ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
 1. Този документ излага политиката за поверителност на Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (наричана в тази политика за поверителност "ние", "нас" или "нашата"). За целите на приложимото законодателство за защита на данните (по-специално Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 ("Общият регламент за защита на данните"), както и за целите наGDPR") и Закона за защита на данните на Обединеното кралство от 2018 г.), вашите данни ще бъдат контролирани от нас.
 2. Тази политика за поверителност се прилага винаги, когато събираме вашата лична информация и/или лични данни (вашите лични данни). Това включва отношенията между вас, посетителя на този уебсайт (независимо дали сте наш клиент или персонал на наш клиент), и нас, собственика и доставчика на този уебсайт, както и когато сме инструктирани от трета страна да обработваме вашите лични данни. Настоящата политика за поверителност се отнася до използването от наша страна на всички данни, събрани от нас или предоставени от вас във връзка с използването на уебсайта и предоставянето на нашите услуги за вас.
 3. Приемаме сериозно задълженията си за поверителност. Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, тъй като тя съдържа важна информация за това кои сме ние и как и защо събираме, съхраняваме, използваме и споделяме вашите лични данни във връзка с използването на нашия уебсайт. В нея също така са обяснени вашите права във връзка с личните ви данни и как да се свържете с нас или със съответния регулаторен орган, в случай че имате оплакване.
ВИДОВЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ
 1. Личните данни, които събираме, могат да включват следното:
  1. име;
  2. пощенски или уличен адрес;
  3. имейл адрес;
  4. информация от социалните медии;
  5. телефонен номер и други данни за контакт;
  6. възраст;
  7. дата на раждане;
  8. кредитна карта или друга информация за плащане;
  9. информация за вашия бизнес или лични обстоятелства;
  10. информация във връзка с проучвания на клиенти, въпросници и промоции, в които участвате;
  11. когато използваме аналитични "бисквитки", идентификация и тип на устройството ви, IP адрес, информация за географско местоположение, статистика за разглеждане на страници, рекламни данни и стандартна информация от уеб регистъра;
  12. информация за трети страни; и
  13. всякаква друга информация, предоставена ни от вас чрез този уебсайт, в хода на предоставянето на услуги от наша страна или по друг начин, изискван от нас или предоставен от вас.
КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 1. Стремим се да гарантираме, че информацията, която събираме, е пълна, точна, достъпна и не подлежи на неоторизиран достъп.

  Можем да събираме лични данни директно от вас или от трети страни, включително когато вие:

  1. свържете се с нас чрез нашия уебсайт;
  2. да комуникирате с нас по имейл, телефон, SMS, чрез социални приложения (като LinkedIn, Facebook или Twitter) или по друг начин;
  3. да ни ангажирате да ви предоставим услуги;
  4. когато вие или вашата организация предлагате или предоставяте услуги на нас;
  5. взаимодействие с нашия уебсайт, социални приложения, услуги, съдържание и реклами; и
  6. да инвестирате в нашия бизнес или да отправяте запитвания за потенциална покупка на нашия бизнес.

