PERSONVERNPOLITIKK

INNLEDNING
 1. Dette dokumentet beskriver personvernerklæringen til Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (i denne personvernerklæringen omtalt som "vi", "oss" eller "vår"). I henhold til gjeldende personvernlovgivning (særlig EUs personvernforordning (EU) 2016/679 ("personvernforordningen").PERSONVERNFORORDNINGEN") og UK Data Protection Act 2018), vil opplysningene dine bli kontrollert av oss.
 2. Denne personvernerklæringen gjelder når vi samler inn dine personlige opplysninger og/eller personopplysninger (dine personopplysninger). Dette omfatter forholdet mellom deg som besøker dette nettstedet (enten direkte som kunde hos oss eller som ansatt hos en av våre kunder) og oss som eier og leverandør av dette nettstedet, og også der vi blir bedt av en tredjepart om å behandle personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen gjelder for vår bruk av alle opplysninger som samles inn av oss eller som du oppgir i forbindelse med din bruk av nettstedet og levering av våre tjenester til deg.
 3. Vi tar våre personvernforpliktelser på alvor. Les denne personvernerklæringen nøye, da den inneholder viktig informasjon om hvem vi er og hvordan og hvorfor vi samler inn, lagrer, bruker og deler personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av nettstedet vårt. Den forklarer også hvilke rettigheter du har når det gjelder personopplysningene dine, og hvordan du kontakter oss eller en relevant tilsynsmyndighet hvis du har en klage.
TYPER PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN
 1. Personopplysningene vi samler inn kan omfatte følgende:
  1. navn;
  2. postadresse eller gateadresse;
  3. e-postadresse;
  4. informasjon på sosiale medier;
  5. telefonnummer og annen kontaktinformasjon;
  6. alder;
  7. fødselsdato;
  8. kredittkort eller annen betalingsinformasjon;
  9. informasjon om din virksomhet eller dine personlige forhold;
  10. informasjon i forbindelse med kundeundersøkelser, spørreskjemaer og kampanjer du deltar i;
  11. når vi bruker analytiske informasjonskapsler, enhetens identitet og type, IP-adresse, informasjon om geografisk plassering, statistikk over sidevisninger, annonseringsdata og standard weblogginformasjon;
  12. informasjon om tredjeparter; og
  13. all annen informasjon som du gir oss via dette nettstedet, i forbindelse med at vi leverer tjenester til deg, eller som på annen måte kreves av oss eller gis av deg.
HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER
 1. Vi bestreber oss på å sikre at opplysningene vi samler inn, er fullstendige, nøyaktige, tilgjengelige og ikke gjenstand for uautorisert tilgang.

  Vi kan samle inn personopplysninger enten direkte fra deg eller fra tredjeparter, inkludert der du:

  1. kontakt oss via nettstedet vårt;
  2. kommunisere med oss via e-post, telefon, SMS, sosiale applikasjoner (som LinkedIn, Facebook eller Twitter) eller på annen måte;
  3. engasjere oss til å utføre tjenester for deg;
  4. når du eller din organisasjon tilbyr eller leverer tjenester til oss;
  5. samhandle med nettstedet vårt, sosiale applikasjoner, tjenester, innhold og reklame; og
  6. investere i vår virksomhet eller forespørre om et potensielt kjøp i vår virksomhet.

  Vi kan også samle inn personopplysninger fra deg når du bruker eller får tilgang til nettstedet vårt eller sidene våre på sosiale medier. Dette kan gjøres ved hjelp av nettanalyseverktøy, informasjonskapsler eller andre lignende sporingsteknologier som gjør det mulig for oss å spore og analysere din bruk av nettstedet. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

