ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (Όροι) ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, την verbalate.ai (Ιστοσελίδα).
 2. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι αποτελούν δεσμευτική συμβατική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς, της Verbalate Pty Ltd ACN 667 685 216 (Λεκτικά, το δικό μας, εμείς ή μας).
 3. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση του Ιστότοπου.
 4. Μπορούμε να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή με την ενημέρωση αυτής της σελίδας του Ιστότοπου, και η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου μετά από μια τέτοια ενημέρωση θα αποτελεί συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους Όρους όπως τροποποιούνται.
ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ
 1. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τους ισχύοντες νόμους και πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι υπάλληλοι, οι υπεργολάβοι σας και οποιοιδήποτε άλλοι αντιπρόσωποι που χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο συμμορφώνονται με τους Όρους και τους ισχύοντες νόμους.
ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΑΣ
 1. Δεν πρέπει:
  1. αντιγράφετε, αντικατοπτρίζετε, αναπαράγετε, μεταφράζετε, προσαρμόζετε, διαφοροποιείτε, τροποποιείτε, πωλείτε, αποκρυπτογραφείτε ή αποσυμπιέζετε οποιοδήποτε μέρος ή πτυχή του Ιστότοπου χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας,
  2. να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την περιήγηση, την επιλογή ή την αγορά αγαθών,
  3. χρησιμοποιείτε ή επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή διευκολύνει παράνομες ή δόλιες δραστηριότητες,
  4. να χρησιμοποιείτε ή να επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με τρόπο που μπορεί να παρεμβαίνει, να διαταράσσει ή να δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στους διακομιστές ή τα δίκτυα που φιλοξενούν τον Ιστότοπο,
  5. να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τη βοήθεια οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου εργαλείου ή λογισμικού scripting,
  6. ενεργείτε με τρόπο που μπορεί να μειώσει ή να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη μας, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με τον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, και
  7. επιχειρήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια του Ιστότοπου ή να παρέμβετε με άλλο τρόπο στις κανονικές λειτουργίες του Ιστότοπου, μεταξύ άλλων με:
   1. απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε λογαριασμούς ή δεδομένα του ιστοτόπου,
   2. σάρωση, διερεύνηση ή δοκιμή του Ιστότοπου για τρωτά σημεία ασφαλείας,
   3. υπερφόρτωση, πλημμύρα, βομβαρδισμό μέσω ταχυδρομείου, κατάρρευση ή υποβολή ιού στον Ιστότοπο- ή
   4. να υποκινήσετε ή να συμμετάσχετε σε επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών κατά του Ιστότοπου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ
 1. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένες και ακριβείς, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν εγγυόμαστε (στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) ότι:
  1. ο Ιστότοπος δεν θα είναι απαλλαγμένος από σφάλματα ή ελαττώματα,
  2. ο Ιστότοπος θα είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή,
  3. τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της Ιστοσελίδας θα παραδίδονται αμέσως ή θα παραδίδονται καθόλου,
  4. οι πληροφορίες που λαμβάνετε ή παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας θα είναι ασφαλείς ή εμπιστευτικές, ή
  5. οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς ή αληθείς.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή λειτουργίες στον Ιστότοπο, ενημερώνοντας τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών προϊόντων, των τιμών και άλλου Περιεχομένου του Ιστότοπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
 1. Διατηρούμε την κυριότητα της Ιστοσελίδας και όλου του υλικού στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, των λογότυπων, του σχεδιασμού, των εικονιδίων, των εικόνων, των ηχητικών και βιντεοσκοπημένων εγγραφών, των τιμών, των λήψεων και του λογισμικού) (Ιστοσελίδα Περιεχόμενο) και επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί από αυτήν και δεν παραχωρούνται ρητά σε εσάς.
 2. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσωρινό ηλεκτρονικό αντίγραφο του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου με αποκλειστικό σκοπό την προβολή του. Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να μεταδίδετε, να προσαρμόζετε, να διανέμετε, να πωλείτε, να τροποποιείτε ή να δημοσιεύετε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο του Ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή όπως επιτρέπεται από το νόμο.
ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΆΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎΣ ΤΌΠΟΥΣ
 1. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν αποτελούν δική μας ευθύνη. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων και δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
 2. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου στον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την επιδοκιμασία του συνδεδεμένου ιστότοπου από εμάς.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 1. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε συστήματα υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου. Θα πρέπει να λαμβάνετε τις δικές σας προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν σας εκθέτει σε κίνδυνο ιών, κακόβουλου κώδικα υπολογιστή ή άλλων μορφών παρεμβολής.
ΑΝΑΦΟΡΆ ΚΑΤΆΧΡΗΣΗΣ
 1. Εάν αντιληφθείτε κακή χρήση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε πρόσωπο, τυχόν λάθη στο υλικό του Ιστότοπου ή οποιαδήποτε δυσκολία στην πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας ή τη φόρμα που παρέχεται στον Ιστότοπό μας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 1. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.
