WEB SİTESİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

GİRİŞ
 1. Bu hüküm ve koşullar (Şartlar) bu web sitesini kullandığınızda geçerlidir, verbalate.ai (Web sitesi).
 2. Siz ve bizim aramızda bağlayıcı bir sözleşme anlaşması oluşturan bu Şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Verbalate, our, we veya us).
 3. Bu Şartları kabul etmiyorsanız, Web Sitesini kullanmaktan kaçınmalısınız.
 4. Web Sitesinin bu sayfasını güncelleyerek bu Şartları herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ve böyle bir güncellemenin ardından Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Şartlara bağlı kalacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
WEB SİTESİNE ERİŞİM VE KULLANIM
 1. Web Sitesini yalnızca bu Koşullara ve yürürlükteki yasalara uygun olarak kullanmalı ve Web Sitesini kullanan veya Web Sitesine erişen çalışanlarınızın, alt yüklenicilerinizin ve diğer temsilcilerinizin Koşullara ve yürürlükteki yasalara uymasını sağlamalısınız.
YÜKÜMLÜLÜKLERINIZ
 1. Yapmamalısın:
  1. Açık iznimiz olmadan Web Sitesinin herhangi bir bölümünü veya yönünü kopyalamak, yansıtmak, çoğaltmak, tercüme etmek, uyarlamak, değiştirmek, satmak, deşifre etmek veya kaynak koda dönüştürmek;
  2. Web sitesini ürünlere göz atma, seçme veya satın alma amaçları dışında herhangi bir amaçla kullanmak;
  3. Web Sitesini yasa dışı veya hileli bir şekilde kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek veya yasa dışı veya hileli faaliyetleri kolaylaştırmak;
  4. Web Sitesini, Web Sitesine veya Web Sitesini barındıran sunuculara veya ağlara müdahale edebilecek, kesintiye uğratabilecek veya gereksiz yük oluşturabilecek şekilde kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek;
  5. Web sitesini herhangi bir otomatik komut dosyası aracı veya yazılımı yardımıyla kullanmak;
  6. başka herhangi bir web sitesinde Web Sitesine bağlantı vermek de dahil olmak üzere, itibarımızı azaltabilecek veya olumsuz etkileyebilecek şekilde hareket etmek; ve
  7. Web sitesinin güvenliğini ihlal etmeye teşebbüs etmek veya aşağıdakiler de dahil olmak üzere Web sitesinin normal işlevlerine başka bir şekilde müdahale etmek:
   1. Web sitesi hesaplarına veya verilerine yetkisiz erişim elde etmek;
   2. Web Sitesini güvenlik açıkları için taramak, araştırmak veya test etmek;
   3. Web Sitesine aşırı yüklenme, taşma, posta bombardımanı, çökme veya virüs gönderme; veya
   4. Web Sitesine karşı bir hizmet reddi saldırısı başlatmak veya buna katılmak.
WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLER
 1. Web Sitesindeki bilgilerin mümkün olduğunca güncel ve doğru olmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermekle birlikte, (yasaların izin verdiği azami ölçüde) bunu garanti etmediğimizi kabul ve beyan edersiniz:
  1. Web Sitesinde hata veya kusur bulunmayacaktır;
  2. Web sitesi her zaman erişilebilir olacaktır;
  3. Web Sitesi aracılığıyla gönderilen mesajlar derhal teslim edilecek veya hiç teslim edilmeyecektir;
  4. Web sitesi aracılığıyla aldığınız veya sağladığınız bilgiler güvenli veya gizli olacaktır; veya
  5. Web Sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilginin doğru veya gerçek olduğunu.

  Ürün açıklamaları, fiyatlar ve diğer Web Sitesi İçeriği de dahil olmak üzere, Web Sitesini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın güncelleyerek Web Sitesindeki herhangi bir bilgiyi veya işlevi değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

FİKRİ MÜLKİYET
 1. Web Sitesinin ve Web Sitesindeki tüm materyallerin (metinler, grafikler, logolar, tasarım, simgeler, resimler, ses ve video kayıtları, fiyatlandırma, indirmeler ve yazılım dahil) mülkiyeti tarafımıza aittir (Web sitesi İçerik) ve sahip olduğu veya lisans verdiği fikri mülkiyet haklarında size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.
 2. Yalnızca görüntülemek amacıyla Web Sitesinin tamamının veya bir kısmının geçici bir elektronik kopyasını oluşturabilirsiniz. Bizden önceden yazılı izin almadan veya yasaların izin verdiği şekilde Web Sitesini veya herhangi bir Web Sitesi İçeriğini başka şekilde çoğaltamaz, iletemez, uyarlayamaz, dağıtamaz, satamaz, değiştiremez veya yayınlayamazsınız.
DIĞER WEB SITELERINE BAĞLANTILAR
 1. Web Sitesi, bizim sorumluluğumuzda olmayan diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilen web sitelerinin içeriği üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bundan sorumlu değiliz.
 2. Herhangi bir bağlantılı web sitesinin Web Sitesine dahil edilmesi, bağlantılı web sitesini onayladığımız veya desteklediğimiz anlamına gelmez.
GÜVENLİK
 1. Web Sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak bilgisayar sistemlerinde, cep telefonlarında veya diğer elektronik cihazlarda meydana gelebilecek kayıp veya hasarlar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Web Sitesine erişmek için kullandığınız işlemin sizi virüs, kötü niyetli bilgisayar kodu veya diğer müdahale biçimleri riskine maruz bırakmamasını sağlamak için kendi önlemlerinizi almalısınız.
KÖTÜYE KULLANIMIN BILDIRILMESI
 1. Web Sitesinin herhangi bir kişi tarafından kötüye kullanıldığını, Web Sitesindeki materyalde herhangi bir hata olduğunu veya Web Sitesine erişim veya kullanımda herhangi bir zorluk olduğunu fark ederseniz, lütfen Web Sitemizde verilen iletişim bilgilerini veya formu kullanarak derhal bizimle iletişime geçin.
GİZLİLİK
 1. Bulabileceğiniz Gizlilik Politikamıza bağlı kalmayı kabul edersiniz Burada.
SORUMLULUK
 1. Bu Web Sitesi veya içeriğinin herhangi biri hakkında hiçbir garanti veya beyanda bulunmuyoruz ve bu Web Sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak uğranılan doğrudan veya dolaylı kayıplardan size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Web Sitemizi ve/veya içerdiği bilgi veya materyalleri kullanmanız nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluğu hariç tutuyoruz. Bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya yükümlülük için bizi tazmin etmeyi kabul edersiniz.

