ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVOD
 1. Tento dokument stanoví zásady ochrany osobních údajů společnosti Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (v těchto zásadách ochrany osobních údajů označované jako "my", "nás" nebo "naše"). Pro účely platných právních předpisů o ochraně osobních údajů (zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR") a britského zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018), budou vaše údaje pod naší kontrolou.
 2. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí vždy, když shromažďujeme vaše osobní informace a/nebo osobní údaje (vaše osobní údaje). To platí pro vztahy mezi vámi, návštěvníky těchto webových stránek (ať už přímo jako našimi zákazníky nebo jako zaměstnanci našich zákazníků), a námi, vlastníkem a poskytovatelem těchto webových stránek, a také v případech, kdy nám zpracování vašich osobních údajů nařídí třetí strana. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše používání všech údajů, které shromažďujeme nebo které nám poskytnete v souvislosti s používáním těchto webových stránek a poskytováním našich služeb.
 3. Své povinnosti týkající se ochrany osobních údajů bereme vážně. Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože obsahují důležité informace o tom, kdo jsme a jak a proč shromažďujeme, ukládáme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje v souvislosti s používáním našich webových stránek. Vysvětluje také vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji a jak se na nás nebo na příslušný regulační orgán obrátit v případě, že máte stížnost.
TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
 1. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat:
  1. název;
  2. poštovní adresa nebo ulice;
  3. e-mailová adresa;
  4. informace ze sociálních médií;
  5. telefonní číslo a další kontaktní údaje;
  6. věk;
  7. datum narození;
  8. informace o kreditní kartě nebo jiné platební údaje;
  9. informace o vaší obchodní nebo osobní situaci;
  10. informace v souvislosti s průzkumy, dotazníky a propagačními akcemi, kterých se účastníte;
  11. pokud používáme analytické soubory cookie, identitu a typ vašeho zařízení, I.P. adresu, informace o zeměpisné poloze, statistiky zobrazení stránek, reklamní údaje a standardní informace z webových protokolů;
  12. informace o třetích stranách a
  13. jakékoli další informace, které nám poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, v průběhu poskytování služeb nebo které od vás jinak požadujeme nebo nám je poskytnete.
JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE
 1. Snažíme se zajistit, aby informace, které shromažďujeme, byly úplné, přesné, přístupné a aby k nim neměl přístup nikdo neoprávněný.

  Osobní údaje můžeme shromažďovat buď přímo od vás, nebo od třetích stran, včetně případů, kdy:

  1. kontaktujte nás prostřednictvím našich webových stránek;
  2. komunikovat s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu, SMS, sociálních aplikací (jako je LinkedIn, Facebook nebo Twitter) nebo jinak;
  3. nás pověřit poskytováním služeb pro vás;
  4. když nám vy nebo vaše organizace nabízíte nebo poskytujete služby;
  5. interakce s našimi webovými stránkami, sociálními aplikacemi, službami, obsahem a reklamou; a
  6. investovat do našeho podniku nebo se dotazovat na případnou koupi našeho podniku.

  Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat také při používání nebo přístupu na naše webové stránky nebo stránky sociálních médií. To může být prováděno pomocí nástrojů webové analýzy, souborů cookie nebo jiných podobných sledovacích technologií, které nám umožňují sledovat a analyzovat vaše používání webových stránek. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Osobní údaje shromažďujeme a používáme k následujícím účelům:
  1. poskytovat vám služby nebo informace;
  2. pro evidenční a administrativní účely;
  3. k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů nebo vymáhání našich dohod s třetími stranami;
  4. pokud máme váš souhlas, včetně zasílání marketingových a propagačních zpráv a dalších informací, které by vás mohly zajímat. V tomto ohledu můžeme k zasílání přímých marketingových sdělení používat e-mail, SMS, sociální média nebo poštu. Zasílání marketingových materiálů od nás můžete odmítnout pomocí poskytnutého nástroje pro odmítnutí (např. odkazu pro odhlášení);
  5. pro naše oprávněné zájmy, včetně:
   1. rozvíjet a provádět marketingové činnosti, provádět průzkum a analýzu trhu a vypracovávat statistiky;
   2. zlepšovat a optimalizovat naši nabídku služeb a zkušenosti zákazníků;
   3. zasílat vám administrativní zprávy, upomínky, oznámení, aktualizace a další informace, které si vyžádáte;
   4. zvažovat vaši žádost o zaměstnání; a
   5. poskytování našich služeb.
SDÍLENÍ VAŠICH DAT
 1. Vaše osobní údaje můžeme za určitých okolností sdílet:
  1. pokud dojde ke změně kontroly v naší společnosti nebo k prodeji či převodu obchodního majetku, vyhrazujeme si právo převést v zákonem povoleném rozsahu naše uživatelské databáze spolu s veškerými osobními a neosobními údaji obsaženými v těchto databázích. Tyto informace mohou být zpřístupněny potenciálnímu kupujícímu na základě dohody o zachování důvěrnosti. Informace se snažíme zveřejňovat pouze v dobré víře a v případech, kdy to vyžaduje některá z výše uvedených okolností;
  2. agenturám pro kontrolu úvěrů z důvodu kontroly úvěruschopnosti;
  3. zpřístupnění informací vyžadovaných zákonem nebo nařízením a
  4. poskytovatelé služeb a další přidružené třetí strany, abychom vám mohli poskytovat naše služby, včetně dalších odborných poradců, jako jsou účetní, poskytovatelé služeb obnovy po havárii nebo auditoři a/nebo zahraniční poradci.
SECURITY
 1. Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou bezpečné a chráněné před zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Naše systémy informačních technologií jsou chráněny heslem a k ochraně těchto systémů používáme řadu administrativních a technických opatření. Bezpečnost vašich osobních údajů však nemůžeme zaručit.
ODKAZY
 1. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro pohodlí a nemusí být aktuální nebo udržované. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů těchto odkazovaných webových stránek a doporučujeme vám, abyste si před jejich použitím prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.
VAŠE PRÁVA
 1. V souvislosti s používáním vašich osobních údajů máte různá práva:
  1. Přístup na: Máte právo získat přístup ke svým údajům (pokud je zpracováváme) a k některým dalším informacím (podobným těm, které jsou uvedeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů). Je to proto, abyste byli informováni a mohli si ověřit, že vaše údaje používáme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
  2. Buďte informováni: Máte právo na to, abychom vám poskytli jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak vaše údaje používáme, a o vašich právech. Proto vám poskytujeme informace uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
  3. Oprava: Snažíme se, aby vaše osobní údaje byly přesné, aktuální a úplné. Doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a informovali nás, pokud některé z vašich osobních údajů nejsou přesné nebo se změnily, abychom mohli vaše osobní údaje aktualizovat.
  4. Námitka: Za určitých okolností máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu.
  5. Omezení: Máte právo "zablokovat" nebo potlačit další používání vašich informací. Pokud je zpracování omezeno, můžeme vaše údaje stále uchovávat, ale nesmíme je dále používat.
  6. Vymazání: Máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud byly vaše osobní údaje mimo jiné zpracovány protiprávně.
  7. Přenositelnost: Máte právo požadovat, aby vám nebo jinému správci údajů byly některé vaše osobní údaje poskytnuty v běžně používaném, strojově čitelném formátu.
  8. Stížnosti: Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu údajů, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Ve Spojeném království je dozorovým úřadem Úřad komisaře pro informace.
  9. Odvolání souhlasu: Pokud jste nám dali souhlas s jakýmkoli nakládáním s vašimi osobními údaji, máte právo jej kdykoli odvolat. To zahrnuje i vaše právo odvolat souhlas s použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely.

  Kterékoli z výše uvedených práv můžete kdykoli uplatnit na níže uvedené e-mailové adrese.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME DATA
 1. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který jsme je shromáždili, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků. Vaše osobní údaje bezpečně zlikvidujeme v souladu s platnými zákony a předpisy.

  Pokud chcete získat další informace o konkrétních dobách uchovávání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese.

PŘEVODY MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR ("EEH")
 1. Abychom mohli poskytovat naše služby, můžeme shromážděné osobní údaje předávat do zemí mimo Spojené království nebo EHP, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako země, v níž máte bydliště, a které Evropská komise neuznává jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů.

  Pokud tak učiníme, zajistíme, aby byly chráněny ve stejném rozsahu jako v EHP a Spojeném království, protože zavedeme vhodná ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů, která mohou zahrnovat standardní smluvní doložky.

  Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese.

KONTAKTUJTE NÁS
 1. Chcete-li získat další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů nebo postupech, získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je nebo podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů:

  E-mail: grant.davies@eclicks.com.au

  Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit zveřejněním aktualizované kopie na našich webových stránkách a doporučujeme vám, abyste naše webové stránky pravidelně kontrolovali a ujistili se, že jste seznámeni s našimi nejaktuálnějšími zásadami ochrany osobních údajů. Pokud provedeme nějaké významné změny, budeme se snažit vás na ně upozornit e-mailem.

cs_CZČeština