TERMENII ȘI CONDIȚIILE SITE-ULUI WEB

INTRODUCERE
 1. Acești termeni și condiții (Termeni) se aplică atunci când utilizați acest site, verbalate.ai (Site web).
 2. Sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni, care formează un acord contractual obligatoriu între dumneavoastră și noi, Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Verbalate, nostru, noi sau noi).
 3. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, trebuie să vă abțineți de la utilizarea site-ului web.
 4. Putem modifica acești Termeni în orice moment prin actualizarea acestei pagini a Site-ului, iar utilizarea în continuare a Site-ului în urma unei astfel de actualizări va reprezenta un acord din partea dvs. de a vă supune Termenilor astfel cum au fost modificați.
ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI WEB
 1. Trebuie să utilizați site-ul web numai în conformitate cu acești Termeni și cu orice lege aplicabilă și trebuie să vă asigurați că angajații, subcontractanții și orice alți agenți care utilizează sau accesează site-ul web respectă Termenii și orice lege aplicabilă.
OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ
 1. Nu trebuie:
  1. să copiați, să oglindiți, să reproduceți, să traduceți, să adaptați, să variați, să modificați, să vindeți, să descifrați sau să decompilați orice parte sau aspect al site-ului web fără consimțământul nostru expres;
  2. să utilizeze site-ul web în orice alt scop decât cel de a naviga, selecta sau cumpăra bunuri;
  3. să utilizeze sau să încerce să utilizeze site-ul web într-un mod ilegal sau fraudulos sau care facilitează activități ilegale sau frauduloase;
  4. să utilizeze sau să încerce să utilizeze site-ul web într-un mod care ar putea interfera cu, întrerupe sau crea o sarcină nejustificată asupra site-ului web sau a serverelor sau rețelelor care găzduiesc site-ul web;
  5. să utilizați site-ul web cu ajutorul oricărui instrument sau software de scripting automat;
  6. să acționați într-un mod care ar putea diminua sau avea un impact negativ asupra reputației noastre, inclusiv prin crearea de link-uri către site-ul web pe orice alt site web; și
  7. încercarea de a încălca securitatea site-ului web sau de a interfera în alt mod cu funcțiile normale ale site-ului web, inclusiv prin:
   1. obținerea accesului neautorizat la conturile sau datele de pe site-ul web;
   2. scanarea, sondarea sau testarea site-ului web pentru a detecta vulnerabilități de securitate;
   3. supraîncărcarea, inundarea, trimiterea de e-mailuri, blocarea sau trimiterea unui virus pe site-ul web; sau
   4. să instige sau să participe la un atac de refuz al serviciului împotriva site-ului web.
INFORMAȚII PE SITE-UL WEB
 1. Deși depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile de pe site-ul web sunt cât mai actualizate și mai exacte posibil, recunoașteți și sunteți de acord că nu garantăm (în măsura maximă permisă de lege) că:
  1. site-ul web nu va avea erori sau defecte;
  2. site-ul web va fi accesibil în orice moment;
  3. mesajele trimise prin intermediul site-ului web vor fi livrate cu promptitudine sau vor fi livrate deloc;
  4. informațiile pe care le primiți sau le furnizați prin intermediul site-ului web vor fi sigure sau confidențiale; sau
  5. orice informație furnizată prin intermediul site-ului web este exactă sau adevărată.

  Ne rezervăm dreptul de a modifica orice informație sau funcționalitate de pe site-ul web prin actualizarea site-ului web în orice moment și fără notificare prealabilă, inclusiv descrierile de produse, prețurile și alt conținut al site-ului web.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 1. Ne păstrăm dreptul de proprietate asupra site-ului web și a tuturor materialelor de pe site-ul web (inclusiv text, grafică, logo-uri, design, pictograme, imagini, înregistrări audio și video, prețuri, descărcări și software) (Site web Conținut) și își rezervă toate drepturile asupra oricărui drept de proprietate intelectuală deținut sau licențiat de către acesta care nu vă este acordat în mod expres.
 2. Puteți face o copie electronică temporară a întregului site web sau a unei părți a acestuia în scopul exclusiv de a-l vizualiza. Nu trebuie să reproduceți, transmiteți, adaptați, distribuiți, vindeți, modificați sau publicați în alt mod site-ul web sau orice conținut al site-ului web fără consimțământul nostru prealabil în scris sau în conformitate cu prevederile legale.
LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB
 1. Site-ul web poate conține linkuri către alte site-uri web care nu sunt responsabilitatea noastră. Nu avem niciun control asupra conținutului site-urilor web legate și nu suntem responsabili pentru acesta.
 2. Includerea oricărui site web legat pe site-ul web nu implică aprobarea sau susținerea de către noi a site-ului web legat.
SECURITATE
 1. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderea sau deteriorarea sistemelor informatice, a telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice care apar în legătură cu utilizarea site-ului web. Trebuie să vă luați propriile măsuri de precauție pentru a vă asigura că procesul pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul web nu vă expune la riscul de viruși, coduri informatice rău intenționate sau alte forme de interferență.
RAPORTAREA ABUZURILOR
 1. În cazul în care observați o utilizare abuzivă a site-ului web de către orice persoană, orice erori în materialul de pe site-ul web sau orice dificultate în accesarea sau utilizarea site-ului web, vă rugăm să ne contactați imediat folosind detaliile de contact sau formularul furnizat pe site-ul nostru web.
CONFIDENȚIALITATE
 1. Sunteți de acord să vă supuneți politicii noastre de confidențialitate, care poate fi găsită aici.
RESPONSABILITATE
 1. Nu oferim nicio garanție sau declarație cu privire la acest site web sau la conținutul său și nu vom fi responsabili față de dumneavoastră sau față de o terță parte pentru nicio pierdere directă sau indirectă suferită în legătură cu utilizarea acestui site web. În măsura maximă permisă de lege, excludem orice răspundere care ar putea apărea din cauza utilizării de către dvs. a site-ului nostru web și/sau a informațiilor sau materialelor conținute pe acesta. Sunteți de acord să ne despăgubiți pentru orice pierdere sau răspundere care rezultă din utilizarea de către dvs. a acestui site web.