  Възможно е също така да събираме лични данни от вас, когато използвате или имате достъп до нашия уебсайт или страниците ни в социалните медии. Това може да става чрез използване на инструменти за уеб анализ, "бисквитки" или други подобни технологии за проследяване, които ни позволяват да проследяваме и анализираме използването на уебсайта от Ваша страна. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 1. Ние събираме и използваме лични данни за следните цели:
  1. за да ви предоставяме услуги или информация;
  2. за водене на документация и административни цели;
  3. да спазваме нашите правни задължения, да разрешаваме спорове или да прилагаме нашите споразумения с трети страни;
  4. когато имаме Вашето съгласие, включително за да Ви изпращаме маркетингови и рекламни съобщения и друга информация, която може да представлява интерес за Вас. В тази връзка можем да използваме електронна поща, SMS, социални медии или поща, за да ви изпращаме директни маркетингови съобщения. Можете да се откажете от получаването на маркетингови материали от нас, като използвате предоставената възможност за отказ (напр. връзка за отписване);
  5. за нашите легитимни интереси, включително:
   1. за разработване и осъществяване на маркетингови дейности, за провеждане на пазарни проучвания и анализи и за разработване на статистически данни;
   2. да подобряваме и оптимизираме предлаганите от нас услуги и опита на клиентите;
   3. да ви изпращаме административни съобщения, напомняния, известия, актуализации и друга информация, поискана от вас;
   4. да разгледаме молба за работа от ваша страна; и
   5. предоставянето на нашите услуги.
СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ
 1. Можем да споделяме вашите лични данни при определени обстоятелства, както следва:
  1. при промяна на контрола върху нашия бизнес или при продажба или прехвърляне на бизнес активи си запазваме правото да прехвърлим до степента, допустима от закона, нашите потребителски бази данни, заедно с всички лични данни и нелични данни, съдържащи се в тези бази данни. Тази информация може да бъде разкрита на потенциален купувач съгласно споразумение за запазване на конфиденциалност. Ще се стремим да разкриваме информация само добросъвестно и когато това се изисква от някое от горепосочените обстоятелства;
  2. агенции за кредитна проверка за целите на кредитния контрол;
  3. оповестявания, изисквани от закон или подзаконов акт; и
  4. доставчици на услуги и други свързани трети страни, за да можем да Ви предоставим нашите услуги, включително други професионални консултанти, като счетоводители, доставчици на услуги за възстановяване след бедствие или одитори и/или чуждестранни адвокати.
SECURITY
 1. Предприемаме разумни стъпки, за да гарантираме, че личните ви данни са сигурни и защитени от злоупотреба или неоторизиран достъп. Нашите системи за информационни технологии са защитени с парола и използваме редица административни и технически мерки за защита на тези системи. Въпреки това не можем да гарантираме сигурността на Вашите лични данни.
ЛИНКОВЕ
 1. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове. Тези връзки се предоставят за удобство и може да не са актуални или да не се поддържат. Ние не носим отговорност за практиките за защита на личните данни на тези свързани уебсайтове и ви препоръчваме да прегледате политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове, преди да ги използвате.
ВАШИТЕ ПРАВА
 1. Имате различни права по отношение на използването на личните ви данни от наша страна:
  1. Достъп до: Имате право да получите достъп до вашата информация (ако я обработваме) и до определена друга информация (подобна на тази, предоставена в настоящото известие за поверителност). Това е така, за да сте наясно и да можете да проверите дали използваме вашата информация в съответствие със закона за защита на данните.
  2. Бъдете информирани: Имате право да ви бъде предоставена ясна, прозрачна и лесно разбираема информация за това как използваме вашата информация и за вашите права. Ето защо ви предоставяме информацията в тази политика за поверителност.
  3. Коригиране: Стремим се да поддържаме вашите лични данни точни, актуални и пълни. Насърчаваме ви да се свържете с нас, като използвате нашия формуляр за контакт, за да ни уведомите, ако някои от личните ви данни не са точни или се променят, за да можем да поддържаме личните ви данни актуални.
  4. Възражение: Също така имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни при определени обстоятелства, включително обработване за директен маркетинг.
  5. Ограничаване на: Имате право да "блокирате" или да потиснете по-нататъшното използване на вашата информация. Когато обработката е ограничена, ние все още можем да съхраняваме вашата информация, но не можем да я използваме по-нататък.
  6. Изтриване: Имате право да поискате от нас да изтрием личните ви данни, когато личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, или когато, наред с други неща, личните ви данни са били незаконно обработени.
  7. Преносимост: Имате право да поискате някои от личните ви данни да ви бъдат предоставени или да бъдат предоставени на друг администратор на данни в широко използван, пригоден за машинно четене формат.
  8. Жалби: Ако смятате, че правата ви за защита на данните са били нарушени, имате право да подадете жалба до приложимия надзорен орган. В Обединеното кралство надзорният орган е Службата на комисаря по информацията.
  9. Оттегляне на съгласието: Ако сте дали съгласието си за всичко, което правим с личните ви данни, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Това включва правото ви да оттеглите съгласието си да използваме личните ви данни за маркетингови цели.

  Можете по всяко време да упражните някое от горепосочените права, като се свържете с нашия имейл адрес, посочен по-долу.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ
 1. Ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на изпълнението на всякакви правни, счетоводни или отчетни изисквания. Ще унищожим по сигурен начин Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

  Ако желаете да получите допълнителна информация за конкретните ни периоди на съхранение на вашите лични данни, моля, свържете се с нас, като използвате нашия имейл адрес, посочен по-долу.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО ("ЕИП")
 1. За да предоставим услугите си, може да прехвърлим личните данни, които събираме, в държави извън Обединеното кралство или ЕИП, които не осигуряват същото ниво на защита на данните като държавата, в която пребивавате, и не са признати от Европейската комисия като предоставящи адекватно ниво на защита на данните.

  Когато правим това, ще се уверим, че те са защитени в същата степен, както в ЕИП и Обединеното кралство, тъй като ще въведем подходящи предпазни мерки за защита на личните ви данни, които могат да включват стандартни договорни клаузи.

  За повече информация, моля, свържете се с нас на нашия имейл адрес, посочен по-долу.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 1. За допълнителна информация относно нашата политика за поверителност или практики, или за достъп до или коригиране на личните ви данни, или за подаване на жалба, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени по-долу:

  Имейл: grant.davies@eclicks.com.au

  Можем да променяме тази политика за поверителност от време на време, като публикуваме актуализирано копие на нашия уебсайт, и ви препоръчваме да проверявате редовно нашия уебсайт, за да сте сигурни, че сте запознати с най-актуалната ни политика за поверителност. Когато правим значителни промени, ще се постараем да ви уведомим по имейл.

bg_BGБългарски