PRIVACYBELEID

INLEIDING
 1. Dit document beschrijft het privacybeleid van Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen als 'wij', 'ons' of 'onze'). Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de "GDPR") en de Britse Data Protection Act 2018), worden uw gegevens door ons beheerd.
 2. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer wij uw persoonlijke informatie en/of persoonlijke gegevens (uw persoonlijke gegevens). Dit geldt tussen u, de bezoeker van deze website (hetzij rechtstreeks als onze klant of als personeel van onze klant), en ons, de eigenaar en aanbieder van deze website en ook wanneer wij door een derde partij worden aangestuurd om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons worden verzameld of die door u worden verstrekt in verband met uw gebruik van de website en de levering van onze diensten aan u.
 3. Wij nemen onze privacyverplichtingen serieus. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over wie we zijn en hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen in verband met uw gebruik van onze website. Er wordt ook uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons of een relevante toezichthouder kunt opnemen als u een klacht hebt.
SOORTEN PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
 1. De persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen het volgende omvatten:
  1. naam;
  2. postadres of straatadres;
  3. e-mailadres;
  4. informatie over sociale media;
  5. telefoonnummer en andere contactgegevens;
  6. leeftijd;
  7. geboortedatum;
  8. creditcard- of andere betalingsgegevens;
  9. informatie over uw bedrijf of persoonlijke omstandigheden;
  10. informatie in verband met klantenenquêtes, vragenlijsten en promoties waaraan u deelneemt;
  11. wanneer we analytische cookies gebruiken, uw apparaatidentiteit en -type, IP-adres, geolocatie-informatie, paginaweergavestatistieken, advertentiegegevens en standaard webloginformatie;
  12. informatie over derden; en
  13. alle andere informatie die u aan ons verstrekt via deze website, in de loop van onze dienstverlening aan u, of die anderszins door ons wordt vereist of door u wordt verstrekt.
HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN
 1. We proberen ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen volledig, nauwkeurig en toegankelijk is en dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.

  We kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u of van derden verzamelen, inclusief wanneer u:

  1. Neem contact met ons op via onze website;
  2. met ons communiceren via e-mail, telefoon, sms, sociale toepassingen (zoals LinkedIn, Facebook of Twitter) of anderszins;
  3. ons inhuren om diensten aan u te verlenen;
  4. wanneer u of uw organisatie ons diensten aanbiedt of levert;
  5. interactie met onze website, sociale toepassingen, diensten, inhoud en advertenties; en
  6. investeren in ons bedrijf of informeren naar een mogelijke aankoop in ons bedrijf.

