättelse: Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter korrekta, aktuella och fullständiga. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss via vårt kontaktformulär för att meddela oss om någon av dina personuppgifter inte är korrekt eller ändras, så att vi kan hålla dina personuppgifter uppdaterade.
  4. Invändningar: Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter, inklusive behandling för direkt marknadsföring.
  5. Begränsning: Du har rätt att "blockera" eller hindra vidare användning av dina uppgifter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra din information, men får inte använda den vidare.
  6. Utplåning: Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, eller när, bland annat, dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.
  7. Bärbarhet: Du har rätt att begära att vissa av dina personuppgifter lämnas till dig, eller till en annan personuppgiftsansvarig, i ett allmänt använt, maskinläsbart format.
  8. Klagomål: Om du anser att dina dataskyddsrättigheter kan ha kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till den tillämpliga tillsynsmyndigheten. I Storbritannien är tillsynsmyndigheten Information Commissioner's Office.
  9. Återkalla samtycke: Om du har gett ditt samtycke till något vi gör med dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta inkluderar din rätt att återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

  Du kan när som helst utöva någon av ovanstående rättigheter genom att kontakta vår e-postadress som anges nedan.

HUR LÄNGE VI SPARAR UPPGIFTER
 1. Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav, redovisningskrav eller rapporteringskrav. Vi kommer att förstöra dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagar och förordningar.

  Om du vill ha ytterligare information om våra specifika lagringsperioder för dina personuppgifter kan du kontakta oss via den e-postadress som anges nedan.

ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EEA")
 1. För att tillhandahålla våra tjänster kan vi överföra de personuppgifter vi samlar in till länder utanför Storbritannien eller EES som inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som det land där du är bosatt och som inte erkänns av Europeiska kommissionen som länder som tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd.

  När vi gör detta kommer vi att se till att de skyddas i samma utsträckning som i EES och Storbritannien eftersom vi kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, vilket kan inkludera standardavtalsklausuler.

  För mer information, vänligen kontakta oss på vår e-postadress som anges nedan.

KONTAKTA OSS
 1. För ytterligare information om vår integritetspolicy eller praxis, eller för att få tillgång till eller korrigera dina personuppgifter, eller lämna ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges nedan:

  E-post: grant.davies@eclicks.com.au

  Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan genom att publicera en uppdaterad kopia på vår webbplats och vi uppmuntrar dig att kontrollera vår webbplats regelbundet för att säkerställa att du är medveten om vår mest aktuella integritetspolicy. Om vi gör några betydande ändringar kommer vi att sträva efter att meddela dig via e-post.

sv_SESvenska