POLITYKA PRYWATNOŚCI

WPROWADZENIE
 1. Niniejszy dokument określa politykę prywatności Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (zwanej w niniejszej polityce prywatności "my", "nas" lub "nasz"). Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 ("RODO")), niniejszy dokument określa politykę prywatności Verbalate Pty Ltd. ACN 667 685 216.RODO") i brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r.), dane użytkownika będą przez nas kontrolowane.
 2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie za każdym razem, gdy gromadzimy informacje osobowe i/lub dane osobowe użytkownika (twoje dane osobowe). Obejmuje to relacje między użytkownikiem, odwiedzającym tę witrynę internetową (bezpośrednio jako nasz klient lub jako personel naszego klienta), a nami, właścicielem i dostawcą tej witryny internetowej, a także w przypadku, gdy strona trzecia zleca nam przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wykorzystywania przez nas wszelkich danych gromadzonych przez nas lub dostarczanych przez użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z witryny internetowej i świadczeniem na jego rzecz naszych usług.
 3. Poważnie traktujemy nasze zobowiązania dotyczące prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat tego, kim jesteśmy oraz w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z naszej strony internetowej. Wyjaśnia ona również prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych oraz sposób skontaktowania się z nami lub odpowiednim organem regulacyjnym w przypadku złożenia skargi.
RODZAJE GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH
 1. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:
  1. nazwa;
  2. adres pocztowy lub ulica;
  3. Adres e-mail;
  4. informacje z mediów społecznościowych;
  5. numer telefonu i inne dane kontaktowe;
  6. wiek;
  7. data urodzenia;
  8. karty kredytowej lub innych informacji dotyczących płatności;
  9. informacje o sytuacji biznesowej lub osobistej użytkownika;
  10. informacje związane z wszelkimi ankietami, kwestionariuszami i promocjami, w których uczestniczy użytkownik;
  11. gdy korzystamy z analitycznych plików cookie, tożsamości i typu urządzenia użytkownika, adresu IP, informacji geolokalizacyjnych, statystyk odsłon, danych reklamowych i standardowych informacji z dziennika sieciowego;
  12. informacje o osobach trzecich; oraz
  13. wszelkie inne informacje przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej, w trakcie świadczenia przez nas usług na rzecz użytkownika lub w inny sposób wymagane przez nas lub przekazane przez użytkownika.
W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE
 1. Dokładamy wszelkich starań, aby gromadzone przez nas informacje były kompletne, dokładne, dostępne i nie podlegały nieautoryzowanemu dostępowi.

  Możemy gromadzić dane osobowe bezpośrednio od użytkownika lub od stron trzecich, w tym od użytkowników:

  1. skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej;
  2. komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS, aplikacji społecznościowych (takich jak LinkedIn, Facebook lub Twitter) lub w inny sposób;
  3. zaangażować nas do świadczenia usług na rzecz użytkownika;
  4. gdy użytkownik lub jego organizacja oferuje lub świadczy usługi na naszą rzecz;
  5. interakcji z naszą stroną internetową, aplikacjami społecznościowymi, usługami, treściami i reklamami; oraz
  6. inwestować w naszą działalność lub pytać o potencjalny zakup naszej działalności.