GENERALITĂȚI

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
 1. Prezentul acord este guvernat de legea care se aplică în Victoria, Australia. Fiecare parte se supune în mod irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din Victoria, Australia, și a curților de apel de la acestea în ceea ce privește orice procedură care decurge din sau în legătură cu acest acord. Fiecare parte renunță în mod irevocabil la orice obiecție cu privire la locul de desfășurare a oricărui proces juridic pe motiv că procesul a fost intentat într-un forum nepotrivit.
RENUNȚARE
 1. Niciuna dintre părțile la prezentul acord nu se poate baza pe cuvintele sau comportamentul oricărei alte părți ca fiind o renunțare la vreun drept, cu excepția cazului în care renunțarea este făcută în scris și semnată de partea care acordă renunțarea.
SEVERANCE
 1. Orice clauză a prezentului acord care este nulă sau inaplicabilă în totalitate sau parțial este eliminată în măsura în care este nulă sau inaplicabilă. Validitatea și aplicabilitatea restului prezentului acord nu este limitată sau afectată în alt mod.
RĂSPUNDERE SOLIDARĂ
 1. O obligație sau o răspundere asumată de două sau mai multe persoane sau un drept conferit acestora le obligă sau le avantajează în mod solidar.
ATRIBUȚIE
 1. O parte nu poate cesiona, nova sau transfera în alt mod niciunul dintre drepturile sau obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți.
ÎNTREGUL ACORD
 1. Prezentul acord reprezintă întregul acord dintre părți și înlocuiește orice negociere, conduită, aranjament, înțelegere sau acord anterior, expres sau implicit, în legătură cu obiectul acestui acord.
INTERPRETARE
 1. (singular și plural) cuvintele la singular includ și pluralul (și viceversa);
 2. (gen) cuvintele care indică un gen includ cuvintele corespunzătoare oricărui alt gen;
 3. (termeni definiți) în cazul în care unui cuvânt sau unei expresii i se atribuie un sens definit, orice altă parte de vorbire sau formă gramaticală a acelui cuvânt sau expresie are un sens corespunzător;
 4. (persoană) o trimitere la "persoană" sau "dumneavoastră" include o persoană fizică, succesiunea unei persoane fizice, o corporație, o autoritate, o asociație, un consorțiu sau o întreprindere comună (constituită sau nu în societate), un parteneriat, un trust și orice altă entitate;
 5. (partid), o trimitere la o parte include executorii testamentari, administratorii, succesorii și cesionarii autorizați ai acelei părți, inclusiv persoanele care preiau prin novație și, în cazul unui mandatar, include orice mandatar substituit sau suplimentar;
 6. (prezentul acord) o trimitere la o parte, clauză, paragraf, program, piesă, atașament sau anexă este o trimitere la o parte, clauză, paragraf, program, piesă, atașament sau anexă la sau din prezentul acord, iar o trimitere la prezentul acord include toate programele, piesele, atașamentele și anexele la acesta;
 7. (document) o trimitere la un document (inclusiv la prezentul acord) se referă la documentul respectiv, astfel cum este modificat, novatat, ratificat sau înlocuit din când în când;
 8. (rubrici) Titlurile și cuvintele scrise cu caractere aldine sunt doar pentru comoditate și nu afectează interpretarea;
 9. (include) cuvântul "include" și cuvintele similare, indiferent de formă, nu reprezintă un cuvânt de limitare;
 10. (interpretare negativă) nici o dispoziție a prezentului acord nu va fi interpretată în defavoarea unei părți, deoarece partea respectivă a fost responsabilă pentru pregătirea prezentului acord sau a dispoziției respective; și
 11. (monedă), o referire la $ sau la "dolar" se referă la moneda USD, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.
ro_RORomână