  We kunnen ook persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u onze website of onze social media-pagina's gebruikt of opent. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van webanalyse-instrumenten, 'cookies' of andere soortgelijke trackingtechnologieën waarmee we uw websitegebruik kunnen volgen en analyseren. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 1. We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  1. om diensten of informatie aan u te leveren;
  2. voor het bijhouden van gegevens en administratieve doeleinden;
  3. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten met derden af te dwingen;
  4. waar we uw toestemming voor hebben, inclusief om u marketing- en promotieberichten en andere informatie te sturen die voor u interessant kan zijn. In dit verband kunnen we gebruikmaken van e-mail, sms, sociale media of post om u direct marketingberichten te sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons door gebruik te maken van de aangeboden afmeldingsfaciliteit (bijvoorbeeld een afmeldlink);
  5. voor onze legitieme belangen, waaronder:
   1. om marketingactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren en om marktonderzoek en -analyse uit te voeren en statistieken te ontwikkelen;
   2. om ons dienstenaanbod en onze klantervaring te verbeteren en te optimaliseren;
   3. om u administratieve berichten, herinneringen, kennisgevingen, updates en andere door u gevraagde informatie te sturen;
   4. om een sollicitatie van u in overweging te nemen; en
   5. de levering van onze diensten.
UW GEGEVENS DELEN
 1. We kunnen uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden als volgt delen:
  1. in geval van een wijziging in de zeggenschap over ons bedrijf of een verkoop of overdracht van bedrijfsactiva, behouden wij ons het recht voor om onze gebruikersdatabases, samen met alle persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens in deze databases, voor zover wettelijk toegestaan, over te dragen. Deze informatie kan bekend worden gemaakt aan een potentiële koper onder een overeenkomst tot geheimhouding. We zullen ernaar streven om informatie alleen in goed vertrouwen vrij te geven en wanneer dit wordt vereist door een van de bovenstaande omstandigheden;
  2. kredietcontrolebureaus om redenen van kredietcontrole;
  3. openbaarmakingen vereist door wet- of regelgeving; en
  4. dienstverleners en andere gelieerde derden om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren, waaronder andere professionele adviseurs zoals accountants, leveranciers van calamiteitenhersteldiensten of accountants en/of adviseurs in het buitenland.
BEVEILIGING
 1. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en worden beschermd tegen misbruik of ongeautoriseerde toegang. Onze informatietechnologiesystemen zijn beveiligd met een wachtwoord en we gebruiken een reeks administratieve en technische maatregelen om deze systemen te beschermen. We kunnen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens echter niet garanderen.
LINKS
 1. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze links worden aangeboden voor het gemak en zijn mogelijk niet actueel of worden niet onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van die gekoppelde websites en we raden u aan het privacybeleid van die websites te bekijken voordat u ze gebruikt.
UW RECHTEN
 1. U hebt verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens:
  1. Toegang: U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw informatie (als we die verwerken) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in deze privacyverklaring). Dit is zodat u op de hoogte bent en kunt controleren of we uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
  2. Op de hoogte blijven: Je hebt recht op duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe we jouw gegevens gebruiken en over je rechten. Daarom geven we je de informatie in dit privacybeleid.
  3. Rectificatie: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens accuraat, actueel en volledig te houden. We raden u aan contact met ons op te nemen via ons contactformulier om ons te laten weten of uw persoonlijke gegevens niet correct zijn of wijzigen, zodat we uw persoonlijke gegevens up-to-date kunnen houden.
  4. Bezwaar maken: U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden, waaronder verwerking voor direct marketing.
  5. beperken: Je hebt het recht om verder gebruik van je informatie te 'blokkeren' of te onderdrukken. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen we uw informatie nog steeds opslaan, maar mogen we deze niet verder gebruiken.
  6. Erasure: U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer uw persoonsgegevens onder andere onrechtmatig zijn verwerkt.
  7. Draagbaarheid: U hebt het recht om te vragen dat sommige van uw persoonlijke gegevens aan u, of aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, worden verstrekt in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat.
  8. Klachten: Als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming mogelijk zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit. In het Verenigd Koninkrijk is de toezichthoudende autoriteit het Information Commissioner's Office.
  9. Toestemming intrekken: Als u toestemming hebt gegeven voor alles wat we met uw persoonlijke gegevens doen, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit omvat ook uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

  U kunt op elk gewenst moment een van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons e-mailadres hieronder.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN
 1. We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. We zullen uw persoonlijke gegevens veilig vernietigen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  Als u meer informatie wilt over onze specifieke bewaartermijnen voor uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres hieronder.

OVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE ("EER")
 1. Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen overdragen naar landen buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waarin u verblijft en die niet door de Europese Commissie worden erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.

  Wanneer we dit doen, zullen we ervoor zorgen dat deze gegevens in dezelfde mate worden beschermd als in de EER en het VK, aangezien we passende waarborgen zullen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder mogelijk standaard contractuele clausules.

  Neem voor meer informatie contact met ons op via het onderstaande e-mailadres.

CONTACT ONS
 1. Voor meer informatie over ons privacybeleid of onze privacypraktijken, of om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze te corrigeren, of om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

  E-mail: grant.davies@eclicks.com.au

  We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op onze website te plaatsen en we raden u aan onze website regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van ons meest actuele privacybeleid. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we proberen u daarvan per e-mail op de hoogte te stellen.

nl_NLNederlands