PRIVATUMO POLITIKA

ĮVADAS
 1. Šiame dokumente išdėstyta bendrovės "Verbalate Pty Ltd" ACN 667 685 216 (toliau šioje privatumo politikoje vadinama "mes", "mus" arba "mūsų") privatumo politika. Taikomų duomenų apsaugos teisės aktų (visų pirma Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679, angl.BDAR") ir 2018 m. Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos įstatymą), jūsų duomenis kontroliuosime mes.
 2. Ši privatumo politika taikoma, kai renkame jūsų asmeninę informaciją ir (arba) asmens duomenis (jūsų asmens duomenys). Tai apima santykius tarp jūsų, šios svetainės lankytojo (tiesiogiai kaip mūsų kliento arba kaip mūsų kliento personalo), ir mūsų, šios svetainės savininko ir teikėjo, taip pat kai trečioji šalis mums nurodo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma visų mūsų surinktų ar jūsų pateiktų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine ir mūsų paslaugų jums teikimu, naudojimui.
 3. Rimtai žiūrime į savo privatumo įsipareigojimus. Atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką, nes joje pateikiama svarbi informacija apie tai, kas mes esame, kaip ir kodėl renkame, saugome, naudojame ir dalijamės jūsų asmens duomenimis, susijusiais su jūsų naudojimusi mūsų svetaine. Joje taip pat paaiškinamos jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis, ir kaip susisiekti su mumis arba atitinkama priežiūros institucija, jei turite skundą.
RENKAMOS ASMENINĖS INFORMACIJOS TIPAI
 1. Mūsų renkami asmens duomenys gali būti šie:
  1. pavadinimas;
  2. pašto arba gatvės adresas;
  3. el. pašto adresas;
  4. socialinės žiniasklaidos informacija;
  5. telefono numerį ir kitą kontaktinę informaciją;
  6. amžius;
  7. gimimo data;
  8. kredito kortelės ar kitos mokėjimo informacijos;
  9. informaciją apie jūsų verslo ar asmenines aplinkybes;
  10. informaciją, susijusią su klientų apklausomis, klausimynais ir akcijomis, kuriose dalyvaujate;
  11. kai naudojame analitinius slapukus, jūsų įrenginio tapatybę ir tipą, IP adresą, geografinės vietos informaciją, puslapių peržiūros statistiką, reklamos duomenis ir standartinę žiniatinklio žurnalo informaciją;
  12. informacija apie trečiąsias šalis; ir
  13. bet kokia kita informacija, kurią mums pateikiate per šią svetainę, mums teikiant jums paslaugas arba kuri mums reikalinga arba kurią jūs pateikiate kitu būdu.
KAIP RENKAME ASMENINĘ INFORMACIJĄ
 1. Stengiamės užtikrinti, kad mūsų renkama informacija būtų išsami, tiksli, prieinama ir kad prie jos negalėtų prisijungti pašaliniai asmenys.

  Asmens duomenis galime rinkti tiesiogiai iš jūsų arba iš trečiųjų šalių, įskaitant atvejus, kai:

  1. susisiekite su mumis per mūsų svetainę;
  2. bendrauti su mumis el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis, socialinėmis programomis (pvz., "LinkedIn", "Facebook" ar "Twitter") ar kitais būdais;
  3. pasitelkti mus teikti jums paslaugas;
  4. kai jūs arba jūsų organizacija siūlote mums teikti arba teikiate paslaugas;
  5. sąveikauti su mūsų svetaine, socialinėmis programomis, paslaugomis, turiniu ir reklama; ir
  6. investuoti į mūsų verslą arba teirautis dėl galimo mūsų verslo pirkimo.

  Taip pat galime rinkti jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų svetaine arba mūsų socialinės žiniasklaidos puslapiais arba prie jų prisijungiate. Tai gali būti daroma naudojant žiniatinklio analizės įrankius, slapukus ar kitas panašias sekimo technologijas, kurios leidžia mums stebėti ir analizuoti jūsų naudojimąsi svetaine. Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje.

JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS
 1. Asmens duomenis renkame ir naudojame šiais tikslais:
  1. teikti jums paslaugas ar informaciją;
  2. registravimo ir administraciniais tikslais;
  3. laikytis savo teisinių įsipareigojimų, spręsti ginčus ar vykdyti mūsų susitarimus su trečiosiomis šalimis;
  4. jei turime jūsų sutikimą, įskaitant rinkodaros ir reklaminių pranešimų bei kitos jus dominančios informacijos siuntimą. Šiuo atžvilgiu, siųsdami jums tiesioginės rinkodaros pranešimus, galime naudoti el. paštą, SMS žinutes, socialinę žiniasklaidą arba paštą. Galite atsisakyti iš mūsų gauti rinkodaros medžiagą naudodamiesi pateikta atsisakymo priemone (pvz., atsisakymo nuoroda);
  5. dėl mūsų teisėtų interesų, įskaitant:
   1. rengti ir vykdyti rinkodaros veiklą, atlikti rinkos tyrimus ir analizę bei rengti statistiką;
   2. tobulinti ir optimizuoti mūsų paslaugų teikimą ir klientų patirtį;
   3. siųsti jums administracinius pranešimus, priminimus, pranešimus, atnaujinimus ir kitą jūsų prašomą informaciją;
   4. svarstyti jūsų prašymą priimti į darbą; ir
   5. teikiant mūsų paslaugas.
DALIJIMASIS DUOMENIMIS
 1. Tam tikromis aplinkybėmis galime bendrinti jūsų asmens duomenis:
  1. jei pasikeičia mūsų verslo kontrolė, parduodamas ar perduodamas verslo turtas, pasiliekame teisę perduoti savo naudotojų duomenų bazes, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, kartu su jose esančiais asmeniniais ir neasmeniniais duomenimis. Ši informacija gali būti atskleista potencialiam pirkėjui pagal susitarimą dėl konfidencialumo išlaikymo. Informaciją stengsimės atskleisti tik sąžiningai ir tik tada, kai to reikalauja bet kuri iš pirmiau nurodytų aplinkybių;
  2. kreditų kontrolės tikslais - kreditų tikrinimo agentūroms;
  3. įstatymų ar kitų teisės aktų reikalaujamą atskleisti informaciją; ir
  4. paslaugų teikėjai ir kitos susijusios trečiosios šalys, kad galėtume jums teikti paslaugas, įskaitant kitus profesionalius konsultantus, pavyzdžiui, buhalterius, atkūrimo po nelaimės paslaugų teikėjus, auditorius ir (arba) užsienio konsultantus.
SAUGUMAS
 1. Imamės pagrįstų priemonių, kad jūsų asmens duomenys būtų saugūs ir apsaugoti nuo netinkamo naudojimo ar neteisėtos prieigos. Mūsų informacinių technologijų sistemos apsaugotos slaptažodžiu, o šioms sistemoms apsaugoti naudojame įvairias administracines ir technines priemones. Tačiau negalime garantuoti jūsų asmens duomenų saugumo.
NUORODOS
 1. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Šios nuorodos pateikiamos patogumo sumetimais ir gali būti neaktualios arba neprižiūrimos. Mes nesame atsakingi už tų svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, privatumo praktiką, todėl prieš naudodamiesi tomis svetainėmis, siūlome susipažinti su tų svetainių privatumo politika.
JŪSŲ TEISĖS
 1. Turite įvairias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų naudojimu:
  1. Prieiga: Turite teisę susipažinti su savo informacija (jei ją tvarkome) ir tam tikra kita informacija (panašia į pateiktą šiame privatumo pranešime). Tai daroma tam, kad žinotumėte ir galėtumėte patikrinti, ar jūsų informaciją naudojame pagal duomenų apsaugos įstatymą.
  2. Būkite informuoti: Turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip naudojame jūsų informaciją, ir apie jūsų teises. Todėl pateikiame jums informaciją šioje privatumo politikoje.
  3. Ištaisymas: Siekiame, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, aktualūs ir išsamūs. Raginame jus susisiekti su mumis naudojant mūsų kontaktinę formą ir pranešti mums, jei kokie nors jūsų asmeniniai duomenys yra netikslūs arba pasikeitė, kad galėtume atnaujinti jūsų asmeninius duomenis.
  4. Prieštaravimas: Taip pat turite teisę tam tikromis aplinkybėmis nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
  5. apribojimas: Turite teisę "blokuoti" arba neleisti, kad jūsų informacija būtų toliau naudojama. Kai duomenų tvarkymas apribojamas, mes vis tiek galime saugoti jūsų informaciją, bet negalime jos toliau naudoti.
  6. Ištrinti: Turite teisę prašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, arba kai, be kita ko, jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
  7. Pernešamumas: Turite teisę reikalauti, kad kai kurie jūsų asmens duomenys būtų pateikti jums arba kitam duomenų valdytojui įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu.
  8. Skundai: Jei manote, kad jūsų duomenų apsaugos teisės galėjo būti pažeistos, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai. Jungtinėje Karalystėje priežiūros institucija yra Informacijos komisaro biuras.
  9. Atšaukti sutikimą: Jei davėte sutikimą bet kokiems veiksmams, kuriuos atliekame su jūsų asmens duomenimis, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Tai apima ir jūsų teisę atšaukti sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais.

  Bet kuriuo metu galite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, susisiekę toliau nurodytu el. pašto adresu.

KAIP ILGAI SAUGOME DUOMENIS
 1. Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek tai bus būtina siekiant tikslų, dėl kurių juos surinkome, įskaitant teisinius, apskaitos ar ataskaitų teikimo reikalavimus. Saugiai sunaikinsime jūsų asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie konkrečius jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpius, susisiekite su mumis toliau nurodytu el. pašto adresu.

PERVEDIMAI UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEA) RIBŲ
 1. Siekdami teikti paslaugas, surinktus asmens duomenis galime perduoti į šalis už JK ar EEE ribų, kuriose neužtikrinamas toks pat duomenų apsaugos lygis kaip šalyje, kurioje gyvenate, ir kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančių tinkamą duomenų apsaugos lygį.

  Kai tai darysime, užtikrinsime, kad jie būtų apsaugoti tokiu pat mastu kaip EEE ir JK, nes įdiegsime tinkamas jūsų asmens duomenų apsaugos priemones, kurios gali apimti standartines sutarčių sąlygas.

  Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis toliau nurodytu el. pašto adresu.

KONTAKTUOKITE MUS
 1. Jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką ar praktiką, gauti ar ištaisyti savo asmens duomenis arba pateikti skundą, susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

  El. paštas: grant.davies@eclicks.com.au

  Šią privatumo politiką retkarčiais galime keisti skelbdami atnaujintą jos kopiją savo svetainėje, todėl raginame jus reguliariai tikrinti mūsų svetainę, kad įsitikintumėte, jog esate susipažinę su naujausia privatumo politika. Jei atliksime reikšmingų pakeitimų, stengsimės pranešti jums el. paštu.

lt_LTLietuvių kalba