ΕΥΘΥΝΗ
 1. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τον παρόντα Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε άμεση ή επακόλουθη ζημία υποστείτε σε σχέση με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει λόγω της χρήσης του Ιστότοπού μας και/ή των πληροφοριών ή του υλικού που περιέχονται σε αυτόν. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια ή ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου.

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ
 1. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο που ισχύει στη Βικτώρια της Αυστραλίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποτάσσεται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βικτώριας της Αυστραλίας και των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων σε σχέση με κάθε διαδικασία που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Κάθε μέρος παραιτείται αμετάκλητα από κάθε ένσταση κατά του τόπου διεξαγωγής οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας με την αιτιολογία ότι η διαδικασία έχει ασκηθεί σε ακατάλληλο δικαστήριο.
ΑΠΟΔΟΧΗ
 1. Κανένα μέρος της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να επικαλεστεί τα λόγια ή τη συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου μέρους ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα, εκτός εάν η παραίτηση είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από το μέρος που παρέχει την παραίτηση.
SEVERANCE
 1. Κάθε όρος της παρούσας συμφωνίας που είναι εν όλω ή εν μέρει άκυρος ή ανεφάρμοστος διαχωρίζεται στο βαθμό που είναι άκυρος ή ανεφάρμοστος. Η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα του υπόλοιπου τμήματος της παρούσας συμφωνίας δεν περιορίζεται ούτε επηρεάζεται με άλλο τρόπο.
ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΌΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΎΝΗ
 1. Μια υποχρέωση ή μια ευθύνη που αναλαμβάνεται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή ένα δικαίωμα που παρέχεται σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα τα δεσμεύει ή τα ωφελεί από κοινού και εις ολόκληρον.
ΑΝΑΘΕΣΗ
 1. Τα μέρη δεν μπορούν να εκχωρήσουν, να μεταβιβάσουν ή να μεταβιβάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.
ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ
 1. Η παρούσα συμφωνία ενσωματώνει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συμπεριφορά, διακανονισμό, συνεννόηση ή συμφωνία, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας.
ΕΡΜΗΝΕΊΑ
 1. (ενικός και πληθυντικός αριθμός) οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό (και αντίστροφα),
 2. (φύλο) οι λέξεις που δηλώνουν ένα γένος περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες λέξεις οποιουδήποτε άλλου γένους,
 3. (καθορισμένοι όροι) εάν σε μια λέξη ή φράση δίνεται μια καθορισμένη σημασία, κάθε άλλο μέρος του λόγου ή γραμματικός τύπος αυτής της λέξης ή φράσης έχει αντίστοιχη σημασία,
 4. (πρόσωπο) η αναφορά σε "πρόσωπο" ή "εσείς" περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, την περιουσία ενός φυσικού προσώπου, μια εταιρεία, μια αρχή, μια ένωση, μια κοινοπραξία ή κοινοπραξία (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα), μια σύμπραξη, ένα καταπίστευμα και κάθε άλλη οντότητα,
 5. (κόμμα) η αναφορά σε ένα μέρος περιλαμβάνει τους εκτελεστές, διαχειριστές, διαδόχους και επιτρεπόμενους αντιπροσώπους του εν λόγω μέρους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που αναλαμβάνουν με μεταβίβαση και, στην περίπτωση διαχειριστή, περιλαμβάνει κάθε αντικαταστάτη ή πρόσθετο διαχειριστή,
 6. (την παρούσα συμφωνία) η αναφορά σε συμβαλλόμενο μέρος, ρήτρα, παράγραφο, πίνακα, έκθεμα, συνημμένο ή παράρτημα είναι αναφορά σε συμβαλλόμενο μέρος, ρήτρα, παράγραφο, πίνακα, έκθεμα, συνημμένο ή παράρτημα της παρούσας συμφωνίας, και η αναφορά στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνει όλους τους πίνακες, τα εκθέματα, τα συνημμένα και τα παραρτήματα αυτής,
 7. (έγγραφο) η αναφορά σε έγγραφο (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας συμφωνίας) αφορά το εν λόγω έγγραφο, όπως τροποποιείται, ανανεώνεται, επικυρώνεται ή αντικαθίσταται κατά καιρούς,
 8. (τίτλοι) οι επικεφαλίδες και οι λέξεις με έντονα γράμματα είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία,
 9. (περιλαμβάνει) η λέξη "περιλαμβάνει" και παρόμοιες λέξεις σε οποιαδήποτε μορφή δεν είναι λέξη περιορισμού,
 10. (δυσμενής ερμηνεία) καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα ερμηνεύεται δυσμενώς για ένα μέρος επειδή το εν λόγω μέρος ήταν υπεύθυνο για την προετοιμασία της παρούσας συμφωνίας ή της εν λόγω διάταξης- και
 11. (νόμισμα) η αναφορά στο $ ή στο "δολάριο" αφορά το νόμισμα USD, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
elΕλληνικά