  Możemy również gromadzić dane osobowe użytkownika, gdy korzysta on z naszej witryny internetowej lub naszych stron w mediach społecznościowych bądź uzyskuje do nich dostęp. Może się to odbywać za pomocą narzędzi analityki internetowej, plików "cookie" lub innych podobnych technologii śledzenia, które pozwalają nam śledzić i analizować korzystanie z witryny przez użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 1. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów:
  1. w celu świadczenia usług lub przekazywania informacji użytkownikowi;
  2. do celów ewidencyjnych i administracyjnych;
  3. przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania naszych umów ze stronami trzecimi;
  4. w przypadku uzyskania zgody użytkownika, w tym w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości marketingowych i promocyjnych oraz innych informacji, które mogą go zainteresować. W związku z tym możemy korzystać z poczty elektronicznej, wiadomości SMS, mediów społecznościowych lub poczty tradycyjnej w celu wysyłania użytkownikowi bezpośrednich komunikatów marketingowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych, korzystając z udostępnionej funkcji rezygnacji (np. linku rezygnacji z subskrypcji);
  5. dla naszych uzasadnionych interesów, w tym:
   1. opracowywanie i prowadzenie działań marketingowych oraz prowadzenie badań i analiz rynkowych oraz opracowywanie statystyk;
   2. ulepszanie i optymalizowanie naszej oferty usług i doświadczeń klientów;
   3. w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości administracyjnych, przypomnień, powiadomień, aktualizacji i innych żądanych przez niego informacji;
   4. rozpatrzenie podania o pracę złożonego przez użytkownika; oraz
   5. świadczenie naszych usług.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 1. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:
  1. w przypadku zmiany kontroli nad naszą działalnością, sprzedaży lub przeniesienia aktywów biznesowych, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia w zakresie dozwolonym przez prawo naszych baz danych użytkowników, wraz z wszelkimi danymi osobowymi i nieosobowymi zawartymi w tych bazach danych. Informacje te mogą zostać ujawnione potencjalnemu nabywcy na podstawie umowy o zachowaniu poufności. Będziemy dążyć do ujawnienia informacji wyłącznie w dobrej wierze i w przypadku, gdy jest to wymagane przez którąkolwiek z powyższych okoliczności;
  2. agencje kontroli kredytowej w celu kontroli kredytowej;
  3. ujawnienia wymagane przez prawo lub regulacje; oraz
  4. dostawcom usług i innym powiązanym stronom trzecim w celu umożliwienia nam świadczenia usług na rzecz użytkownika, w tym innym profesjonalnym doradcom, takim jak księgowi, dostawcy usług odzyskiwania danych po awarii lub audytorzy i/lub zagraniczni prawnicy.
BEZPIECZEŃSTWO
 1. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są bezpieczne i chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze systemy informatyczne są chronione hasłem i stosujemy szereg środków administracyjnych i technicznych w celu ochrony tych systemów. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.
LINKI
 1. Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Łącza te są udostępniane dla wygody i mogą nie być aktualne lub utrzymywane. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności tych stron internetowych, do których prowadzą łącza, i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.
TWOJE PRAWA
 1. Użytkownikowi przysługują różne prawa w odniesieniu do wykorzystywania przez nas jego danych osobowych:
  1. Dostęp: Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych (jeśli je przetwarzamy) i niektórych innych informacji (podobnych do tych podanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności). Dzięki temu użytkownik ma świadomość i może sprawdzić, czy wykorzystujemy jego dane zgodnie z przepisami o ochronie danych.
  2. Bądź poinformowany: Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane oraz o przysługujących mu prawach. Właśnie dlatego udostępniamy informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności.
  3. Rektyfikacja: Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były dokładne, aktualne i kompletne. Zachęcamy do skontaktowania się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, aby poinformować nas, jeśli którekolwiek z Twoich danych osobowych nie są dokładne lub uległy zmianie, abyśmy mogli aktualizować Twoje dane osobowe.
  4. Sprzeciw: Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w pewnych okolicznościach, w tym przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  5. Ograniczenie: Użytkownik ma prawo do "zablokowania" lub uniemożliwienia dalszego wykorzystywania jego danych. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, możemy nadal przechowywać dane użytkownika, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać.
  6. Wymazywanie: Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone, lub gdy, między innymi, jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  7. Przenośność: Użytkownik ma prawo zażądać, aby niektóre jego dane osobowe zostały mu przekazane lub innemu administratorowi danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  8. Skargi: Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych mogły zostać naruszone, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. W Wielkiej Brytanii organem nadzorczym jest Information Commissioner's Office.
  9. Wycofanie zgody: Jeśli użytkownik wyraził zgodę na wszystko, co robimy z jego danymi osobowymi, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Obejmuje to prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika do celów marketingowych.

  Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, kontaktując się z naszym adresem e-mail podanym poniżej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE
 1. Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Dane osobowe użytkownika zostaną bezpiecznie zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z naszego adresu e-mail podanego poniżej.

TRANSFERY POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY ("EOG")
 1. Aby świadczyć nasze usługi, możemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe do krajów spoza Wielkiej Brytanii lub EOG, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj zamieszkania użytkownika i nie są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

  Gdy to zrobimy, upewnimy się, że są one chronione w takim samym stopniu jak w EOG i Wielkiej Brytanii, ponieważ wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika, które mogą obejmować standardowe klauzule umowne.

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym poniżej.

KONTAKT
 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności lub praktyk, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub złożyć skargę, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych poniżej:

  E-mail: grant.davies@eclicks.com.au

  Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą politykę prywatności, publikując zaktualizowaną kopię na naszej stronie internetowej i zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej strony internetowej, aby upewnić się, że znasz naszą najbardziej aktualną politykę prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika pocztą elektroniczną.

pl_PLPolski