BRUK AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
 1. Vi samler inn og bruker personopplysninger til følgende formål:
  1. for å levere tjenester eller informasjon til deg;
  2. for registrering og administrative formål;
  3. for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister eller håndheve våre avtaler med tredjeparter;
  4. der vi har ditt samtykke, blant annet for å sende deg markedsførings- og reklamemeldinger og annen informasjon som kan være av interesse for deg. I denne forbindelse kan vi bruke e-post, SMS, sosiale medier eller post til å sende deg direkte markedsføringskommunikasjon. Du kan reservere deg mot å motta markedsføringsmateriell fra oss ved å bruke en avmeldingsfunksjon (f.eks. en avmeldingslenke);
  5. for våre legitime interesser, inkludert:
   1. å utvikle og gjennomføre markedsføringsaktiviteter, gjennomføre markedsundersøkelser og -analyser og utarbeide statistikk;
   2. for å forbedre og optimalisere tjenestetilbudet og kundeopplevelsen vår;
   3. for å sende deg administrative meldinger, påminnelser, varsler, oppdateringer og annen informasjon du har bedt om;
   4. å vurdere en søknad om ansettelse fra deg; og
   5. leveringen av våre tjenester.
DELING AV DATA
 1. Vi kan dele personopplysningene dine under visse omstendigheter, som følger:
  1. dersom det skjer en endring i kontrollen over vår virksomhet eller et salg eller en overføring av virksomhetens eiendeler, forbeholder vi oss retten til å overføre våre brukerdatabaser, sammen med alle personopplysninger og ikke-personlige data som finnes i disse databasene, i den grad loven tillater det. Denne informasjonen kan utleveres til en potensiell kjøper i henhold til en avtale om konfidensialitet. Vi vil kun utlevere informasjon i god tro og der det er påkrevd av noen av de ovennevnte omstendighetene;
  2. kredittopplysningsbyråer av kredittkontrollhensyn;
  3. opplysninger som kreves i henhold til lov eller forskrift; og
  4. tjenesteleverandører og andre tilknyttede tredjeparter for å gjøre det mulig for oss å levere tjenestene våre til deg, inkludert andre profesjonelle rådgivere som regnskapsførere, leverandører av katastrofegjenopprettingstjenester eller revisorer og/eller utenlandske advokater.
SIKKERHET
 1. Vi treffer rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine er sikre og beskyttet mot misbruk eller uautorisert tilgang. Våre IT-systemer er passordbeskyttet, og vi bruker en rekke administrative og tekniske tiltak for å beskytte disse systemene. Vi kan imidlertid ikke garantere sikkerheten til personopplysningene dine.
LENKER
 1. Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse lenkene er ment å være praktiske, og det er ikke sikkert at de er oppdaterte eller vedlikeholdes. Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen på disse lenkede nettstedene, og vi anbefaler at du leser personvernreglene på disse nettstedene før du bruker dem.
DINE RETTIGHETER
 1. Du har ulike rettigheter når det gjelder vår bruk av personopplysningene dine:
  1. Tilgang: Du har rett til å få tilgang til opplysningene dine (hvis vi behandler dem) og visse andre opplysninger (tilsvarende de som er gitt i denne personvernerklæringen). Dette er for at du skal være klar over og kunne kontrollere at vi bruker opplysningene dine i samsvar med personvernlovgivningen.
  2. Bli informert: Du har rett til å få tydelig, åpen og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Derfor gir vi deg informasjonen i denne personvernerklæringen.
  3. Utbedring: Vi har som mål å holde personopplysningene dine nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss ved hjelp av kontaktskjemaet vårt for å gi oss beskjed hvis noen av personopplysningene dine ikke er korrekte eller endres, slik at vi kan holde personopplysningene dine oppdatert.
  4. Innvendinger: Du har også rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine under visse omstendigheter, inkludert behandling for direkte markedsføring.
  5. Begrensning: Du har rett til å "blokkere" eller undertrykke videre bruk av opplysningene dine. Når behandlingen er begrenset, kan vi fortsatt lagre opplysningene dine, men vi kan ikke bruke dem videre.
  6. Sletting: Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for, eller når personopplysningene dine blant annet har blitt behandlet ulovlig.
  7. Bærbarhet: Du har rett til å be om at noen av personopplysningene dine leveres til deg eller til en annen behandlingsansvarlig i et vanlig brukt, maskinlesbart format.
  8. Klager: Hvis du mener at dine personvernrettigheter kan ha blitt brutt, har du rett til å sende inn en klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. I Storbritannia er tilsynsmyndigheten Information Commissioner's Office.
  9. Trekke tilbake samtykke: Hvis du har gitt ditt samtykke til noe vi gjør med personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Dette inkluderer din rett til å trekke tilbake ditt samtykke til at vi bruker personopplysningene dine til markedsføringsformål.

  Du kan når som helst utøve noen av de ovennevnte rettighetene ved å kontakte e-postadressen som er oppgitt nedenfor.

HVOR LENGE VI OPPBEVARER DATA
 1. Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å oppfylle eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav. Vi vil destruere personopplysningene dine på en sikker måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

  Hvis du ønsker mer informasjon om våre spesifikke oppbevaringsperioder for personopplysningene dine, kan du kontakte oss på e-postadressen nedenfor.

OVERFØRINGER UTENFOR DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET ("EØS")
 1. For å kunne levere tjenestene våre kan vi overføre personopplysningene vi samler inn, til land utenfor Storbritannia eller EØS som ikke gir samme nivå av databeskyttelse som landet du bor i, og som ikke er anerkjent av EU-kommisjonen som et land som gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

  Når vi gjør dette, vil vi sørge for at personopplysningene dine er beskyttet i samme grad som i EØS og Storbritannia, og vi vil iverksette egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine, noe som kan omfatte standard kontraktsklausuler.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte oss på e-postadressen nedenfor.

KONTAKT OSS
 1. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernreglene eller -praksisen vår, eller hvis du vil ha tilgang til eller korrigere personopplysningene dine, eller sende inn en klage, kan du kontakte oss ved hjelp av opplysningene nedenfor:

  E-post: grant.davies@eclicks.com.au

  Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen ved å legge ut en oppdatert versjon på nettstedet vårt, og vi oppfordrer deg til å sjekke nettstedet vårt regelmessig for å sikre at du er klar over vår nyeste personvernerklæring. Hvis vi gjør vesentlige endringer, vil vi forsøke å varsle deg via e-post.

nb_NONorsk bokmål