GENEL

GEÇERLİ HUKUK VE YARGI YETKİSİ
 1. Bu anlaşma Victoria, Avustralya'da geçerli olan yasalara tabidir. Taraflardan her biri, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü işlemle ilgili olarak Victoria, Avustralya mahkemelerinin ve temyiz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini geri dönülmez bir şekilde kabul eder. Taraflardan her biri, herhangi bir yasal sürecin uygunsuz bir forumda yürütüldüğü gerekçesiyle bu sürecin yürütülmesine yönelik her türlü itirazdan gayrikabili rücu olarak feragat eder.
FERAGAT
 1. Bu sözleşmenin hiçbir tarafı, feragat yazılı olmadıkça ve feragat eden tarafça imzalanmadıkça, herhangi bir haktan feragat olarak başka bir tarafın sözlerine veya davranışlarına dayanamaz.
SEVERANCE
 1. Bu anlaşmanın tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olan herhangi bir şartı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde ayrılır. Bu anlaşmanın geri kalanının geçerliliği ve uygulanabilirliği sınırlandırılmaz veya başka bir şekilde etkilenmez.
MÜŞTEREK VE MÜTESELSIL SORUMLULUK
 1. İki veya daha fazla kişi tarafından üstlenilen bir yükümlülük veya bir yükümlülük ya da verilen bir hak, onları müştereken ve müteselsilen bağlar veya onlara fayda sağlar.
GÖREVLENDİRME
 1. Taraflardan biri, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın bu sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini devredemez, yenileyemez veya başka bir şekilde aktaramaz.
TÜM ANLAŞMA
 1. Bu anlaşma taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve bu anlaşmanın konusuyla ilgili olarak açık veya zımni her türlü önceki müzakere, davranış, düzenleme, anlayış veya anlaşmanın yerine geçer.
YORUMLAMA
 1. (tekil ve çoğul) tekil kelimeler çoğulu da içerir (ve bunun tersi de geçerlidir);
 2. (cinsiyet) bir cinsiyeti belirten kelimeler, diğer herhangi bir cinsiyetin karşılık gelen kelimelerini içerir;
 3. (tanımlanmış terimler) Eğer bir kelime ya da ifadeye tanımlanmış bir anlam verilmişse, bu kelime ya da ifadenin diğer herhangi bir konuşma parçası ya da dilbilgisi biçimi de buna karşılık gelen bir anlama sahiptir;
 4. (kişi) "kişi" veya "siz" ifadeleri bir bireyi, bir bireyin mülkünü, bir şirketi, bir makamı, bir derneği, konsorsiyumu veya ortak girişimi (anonim veya tüzel kişiliği olmayan), bir ortaklığı, bir tröstü ve diğer herhangi bir tüzel kişiliği kapsar;
 5. (parti) bir tarafa yapılan atıf, söz konusu tarafın vekillerini, idarecilerini, haleflerini ve izin verilen devralanlarını kapsar ve bir mütevelli durumunda, ikame edilen veya ek mütevelliyi de içerir;
 6. (bu anlaşma) bir tarafa, maddeye, paragrafa, çizelgeye, sergiye, eke veya ilaveye yapılan bir atıf, bu anlaşmanın veya bu anlaşmanın bir tarafına, maddesine, paragrafına, çizelgesine, sergisine, ekine veya ilavesine yapılan bir atıftır ve bu anlaşmaya yapılan bir atıf, tüm çizelgeleri, sergileri, ekleri ve ilaveleri içerir;
 7. (belge) bir belgeye (bu anlaşma dahil) yapılan atıf, zaman zaman değiştirilen, yenilenen, onaylanan veya değiştirilen belgeye yapılan atıftır;
 8. (başlıklar) başlıklar ve kalın yazı tipindeki kelimeler sadece kolaylık sağlamak içindir ve yorumu etkilemez;
 9. (şunları içerir) "içerir" kelimesi ve benzer kelimeler herhangi bir biçimde bir sınırlama kelimesi değildir;
 10. (olumsuz yorumlama) bu anlaşmanın hiçbir hükmü, bu anlaşmanın veya söz konusu hükmün hazırlanmasından sorumlu olduğu için bir tarafın aleyhine yorumlanmayacaktır; ve
 11. (para birimi) $'ye veya "dolar "a yapılan atıflar, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, USD para birimine yapılan atıflardır.
tr_TRTürkçe